Sunteți pe pagina 1din 1

FCCIA

MASTER: Inginerie structurala & PCCIZS


An univ. 2010-2011, anul II, sem. I
Disciplina: Interactiunea teren-structura

Lista de SUBIECTE pentru referat


1. Bazele analizei construcţiilor ţinând seama de interacţiunea cu terenul de
fundare (Partea 1 - pag. 2-23)
2. Legi constitutive (Partea 1 - pag. 24-50)
3. Metode generale de modelare şi analiză a interacţiunii statice (Partea 1 - pag.
51-73)
4. Fundatii directe. Principii generale (Partea 2 – pag. 1-32)
5. Fundatii continue sub stalpi. Metode de calcul bazate pe modelul Winkler
(Partea 2 – pag. 33-53)
6. Fundatii continue sub stalpi. Metode de calcul bazate pe modelul Boussinesq
(Partea 2 – pag. 54-63)
7. Radiere generale. Principii generale. Metode simplificate pentru calculul
radierelor rigide (Partea 2 – pag. 64-74)
8. Radiere generale. Metode de calcul bazate pe modelul Winkler (Partea 2 – pag.
75-81)
9. Radiere generale. Metode de calcul bazate pe modelul Boussinesq si modelul
hibrid (Partea 2 – pag. 82-88)
10. Fundatii indirecte. Principii generale. Metodologia de prelucrare si interpretare a
rezultatelor obtinute pe piloti / barete de proba (Partea 3 – pag. 1-17)
11. Calculul pilotilor supusi la solicitari axiale (Partea 3 – pag. 18-28)
12. Calculul pilotilor supusi la solicitari tranversale (Partea 3 – pag. 28-41)
Bibliografie
1. Notele de curs
2. SR EN 1997-1 :2006
3. NP112:2004
4. NP123:2010
5. Fundatii de adancime. Parametri caracteristici de interactiune.
Nicoleta Radulescu, Conspress, 1998
6. Fundatii de adancime. Modelarea analitica a interactiunii fundatie – teren.
Nicoleta Radulescu, MATRIX ROM, 2001
Modul de desfasurare a examenului/colocviului
Examinarea se desfasoara oral, pe baza referatului elaborat de cursant. Raspunsul se
noteaza cu nota (R) de la 4 la 10.
Activitatea desfasurata in cadrul sedintelor de aplicatii se incheie cu nota (A) de la 5
la 10. Nota (A) este egala cu zero pentru cursantii care nu primit nota pentru
activitatea desfasurata pe parcurs.
Nota finala (F) este :
F = 0.60 R + 0.30 A + 0.01 P(%)
P(%) = prezenta la curs.
Titular,
Prof. Dr. ing. Nicoleta Radulescu

17 decembrie 2010