Sunteți pe pagina 1din 9

Anatomia subtilă https://youtu.

be/YD9pnIRXxE4

În afară de corpul fizic, mai avem și alte corpuri, mai rafinate, fiecare întrepătrunzând corpul fizic. Ele
sunt susținute printr-o rețea complexă de canale, de-a lungul cărora energia curge constant în procesul
neobosit de menținere a echilibrului și armoniei.

Omul este o ființă cosmică multidimensională, ale cărui organe subtile se extind cu mult dincolo de
parametrii spectrului vizibil. Teozoful Annie Besant acoperă, pe larg, acest subiect, în cartea ”Omul și
organismele sale” și explică felul în care acestea sunt în mod constant alimentate de un fluid universal
care curge prin canale fine (nadis), la fel cum sângele curge prin vene.

Corpul este o diagramă atent trasată ce conţine o reţea de canale minore şi majore; canalele importante
(majore) sunt denumite meridiane, iar canalele minore, nadis. Combinate, ele ajută la vitalizarea
anatomiei subtile şi la menţinerea echilibrului la toate nivelurile de existenţă. În cazul în care fluxul de
prana prin aceste canale nu este limitat sau blocat, atunci acesta va avea un efect asupra zonelor
corespunzătoare corpului fizic.

Principalele meridiane ale corpului: Shushumna, Ida şi Pingala.

Acest concept este cunoscut și în cercurile de yoga, iar subiectul corpurilor energetice ale omului este
unul dintre principiile fundamenale care stau la baza filosofiei yoga.

1
Organismul este mult mai mult decât pare la nivel fizic și este, din toate punctele de vedere, o unitate
electromagnetică de o putere incredibilă, asimilând, modificând și descărcând energia, având propriul
spectru de energie și culoare. 

Astfel, organismul uman este format din mai multe corpuri de diferite grade și tonuri de culori, fiecare
urcând pe o scară vibrațională, cea de mai sus, mai rafinată decât cea mai jos decât ea. În prezent, în
evoluția noastră spirituală, corpul fizic este cel mai evident dintre corpurile noastre și, prin urmare,
singurul vehicul de transport disponibil nouă pe pământ, în timp ce trăirea are loc pe o densă planetă
tridimensională (poate de aici vine și credința ortodoxă în TREIME: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De acum va
fi predominant planul 3, cel al Duhului Sfânt).

Așa cum corpul fizic este format din celule, țesuturi nenumărate, nervi, mușchi și fibre, care constituie
împreună un ansamblu, la fel este și anatomia subtilă formată din mai multe componente energetice, de
frecvență considerabil mai mare. Deși anatomia energetică nu este vizibilă cu ochiul liber, este totuși în
măsură să exercite un control puternic asupra contrapărții sale fizice. În timp ce majoritatea oamenilor
nu pot vedea anatomia subtilă, cei care au formă rudimentară de clarviziune pot vedea o parte
integrantă a acesteia, ca o ceață colorată în jurul corpului, în fapt AURA.

Aura nu este un singur corp energetic care îl dublează pe cel fizic, ci este o combinație de energii subtile
care întrepătrund  corpul fizic și radiază din el în exterior, spre spațiul din împrejur. Fiecare dintre
organismele subtile ale corpului radiază energie în jur. Ceea ce radiază din toate organismele combinate
și constituie aura este o masă de vapori, de particule electromagnetice care înconjoară orice lucru viu,
într-o măsură mai mare sau mai mică.

Studii extinse în aura umană au constatat că ea se schimbă constant și că este afectată în primul rând
de dietă, apoi de condițiile de mediu și de circumstanțe, cu rol benefic sau negativ asupra sănătății.

Deși aura tinde să se schimbe foarte rapid cu fiecare gând și sentiment, există totuși un aspect care este
predominant celorlalte, iar acest lucru este adevăratul caracter al persoanei și natura acesteia. Prin
urmare nu se schimbă radical și definitiv dacă nu apare o schimbare de caracter al  persoanei și a naturii
acesteia. Natura persoanei se poate schimba cu adevărat odată cu schimbarea în dezvoltarea și evoluția
ei spirituală.

Aura este pătrunsă de forța vitală, PRANA, iar aceasta e cea care menține starea de sănătate a
organismului. 

2
Prana este forța vieții 

Prana este forța vitală. Ea nu vine din aer ci din eter, dar aerul e cel care ne ajută să o atragem în noi.

Prana este agentul subtil prin care viața corpului este susținută, care intră în corp și rămâne acolo mai
mult timp, dând o mai mare calitate vieții. O reducere de prana din corp duce la scăderea vitalității și în
cele din urmă la o deteriorare a calității vieții. Desigur, când nu există prana, nu există nici viață. Prana
este considerată a fi principiul responsabil pentru integrarea celulelor într-un întreg, un fel de forță
universală de coeziune, integrală. Pe măsură ce îmbătrânim, prana are tot mai multe obstacole și circulă
mai greu prin corpul subtil. Se poate vedea cu ochiul liber că, odată cu afectarea corpului subtil, și
mișcarea membrelor și reacțiile persoanei devin tot mai greoaie și corpul fizic e tot mai afectat. În cele
din urmă, când prana se retrage de tot, moare și corpul fizic.

În acest moment începe dezintegrarea corpului, atomii din care e alcătuit încep să alerge aiurea, luând
cu ei și prana care i-a alimentat și care le va permite să-și păstreze vitalitatea și să formeze apoi noi
combinații. Așa se explică faptul că, după moartea corpului fizic, există încă viață, deși posibil că, în unele
cazuri, la un nivel inferior, iar în altele la nivel superior.

Nivelul constant ridicat de prană în organism este un imperativ pentru menținerea sănătății și a vieții,
atât cât aceasta din urmă depinde de sănătate.

Cum se poate realiza acest lucru?

Printr-un sistem de respirație numit pranayama, combinat cu o dietă frugală și vegetariană. Prana nu


intră în corp în orice condiții sau intră în cantitate mai mică.

În același timp, mișcarea fizică este și ea o cale, deoarece mișcă materia și o stimulează. Efectuarea
simultană a unor mișcări și posturi fizice și a respirației pranayama, rămânând într-o anumită stare a
minții, punând-o în legătură cu Dumnezeu sau pur și simplu cu universul, constituie sistemul de tehnici
yoga integrat. Există mai multe sisteme de practici yoga, dintre care remarcăm hatha yoga, care se
bazează în special pe executarea anumitor posturi fizice numite asane.

Prin aceste tehnici, unii maeștri yoghini au demonstrat că au putut avea o viață lungă și au trăit în bune
condiții, murind atunci când și-au planificat acest lucru mental. Se spune că, spiritele înalte care trăiesc
veșnic, au perioade când doresc să intre în pauză, și atunci se lasă singure să cadă pe pământ, luând
forma materială de pietre (meteoriți), în special cele de pe fundul mărilor și oceanelor, unde apa le va
purifica și reenergiza.

3
Prana există în toate formele de viață, în regnul animal și cel vegetal, la oameni ca și la animale și
vegetale.

Toate iau prana prin respirație, și atunci când prana nu mai există în aer, sau nu o mai pot atrage
datorită blocajelor, vor muri. Yoghinii atrag prana și o distribuie mental, în mod egal, în tot corpul. Ei
pornesc de la ideea că, dacă toate impulsurile nervoase ale tuturor organelor şi chiar celulelor
organismului ajung la creier aproape instant, atunci şi creierul poate fi folosit pentru a transmite
semnale în sens invers, de calmare a durerilor, vindecare şi armonizare.

Acest lucru chiar are sens. De exemplu, puteţi face următorul exerciţiu atunci când aveţi o durere în
partea stângă sau dreaptă. Având în vedere că mai multe nadisuri minore trec în jos prin fiecare braţ şi
prin degetele de la mâini, putem dirija energia de în anumite părţi ale corpului. Printr-un masaj uşor, cu
degetele de la mâna dreaptă, putem calma orice durere de pe partea stângă a corpului, iar prin aplicarea
aceluiaşi proces cu mâna stângă, se poate calma orice durere de pe partea dreaptă. Încercaţi şi veţi
vedea.

Astfel, putem vedea că prana își are propriul rol special de jucat în manifestarea vieții, în afară de
funcțiile fiziologice evidente. Puternicele fluxuri de prană admise trebuie să fie controlate, modificate și
distribuite uniform, în tot corpul. Acest proces este controlat de sistemul de chakre.

Rolul chakrelor

Chakra este un cuvânt din sanscrită și în traducere înseamnă ”cerc” sau ”roată”. Ca și cele 7 chakre
majore care sunt considerate primare, există și alte sute de chakre minore amplasate peste tot în corpul
subtil, care susțin procesul de control al fluxului energiei la un nivel și mai subtil.

4
Cele 7 chakre majore cu care suntem familiarizați deja, cei mai mulți dintre noi, se întind pe coloana
vertebrală și sunt conectate (energetic) la glandele endocrine și plexurile nervoase  printr-un sistem
extins de canale numite nadis.

Chakrele pot fi asemănate cu transformatoarele electrice, ce modifică și controlează fluxul de energie în


același mod în care transformatoarele de energie ajută la modificarea unui curent electric, reducând
astfel tensiunea la ieșire. Odată ce energia admisă a fost modificată, aceasta este apoi distribuită de
chakre la principalele organe ale corpului, contribuind astfel la menținerea unui curs de echilibru,
armonie și sănătate generală a organismului. Atunci când sunt privite din lateral, chakrele apar ca niște
antele parabolice de televiziune ce primesc impulsuri din universul suprasensibil, odată ce dezvoltarea
lor are loc. Ele sunt orientate către exterior, astfel încât să fie atât în stare de emisie, cât și de recepție.

Ca să înțelegem cum funcționează, facem analogie cu energia electrică și/sau termică, însă eterul este
totuși un alt tip de energie, care în ziua de astăzi a rămas o necunoscută pentru oameni.

Curеntul electric reprezintă deplasarea dirijată a  sarcinilor electrice. Există două  mărimi fizice  care
caracterizează un curent electric:
intensitatea curentului electric, numită adesea simplu tot curent electric, care caracterizează global
curentul, referindu-se la cantitatea de  sarcină electrică  ce străbate secțiunea considerată în unitatea de
timp. Se măsoară în  amperi.
Densitatea de curent  este o mărime vectorială asociată fiecărui punct, intensitatea curentului regăsindu-
se ca integrală pe întreaga secțiune a conductorului din densitatea de curent. Se măsoară
în  amperi  pe  metru pătrat.

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, eterul  luminifer  (sau simplu eterul)  a fost termenul folosit pentru a
descrie un mediu prin care se propagă  lumina. Cuvântul eter vine de la cuvântul  grecesc  αἰθήρ, de la o
rădăcină care înseamnă a aprinde, a arde sau a străluci. Semnifică substanța despre care se credea în
antichitate că umple regiunile superioare ale spațiului, dincolo de nori.

Teoriile ulterioare, în principal  teoria relativității restrânse  au fost formulate fără conceptul de eter. De
aceea, astăzi, teoria eterului este considerată o  teorie științifică depășită  (din păcate, zic eu).

În filozofia antică și medievală eterul (în  greacă  αἰθήρ aithēr) era unul din elementele fundamentale
ale  universului, element care umplea spațiul deasupra  cerului.

În ziua de astăzi, prin eter/eteri se mai înțelege doar că:

Eterii sunt o clasă de compuși chimici organici care au în moleculă o grupă funcțională eter - un atom
de oxigen legat de doi radicali alchil. Un exemplu tipic este solventul și anestezicul dietil eter, denumit în
mod simplu doar "eter", (etoxietan, CH3-CH2-O-CH2-CH3).

5
Eterii au o combinație organică lichidă, incoloră, foarte volatilă și inflamabilă, cu miros aromatic specific,
obținută din alcooli sau din fenoli, cu numeroase folosiri în industrie

Renunțând la fizica eterului, omul a renunțat să mai cunoască celelalte planuri ale existenței în afară de
cel material.

Nu există nicio îndoială că, dacă anatomia subtilă a unui copil ar putea rămâne nealterată pe parcursul
vieții lui, lumea ar fi un loc mult mai bun. Din păcate, la o vârstă foarte fragedă, mintea copilului este
reprogramată de părinți, care îi pedepsesc și le impun toate lucrurile care le-au fost impuse și lor, la
rândul lor, de părinții pe care i-au avut. Această reprogramare parentală determină în cele din urmă ca
polaritatea magnetică a sistemului de chakre al copilului să se schimbe, astfel chakrele închizându-se
temporar, cu pierderea totală a memoriei originale și a celei ce era legată de toate existențele
anterioare. 

În cartea sa ”Superconștiința prin meditație”, Douglas Baker sugerează că chakrele ar fi bănci de date
cosmice, care conțin toate cunoștințele și experiențele înmagazinate pe parcursul existențelor
anterioare. Pe măsură ce persoana se dezvoltă și chakrele individuale încep să evolueze, experiențele
din toate reîncarnările îi revin individului treptat. 

Părerea mea este că, odată reîncarnat, renăscut din apă și din duh, conform Bibliei, memoria anterioară
a fost vidată de cunoștințe și experiențele trăite și, pe măsură ce evoluezi, ai acces la o bază de date
cosmică, akash, care e structurată pe domenii (câmpuri morfice). În afară de baza de date de cunoștințe,
există și o bază de date cu experiențele din viețile noastre anterioare, fiecare dintre noi fiind înregistrat,
având câmpul morfic propriu, și împreună, toate aceste înregistrări, formează ”Cartea mare a naturii”,
adică a lumii materiale, care include tot ceea ce a existat, atât din regnul animal, cât și cel vegetal și
mineral, pentru că la sfâșitul acestei lumi se vor trage niște concluzii finale și se vor aduce îmbunătățiri
pe toate planurile, pentru ca lumea ce va urma după aceasta să fie mai evoluată, mai bună, mai aproape
de perfecțiune. Întregul sistem se autoreglează în acest fel, curățindu-se de negativitate și evoluând
ulterior într-o nouă paradigmă, un nou concept de lume, o lume nouă.

Aura și bioluminescența

Biolminescența este producerea și emiterea de lumină de către un organism viu, iar acesta este
considerat a fi rezultatul unei reacții chimice, în timpul căreia energia chimică este transformată în
energie luminoasă.

Acest fenomen este observat la unele creaturi acvatice, la mare adâncime, iar în organismul uman este
un indiciu extern pentru gradul de echilibru sau dezechilibru intern.

6
Phytoplanctonii și bioluminescența lor

Oamenii de știință de la Universitatea din Moscova au efectuat cercetări extinse în bioluminescența


umană ce i-au determinat să postuleze că există un corp de bioplasmă ce întrepătrunde corpul fizic. Au
ajuns, de asemenea, la concluzia că, acest organism - bioplasma, este un fel de ”cadru eteric” sau
matrice pe care este construit corpul fizic, similar unui cadru de sârmă pe care sculptorul modelează
lutul. Cercetătorii au remarcat că, atunci când bioplasma a suferit daune ca urmare a fluxului de energie
inconsistent, un efect similar s-a produs în starea generală a corpului fizic, manifesâtndu-se ca boală.
Cercetarea a fost revoluționară și a dus chiar la investigații suplimentare în partea metafizică a
organismului uman.

Soții Kirlian au fost primii care au concluzionat că aura umană, adică energia emanată în exterior de
organism, poate fi captată în anumite condiții de aparatul de fotografiat și că starea ei poate fi un indiciu
asupra sănătății, al echilibrului sau dezechilibrului corpului sau a anumitor părți din el. Astăzi, camere
sofisticate sunt folosite pentru a fotografia color aura completă a unei persoanei și a-i face în același
timp analiza digitală. Ei cred că boala ar putea fi văzută în aură cu mult timp înainte ca ea să se manifeste
în corpul fizic. Cu toate acestea, unii sceptici consideră că aura umană, surprinsă de aparatul de
fotografiat în anumite condiții, este rezultatul radiației termice a corpului.

De-a lungul timpului, fenomenul aurei a provocat o mare de controverse și a fost subiect de dezbatere
printre oameni de știință și pseudo-oameni de știință, cum ar fi parapsihologi și cercetători în
paranormal. Aura rămâne un mecanism greu de explicat, fiind încă un mister, pentru că ea poate fi
simțită cu palmele, nu numai fotografiată. Deci există!

Mai recent, unii oameni de știință japonezi, studiind domeniul energetic uman, au dezvoltat un
dispozitiv de monitorizare a măsurătorilor cryogenice emise de organism și, după o cercetare amplă, au
ajuns la concluzia că aceste măsurători a diferitelor grade de căldură au produs o analiză destul de
exactă a stării de sănătate a unei persoane la momentul respectiv. Iată cum, într-o perspectivă
apropiată, vom putea asista le revoluționarea modului de diagnosticare a persoanelor și chiar a
tratamentelor care se vor administra.

Pentru că orice tratament administrat, ca și dieta, determină anumite reacții chimice în organism, ce pot
influența bioluminescența și deci aura persoanei, iar odată aura vizibilă sau măsurabilă, se va vedea dacă
acestea produc o schimbare în bine sau în rău în cazul tuturor bolilor, de orice natură, asupra întregii
stări de sănătate și a duratei vieții. 

7
Încărcarea corpului cu energie solară

Asana Surya namaskara - salutul soarelui

Pe acest blog mai puteți citi și:

Cum putem crea civilizația solară și Împărăția lui Dumnezeu pe Pământ

Cum ar trebui concepuți viitorii copii pentru o lume mai bună

Despre posibila transformare spirituală a omului. Măsurarea chakrelor cu pendulul

Metode de deblocare a chakrelor noastre

Cum ne vindecăm cu ajutorul culorilor. Cromoterapia

Totul este îmbibat cu energie care vibrează permanent

Medicina energetică

Autovindecarea cu ajutorul energiei. Codul vindecării

Câteva lucruri despre corpul uman

Cum ne putem folosi de biorezonanță și radionică

Îți recomand să vizionezi și acest scurt videoclip, care are subtitrare în limba română.

8
9

S-ar putea să vă placă și