Sunteți pe pagina 1din 1

Modele ale procesului de invatamant

Modelul logocentric
Este cel mai raspândit model de organizare si desfasurare a instruirii si porneste de
la premisa explicativ-stiintifica: stiinta este un produs, rezultat finit si bilant de adevaruri
exprimate într-un corp de cunostinte; obiectivul fundamental îl constituie transmiterea
informatiilor esentiale de catre profesor, modelul fiind centrat pe monopolul absolut al
cadrului didactic. In cadrul acestui model obiectul instruirii îl constituie aspectele
notionale , logice si mai ales cantitative, metodele sunt frecvent analitice.

- avantajele modelului constau în faptul ca se poate transmite un volum mare de


cunostinte într-un timp relativ redus la un numar foarte mare de elevi (economicitate);
de asemenea, sunt achizitii ale culturii, valori care nu pot fi transmise decât prin acest
canal de comunicare (J. Bruner spunea ca valorile culturii nu se descopera ci se
transmit);

- dezavantajele modelului sunt ca acesta genereaza pasivismul elevilor, solicitând


prea putine resurse intelectuale si afective din partea elevilor; formativitatea
învatamântului în aceasta maniera este foarte scazuta: prescurteaza foarte mult
procesul de învatare: cunostintele sunt retinute numai la nivel amnezic, potentialul lor
de operationalitate fiind foarte redus; subestimeaza realitatea si cultiva aspectul livresc
al procesului de instruire;
Modelul tehnocentric
Este centrat pe eficienta si pe performanta în învatamânt , pe rationalizarea
procesului de predare - învatare, în sensul descompunerii învatarii în operatiile sale.
Astfel, instruirea devine din perspectiva acestui model o înlantuire de procedee si de
tehnici de lucru, promovând: definirea operationala a obiectivelor, analiza temeinica a
continuturilor, analiza dificultatilor de învatare, instrumentalizarea metodologiei
didactice, recurgerea la evaluarea operationala si la fedback. Modelul poate fi
considerat un complex de operatii de inginerie didactica, impulsionat si de dezvoltarea
calculatorului.

- dezavantajele modelului constau într-o supraorganizare a instruirii care poate


deveni o frâna în calea creativitatii si spontaneitatii elevului;

- duce la formarea unor stereotipuri atât de predare cât si de învatare.