Sunteți pe pagina 1din 8

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIESTI

ANUL SCOLAR 2015-2016


PROF.PETRE AURELIA CARMEN

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

MODULUL : CONTABILITATEA EVENIMENTELOR SI TRANZACTIILOR


CLASA: a XI a E3
UNITATEA DE INVATARE: CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
Competenţe specifice:
C1: Utilizează planul general de conturi pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor.
C2: Înregistrează evenimentele şi tranzacţiile în contabilitate.
C3: Completează registrele contabile şi balanţa de verificare.
Porind de la aceste competente am elaborat competentele derivate pentru unitatea de
învăţare Contabilitatea imobilizărilor corporale şi anume:
C.D. 1 -Înţelegerea noţiunilor privind imobilizările.
C.D. 2 - Identificarea tipurilor de active corporale.
C.D. 3 - Caracterizarea corectă a conturilor folosite pentru înregistrarea operaţiilor
legate de achiziţia şi vânzarea imobilizărilor corporale.
C.D. 4 - Utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate a unui
eveniment sau tranzacţie,
C.D. 5 - Formarea priceperilor şi deprinderilor, de execuţie corectă şi în timp optim
a lucrărilor contabile aplicative.
C.D. 6 - Manifestarea curiozităţii de a transpune în practică cunoştinţele teoretice şi
participare activă.
Competenţe (Obiective) de evaluare
1. Identificarea imobilizarilor corporale;
2. Identificarea structurii conturilor de imobilizari
3. Aplicarea regulilor de functionare
4. Realizarea analizei contabile
5. Intocmirea formulelor contabile
6. Inregistrarea evenimentelor contabile
7. Completarea documentelor contabile
MATRICEA DE SPECIFICAŢII A NIVELELOR TAXONOMICE

Nivele taxonomice

Cunoaştere Intelegere Aplicare Analiză Sinteză Total


Conţinuturi

1. 1 1 1 1 4

20%

3
2. 2 1
15%

1
3. 1
5%

1
4. 1
5%

1
5. 1
5%

3
6. 1 1 1
15%

6
7. 2 2 1 1
30%

1
8. 1
5%

7 4 3 3 3 20
TOTAL
35% 20% 15% 15% 15% 100%
TEST DE EVALUARE
Toate subiectele sunt obligatorii, Timpul efectiv de lucru este de 50 minute
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul  A 25
puncte

1. Cititi enunturile următoare şi încercuiti litera din dreptul variantei corecte:

1.1. In cadrul imobilizarilor corporale intra:


a) terenurile;
b) mijloacele banesti;
c) investitiile financiare;
d) activele cedate;

1.2. Se considera mijloc fix atunci cand:


a) durata de utilizare mai mare de un an;
b) valoarea de intrare mai mare de 2.500 lei
c) a si b;
d) sunt procurate cu titlu oneros;

2. Cititi afirmatiile următoare. Dacă credeti că o afirmatie este adevărată,notati litera A,


dacă credeti că este falsă notati litera F:
2. 1. Conturile de imobilizari corporale servesc pentru evidenta in expresie baneasca a
unei categorii de mijloace patrimoniale.
2.2.Terenurile sunt supuse amortizarii prin metoda liniara..
2.3. Imobilizarile corporale in curs trec la categoria mijloace fixe dupa receptie sau dare in
folosinta.

Subiectul  B 30
puncte

1. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători.


1.1.Dubla ................a...................... reprezinta reflectarea simultana si cu aceeasi ...b..... a unei
operatii economice in creditul unui cont si debitul altui cont.
1.2. Analiza contabila presupune..............c..................unui fenomen economic si
..........d......... amanuntita in vederea stabilirii......e............elementelor patrimoniale.

2. Raspundeti la urmatoarele cerinte:


2.1. Enumerati regulile de functionare ale unui cont de activ.
2.2. Clasificati formulele contabile in functie de scopul pentru care se intocmesc
3. Contul 5311" Casa in lei" prezinta n ziua de 15.03.2015 urmatoarea situatie;
- sold initial 4.000 lei
- incasari de la clienti 2.000 lei
- plata salarii 3.000 lei
- avans de trezorerie restituit 700 lei
Precizati:
a) structura contului
b) formula contabila pentru restituirea avansului de trezorerie
c) ce suma trebuie sa depuna casierul la banca pentru ca soldul zilei sa fie 100 lei

Subiectul  C 35
puncte

1. Societatea comercială „DIERNA” S.A. efectuează în luna martie următoarele operaţii


economico – financiare:
1.1. Pe data de 1.03. 2014, se achiziţionează piese de schimb de la furnizor în valoare de 1 000
lei. conform facturii nr. 104
1.2. Pe data de 10.03.2014 se dau in consum cu BC. nr. 5012 piesele de schimb in valoare de
200 lei
1.3 Se achită datoria faţă de furnizorul de piese de schimb, cu un ordin de plata, din contul
bancar, pe data de 15.03.2014
Se cere :
a. efectuarea analizei contabile
b.întocmirea formulei contabile pentru fiecare operaţie economico – financiară enunţată
c. întocmiţi Registrul Jurnal pentru operaţiile enunţate

2.Alcatuiti un eseu cu titlul "Contul si bilantul" avand in vedere:


a) definitia contului si a bilantului
b) 2 asemanari si 2 deosebiri intre cont si bilant
c) legatura dintre cont si balanta de verificare
d ) un elemnet de importanta al contului

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE:

SUBIECTUL A 25
puncte
1. - 4 puncte
1.1. – a; 1.2. – a;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
2. - 6 puncte
2.1- A; 2.2 - F; 2.3 -A;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

3.- 15 puncte
1 = b; 2= a; 3 = c ;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

SUBIECTUL B 30
puncte

1 - 10 puncte
1.1 a - inregistrare; 1.2 c- desompunere e- modificarea
b - suma; d - cercetarea

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

2. 10 puncte

2.1 Reguli de functionare - 8 puncte


- conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita
- se debiteaza cu majorarile, cresterile, sporurile
- se crediteaza cu micsorarile, scaderile, diminuarile
- conturile de activ au intotdeauna sold debitor sau sunt soldate

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

2.2 - 2 puncte

Formule curente
Formule stornate

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

3. - 10 puncte

a- 7 puncte
D(+) (-)C
5311"Casa in lei "
Si 4.000
2.000 3.000
700
Rd 2.700 Rc 3.000
TSd 6.700 TSc 3.000
Sf 3.000

Pentru precizarea corecta a fiecarui element al contului se acordă câte 1 puncte. Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

b - 2 punct

[5311 = 542] 700 lei

Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.

c - 1 punct

Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.

SUBIECTUL C 35
puncte

1 . - 18 puncte
a. analiza contabila - 6 puncte
1.1
3024 A + D 1.000
401 P + C 1.000
1.2
3024 A - C 200
6024 A + D 200
1.3
5121 A - C 1.000
401 P - D 1.000

Pentru realizarea corecta a fiecarei analize contabile se acorda cate 2 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

b) formula contabila - 6 puncte


1.1 [302.4 = 401 ] 1.000 lei
1.2 [602.4 = 302.4 ] 200 lei
1.3 [401 = 5121] 1.000 lei
Pentru intocmirea corecta a fiecarei formule contabile se acorda cate 2 puncte. Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
c) completarea registrului jurnal - 6 puncte

Pentru completarea corecta a fiecarei formule contabile in registrul jurnal se acorda cate 2
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

2 . - 17 puncte

a) 4 puncte

Contul –este un procedeu specific prin care se asigura inregistrarea in expresie valorica
a existentei si miscarii elementelor patrimoniale
 Bilanţul contabil reflectă în expresie valorică, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile
economice şi sursele de finanţare a acestora.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns partial corect 1 punct si
pentru lipsa acestuia 0 puncte.

b) 8 puncte
2 asemanari
Intre bilant si cont exista o relatie de interdependenta;
Bilantul si contul au doua parti (activ-pasiv si debit-credit);
Posturile bilantiere de activ devin conturi ale elementelor de activ;
Posturile bilantiere de pasiv devin conturi ale elemntelor de pasiv;
Posturile de bilant si soldurile conturilor reflecta existente ale elementelor patrimoniale;
Din bilantul initial se stabilesc soldurile initiale din cont;
Cu soldurile finale din cont se alcatuieste bilantul final.

2 deosebiri

Bilantul este instrumentul de reprezentare globala a patrimoniului,iar contul este instrument


de reprezentare individuala a fiecarui element patrimonial;
Bilantul prezinta situatia statica la un moment dat a patrimoniului,iar contul reflecta situatia
dinamica,individuala a fiecarui element patrimonial;
Bilantul se intocmeste si se exprima numai in unitati valorice,iar contul se exprima
valoric,uneori si cantitativ (la elementele patrimoniale la care se poate folosi etalonul natural-
cantitativ);

Pentru precizarea a oricare asemanare/deosebire se acordă 2 puncte. Pentru răspuns partial


corect 1 punct si pentru lipsa acestuia 0 puncte.

c) 3 puncte
Functia de legatura dintre conturile sintetice si cele analitice
Aceasta functie consta in intocmirea unor balante de verificare ale conturilor analitice
pentru fiecare cont sintetic care se desfasoara pe conturi analitice. Cu ajutorul acestor balante
se controleaza concordanta care trebuie sa existe intre datele inregistrate in contul sintetic si
conturile sale analitice.
Pentru răspuns corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns partial corect 1 punct si pentru
lipsa acestuia 0 puncte.

d) ) 2 puncte

Permite ținerea evidenței fiecărui element patrimonial în parte;


Asigură înregistrarea sistematică a operațiunilor;
Permite cunoașterea în orice moment a situației unui element patrimonial;
Face legătura între bilanț și balanța de verificare.

Pentru precizarea a orcarui element de importanta se acordă 2 puncte. Pentru răspuns


partial corect 1 punct si pentru lipsa acestuia 0 puncte.