Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE


Curs postuniversitar PUERICULTURA – DIMENSIUNE A EDUCA ȚIEI
ANTEPREȘCOLARE

PORTOFOLIU ABSOLVIRE CURS POSTUNIVERSITAR

ABSOLVENT,

OPREA F.L ALEXANDRA LAURA (DRAGOMIR)

BUCUREȘTI 2020
OPIS:

1. Psihologia copilului și a relațiilor de atașament

2. Patologia copilului de 0-3 ani

3. Educație diferențiată

4. Managementul grupelor de referință

5. Psihopedagogia jocului

6. Igienă și puericultură

7. Integrarea și incluziunea copiilor în sistemul de învățământ

8. Drepturile copilului și servicii de protecție a copiilor

9. Practică pedagogică