Sunteți pe pagina 1din 1

Trăsături

- curente literare
Romantismul poetic

-afirmarea individualităţii, a originalităţii şi spontaneităţii;


- cultul eului, predilecţie pentru reverie;
- recursul la imaginaţie ca principiu fundamental al creaţiei;
- interesul pentru mituri, legende, basme;
- atracţia faţă de natură, faţă de trecutul istoric;
- cultivarea emoţiei şi a sentimentului;
- meditaţia, oniricul, spiritul de evaziune în spaţii imaginare sau
îndepărtate.

Simbolismul poetic

- obiectul poeziei îl constituie stările sufleteşti nelămurite, confuze;


- cultivarea sugestiei şi a simbolului;
- idealul muzicalităţii realizat prin refren, aliteraţie, ritmuri, asonanţă;
- valorificarea principiului corespondenţelor, al sinesteziei;
- în plan psihologic, poezia simbolistă înregistrează o ruptură, surprinde
stări de anxietate, nevroză, spleen;
-decorul poetic este citadin sau exotic.

Modernismul poetic

- cultivarea liricii subiective, de atmosferă, sondarea orizontului interior


uman;
- intelectualizarea sentimentelor, ca expresie nouă a rafinamentului
omului modern;
- explorarea fondului muzical al limbajului poetic;
- puternicul imagism, metaforismul;
-libertatea versificaţiei.