Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul de Arte Plastice

Str. Lorena, nr. 35, cod poștal: 300127


Județul Timiș, Municipiul Timișoara
CUI: 12904121, Cod CAEN: 8531
Tel: 0256 493 822; Fax: 0256 294 094; e-mail: liceuarteplastice_timisoara@yahoo.com

CERERE
pentru decontarea lunară a navetei

Către:
Unitatea de învățământ: Liceul de Arte Plastice

Doamnei Director

Subsemnatul/Subsemnata Șerban Lavinia, posesor/posesoare a C.I. seria: TZ, nr. 518002,


CNP 2770514354825, angajată a unității dumneavoastră de învățământ pe funcția de
PROFESOR, solicit decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pe lunile ianuarie-august anul
2020, pe ruta
IANOVA - TIMIȘOARA, în cuantum de … … … … lei reprezentând contravaloarea:

□ abonamentului;
□ biletelor de călătorie;
□ facturilor emise de firma transportatoare;
□ bonurilor de carburant.

Atașez următoarele documente doveditoare:

- dacă naveta se efectuează cu mijloc de transport în comun:


□ copie a B.I./C.I.;
□ abonament;
□ bilete de călătorie;
□ bonurilor de carburant.

- dacă naveta se efectuează cu autoturismul/ambarcațiunea personală:


□ copie a B.I./C.I.;
□ adeverință emisă de firma transportatoare cu valoarea abonamentului;
□ copie a certificatului de înmatriculare al autoturismului (dacă este înmatriculat pe numele
persoanei solicitante sau al soțului);
□ împuternicire notarială (dacă autoturismul/ambarcațiunea este înmatriculat/ă pe numele altei
persoane);
□ contract de comodat (dacă autoturismul/ambarcațiunea este înmatriculat/ă pe numele altei
persoane);
□ bonuri de carburant.

Cunoscând prevederile privind falsul în declarații, declar că în lunile ianuari-august, anul


2020, conform orarului m-am dep1asat pe ruta IANOVA – Timișoara astfel:
Liceul de Arte Plastice
Str. Lorena, nr. 35, cod poștal: 300127
Județul Timiș, Municipiul Timișoara
CUI: 12904121, Cod CAEN: 8531
Tel: 0256 493 822; Fax: 0256 294 094; e-mail: liceuarteplastice_timisoara@yahoo.com

Ianova – Timișoara

Tota
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
rute

Data: Semnătura:

09/09/2020 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(Semnătura)