Sunteți pe pagina 1din 39

SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND PRODUSE DIN OTEL UTILIZATE '

CA ARMATURI: CERINTE �I CRITERII DE PERFORMANTA


' 1w' 1w'

indicativ ST 009-2011

Cuprins

1. Prevederi generale
1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Armonizarea cu reglementarile Uniunii Europene
2. Cerinte specifice
2.1. Cerinte specifice pentru produsele din otel
2.1.1. pentru armaturi utilizate In elemente �i structuri din beton
C armat
2.1.2. pentru armaturi utilizate In elemente �i structuri din beton
precomprimat
2.2. Cerinte privind asigurarea nivelului de performanta in
activitatea de proiectare �i executie
2.2.1. Caracteristici specifice garantate la livrarea produselor
2.2.1.1. Caracteristicile produselor din otel pentru armaturi destinate
utilizarii In elemente �i structuri din beton armat, ale caror
performante trebuie garantate
2.2.1.2. Caracteristicile produselor din otel pentru armaturi destinate
utilizarii In elemente �i structuri din beton precomprimat, ale
caror performante trebuie garantate
2.2.2. Confirmarea documentata a aptitudinii de utilizare
preconizate
2.2.2.1. Conditii minimale privind evaluarea rezultatelor
Incercarilor pentru produse neacoperite de specificatii
tehnice armonizate
a) pentru armaturi utilizate In elemente �i structuri din
beton armat.
b) pentru armaturi utilizate 1n elemente �i structuri din
beton precomprimat
2.3. Cerinte privind produsele din otel utilizate ca armatura
pentru beton armat �i ca armatura nepretensionata
pentru beton precomprimat
\ 2."3.1. Cerinte privind fab�icarea �i prelucrarea owlului \
2.3.2. Cerinte privind compozitia chimica - sudabilitatea
2.3.3. Cerinte privind caracteristicile mecanice
2.3.3.1. Caracteristici de tractiune: Re (Rp o,2), Rm, Rm/Re (Rpo,2), A9t,
An, Re,actlRe,nom (daca este cazul)
2.3.3.2. Cerinte privind forta de forfecare a 1mbinarilor sudate sau
mecanice (Fs ; Fw; Fct)
2.3.3.3. Cerinte privind comportarea la oboseala
2.3.3.4. Cerinte privind aptitudinea la 1ndoire

S-ar putea să vă placă și