Sunteți pe pagina 1din 2

Paraschiv Cătălina-Gabriela

PI, anul I, grupa 14LF293

RECENZIE DE CARTE

Titlul lucrării: Metodologia elaborării unei lucrări științifice


Autor: Septimiu Chelcea
Editura: Comunicare.ro 2003, București, România
Numărul de pagini: 196

Cuvinte cheie: calitatea cercetării, plagiat, titlu, norme de redactare, rezumat, introducere,
concluzie, cuprins, punctuație, finisarea lucrării.

Lucrarea Metodologia elaborării unei lucrări ștințifice este un ghid de redactare ce se


adresează, în special, studenților, doctoranzilor și oamneilor din domeniul științelor creeat de
Septimiu Chelcea pentru a aduce la cunoștință faptul că o lucrare trebuie să fie corectă din
toate punctele de vedere și că orice mic detaliu contează.
Lucrarea este alcătuită din patru capitole ce surprind calitățile pe care trebuie să le
aibă un manunscris atât pentru publicare, cât și pentru prezentare. Cele patru capitole aduc în
atenția studenților și doctoranzilor tot ceea ce trebuie să cuprindă o lucrare sau teză de
doctorat, dar și cum trebuie să fie așezată în pagină.
În primul capitol sunt prezentate întrebări legate de activitatea de cercetare științifică,
dar și regulile ce trebuie respectate pentru întocmirea cercetării. Se propun o formă de
organizare ce trebuie să o avem în minte pentru forma finală a cercetării, lucrării de licență
sau tezei de doctorat, aceea fiind EARS (Elimină, Adaugă, Reorganizează și Substituie). Cel
mai important aspect abordat în acest capitol este plagiatul, tot ceea ce trebuie să facem
pentru a evita acest lucru este să scriem sursele de unde am citat în lucrarea noastră, adică să
nu prezentăm munca altuia în lucrarea noastră. Un alt aspect abordat este titlul, primul
contact al cititorului cu lucrarea, ce trebuie să se concentreze pe conținutul lucrării.
În partea a doua a lucrării sunt prezentate normele de redactare ale unei lucrări de
licență sau teze de doctorat. Aici sunt cuprinse rezumatul, introducerea, literatura consultată,
descrierea design-ului cecerării, analiza datelor, discutarea datelor, concluziile și nu în
ultimul rând corectura. Toate acestea fac parte din lucrare și contribuie la buna desfășurare la
lucrării.
În al treilea capitol, tema abordata este punctuația mai exact, capcanele ei. Sunt
prezentate întrebuințările fiecărui semn de punctuație în orice circumstanță, cum ar fi:
Paraschiv Cătălina-Gabriela
PI, anul I, grupa 14LF293

punctul, virgula, parantezele, linia de pauză sau cratima, semnul exclamării și al întrebării,
punctele de suspensie, două puncte sau punct și virgulă chiar și semnele citării, ghilimelele.
În ultimul capitol sunt prezentate reguli și aspecte principale pentru finisarea unui
manuscris când se ia decizia publicării și tipăriri sale. Aici sunt prezentate standarde privind
hârtia și dimensiunile ei, dar si mărimea literei. Sunt adăugate aspecte privind așezarea în
pagină cum ar fi: alineatul, paragraful și casetele. Tot la finisarea unei lucrări sau teze sunt
importente numărul de pagini și numerotarea acestora care se va face într-o anumită ordine.
Ca un manuscris să fie complet si corect trebuie să mai respecte anumite reguli de finețe cum
ar fi mulțiumirile, anexele, glosarul sau notele, ele contribuind la un aspect cât mai ordonat al
manuscrisului. Nu în ultimul râd, pe lista celor importante se clasează bibliografie împreună
cu indexul și cuprinsul lucrării sau tezei.
Această lucrarea abordează o temă de actualitate în rândul universităților pentru
studenții și doctoranziă ce sunt nevoiți să realizeze lucrari de licență sau teze de doctorat. Este
important să citim acest ghid privind modul de elaborare a unei lucrări științifice pentru a
avea o lucrarea cât mai aproape de ideal.
Consider că, această carte mă va ajuta în viitorii mei ani de sudenție pentru că tot ceea
ce cuprinde ea sunt aspecte fine ce completează conținutul viitorelor mele lucrări.

Bibliografie:
Chelcea, S. (2003). Metodologia elaborării unei lucrări științifice. București:
comunicare.ro