Sunteți pe pagina 1din 8

2019-2020 Clasa Pregătitoare

Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie


PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: SEMESTRUL I

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE I: HELLO (4 ore)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Introduction. 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut - Exerciţii de identificare a - Evaluarea - Imagini
- Greetings: good morning, good afternoon, good şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi sunetelor specifice formativă - Caiet de lucru
evening, good night. simplă rostită clar şi foarte rar, care este - Mini-dialoguri cu elementele - Conversația - Conversația
- Numbers 1-10. însoţită de gesturi de către interlocutor noi de vocabular - Explicația
- Colours: green, white, yellow, green, red. 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor - Exerciţii de pronunţie şi - Exercițiul
obiecte din universul imediat, în mesaje intonaţie - Activitate frontală,
 What’s your name?/My name is… articulate clar şi rar - Exerciţii de repetare după individuală
 What colour is it?/Is it…?/Yes./No. 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ model a unor cuvinte, sintagme şi - CD cu cântece
cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul propoziţii tematice
- Song: Ten little monkeys profesorului
- Poems 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
- Game: I spy with my little eye… care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE II: MY CLASSROOM (2 ore)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- School objects: desk, blackboard, whiteboard, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut - Exerciţii de pronunţie - Evaluarea - Imagini
note-book, coursebook, pencil box, school bag, şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi - Exerciţii de reproducere de formativă - Caiet de lucru
window, door simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii - Conversația - Conversația
- Recognizing objectes: On the table there is, însoţită de gesturi de către interlocutor - Răspunsuri la întrebări - Observații - Explicația
Under the table there is 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor - Realizarea de dialoguri simple pe parcurs - Exercițiul
- Prepositions: on, under obiecte din universul imediat, în mesaje profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
- Obeying and giving commands: open the door, articulate clar şi rar sprijin) individuală
close the window, clean the blackboard, close 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ - Completarea cuvintelor
your book, show your pen cântece/poezii scurte şi simple cu lacunare;
- Asking and answering questions: What's this? sprijinul profesorului - Identificare de imagini
It's a pencil 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, - Intonarea cântecului
punctuale, despre sine (nume, gen,
- Song: Incy-Wincy Spider vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului
2.3 Particip la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje

1
2019-2020 Clasa Pregătitoare
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
scurte
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE III: MY FAMILY (2 ore)
Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Family members: mother, father, sister, 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut - Exerciţii de pronunţie - Evaluarea - Imagini
brother, grandmother, grandfather şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi - Exerciţii de reproducere de formativă - Caiet de lucru
- Describing the family: This is my family, my simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii - Observații - Conversația
mother's name is, My father's name is, my însoţită de gesturi de către interlocutor - Răspunsuri la întrebări pe parcurs - Explicația
brother's name is, my sister name's is 2.1. Reproducerea unor informaţii - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
- Drawing a picture of one's family and simple/cântece/poezii scurte şi simple cu profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
presenting it sprijinul profesorului sprijin) individuală
- This/That 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de - Completarea cuvintelor - CD cu cântece
- Opposites sesizarea semnificaţiei globale a unor lacunare tematice
filme şi a unor cântece pentru copii în - Recitarea poeziei
- Song: Daddy finger limba modernă respectivă - Intonarea cântecului
- Poems 2.2. Oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3. Part la jocuri de comunicare în care se
reproduce sau creează rime/mesaje scurte

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE IV: MY FACE (2 ore)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Naming parts of the body: head, eyes, neck etc 1.2 Recun den unor obiecte din universul - Exerciţii de pronunţie - Evaluarea - Imagini
- I have got imediat, în mesaje articulate clar şi rar; - Exerciţii de reproducere de formativă - Caiet de lucru
- Drawing the human body 1.3 Manif curiozităţii faţă de sesizarea cuvinte, sintagme, propoziţii - Observații - Conversația
semnif globale a unor filme cântece - Răspunsuri la întrebări pe parcurs - Explicația
- Song: Head, shoulders, knees and toes pentru copii în limba modernă respectivă - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
- Poems 2.1 Reprod unor info profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
- Game: Simon says simple/cântece/poezii scurteşi simple cu sprijin) individuală
sprijinul profesorului - Completarea cuvintelor - CD cu cântece
2.2 Oferirea unor info elem, punctuale, lacunare tematice
despre sine (nume, gen, vârstă), despre - Recitarea poeziei
univ imediat, cu sprijin din partea interloc - Intonarea cantecului
2.3 Part la jocuri de comunicare în care se
reproduce sau creează rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
2
2019-2020 Clasa Pregătitoare
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE V: MY TOYS (2 ore)
Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Naming toys: bike, car, doll, train etc. 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut - Exerciţii de pronunţie - Evaluarea - Imagini
- Have/has got – affirmative form şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi - Exerciţii de reproducere de formativă - Caiet de lucru
- My favourite toy is… simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii - Observații - Conversația
însoţită de gesturi de către interlocutor - Răspunsuri la întrebări pe parcurs - Explicația
1.2 Recun den unor obiecte din universul - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
imediat, în mesaje articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
2.1 Reprod unor info simple/ cântece/ sprijin) individuală
poezii scurte şi simple cu sprijinul prof - Completarea cuvintelor
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, lacunare
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), - Identificarea de imagini
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Part la jocuri de comunicare în care
reprod sau creează rime/ mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE VI: MID-TERM REVISION (1 oră)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Greetings. 1.1 Of unei reacţii adecvate la salut şi la o - Exerciţii de pronunţie - Verificare - Imagini
- Numbers 1-10. întrebare/ instr scurtă şi simplă rostită clar - Exerciţii de reproducere de orală. - Caiet de lucru
- Colours. şi f rar,însoţită de gesturi de către interloc cuvinte, sintagme, propoziţii - Evaluare - Conversația
- School objects. 1.2 Recun den unor obiecte din universul - Răspunsuri la întrebări curentă. - Exercițiul
- Family members. imediat, în mesaje articulate clar şi rar - Realizarea de dialoguri simple - Activitate frontală,
- Boy-girl. 2.1 Reprod unor info simple/ cântece/ profesor-elev, elev-elev (cu individuală
- Parts of the body. poezii scurte şi simple cu sprijinul prof sprijin)
- Toys. 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, - Mini-dialoguri cu elementele
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), noi de vocabular
despre universul imediat, cu sprijin din - Completarea cuvintelor
partea interlocutorului lacunare
3.1 Manif curiozităţii pentru decod unor - Identificarea de imagini

3
2019-2020 Clasa Pregătitoare
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
msj scrise simple, scurte din univ imediat
4.1 Particip la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elab cu sprijin scurte mesaje
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE VII: CHRISTMAS TIME! (1 oră)
Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Christmas tree 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut - Exerciţii de pronunţie - Verificare - Imagini
- Santa Claus şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi - Exerciţii de reproducere de orală. - Caiet de lucru
- Christmas carols simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii - Evaluare - Conversația
- Snowman însoţită de gesturi de către interlocutor - Mini-dialoguri cu elementele curentă. - Exercițiul
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor noi de vocabular - Activitate frontală,
obiecte din universul imediat, în mesaje - Completarea cuvintelor individuală
articulate clar şi rar lacunare
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ - Identificarea de imagini
cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul
profesorului
2.2 Oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat

4
2019-2020 Clasa Pregătitoare
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: SEMESTRUL AL II-LEA

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE I: MY HOUSE (4 ore)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Rooms in a house: living-room, bedroom, 1.1 Of unei reacţii adecvate la salut şi la o - Exerciţii de pronunţie - Verificare - Imagini
bathroom, kitchen întrebare/ instr scurtă şi simplă rostită clar - Exerciţii de reproducere de orală. - Caiet de lucru
- Pieces of furniture: bed, lamp, table, chair, şi f rar, însoţită de gesturi de către interl cuvinte, sintagme, propoziţii - Evaluare - Conversația
cupboard 1.2 Recun den unor obiecte din universul - Răspunsuri la întrebări curentă. - Explicația
- Describing one's house: My house has got three imediat, în mesaje articulate clar şi rar - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
rooms, describing one's room: In my room 1.3 Manif curiozităţii faţă de sesizarea profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
there is a semnif globale a unor filme şi a unor sprijin) individuală
- The structure: there is cântece pentru copii în lb modernă resp - Completarea cuvintelor
- The indefinite article a, an 2.1 Reprod unor info simple/ cântece/ lacunare
- Cut stick and colour poezii scurte şi simple cu sprijinul prof - Identificare de imagini
2.2 Of unor info elementare, punctuale,
despre sine (nume, gen, vârstă), despre
univ imediat, cu sprijin din partea interloc
2.3 Particip la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte
3.1 Manif curiozităţii pt decod unor
mesaje scrise simple şi scurte din univ
imediat
4.1 Particip la proiecte de grup/ la niv cls
în care elab cu sprijin scurte mesaje scrise

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE II: ON THE FARM (3 ore)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Types of animals: pets (cat, dog, parrot, rabbit, 1.1 Of unei reacţii adecvate la salut şi la o - Exerciţii de pronunţie - Verificare - Imagini
hamster), animals on a farm (horse, cow, hen, întrebare/ instr scurtă şi simplă rostită clar - Exerciţii de reproducere de orală. - Caiet de lucru
chicken, sheep), wild animals (monkey, şi f rar, însoţită de gesturi de către interloc cuvinte, sintagme, propoziţii - Observație - Conversația
crocodile, tiger, lion, hippo) 1.2 Recun den unor obiecte din universul - Răspunsuri la întrebări pe parcurs. - Explicația
- Asking and answering about one's favourite imediat, în mesaje articulate clar şi rar - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
animal: What's your favourite animal? My 2.1 Reprod unor info simple/ cântece/ profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
favourite animal is... poezii scurte şi simple cu sprijinul prof sprijin) individuală
- Drawing one's favourite animal and presenting 2.3 Part la jocuri de comunicare în care - Completarea cuvintelor
it reprod sau creează rime/ mesaje scurte lacunare;
5
2019-2020 Clasa Pregătitoare
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
- Song: Old MacDonald has a farm 3.1 Manif curiozităţii pt decod unor - Identificare de imagini
- Game: Mime mesaje scrise simple şi scurte din univ - Intonarea cântecului
imediat
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE III: I’M HUNGRY! (4 ore)
Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Fruits: apple, banana, orange, strawberry, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi - Exerciţii de pronunţie - Verificare - Imagini
lemon, pear la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă - Exerciţii de reproducere de orală. - Caiet de lucru
- Types of food: vegetables, fruit, fast-food, rostită clar şi foarte rar, care este însoţită cuvinte, sintagme, propoziţii - Observație - Conversația
drinks, desserts de gesturi de către interlocutor - Răspunsuri la întrebări pe parcurs. - Explicația
- Meals of the day: breakfast, lunch, 5 o'clock tea, 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
dinner obiecte din universul imediat, în mesaje profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
- What's your favourite food? My favourite food articulate clar şi rar; sprijin) individuală
is... 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de - Completarea cuvintelor
- Drawing and presenting one's favourite food. sesizarea semnificaţiei globale a unor lacunare
- I like/ I don’t like filme şi a unor cântece pentru copii în - Identificare de imagini
- This/These limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor informaţii
simple/cântece/poezii scurteşi simple cu
sprijinul profesorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
care se reproduce sau creează rime/mesaje
scurt
3.1Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE IV: ȘCOALA ALTFEL (1 oră)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare

6
2019-2020 Clasa Pregătitoare
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE V: ALL ABOARD (3 ore)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Means of transportation and objects: parc, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut - Exerciţii de pronunţie - Verificare - Imagini
bench, tree, bike, butterfly, slide, swing; car, şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi - Exerciţii de reproducere de orală. - Caiet de lucru
plane, boat etc. simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii - Observație - Conversația
însoţită de gesturi de către interlocutor - Răspunsuri la întrebări pe parcurs. - Explicația
- What is it? 1.2 Recun den unor obiecte din universul - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
- It is a…. imediat, în mesaje articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
- The sun is up…. 2.1 Reprod unor info simple/ cântece/ sprijin) individuală
poezii scurte şi simple cu sprijinul prof - Completarea cuvintelor
2.3 Part la jocuri de comunicare în care lacunare
reprod sau creează rime/ mesaje scurte - Identificare de imagini
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE VI: PARTY CLOTHES (3 ore)


Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Types of clothes: shirt, trousers, hat, skirt, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut - Exerciţii de pronunţie - Verificare - Imagini
blouse, shoes, dress şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi - Exerciţii de reproducere de orală. - Caiet de lucru
- Party: cake, ice cream, hat, present, candle simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii - Observație - Conversația
- Drawing and presenting one's favourite clothes însoţită de gesturi de către interlocutor - Răspunsuri la întrebări pe parcurs. - Explicația
- Happy Birthday! Thank you! 1.2 Recun den unor obiecte din universul - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
imediat, în mesaje articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
2.1 Reprod unor info simple/ cântece/ sprijin) individuală
poezii scurte şi simple cu sprijinul prof - Completarea cuvintelor
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, lacunare
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), - Identificare de imagini
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Part la jocuri de comunicare în care
reprod sau creează rime/ mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru

7
2019-2020 Clasa Pregătitoare
Limba engleză Prof. Ana Maria Apostolie
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE VII: FINAL REVISION (2 ore)
Activități de
Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Resurse didactice Observații
evaluare
- Types of houses. 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut - Exerciţii de pronunţie - Verificare - Imagini
- Rooms in a house. şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi - Exerciţii de reproducere de orală. - Caiet de lucru
- Pieces of furniture. simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii - Evaluare - Conversația
- Animals: pets, animals on a farm, wild animals. însoţită de gesturi de către interlocutor - Răspunsuri la întrebări curentă. - Explicația
- Types of food. 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor - Realizarea de dialoguri simple - Exercițiul
- Meals of the day. obiecte din universul imediat, în mesaje profesor-elev, elev-elev (cu - Activitate frontală,
- Means of transportation and objects. articulate clar şi rar sprijin) individuală
- Types of clothes: boy's clothes and girl's clothes. 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de - Completarea cuvintelor
- Party. sesizarea semnificaţiei globale a unor lacunare
filme şi a unor cântece pentru copii în - Identificare de imagini
limba modernă respectivă - Intonarea cântecului
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/
cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul
profesorului
2.2 Oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise

S-ar putea să vă placă și