Sunteți pe pagina 1din 3

Matematica distractivă(opţional)

Proiect de lungă durată


Clasa a II-a

COMPETENŢE SPECIFICE:

1. Cunoaşterea şi folosirea conceptelor specifice matematicii.

2. Stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi a gândirii logice.

3. Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii.

4. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic.

Competenţe Subcompetenţe Nr. Conţinuturi Nr. Data Observaţii


specifice ord Ore
1. Determinarea MODULUL I Să ne amintim
numerelor naturale care 1 Din vacanță noi venim 1 C.
 Cunoaşterea şi îndeplinesc proprietăţi
folosirea date; 2 De școală ne este dor și ne încadrăm ușor 1 C.
2. Aplicarea
conceptelor proprietăţilor operaţiilor MODULUL II În țara Toamnei
specifice cu numere naturale în 3 Toamna se numără problemele 1
matematicii. situaţii non-standard. 4 Rița-Veverița alune socotește și pe elevii 1
3. Rezolvarea
isteți cu ele îi servește
problemelor practice,
utilizând reguli de 5 Enigme aricești 1
divizibilitate.
4. Analizarea paşilor 6 Mere,pere și gutui,cum rezolvi 1
utilizaţi în diferite problema,spui?
metode de rezolvare. 7 Suntem harnici,calculăm,Albinuței ajutăm 1 EF
5. Compunerea şi
descompunerea figurilor MODULUL III Matematica în povești
geometrice din figuri
și snoave
geometrice.
 Stimularea 6. Rezolvarea şi
8 Capra cu 3 școlărei 1
şi dezvoltarea compunerea exerciţiilor 9 Ursul și Vulpea la tablă 1
şi problemelor tipice şi
creativităţii şi a netipice, cu conţinut 10 Lădița magică 1
gândirii logice. economic şi cu caracter
distractiv; 11 Nică,pupăza și drumul 1 EF
7. Extragerea
informaţiilor din tabele, MODULUL IV Iarna școlăriță 1
grafice şi organizarea lor 12 Iarna este-n calendar,noi vom calcula cu
în funcţie de problema har
propusă;
8. Rezolvarea şi 13 Cifra 3 te-a îndrăgit,fii atent ce-a pregătit 1
argumentarea diverselor
14 La Mulți Ani! 1 ES
situaţii matematice ce
Dezvoltarea implică toate operaţiile
studiate; 15 Patru,cinci îi vezi îndată. 1
interesului şi Înmulțirea nu-i o joacă
motivaţiei 16 Cei 7 învățăcei și Alba-ca-Zăpada 1
pentru studiul
şi aplicarea
matematicii.
17 Șase,șapte sâ-nmulțim,omuleți să 1
construim
9. Descoperirea,
recunoaşterea, utilizarea
corespondenţelor simple 18 Desenăm,colorăm și rezolvăm 1
 Formarea şi succesiuni de numere
asociate după reguli date 19 Opt și nouă ,ce frumos,distractiv,ingenios! 1
şi dezvoltarea sau descoperite ; 20 Înmulțirea azi vom trece ,e o zi de nota 1
capacităţii de a 10. Jocuri didactice : zece!
găsirea unor numere 21 Matematica bomboanelor 1
comunica ţinând cont de relaţiile
utilizând existente între alte
numere prezentate într- 22 Repetăm,judecăm,înmulțirea nu uităm! 1 EF
limbajul
un context similar ; 23 Primăvara a venit,Mate iarăși ți-a zâmbit! 1
matematic. 11. Exerciţii-joc de 24 Stolurile de cocoare aduc numere în șiruri 1
creare de probleme şi
exerciţii după : 25 Să ai sănătate te ajută Mate 1
imagini, scheme, 26 Bănuțul de aur 1
exerciţii ; 27 Probleme altfel 1
12. Manifestarea 28 În jur precum se știe e multă geometrie 1
interesului şi a EF
curiozităţii pentru aflarea
29 Timpul în literatură 1
rezultatelor unor exerciţii 30 Veselă și adorată-i matematica rimată 1
şi probleme distractive ; 31 Careuri distractive de la Bufi 1
13. Manifestarea
Respectă codul indicat și vei fi premiat!
iniţiativei şi spiritului
creativ în propunerea 32 1
diverselor modalităţi de 33 Forma și spațiul 1
abordare a unei
probleme.
34 Înmulțirea tabelară 1 ES