Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020
Axa prioritară 6: „Educatie si competențe”
Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea
creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate
Număr de identificare contract: 51672/09.07.2019
Titlul proiectului: PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA)
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

A.6.2 Desfășurarea programului de formare antreprenorială


Universitatea din Pitești
CURS ANTREPRENORIAT MODUL 2
Formular de feedback - Curs de antreprenoriat organizat în cadrul proiectului
PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

1. Consideri că parcurgerea modulului ți-a adus plus valoare în ceea ce privește cunoștințele
antreprenoriale?
- Da
- Nu
2. Cum apreciezi gradul în care așteptările tale cu privire la acest curs au fost satisfăcute?
Notați cu note de la 1 la 5, unde 1 = nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

3. Cum apreciezi atitudinea formatorului față de cursanți? Notați cu note de la 1 la 5, unde


1 = nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

4. Cum apreciezi nivelul de pregătire și implicare al formatorului? Notați cu note de la 1 la


5, unde 1 = nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020

5. Cum apreciezi volumul de informație predat? Notați cu note de la 1 la 5, unde 1 =


nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

6. Cum apreciezi gradul de interactivitate și încurajare a participării la discuții? Notați cu


note de la 1 la 5, unde 1 = nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

7. Cum apreciezi eficacitatea metodelor de predare? Notați cu note de la 1 la 5, unde 1 =


nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.
1 2 3 4 5

8. Cum apreciezi claritatea informațiilor primite? Notați cu note de la 1 la 5, unde 1 =


nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

9. Cum apreciezi calitatea informațiilor primite? Notați cu note de la 1 la 5, Notați cu note


de la 1 la 5, unde 1 = nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020

10. Cum apreciezi aplicabilitatea modulului în domeniul tău de studiu? Notați cu note de la
1 la 5, Notați cu note de la 1 la 5, unde 1 = nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

11. Cum apreciezi utilitatea generală modulului ? Notați cu note de la 1 la 5, Notați cu note
de la 1 la 5, unde 1 = nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

12. Exemplele/ exercițiile au fost practice? Notați cu note de la 1 la 5, Notați cu note de la 1 la 5,


unde 1 = nesatisfăcătoare și 5 = satisfăcătoare.

1 2 3 4 5

13. Sugestii de îmbunătățire a modului:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Întocmit,
Lazăr Adriana Nicoleta
Asistent organizare antreprenoriat

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

S-ar putea să vă placă și