Sunteți pe pagina 1din 2

Ce sunt stocurile?

Stocurile sunt active circulante care:

Sunt detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

In curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; sau

Sub forma de materii prime, material si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul
de productie sau pentru presatrea de servicii.

In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vanzarii, cum ar
fi: echipamente, nave, ansambluri sau complexuri de locuinte, realizate de entitatile care au ca
activitate principala obtinerea si vanzarea unor astfel de produse.

Daca constructiile sunt realizate in scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a
realizat, ele reprezinta imobilizari, iar terenurile cumparate in scopul construirii pe acestea de
constructii destinate vanzarii, reprezinta stocuri

Ce cuprind stocurile?

 Marfuri – bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele


predate spre vanzare magazinelor proprii;
 Materii prime – care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul
finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;
 Materialele consumabile sunt formate din: material auxiliare, combustibili, material
pentru ambalat, piese de schimb, seminte si material de plantat, furaje si alte materiale
consumabile, care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se
regasi, de regula, in produsul finit.
 Materiale de natura obiectelor de inventar
 Produsele sunt formate din: semifabricate, prin care se intelege produsele al caror proces
tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in
procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor; produsele
finite suntprodusele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai
necesita alte prelucrari ulterioare in cadrul entitatii; rebuturile, materialele recuperabile si
deseurile; produsele agricole
 Active biologice de natura stocurilor
 Ambalaje care include ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate
produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastarte de terti, cu obligatia restituirii.
 Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele de
prelucrare.
 Ansamblurile sau complexurile de locuinte destinate vanzarii
Cand se inregistreaza in contabilitate stocurile?

Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si


beneficiilor.

Costul stocurilor cuprinde:

 costurile aferente achizitiei – spre exemplu cheltuielile de transport


 costuri aferente prelucrarii
 alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se regasesc

Costul stocurilor NU cuprinde:

 pierderile materiale
 manopera
 cheltuielile de depozitare
 cheluielile generale de administrare
 costurile de desfacere

Evaluarea la data intrarii in entitate. In functie de specificul activitatii, o entitate poate alege sa
evalueze si sa inregistreze stocurile la intrarea in unitate prin urmatoarele trei metode:

Metoda costului efectiv – poate fi cost de productie sau de achizitie

Metoda costului standard – poate fi utilizat in activitatea de productie

Metoda pretului cu amanuntul – in comert cu amanuntul

Evaluarea la data iesirii din entitate. La iesirea din gestiune a stocurilor, acestea se evalueaza si
se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea urmatoarelor metode:

FIFO – metoda primul intrat – primul iesit. Bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de
achizitie sau de productie al primei intrari . Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din
gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine
cronologica.

CMP – metoda costului mediu ponderat. Presupune calcularea costului fiecarui element pe baza
mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a
costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei.

LIFO – metoda ultimul intrat – primul iesit. Bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de
achizitie sau de productie al ultimei intrari. Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din
gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau costul de productie al lotului anterior, in ordine
cronologica.