Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Ion Ghica” Targoviste AVIZAT DIRECTOR,

Profesor: Serb Elena Mihaela


Disciplina: Consiliere şi orientare
Clasa: a IX-a J, K- Invatamant profesional/ Comert- receptioner/comerciant
Nr. ore/săptămână: 1
An şcolar: 2019- 2020 AVIZAT
COORDONATOR EDUCATIV,
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
Semestrul I – 15 săptămâni
Semestrul al II-lea - 19 săptămâni
Total: 34 săptămâni

NR. MODULUL NR. ORE Anual


CRT. Semestrul I Semestrul II Număr de ore

1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 3 3 6


1.1 Autocunoaştere 2 1
1.2 Creştere şi schimbare 1 2
2. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 3 3 6
2.1 Comunicare 1 1
2.2 Autocontrol emoţional 2 2
3. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII 5 4 9
3.1 Managementul informaţiilor 1 1
3.2 Managementul învăţării 4 3
4. PLANIFICAREA CARIEREI 2 2 4
4.1 Planificarea şi dezvoltarea carierei 2 2
5. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5 4 9
5.1 Calitatea relaţiilor sociale 5 1
5.2 Calitatea opţiunilor privind cariera 0 3
TOTAL 18 16 34