Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire generală: Comerț
Calificarea profesională: Tehnician în achiziții și contractări
Modulul: Studiul mărfurilor, Clasa: a XI-a H
Nr de ore/an: 132, din care: T:33, LT: 99, IP: 0, S32- Școala Altfel
Nr. ore /săptămână: 4, din care:T-1; LT-3,
Practică comasată: S10, S16, S26, S29; Școala altfel -S32
Profesor: ȘERB ELENA MIHAELA Avizat,
Plan de învățământ OMECI nr.3412 din 16.03.2009 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul MEC: 3501/29.03.2018
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Unitatea de Nr. ore Săptămâna


Nr.
rezultate ale Rezultate ale învățării Conținuturi Obs.
crt T LT IP T LT IP
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini

(0 (1) (2) (3) (9


(4) (5) (6) (7) (8) (10)
) )
1. URÎ 13. Cunoștințe (C): 13.1.1. Descrierea substanțelor Evaluare iniţială - 2 S1 S1
Aplicarea din compoziția chimică a produselor alimentare Valoarea nutritivă a produselor
procedurilor 13.1.2. Precizarea importanței și rolului valorii alimentare
privind energetice a produselor alimentare pentru Conceptul de valoare nutritivă 1 1 S1 S1
calitatea consumul populației Compoziția chimică a produselor
produselor și 13.1.3.Clasificarea substanțelor toxice care alimentare: 2 6 S2,S3 S2,S3
serviciilor influențează inocuitatea produselor alimentare.  Apa
Abilități (Ab):13.2.1. Identificarea substanțelor  Substanţele proteice
din compoziția chimică a produselor alimentare;  Lipidele
13.2.2. Determinarea valorii energetice a  Glucidele
produselor alimentare pe baza operațiilor  Sărurile minerale
matematice de bază  Vitaminele
13.2.3. Identificarea gradului de asimilare și  Enzimele
inocuitate a produselor alimentare; Valoarea energetică a produselor 1 1 S4 S4
Atitudini (At):13.3.1.Conștientizarea efectelor alimentare
substanțelor din compoziția alimentelor asupra Gradul de asimilare al alimentelor - 1 - S4
sănătății și stilului de viață al consumatorilor
Inlocuitatea produselor alimentare - 1 - S4

1
Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Nr.
rezultate ale Rezultate ale învățării Conținuturi Obs.
crt T LT IP T LT IP
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini

(0 (1) (2) (3) (9


(4) (5) (6) (7) (8) (10)
) )

Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor Recapitulare și evaluare 1 3 S5 S5


acumulate
URÎ 13. Cunoștințe (C): Sortimentul și caracteristicile de calitate
Aplicarea 13.1.4. Descrierea particularităților sortimentale ale produselor alimentare și
procedurilor ale produselor alimentare; nealimentare
privind 13.1.5. Caracterizarea etapelor de verificare a Particularitățile sortimentale și (9
calitatea calității produselor alimentare caracteristici de calitate ale mărfurilor săpt)
produselor și 13.1.6. Descrierea particularităților sortimentale alimentare
serviciilor ale produselor nealimentare; Verificarea calității produselor
13.1.7. Caracterizarea etapelor de verificare a alimentare:
calității produselor nealimentare - produse din cereale 1 3 S6
Abilități (Ab): - legume, fructe și produse din legume,
13.2.4.Diferențierea sortimentului și fructe 1 3 S7
caracteristicilor de calitate ale produselor - produse zaharoase 1 3 S8
alimentare - produse gustative 1 3 S9
13.2.5.Verificare calității produselor alimentare - lapte și produse lactate 1 3 S11
13.2.6.Diferențierea sortimentului și - ouă 1 3 S12
caracteristicilor de calitate ale produselor - carne și produse din carne 1 3 S13
nealimentare - pește și produse din pește 1 3 S14
13.2.7.Verificare calității produselor - grasimi alimentare 1 2 S15
nealimentare

Recapitulare semestrială 1 S15

Atitudini (At):
13.3.2. Asumarea responsabilității în Particularitățile sortimentale și (17
menținerea caracteristicilor de calitate a caracteristici de calitate ale mărfurilor săpt.)
sortimentului de produse alimentare și nealimentare S16
nealimentare. Verificarea calității produselor 1 S17
13.3.3.Colaborarea activă cu membrii echipei nealimentare: 1 S18
de lucru pentru verificarea cantitativă și - textile 1 S19

2
Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Nr.
rezultate ale Rezultate ale învățării Conținuturi Obs.
crt T LT IP T LT IP
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini

(0 (1) (2) (3) (9


(4) (5) (6) (7) (8) (10)
) )
calitativă a produselor alimentare și - încălțăminte 1 S20
nealimentare -jucării 1 S21
-ceasuri, bijuterii și articole de gablonz 1 S22
-mărfuri pentru sport, voiaj, turism 1 S23
-papetărie şi librărie, birotică 1 S24
- mărfuri chimice de uz casnic 1 S25
-mărfuri din mase plastice 1 S26
-mărfuri cosmetice 1 S27
- mărfuri din sticlă 1 S28
- mărfuri ceramice 1 S29
- mărfuri din lemn 1 S30
- mărfuri metalice 1 S31
-mărfuri tehn-sanitare si pt. construcții 1 S32
- mărfuri electrotehnice și electronice
- mărfuri electrocasnice
-mărfuri auto-moto-velo

Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor Recapitulare și evaluare finală 1 3 S33


acumulate

Întocmit, prof. Șerb Elena Mihaela