Sunteți pe pagina 1din 6

ROMĂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
e-mail: scoala_sig@yahoo.com

Nr.______din______________

Unitatea de învătare nr. 1, Bun rămas, vacanţă! Bun găsit, şcoală! – 2 săptămâni

Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
LUNI, LLR Festivitatea de deschidere a noului an scolar
9.09. MAT “Bucuroşi de revedere” – Activitate comună părinţi – elevi pentru informarea părinţilor privind organizarea programului, structura anului şcolar,
2019 JM rechizitele necesare, orarul clasei
MARŢI, LLR Prezentare - recunoaşterea titlului manualului ,a autorului, a editurii ; -manualul,caiete dictando Observare
10.09. 1.1. manual” - punctarea textelor şi a autorilor ce se vor studia - exerciţii de citire -explicaţia, exerciţiul, sistematică
2019 2.2. Desteaptă- te , - exerciţii de formulare de întrebări pentru stabilirea sensului global al conversatia Aprecieri
2.3 române! ” mesajului textlui -frontal,individual globale
- exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un
mesaj ascultat
- exerciţii de memorare şi recitare expresivă a unei poezii
Cantec ” Desteapta-te , române!”
MAT Numerele -identificarea unor nr. mai mici decât 1000 în condiții precizate -explicaţia, exerciţiul Observarea
1.1. 2.1. naturale de la 0 la -ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor nr. nat. de trei cifre prin -caiete de matematica sistematică
3.1. 3.2 1000 compararea acestora două câte două -Fişe de lucru a elevilor
4.1. 4.2. -scrierea unui șir de numere pare/impare -Creioane colorate
5.1 -selectarea unor numere după un criteriu dat -frontal,individual
- descompunerea numerelor din sute, zeci si unităti-
Identificarea compunerea/ „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000
-Identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat
MM Cum cântăm -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - a -conversația,explicația Observare
1.1 - Noul an de aplauzelor ritmice, a bătutului din picior -manual,CD,calculator sistematică
2.1 şcoală -jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, -frontal,individual Aprecieri
3.1 împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ globale.
acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
-acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie
corporală
MIERCURI LLR Cartea.Elementele - exercitii de recunoastere a tipurilor de carti : dictionare , atlase , manual , -explicaţia, exerciţiul Observare
11.09. 1.1. componente ale culegerei , povesti , poezii; -caiete sistematică
2019 cărţii. - exerciţii de observare a unor cărţi : coperta , cuprins , număr de pagini , -Fişe ,Creioane colorate Aprecieri
2.2. Tipuri de litere de ilustraţii , tipuri de litere folosite ; -frontal globale.
2.3 tipar - exerciţii de observare a unor modalităţi de scoatere în evidenţă a unor -individual
date mai imp. , folosind litere de tipar îngroşate sau înclinate Desenarea
unor litere artistice
AVAP Amintiri din discuții despre comunicarea prin imagine -conversatia,explicaţia, Observarea
1.1 vacanță exerciții-joc de observare a elementelor de limbaj plastic din natură și din demonstraţia sistematică
1.2 compoziții plastice; -coli colorate, foarfece, lipici, a elevilor
2.1 - selectarea de diverse materiale (creioane, peniţe), - asocierea tehnicilor sablon frunză
2.2 adecvate materialelor selectate; -frontal, individual
2.3 -exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de limbaj plastic
în scopul amplificării potențialului lor expresiv;
-realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, pentru
decorarea cărora se folosesc diferite procedee;
-explorarea proprietăților expresive ale formelor naturale.
JOI, LLR Cuvântul cuvinte cu sens asemănător -explicaţia, exerciţiul Observare
12.09. 1.1; 1.2; Sunetele limbii cuvinte cu sens opus -conversatia sistematică
2019 2.2; 2.3; române cuvinte care au aceeași formă și înțeles diferit -manualul,caiete dictando Aprecieri
3.2;4.1 despărtirea cuvintelor în silabe la capăt de rând -frontal,individual globale
DP-2.3 vocale si consoane
Adunarea si calcul diferentei si al sumei -explicaţia,exerciţiul Observarea
scăderea în micsorarea unui număr/sume/diferente cu un nr/sumă/diferență -caiete de matematica sistematică
MAT
concentrul 0 - proba adunării si scăderii -Fişe de lucru a elevilor
1.4; 1.6
1000 stabilirea corectitudinii a unor operatii -Creioane colorate
aflarea termenului necunoscut/probleme de adunare si scădere -frontal,individual
Ș.Nat. Prezentarea Titlul , autorii, editura manualului Manual, planșe
manualului Unități de învățare
Ed.Civ. Prezentarea Titlul , autorii, editura manualului Manual
manualului Unități de învățare
VINERI LLR Ortografia ex. de scriere corectă a cuv. care conțin: consoana m înainte de b și p , - conversația,demonstrația, Observare
13.09. 1.1; 1.2; diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă ,literele â sau î, x explicația,jocul didactic, sistematică
2019 3.1 3.4; -ex. de scriere corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s- -exercițiul; Aprecieri
4.1 au, sa/ s-a -manualul, fişe de lucru, globale.
E.C -2.3 -frontal,individual
MAT Înmultirea si calculul produsului a două numere -explicaţia, exerciţiul, Observarea
1.4; 1.5; împărtirea în aflarea unui nr. de n ori mai mare/mai mic Jocul didactic sistematică
1.6; concentrul 0- sume/diferente cu un număr/de un nr. de ori -fişe de lucru ,creioane a elevilor
100 exercitii care presupun ordinea operatiilor - colorate
aflarea termenului necunoscut -frontal,individual
ordinea efectuării operatiilor; probleme
Trusa micului Familiarizarea cu materialele şi instrumentele de lucru (pastile, tuburi, bloc de desen A4,planşe Observare
AVAP artist pensule, vasul de apă, carioca, pastel, hârtie colorată) şi tehnici de lucru model, desene ale copiilor, sistematică
(acuarelă, guaşă, tempera, colaj, mixte) reproduceri de artă,
-Aplicarea culorilor pe suport umed sau uscat exerciţiul, conversaţia,
2.1.; - Asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate demonstraţia,obs., explicaţia
2.2. -Exerciţii de org. a suprafeţei sau a spaţiului plastic în tehnica acuarelei Frontal, individual

Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR Propoziția . exerciții de alcătuire a propozițiilor după criterii date ; -explicaţia, exerciţiul Observare
16.09. 1.1; 1.2; Formulare de - exerciţii de precizare a sensului unor cuvinte -caiete Fişe de lucru sistematică
2019 2.2; 2.3; întrebări și - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe -Creioane colorate Aprecieri
3.1 3.2; răspunsuri. - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, -frontal-individual globale.
4.1 Scrierea apoi, în cele din urmă
E.C. 2.3 funțională – - exerciții de scriere a unui bilet , a unei felicitări
biletul, felicitarea
MAT Probleme care se scrierea datelor problemei -explicaţia, exerciţiul Observare
1.4; 1.5; rezolvă prin cel realizarea planului de rezolvare a problemei -creioane-imagini, sistematică
1.6; 5.2 putin două verbalizarea modului de rezolvare a problemelor -frontal,individual Aprecieri
operatii probleme de transformare a unei probleme cu o operatie în probleme cu globale.
două operatii
probleme care se rezolvă prin cel putin două operatii
MM Cântarea în interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - a exercițiul, Observarea
1.1. colectiv aplauzelor ritmice, a bătutului din picior conversația,explicația, sistematică a
2.1. - Cântec de -jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, demonstratia elevilor
3.1. toamnă, Ceata lui împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor -acompanierea cântecelor cu Instrument muzical pt
Pițigoi orchestra de jucării muzicale, percuţie corporală acompaniere , jucarii
- poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de debut, muzicale pt percutie
dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau acompaniamentul -frontal ,ind.,pe grupe
MARŢI, LB. ENGLEZĂ
17.09. LLR Ortografia și ex. de scriere corectă a cuv. care conțin: consoana m înainte de b și p , - Observare
2019 1.1; 1.2; punctuația diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă ,literele â sau î, x conversația,demonstrația, sistematică
3.1 3.4; -ex. de scriere corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s- explicația,jocul didactic, Aprecieri
4.1 au, sa/ s-a -exercițiul; globale.
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi -manualul, fişe de lucru,
E.C -2.3 discutarea rezultatelor; -frontal,
individual
ED. FIZICĂ
Ș.Nat. Resurse naturale - -observarea unor corpuri și clasificarea acestora în funcție de diverse imagini, filme observare
1.1. tipuri, folosire criterii videoproiector, sistematică
3.2. responsabilă - stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții referitoare la caracterisiticile calculator,coli A3, evaluare orală
unor corpuri creioane colorate
- identificarea comportamentelor distructive ale omului față de mediu prin -conversaţia, explicaţia,
jocuri de rol, simulări, chestionare exerciţiul
- citirea unor grafice care ilustrează exploatarea resurselor naturale -Frontal, individual
- stabilirea unor măsuri de economisire a resurselor natural

MIERCURI LLR Evaluare inițială ex. de citire a unui text dat exercițiul,conversația Evaluare
18.09. 1.1; 1.2; identif. titlului, autorului si a personajelor ,explicația sumativă
2019 1.3; 2.1; formulare de răspunsuri la întrebări legate de continutul textului -fișe de evaluare
2.3; 3.1 ex. de sinonime si antonimie -individual
3.2; 4.1; completarea unor enunturi cu ortogramele învățate
4.2 despărtirea cuvintelor în silabe
identificarea consoanelor si vocalelor unor cuvinte date
DP-2.3 ex. de scriere functională: biletul
redactarea unui text scurt pornind de la o imagine si un set de întrebări

MAT Unități de măsură Ordonarea zilelor săptămânii sau ale lunilor anului -explicaţia, exerciţiul Observare
1.1. Figuri și corpuri -Găsirea corespondenţei dintre un eveniment/anotimpul în care acesta areoc -caiete de sistematică
1.2 geometrice -Identificarea unor instrumente de măsurare a lungimii,masei, capacităţii matematica,Fişe de Aprecieri
unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri lucru,Creioane colorate globale.
-Identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor -frontal,individual
măsurători
Identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, cerc ,…
și corpurilor geometrice (cub, cuboid, sferă, cilindru, con)
-Identificarea numărului de forme geometrice planedintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică
AVAP Ce este arta? - identificarea rolului mesajelor vizuale prin studierea de broșuri, pliante, - manual,bloc de - obs.
1.1, 1.2 albume de artă, vizionarea de filme, documentare, clipuri, reclame desen,pensule, acuarele, sistematică
2.1, 2.3 - mesaje exprimate prin publicitatea stradală pahar cu apă, planşe - evaluare
2.4 - identificarea mesajului transmis prin imagine în pictură, desen/g rafică, model, reproduceri de frontală şi
modelaj/sculptură, arte decorative textile, monumentale, ceramice, artă, imagini individuală
LLR vestimentație sau bijuterii, arhitectură /scenografie, fotografie și prin artele - exerciţiul, conversaţia, - portofoliu
2.1, 2.3 spectacolului demonstraţia,observaţieex
- decorarea în echipă a unui tricou, folosind tehnicile învăţate (trasare, plicaţia, jocul didactic
amprentare, stropire) - act. frontală, în echipă,
individuală
AVAP Cum percepi - discuţii despre importanţa cunoaşterii ochiului uman Manual,pensule,acuarele, obs.sistematică
1.1, 1.2 lumea din jurul -participarea la discuții despre diferențierea luminozității, recunoașterea bloc de desen, planşe - evaluare
2.1, 2.3 tău? formei, perceperea culorii obiectelor, orientarea în spațiu, menținerea model, reproduceri de frontală şi
LLR atenției și echilibrului. artă, imagini individuală
2.1, 2.3 - obs. formelor naturale - exerciţii de modulare a liniei în vederea obţinerii conversaţia,demonstraţia, - portofoliu
unor efecte vizuale observaţia, explicaţia
frontal, individual
JOI, ED. FIZICĂ
19.09. LLR Spiridușul cel bun citirea individuală, în gând, a textului suport ; manual, Observare
2019 4.5. al cărții, după Ada - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în -exercițiul, conversaţia, sistematică
3.1 Teodorescu care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar explicaţia,brainstorming Aprecieri
1.4. - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii ; -frontal, individual globale.
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ştafetă;
-joc: Găseşte şi citeşte! -citirea selectivă a textului pe- baza unor repere
date de învățător ;
formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau
de detaliu desprinse din textul citit ;
MAT numeratia 0-1000 exercițiul,conversația Evaluare
1.1; 1.2; calculul sumei si al diferentei cu numere în concentrul 0-1000 ,explicația sumativă
1.3; 1.4; calculul produsului/câtului cu numere în concentrul 0-100 -fișe de evaluare
Evaluare inițială
1.5; 1.6; exercitii ce presupun ordinea operatiilor -individual
-
2.1; 2.2; problème care presupun cel putin două operatii
6.1; 6,2; aflarea termenului necunoscut
6.3; 5.2 elemente de geometrie, unităti de măsură
Ed.Civ. Ce sunt realizarea, în grupuri mici, a unei liste de lucruri utile într-o situație dată - manualul, calculator, - obs.
2.1, 2.2 lucrurile? - gânduri, sentimente, atitudini față de lucruri, plante, animale și de a planșe, ilustrații decupate sistematică
3.1 susține nevoia de lucruri, plante, animale - conversația, exercițiul,
- exersarea cooperării în grup pentru rezolvarea unor sarcini simple de explicația, obs.dirijată, - evaluare
lucru, prin împărțirea sarcinilor /responsabilităților, respectarea cerințelor și demonstrația,dezbaterea orală
prin valorificarea calităților fiecărui membru al grupului - act.frontală, în echipă,
individuală
VINERI LLR Spiridușul cel bun citirea selectivă a textului în funcţie de repere date de învățător/colegi manual, Observare
20.09. 2.2 al cărții, după Ada (Citește enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit exercițiul, conversaţia, sistematică
2019 3.2. Teodorescu relatarea după întrebările investigatorului perfect, a întâmplărilor din text explicaţia
4.5 (Cine?Ce?Unde?Când?Cum?De ce?Cu cine?) ; -Frontal,individual
citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele
de punctuaţie și de sentimentele trăite de personaje ;
exprimarea reacţiilor faţă de cele citite folosindmodalităţi diverse: desen,
mimă, schemă
raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: Dacă aş fi
(personajul) ... m-aş simţi/aş fi ...;
MAT Formarea, citirea - generarea/completarea unor şiruri de de numere după reguli manualul, numărătoarea Observare
1.2. și scrierea - numărare crescătoare şi descrescătoare din 1 în 1, din 2 în 2... de poziționare,fișe de sistematică
2.1. numerelor - generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc lucru
naturale condiţii date exercițiul, conversaţia,
- 0 – 10 000 - imaginarea unei călătorii cu un mijloc de transport și precizarea unor explicaţia
numere pe care „le văd” în călătoria lor Frontal,individual
LB. ENGLEZĂ
JM Aplicarea Jocuri cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte - mingi, ştafete, corzi obs.sistematică
1.1, 1.2 deprinderilor - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție - obs.dirijată,conversația, - aprecieri
MM locomotorii în - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare explicația,exerciţiul selective
1.1 cadrul unor jocuri Ex. de jocuri: Măsurătorii – deplasări cu numărarea pașilor și transport - act. frontală, în - evaluare
de întrecere de diferite obiecte perechi,individuală orala