Sunteți pe pagina 1din 4

DIMENSIUNEA INFORMATIONALA

(…)

Sistemul informatic – componenta imp a sistemului informational

- sist. suport de decizie


- sist. expert

Sist. suport de decizie – sist. De inteligenta artificiala care utilizeaza


cunostintele dintr-un anumit domeniu aplicativ cu scopul de a asista managerii in
abordarea unor probleme decizionale complexe, semistructurate, pe care acestia
le rezolva in mod obisnuit folosind propria inteligenta.

Pentru a fi eficiente, sistemele support de decizie trebuie sa aiba capacitatea de


a structura o problema decizionala si de a se adapta rapid la cerintele multiple
ale decidentului.

Sistem expert: - software capabil sa rezolve probleme decizionale


- d. p. de v. functional, se constituie intr-un pachet de programe construite
cu scopul de a obtine solutii la diferite probleme cu care se confrunta
organizatia.

Decidentul:
- rol esential in procesul de fundamentare si de adoptare a deciziilor
manageriale
- trebuie sa efectueze o cercetare detaliata a problemei decizionale, sa
evalueze posibilitatile de care dispune in ceea ce priveste achizitionarea
de date referitoare la problema respectiva, date care sa poata fi prelucrate
si prezentate intr-o forma adecvata cerintelor sistemelor expert ce vor fi
utilizate.

DIMENSIUNEA INVESTITIONALA

Programele de investitii au drept fundament strategia firmei.


Sectiuni ale unui program de investitii:
- sistemul de obiective investitionale
- actiunile ce urmeaza a fi intreprinse in vederea realizarii obiectivelor
- resursele alocate pentru fiecare secventa de program, precum si
modalitatile de combinare a acestora.

Activitati ale unui program investitional:


- fundamentarea si derularea unor programe complexe de marketing, care
sa identifice oportunitatile de pe piata si sa evidentieze structura
preferintelor consumatorilor.
- Efectuarea de studii de cercetare in vederea asimilarii in
fabricatie/executie a unor noi produse/servicii
- Construirea unor sectii de fabricatie, concomitent cu modernizarea
spatiilor existente
- Achizitionarea unor masini, utilaje si instalatii moderne
- Alocarea de fonduri destinate angajarii de personal specializat, precum si
perfectionarii resurselor umane din firma
- Testarea noilor produse si servicii in cadrul unor campanii promotionale.

Etape ale procesului de elaborare si adoptare a unei decizii investitionale:

- Identificarea oportunitatilor de investitie


- Culegerea informatiilor referitoare la proiectul investitional
- Definirea variantelor de proiect
- Dimensionarea bugetului aferent proiectului
- Adoptarea deciziei investitionale
- Implementarea deciziei si controlul proiectului de investitii
- Evaluarea rezultatelor obtinute in urma derularii proiectului si propunerea
de masuri pentru perioada urmatoare

DIMENSIUNEA SOCIALA

Obiective sociale ale organizatiei - din perspectiva salariatilor


- calitatea vietii resurselor umane
- statutul profesional si evolutia in cariera
- protectia sociala
- crearea si mentinerea unui climat organizational care sa ofere premisele
unei prestatii excelente a resurselor umane

Obiective sociale ale organizatiei – din perspectiva consumatorilor:


- oferirea unor produse si servicii de calitate
- furnizarea unor informatii cat mai complete si obiective referitoare la oferta
de produse si servicii, prin organizarea unor campanii de publicitate
adecvate

Dialogul social – ansamblul organizat de contacte si actiuni prin care anumite


grupuri (salariati, conducere, sindicate etc) participa la elaborarea celor mai bune
solutii pentru problemele ec si soc. cu care acestea se confrunta, la armonizarea
intereselor si la prevenirea conflictelor.

Liz Clarke (specialist in managementul schimbarii)

- schimbarea – esenta dezvoltarii unei afaceri


- abordarea schimbarii – element-cheie al avantajului concurential
(=capacitatea unei firme de a reactiona si a se adapta rapid, de a face fata
mai bine celor 5 forte din mediul de business: rivalitatea dintre firme,
amenintarea din partea firmelor nou intrate pe piata, puterea de negociere
a furnizorilor, a cumparatorilor, amenintarea din partea produselor
substituente), deoarece numai printr-o coordonare a salariatilor in vederea
implementarii cat mai rapide a schimbarii, organizatia poate reactiona la
presiunile pietei inainte de modificarea contextului
- daca schimbarea organizationala nu va avea in vedere evolutiile pietei,
atunci firma va obtine doar o ameliorare de moment a unor activitati si va
suferi un proces de restructurare ad infinitum

Ce se intampla in mediul ambiant si ce trebuie sa facem pt a ne adapta?


Ciclul de viata al unui produs: intervalul cuprins intre mom aparitiei pe piata –
mom retragerii
Durata medie de viata a unui produs:
avantajul competitiv = punctul forte al unui produs fata de concurenta (res
umane, strategie marketing, publicitate, know how…)

William Redington Hewlett:

< Mai presus de orice, considera schimbarea inevitabila, nu incerca sa i te opui.


Fii intotdeauna gata sa faci o intoarcere de 180 grade atunci cand descoperi o
directie noua si promitatoare>

Intr-un mediu de afaceri turbulent, strategiile de dezvoltare trebuie in permanenta


completate si corelate cu programe de schimbare strategica planificata.

SCHIMBAREA ORGANIZATIONALA - corespunde unei noi orientari,


fundamentale si radicale, privind modalitatile in care organizatia urmeaza sa-si
desfasoare activitatea, avand implicatii esentiale asupra comportamentului
tuturor membrilor acesteia.
- presupune modificarea misiunii si a viziunii unei organizatii, introducerea
de noi tehnologii, a unui sistem modern de evaluare a performantelor,
reconceperea sistemului de salarizare, orientarea spre noi grupuri-tinta de
clienti, precum si aplicarea unor metode manageriale compleze
( managementul prin obiective, proiecte…)

ABORDARI ALE SCHIMBARII ORG:


- ca proiect (obiective, resurse, activitati, delimitare in timp, implementare,
evaluare, imbunatatire)
- ca un comitet de actiune (echipa)
- integrata in procese operationale (in activitatile curente se aduc
permanent mici imbunatatiri)

Misiunea managerilor – analiza si monitorizarea continua si sistematica factorilor


de impact din mediul ambiant.