Sunteți pe pagina 1din 15

[NOTA INTRODUCTIVĂ – A NU SE INTRODUCE ÎN FIŞELE CONCRETE

Modelele de fişa postului sunt standard pentru ocupaţiile respective, şi respectă


reglementările legale în vigoare (codul muncii, normele generale de securitatea şi sănătatea
muncii, standarde ocupaţionale şi de pregătire emise de diverse instituţii de stat, dar şi diverşi
indicatori statistici internaţionali care în mod normal sunt relevanţi pentru ocupaţiile
respective). Ele trebuie adaptate specificului organizaţiei dvs. pentru a deveni cu adevărat
funcţionale. Modificaţi sau adăugaţi orice element consideraţi că este necesar, având însă în
vedere contextul mai larg al organizaţiei, nu doar ocupaţia respectivă.

Punctajele sugerate - Este posibil ca nu toate punctajele sugerate să fie adecvate specificului
organizaţiei dvs., şi să fie necesar să le modificaţi în funcţie de necesităţi. Punctajele
respective reflectă importanţa elementului, şi frecvenţa cu care acesta apare în activitatea
ocupantului postului. Ele sunt extrem de importante deoarece sunt singurele, alături de
standardele de performanţă, cu ajutorul cărora se poate evalua un post sau un ocupant al
acestuia. Dacă doriţi să le folosiţi pentru grila de salarizare, toate elementele care au punctaje
(cum ar fi abilităţile, aptitudinile, cunoştinţele, contextul muncii etc.) trebuie să apară în toate
fişele de post ale organizaţiei, pentru a se realiza comparabilitatea posturilor.

Punctajele urmează a fi ponderate în aşa fel încât să capete o anumită greutate în construirea
gradului profesional şi salarial. Spre exemplu, există o diferenţă de importanţă între un
punctaj de 90 din 100 pentru activitatea de luare a deciziilor şi rezolvare a problemelor, şi
unul de 90 din 100 pentru activitatea de procesare a informaţiilor. Deci în acest caz ar trebui
să acordaţi, în contextul calculării gradului profesional şi salarial, o pondere mai mare
activităţilor de judecare şi luare a deciziilor, şi o pondere mai mică activităţilor de procesare a
datelor şi informaţiilor. Astfel, spre exemplu, o secretară (care are un punctaj mai mare la
procesarea informaţiilor dar mai mic pentru luarea deciziilor) va avea un grad profesional şi
un salariu mai mic decât un director IT (care are un punctaj mai mic la procesarea
informaţiilor dar mai mare la luarea deciziilor).

Spaţiile lăsate libere în cadrul modelului sunt specifice organizaţiei dvs., şi nu pot fi nicicum
standardizate. Uneori am completat exemplificativ aceste spaţii. Completaţi-le sau ştergeţi-le
în funcţie de necesităţi. Nu lăsaţi elemente necompletate sau cu opţiuni. Conţinutul fişei de
post este bine să fie cât mai ferm. Păstraţi abrevierea "etc." acolo unde există posibilitatea ca
ceva să se schimbe mai des de-a lungul timpului, altfel înlocuiţi-o cu elemente concrete.
Înlocuiţi elementele de incertitudine cum ar fi "poate avea în subordine alţi angajaţi", cu
"are în subordine alţi angajaţi" sau "nu are în subordine alţi angajaţi". Dacă însă în viitor
este posibil ca acel post să aibă în subordine alte posturi, păstraţi formula "poate avea".
Eliminaţi antetele şi orice referire la firma Rubinian în interiorul fişelor concrete
(funcţionale) întocmite de către organizaţia dvs. pe baza modelelor achiziţionate.

Căutaţi un echilibru cât mai bun între detaliile trecute în fişa postului şi cele trecute în
regulamente, proceduri şi instrucţiuni de lucru. Fişa postului trebuie semnată de către angajat
ori de câte ori este modificată (fiind un document anexă la contractul de muncă), pe când
celelalte se modifică cel mult cu CONSULTAREA sindicatelor sau a reprezentanţilor
salariaţilor (art. 257 Codul Muncii - http://www.rubinian.com/codul_muncii_11.php#Cap1).

După cum ştiţi, fişa de post este un document extrem de important în cadrul oricărei
organizaţii. Cu cât este mai detaliată şi mai atentă la variaţiile dintre posturi, cu atât pot fi
<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

realizate mai eficient recrutarea, selectarea şi integrarea personalului, evaluarea posturilor şi


angajaţilor, gradarea profesională şi salarială, stimularea performanţelor.]
Organizaţia:
Cod document:
Număr de ordine (AAAA/LL/ZZ): Situaţia postului: ocupat / vacant
Departament: Întocmit de: (funcţia, nume, prenume)
Anexa nr.__ din data de_______ la Contractul Individual de Muncă nr.__ din data de_______

Fişa de post
- Model -
<Director Publicitate şi Promovare>
<Cod C.O.R. corespondent: 123401, 123402 sau 123403>
<Cod intern>

Baza legală - Legislaţia în vigoare, Actele statutare ale organizaţiei,


Regulamentul de organizare şi funcţionare, Contractul
individual de muncă (specificaţi-le inclusiv cu date de
identificare)
Data primei întocmiri - AAAA / LL / ZZ
Data ultimei actualizări - AAAA / LL / ZZ
Nr. revizuire -1
Data următoarei actualizări - AAAA / LL / ZZ
Motivul actualizării - întocmire

1 – Descrierea postului
1.1 – Identificarea postului

1.1.1 - Denumire post: (denumirea asimilată unui post de Director Publicitate şi Promovare)

1.1.2 - Cod C.O.R.: 123401, 123402, 123403 (alegeţi din COR codul cu 6 cifre potrivit dvs.)
1.1.3 - Cod intern: (codul specific postului, în cadrul organizaţiei, dacă este cazul)

1.1.4 - Gradul profesional: (construit prin utilizarea punctajelor din cadrul fişei de post)

Minim Mediu Maxim

1.1.5 - Nivelul de instruire: 4 (superioară dar nu neapărat, conform COR);


1.1.6 - Departamentul: Marketing / Publicitate şi Promovare / Comercial
1.1.7 - Nivelul ierarhic (organigrama): 2 (sau mai mult; specificaţi nivelul exact);

1.1.8 - Obiectivele postului: Directorul de publicitate si promovare planifică şi conduce


politicile şi programele de publicitate, sau produce materiale conexe acestui domeniu, cum ar
fi postere, concursuri, cupoane, cadouri etc., pentru a crea un interes crescut în achiziţionarea
produselor sau serviciilor organizaţiei.

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 2 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.2 – Sarcinile postului


(Este posibil ca nu toate sarcinile trecute în modele să se regăsească în activitatea organizaţiei
dvs. Este de asemenea posibil ca standardele de performanţă să difere într-o oarecare măsură
în cazul dvs. Ştergeţi, adăugaţi sau modificaţi acolo unde consideraţi că este necesar. Evaluaţi
postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a
realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Tipul sarcinii poate fi
„bază” sau „suplimentar” în funcţie de specificul organizaţiei dvs.

Punctajul, tipul sarcinii şi standardele de performanţă nu este obligatoriu să fie trecute în fişa
postului. Standardele de performanţă pot fi trecute în regulamente, proceduri sau instrucţiuni
de lucru pentru a le putea modifica mai uşor la nevoie (fără a fi necesară urmarea procedurii
de modificare a fişei de post ca anexă la contractul individual de muncă). Achiziţionează
ghidul complet al fişei de post ce conţine peste 55 de pagini de explicaţii suplimentare, de la
pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Puncta Tip Denumire


j
1. Pregăteşte bugete şi înaintează estimări ale costurilor de program ca parte a
campaniilor;
2. Planifică şi pregăteşte materiale promoţionale şi publicitare pentru a creşte
vânzările produselor şi serviciilor organizaţiei, lucrând împreună cu clienţii,
personalul organizaţiei, furnizori, distribuitori sau contractual cu persoane
fizice şi juridice diverse;
3. Asistă construirea bugetului anual al organizaţiei;
4. Inspectează machetele şi proiectele publicitare sau promoţionale,
înregistrările audio şi video, şi alte materiale pentru a se asigura că respectă
specificaţiile;
5. Coordonează activităţi conexe celor promoţionale ale unor departamente
cum ar fi cele de vânzări, grafică, media, finanţe-contabilitate, sau cercetare;
6. Pregăteşte şi negociază contracte de promovare şi publicitate sau de vânzări
(în colaborare cu alte persoane sau cu departamente cum ar fi cel juridic);
7. Identifică şi dezvoltă contacte pentru derularea campaniilor şi programelor
de promovare, cum ar fi furnizori, distribuitori sau clienţi;
8. Colectează şi organizează informaţiile necesare planificării campaniilor
publicitare şi de promovare;
9. Se întruneşte cu alte persoane din cadrul organizaţiei pentru a discuta
subiecte precum contractele, selectarea mediilor şi prestatorilor din domeniul
publicitar, sau produsele ce vor fi promovate;
10. Se întruneşte cu clienţii pentru a le acorda consultanţă tehnică şi de
marketing;
11. Monitorizează şi analizează rezultatele vânzărilor în corelare cu
promovarea realizată pentru a determina eficienţa costului campaniilor de
promovare;
12. Studiază literatura de specialitate pentru a fi informat cu privire la diversele
tendinţe din domeniu, invenţii, inovaţii şi schimbări care afectează planificarea
promovării şi publicităţii;
13. Formulează planuri pentru extinderea afacerilor cu privire la produsele
promovate;

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 3 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

14. Asigură prezentări şi demonstraţii pentru personal, clienţi, furnizori sau


distribuitori, pe perioada introducerii unor noi produse sau servicii;
15. Conduce, motivează şi monitorizează mobilizarea echipelor de campanie
pentru a realiza obiectivele acesteia;
16. Planifică şi realizează politici de promovare şi strategii organizaţionale;
17. Urmăreşte bugetele programelor, cheltuielile şi răspunsul la acestea pentru
a evalua fiecare campanie în baza unor obiective şi a unor norme ale industriei;
18. Instruieşte şi conduce personalul implicat în dezvoltarea şi producerea de
reclame;
19. Coordonează prestatorii de servicii din domeniul media pentru diseminarea
publicităţii;
20. Contactează organizaţiile pentru a le explica produsele, serviciile şi
facilităţile oferite;
21. Conduce şi coordonează cercetarea şi dezvoltarea unor noi produse şi
servicii;
22. Reprezintă organizaţia în cadrul diverselor evenimente pentru a promova
produsele şi serviciile organizaţiei;
23. Realizează şi alte sarcini sau poate primi delegări temporare de sarcini, în
conformitate cu regulamentele şi normele interne sau legale, ori la solicitarea
superiorului sau altor persoane stabilite, pentru îndeplinirea normelor de muncă
sau sarcinilor reglementate;
(alte sarcini stabilite prin lege, acte statutare, sau regulamente; eliminaţi părţile care nu sunt
relevante în totalitate pentru specificul postului)

1.3 – Activităţile postului


(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei
dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi
evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de
explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina
http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire
63 Colectarea de informaţii
67 Căutarea şi obţinerea informaţiilor relevante postului
88 Obţinerea informaţiilor
45 Monitorizarea proceselor, materialelor şi împrejurimilor
60 Identificarea şi evaluarea informaţiilor relevante postului
75 Identificarea obiectelor, acţiunilor şi evenimentelor
56 Estimarea caracteristicilor cuantificabile ale produselor, evenimentelor sau informaţiilor
48 Inspectarea echipamentelor, structurilor şi materialelor
66 Procesele mentale
55 Procesarea datelor şi informaţiilor
68 Analizarea datelor sau informaţiilor
65 Judecarea calităţilor obiectelor, serviciilor sau persoanelor
45 Procesarea informaţiilor
41 Evaluarea informaţiilor pentru a determina respectarea standardelor
77 Judecarea şi luarea deciziilor
94 Organizarea, planificarea şi prioritizarea muncii
87 Luarea deciziilor sau rezolvarea problemelor
76 Gândirea creativă
73 Programarea muncii şi activităţilor

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 4 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

69 Dezvoltarea obiectivelor şi strategiilor


64 Actualizarea sau utilizarea cunoştinţelor relevante
26 Munca efectuată
20 Efectuarea de activităţi productive fizice sau manuale
24 Utilizarea vehiculelor, instrumentelor mecanice sau a echipamentelor
18 Controlarea maşinilor şi proceselor
18 Manevrarea şi mişcarea obiectelor
18 Efectuarea în general de activităţi fizice
33 Efectuarea de activităţi complexe şi tehnice
80 Utilizarea calculatoarelor
59 Documentarea / Înregistrarea informaţiilor
10 Schiţarea, definirea şi specificarea instrumentelor tehnice, componentelor şi echipamentelor
9 Repararea şi întreţinerea echipamentelor electronice
8 Repararea şi întreţinerea echipamentelor mecanice
66 Interacţionarea cu alte persoane
69 Comunicarea şi interacţionarea
84 Munca pentru public sau cu publicul
80 Stabilirea şi întreţinerea relaţiilor interpersonale
77 Comunicarea cu alte persoane din afara organizaţiei
74 Comunicarea cu superiorii, egalii şi subordonaţii
73 Vânzări sau influenţarea altor persoane
71 Rezolvarea conflictelor şi negocierea cu alte persoane
55 Interpretarea înţelesului informaţiilor pentru alţii
36 Asistenţa şi îngrijirea altor persoane
64 Coordonare, dezvoltare, management şi consiliere
72 Coordonarea muncii sau activităţilor altor persoane
71 Dezvoltarea şi construirea echipelor
65 Ghidarea, direcţionarea şi motivarea subordonaţilor
61 Consultanţă pentru alte persoane
58 Tutelarea şi ajutorul privind dezvoltarea altor persoane
58 Instruirea şi educarea altor persoane
64 Administrare
79 Activităţi administrative
60 Monitorizarea şi controlul resurselor
52 Recrutarea, selectarea, angajarea şi promovarea angajaţilor

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 5 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.4 – Recompensarea muncii

1.4.1 – Recompensarea directă


1.4.1.1 – Salariul
Forma de salarizare: în acord progresiv
Salariul de bază:
Intervalul de salarizare: (format în raport cu gradul profesional)

Minim Mediu Maxim

1.4.1.2 – Adaosurile la salariu

1.4.2 – Recompensarea indirectă

Concedii cu plată:
- pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de
concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile
cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, indemnizaţie care
reprezintă media zilnică a drepturilor salariale menţionate din ultimele 3 luni
anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicat cu numărul de zile de
concediu; indemnizaţia se plăteşte cu 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu;
în cazul rechemării din concediu, organizaţia are obligaţia de a suporta toate
cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de
muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii
concediului de odihnă;
- concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav;
- concedii cu plată pentru formarea profesională;

Concedii fără plată:


- 30 de zile de concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea
lucrării de diplomă în învăţământul superior;
- concediu fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale;

Alte recompense indirecte:


- masa de prânz gratuită;
- plata transportului de la şi până la servici;
- are acces nelimitat şi fără restricţii la toate facilităţile de recreere ale organizaţiei, în
afara celor destinate strict directorului general;
- etc.

(Cele prezentate sunt în general recompense legale sau sugerate. Modificaţi-le sau adăugaţi-le
pe cele specifice dvs.)

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 6 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.5 – Condiţiile de muncă

1.5.1 - Statutul angajatului: (X) Permanent ( ) Temporar


1.5.2 - Locul desfăşurării muncii:
1.5.3 - Resurse disponibile
Spaţiul disponibil: birou personal;
Dotarea materială (detaliaţi cât mai mult, fără denumirea efectivă a produselor):
birou dotat cu telefon fix, telefon mobil, fax, scanner, copiator, radio, dulap
documente, seif, calculator, laptop, PDA (Personal Digital Assistant)...;
Echipamente software: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Microsoft
Office Project 2003, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver,
Macromedia Flash, programe legislative ... ;
Resurse financiare: dispune de un cont de numerar disponibil, pentru cheltuieli
administrative; este ordonator principal al unui buget departamental, de care dispune
în urma consultării cu superiorul direct;
Alte resurse: acces internet; abonament telefon mobil;
Accesul la informaţii confidenţiale: are acces nelimitat la documentele
departamentului (departamentelor) din subordine; restricţiile de manevrare se aplică
doar în cazul secretelor de serviciu aşa cum au fost reglementate de lege; în cazul
informaţiilor aparţinând altor departamente decât cele din subordine, accesul la
informaţii se realizează cu acordul personalului responsabil cu paza şi protecţia
informaţiilor respective, sau conform regulamentelor organizaţiei.

1.5.4 - Timpul de muncă:


Tipul de normă: (X) Normă întreagă ( ) Normă redusă
Nr. ore muncă / zi: 8
Nr. ore muncă suplimentară / zi: 2-4 (în funcţie de necesităţi)
Tipul programului de lucru: program normal;
Programul de lucru: 8:30 – 16:30;
Pauze: ori de câte ori este necesar;
Zilele lucrătoare: Luni - Vineri
Zilele libere plătite:
- Sâmbătă şi Duminică,
- Sărbătorile legale (1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, 1 decembrie,
prima şi a doua zi de Crăciun, sau 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători
religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine,
pentru persoanele aparţinând acestora); în cazul în care angajatul lucrează în timpul
sărbătorilor legale, i se va oferi compensarea cu timp liber corespunzător în
următoarele 30 de zile, sau un spor la salariul de bază de ___% (100%?) din salariul
de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru;
- Căsătoria angajatului – cinci zile;
Concedii: concediul de odihnă de bază plătit este de __ (21?) de zile lucrătoare, în
afara sărbătorilor legale şi a celorlalte zile libere plătite;

(Cele prezentate sunt în general zile libere şi concedii legale sau sugerate. Modificaţi-le sau
adăugaţi-le pe cele specifice dvs.)

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 7 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.5.5 – Contextul muncii:


(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei
dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi
evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de
explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina
http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire
68 Relaţii interpersonale
76 Metode de comunicare
99 Comunicare prin telefon
95 Comunicare prin contactul cu alte persoane
90 Comunicare faţă în faţă
79 Comunicare prin scrisori şi memorii
54 Comunicare prin e-mail
36 Comunicare prin vorbirea în public
89 Relaţiile cu alte persoane
94 Munca în grupe de lucru sau echipe
93 Comunicare cu clienţi, furnizori şi intermediari externi
80 Coordonarea sau conducerea altor persoane
67 Responsabilitatea faţă de ceilalţi
75 Răspunderea pentru efectele muncii şi rezultatele altor angajaţi
58 Răspunderea pentru sănătatea şi siguranţa celorlalţi
41 Contactele conflictuale
58 Frecvenţa situaţiilor conflictuale
56 Comunicare cu persoane neplăcute sau nervoase
10 Comunicare cu persoane agresive din punct de vedere fizic
16 Condiţii fizice de muncă
27 Locaţia muncii
50 Munca în vehicule sau echipamente acoperite
46 Mediu exterior, neprotejat
34 Proximitatea fizică
33 Mediu exterior, protejat
20 Mediu interior, controlat
4 Mediu interior, necontrolat
0 Munca în vehicule sau echipamente descoperite
15 Condiţiile de mediu
42 Expunerea la factori contaminanţi
26 Expunerea la temperaturi extreme
16 Expunerea la sunete şi zgomote neplăcute sau de distragere
4 Spaţiul înghesuit, poziţii neplăcute
1 Expunerea la lumină neadecvată
0 Expunerea la vibraţii ale întregului corp
3 Expunerea la riscuri
11 Expunerea la arsuri, tăieturi, muşcături sau înţepături minore
3 Expunerea la echipamente periculoase
2 Expunerea la boli şi infecţii
2 Expunerea la radiaţii
0 Expunerea la condiţii periculoase
0 Expunerea la locuri înalte
35 Poziţia corporală
68 Şederea
57 Mişcări repetitive
49 Utilizarea mâinilor pentru manevrarea, controlul sau simţirea obiectelor, instrumentelor sau

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 8 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

butoanelor
32 Mersul sau alergarea
31 Păstrarea sau recâştigarea echilibrului
27 Statul în picioare
24 Îndoirea şi răsucirea corpului
16 Îngenuncherea, ghemuirea, aplecarea sau târârea
9 Urcarea pe scări, schele sau stâlpi
3 Îmbrăcămintea de lucru
5 Utilizarea echipamentelor obişnuite de protecţie şi siguranţă
0 Utilizarea echipamentelor speciale de protecţie şi siguranţă
59 Caracteristici structurale ale postului
61 Impactul poziţiei postului
87 Libertatea luării deciziilor
86 Impactul luării deciziilor asupra colegilor şi rezultatelor organizaţiei
45 Frecvenţa luării deciziilor
24 Gravitatea consecinţelor erorilor
63 Rutina versus provocările postului
90 Structurarea muncii
70 Exactitate şi acurateţe
66 Sarcini repetitive
26 Gradul de automatizare a activităţilor
74 Competiţia
74 Competitivitatea
37 Ritmul şi programarea activităţilor
72 Presiunea timpului
1 Ritmul determinat de viteza echipamentelor

1.5.6 - Efortul depus

Punctaj Denumire
63 Efortul psihic şi mental
16 Efortul fizic

1.5.7 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului în cadrul organizaţiei


(exemplificativ; menţionaţi doar cursurile posibile sau existente aplicabile organizaţiei dvs.)
Angajatul va beneficia de cursuri periodice şi neperiodice de pregătire în domenii conexe
activităţii de publicitate şi promovare, cum ar fi managementul proiectelor, managementul
vânzărilor, merchandising, cursuri de marketing, comunicare, negociere, management
financiar, managementul relaţiilor cu clienţii (CRM) etc.

Angajatul are obligaţia de a participa la toate cursurile, stagiile şi alte forme de pregătire şi
perfecţionare necesare postului, organizate sau cerute de organizaţie.

(Conform articolului 193 (2) din Codul Muncii (alineat introdus prin OUG 65/2005),
modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării
profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile
contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de
formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la
contractele individuale de muncă.)

1.5.8 - Sistemul de promovare


Posturile în care poate avansa angajatul din postul actual: director general;

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 9 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

Criteriile de promovare:
Periodicitatea evaluării performanţelor individuale (dacă este cazul): pentru
ajustarea salarială angajatul va fi evaluat cel puţin o dată pe an, la iniţiativa asociaţilor
sau Adunării Generale a Asociaţilor / Acţionarilor; pentru promovarea în funcţie nu
există o periodicitate a evaluării, ci rămâne la latitudinea Adunării Generale a
Asociaţilor / Acţionarilor să decidă necesitatea promovării în funcţie.

Periodicitatea promovării: nu există o periodicitate a promovării.

1.6 – Relaţiile cu celelalte posturi

1.6.1 - Nivelul de supervizare: ( ) Minim ( ) Mediu (X) Maxim


Explicaţii: Este persoana care conduce şi supervizează totalitatea operaţiunilor legate
de promovare şi publicitate, de la cel mai înalt nivel departamental.

1.6.2 - Posturi subordonate ierarhic


1.6.3 - Posturi subordonate funcţional
1.6.4 - Posturi superioare ierarhic: director general, director marketing etc. (enumeraţi
exact ocupaţiile existente dar şi cele necesare din cadrul organizaţiei dvs.);
1.6.5 - Posturi superioare funcţional
1.6.6 - Relaţii de reprezentare personală
1.6.7 - Relaţii de reprezentare organizaţională
1.6.8 - Relaţii de coordonare
1.6.9 - Relaţii de cooperare: director administrativ, director resurse umane, director de
producţie, director economic etc. (enumeraţi exact ocupaţiile existente dar şi cele necesare din
cadrul organizaţiei dvs.);
1.6.10 - Relaţii de control

1.7 – Stilul de muncă


(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei
dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi
evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de
explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina
http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire
95 Atenţie la detalii
94 Respectarea obligaţiilor
89 Integritate
87 Inovare
82 Adaptabilitate / Flexibilitate
82 Iniţiativă
82 Auto-control
81 Cooperare
81 Perseverenţă
81 Rezistenţa la stres
80 Realizare / Efort
76 Independenţă
75 Grija pentru alte persoane

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 10 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

75 Conducere
72 Gândire analitică
71 Orientare socială

1.8 – Valorile şi nevoile ataşate muncii


(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei
dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi
evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de
explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina
http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire
75 Realizarea
75 Utilizarea abilităţilor
75 Realizarea
70 Independenţa
81 Creativitatea
69 Autonomie
59 Responsabilitatea
62 Recunoaşterea
75 Autoritate
59 Recunoaştere
59 Statutul social
56 Avansarea
45 Relaţionarea
62 Colegii
47 Valorile morale
25 Serviciul social
50 Oferirea de asistenţă
69 Politicile şi Practicile Organizaţiei
50 Supervizare privind Relaţiile Umane
31 Supervizare tehnică
63 Condiţii de muncă
84 Condiţiile de muncă
72 Recompensarea
69 Activitatea
62 Varietatea
59 Siguranţa locului de muncă
34 Independenţa

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 11 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

2 – Specificaţiile (cerinţele) postului

2.1 – Studii
2.1.1 – Pregătirea profesională de specialitate (PPS – SVP): 7-8 (Este necesară o pregătire
între doi ani şi patru ani inclusiv, dar este posibil să fie necesară şi o pregătire între 4 ani şi 10
ani inclusiv);
2.1.2 - Studii superioare: diplomă de licenţă la facultate cu specializare marketing sau studii
economice;
2.1.3 - Studii medii / postliceale: liceu, indiferent de profil;
2.1.4 - Studii generale: şcoala generală;
2.1.5 - Alte studii, cursuri şi specializări: curs de marketing (în cazul în care nu are studii
superioare de specialitate cu acest profil);

2.2 – Cunoştinţe
(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei
dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi
evaluări de personal eficiente. Dacă este necesar, adăugaţi tipuri de cunoştinţe necesare
organizaţiei dvs. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de explicaţii
privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina
http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire
82 Limba maternă
80 Vânzări şi Marketing
77 Comunicaţii şi media
77 Servicii personale şi orientate către clienţi
69 Administraţie şi Management
66 Design
66 Limbi străine
63 Calculatoare şi electronică
63 Producţie şi procesare
53 Artă şi Cultură
52 Secretariat
42 Legislaţie şi Guvernare
41 Matematică
40 Educaţie şi Training
36 Transporturi
35 Siguranţa şi Securitatea Publică
34 Resurse umane
34 Sociologie şi Antropologie
33 Economie şi contabilitate
32 Telecomunicaţii
30 Psihologie
18 Istorie şi Arheologie
17 Filozofie şi Teologie
16 Mecanică
14 Inginerie şi tehnologie
12 Construcţii

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 12 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

9 Geografie
4 Terapie şi Consiliere
2 Chimie
2 Fizică
1 Biologie
1 Medicină
0 Producţie alimentară

2.3 – Aptitudini
(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei
dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi
evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de
explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina
http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire
62 Aptitudini de bază
80 Scriere
76 Ascultare activă
74 Înţelegerea textelor citite
72 Vorbire
70 Gândire critică
66 Învăţare activă
66 Matematică
61 Monitorizare
49 Strategii de învăţare
4 Ştiinţă
52 Aptitudini de rezolvare a problemelor complexe
52 Rezolvarea problemelor complexe
56 Aptitudini de management al resurselor
74 Managementul timpului
70 Managementul resurselor financiare
61 Managementul resurselor umane
20 Managementul resurselor materiale
69 Aptitudini sociale
79 Orientare spre servicii
71 Persuasiune
69 Coordonare
68 Instruire
63 Negociere
63 Sensibilitate socială
29 Aptitudini sistemice
72 Analiza şi luarea deciziilor
10 Evaluarea sistemelor
4 Analiza sistemelor
15 Aptitudini tehnice
44 Analiza operaţiunilor
41 Selectarea echipamentelor
26 Design tehnologic
19 Analiza controlului calităţii
15 Rezolvarea problemelor
4 Operare şi control
3 Instalare

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 13 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

3 Monitorizarea operaţiunilor
2 Întreţinerea echipamentelor
2 Reparaţii
1 Programare

2.4 – Abilităţi
(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei
dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi
evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de
explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina
http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire
60 Abilităţi cognitive
91 Înţelegerea verbală
88 Expresivitatea verbală
81 Analiza inductivă
81 Identificarea problemelor
81 Expresivitatea scrisă
78 Înţelegerea textele scrise
75 Analiza deductivă
75 Originalitatea
72 Fluenţa ideilor
66 Capacitatea de clasificare
62 Organizarea informaţiilor
53 Procesarea numerelor
53 Atenţia selectivă
50 Analiza matematică
47 Viteza de concluzionare
44 Memorarea
44 Împărţirea timpului
44 Vizualizarea imaginară
38 Viteza de comparare
34 Capacitatea de concluzionare
3 Orientarea în spaţiu
1 Abilităţi fizice
6 Rezistenţa trunchiului corporal
0 Flexibilitatea dinamică
0 Forţa dinamică
0 Forţa explozivă
0 Flexibilitatea extensiilor
0 Coordonarea întregului corp
0 Echilibrul întregului corp
0 Vigoarea
0 Forţa statică
9 Abilităţi psihomotorii
28 Dexteritatea digitală
16 Siguranţa braţelor
16 Precizia controlului
16 Dexteritatea manuală
16 Coordonarea simultană a mai multor membre
0 Gradul de control
0 Timpul de reacţie

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 14 din 15


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

0 Reacţia de orientare
0 Viteza de mişcare a membrelor
0 Viteza încheieturilor şi degetelor
34 Abilităţi senzoriale
88 Claritatea vorbirii
81 Recunoaşterea vorbirii unei persoane
69 Vederea de aproape
47 Diferenţierea vizuală a culorilor
38 Vederea la distanţă
31 Percepţia adâncimii
31 Sensibilitatea auzului
25 Atenţia auditivă
0 Sensibilitatea la lumina orbitoare
0 Vederea de noapte
0 Vederea periferică
0 Localizarea sunetelor

2.5 – Experienţa
2.5.1 - Experienţa în muncă: cel puţin trei ani (exemplificativ);
2.5.2 - Experienţa în specialitate: cel puţin un an (exemplificativ);
2.5.3 - Experienţa în organizaţie:
2.5.4 - Experienţa în domenii conexe:

2.6 – Resurse personale disponibile


2.6.1 - Spaţiul disponibil:
2.6.2 - Echipamente materiale: autovehicul proprietate personală;
2.6.3 - Echipamente software:
2.6.4 - Resurse financiare:
2.6.5 - Alte resurse: carnet de conducere categoria „B”;

Data (ZZ/LL/AAAA) Data (ZZ/LL/AAAA) Data (ZZ/LL/AAAA)


_______________________ _______________________ _______________________
Numele şi prenumele angajatului Numele şi prenumele preş. CD Numele şi prenumele preş. AGA
_______________________ _______________________ _______________________
Funcţia Funcţia: Funcţia
_______________________ _______________________ _______________________
Semnătura Semnătura Semnătura

_______________________ _______________________ _______________________

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 15 din 15