Sunteți pe pagina 1din 14

Anunț / Invitație la Ofertare

Denumirea proiectului: „Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de


romi ID 140080”
Denumirea contractului: „Prestare servicii cazare, masă și transport pentru
organizarea unui curs de instruire”

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” anunță prin prezentul anunț /


invitație de ofertare că dorește să achiziționeze servicii de cazare, masa si transport
în perioada 23 - 25 octombrie 2015 într-un hotel de 3 stele din Valea Prahovei.
Modalitatea de achiziție este procedură simplificată cf. OM nr. 1120/15.10.2013,
modificat și completat, iar criteriul de atribuire este prețul cel mai mic.
Tipul şi durata contractului: Contract de prestare servicii. Durata contractului va fi
de 2 luni. Detaliile se regăsesc în modelul de contract anexat prezentului anunț /
invitație de participare.
Valoarea estimată: servicii masa si cazare 11.009,17 lei fără TVA, 12,000 lei
inclusiv TVA (9%), transport: 1.612,9 lei fara TVA, 2.000 lei inclusiv TVA (24%).
Total: 12.622,07 lei fara TVA, 14.000 lei inclusiv TVA (9%/24%)
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 19 octombrie, ora 12:00
Adresa la care se transmit ofertele: București, str. Mihai Eminescu nr. 124, Sc. C,
et. 6, apt. 14, sector 2, telefon/fax: 021.211.34.29, România. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa: la numărul de telefon/fax 021 210 05 39 sau la
adresa de e-mail: catalina.olteanu@agentiaimpreuna.ro.

Oferta dvs. se va depune în original, la adresa menționată mai sus și va trebui să


respecte integral următoarele cerințe:
ü oferta tehnică să cuprindă cerințele minimale menționate mai jos, să fie
menționat hotelul la care se va asigura cazarea în intervalul solicitat și distanța
la care el se află de centrul orașului de pe Valea Prahovei;
ü să includă o copie cf. cu originalul după CUI/CIF;
ü să includă Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de
pe langa instanta competenta (informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor), în original sau
copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina “conform cu
originalul”, semnata si stampilata, din care sa rezulte obiectul de activitate al
societatii (care să permita prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract de achizitie publica), asociații/acționarii, administratorii și cenzori daca
este cazul.
ü să includă în original, completate, semnate și ștampilate, declarațiile anexate.
Precizam că persoanele ce detin functii de decizie in cadrul achizitorului in ceea
ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul
articolului mentionat sunt urmatoarele: Gelu Duminica, Catalina Olteanu.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
ü structura de costuri din propunerea financiară să fie detaliate pe formatul
descriptiv atașat (fără să depășească valoarea maximă fără TVA estimată
menționată anterior). Orice ofertă care depășește valoarea estimată comunicată
anterior va fi respinsă.

Specificații tehnice privind serviciile solicitate

Nr. Participanți:
ü 17 agentii multiplicatori
ü 3 membrii echipă

Locatia: o unitate hotelieră de 3 stele din Valea Prahovei aflată pe o raza de


maximum 3 km de la km 0 al orașului, care să prezinte un număr minim de 12
camere (8 camere duble și 4 camere single) si minim 1 sala de conferință cu o
capacitate de aproximativ 25 de persoane.

Perioada: 23 - 25 octombrie 2015

Check – in pe data de 23.10.2015 la ora 14.00, Late check-out la data de


25.10.2015 la ora 16:00;
Servicii solicitate:
a) Cazarea participanților,
b) Masa participanților (în prima zi- cina, în ziua 2 – pranz si cina, ziua 3 – prânz)
c) Coffee break-uri (3 coffee break-uri: 2 în ziua 2, 1 în ziua 3)
d) Închiriere sali de curs (1 săli)
e) decontarea transportului participanților din localitățile de origine la hotel și retur
Nr. Descrierea
Precizări Cantitate Observatii
crt. serviciilor
cazare cu 2 nopti x 4 camere
Camere single – 4 bucati
mic dejun single
1.
inclus pentru 2 nopti x 8 camere
Camere duble – 8 bucati
2 nopti duble
Pentru participanti,
2 dejunuri pentru 20 persoane x 2 = 40
organizatori si
20 de persoane dejunuri
formatori.
Pentru participanti,
Servicii de 2 cine pentru 20
2. 20 persoane X 2= 40 cine organizatori si
restaurant de persoane
formatori.
Pentru participanti,
Coffee break 20 persoane x 3 = 60 organizatori si
formatori.
3. Servicii de 1 sala de 1 sala de conferinta x 2 zile= Pentru perioada 23 –

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
inchiriere sali conferinte cu o 2 25 octombrie 2015
de conferinta capacitate de
minim 25 de
persoane

a. Servicii hoteliere de cazare

Unitatea hoteliera trebuie sa fie localizată in Valea Prahovei pe o raza de maxim 3


km de la km 0 al orasului, sa prezintre un standard 3 stele, sa fie dotata cu
restaurant propriu care sa permita servirea micului dejun inclus in pretul de cazare
si, de asemenea, sa prezinte minim 1 sala de conferinta pentru 25 de persoane. In
cazul in care hotel se afla la o distanta mai mare de 3 km fata de km 0, prestatorul
de servicii va asigura si transportul participantilor pana la hotel de la gară/autogară.
Participantii trebuie sa fie cazati in camere duble, exceptie facandu-se doar daca:
- exista un numar impar de participanti din fiecare sau de amandoua sexe in
fiecare serie, situatie in care acesta / aceasta va fi cazata in camera single, sau
- altfel, cu autorizare scrisa din partea Achizitorului
Camerele duble vor avea paturi individuale.
Echipa trebuie sa fie cazata in camere single.
Toate camerele vor avea o suprafata minima de 20 mp, vor fi dotate cu baie
proprie, televizor si internet.
Pentru justificarea serviciilor de cazare, prestatorul de servicii va transmite
Achizitorului în original diagrama de cazare nominală cu ștampila hotelului și a
prestatorului de servicii. Lipsa acestei diagrame conduce la neefectuarea plății
aferente serviciilor de cazare.

b. Servicii de restaurant (dejun, cină, coffee break)

Toate serviciile de masa se vor servi in restaurantul propriu al hotelului.


Dejunul (zilnic în intervalul orar 13:00 – 15:00 ) va fi alcătuit din meniu fix:
ü Felul I (supe / ciorbe)
ü Felul II - pe baza de carne - pui, porc / vita, peste, gatite in modalitati diferite
(la gratar, la cuptor, cu sos, etc.), garnituri (de ex. legume gratinate, cartofi
pai, ciuperci sote, cartofi taranesti, orez, paste, etc.); salata (ex. salata de
rosii, salata de varza, salata de murături, salata bulgărească, etc.), 2
sortimente de paine – alba si neagra, desert (dulciuri / fructe)
ü Apa minerala si plata: 0,5 l / persoană.

Cina (zilnic după ora 19:00 – 20:00) va fi alcatuită din meniu fix:

ü Felul I
___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
ü Felul II din mancare pe baza de carne (pui, porc / vita, peste, gatite in
modalitati diferite: la gratar, la cuptor, cu sos), garnitura (de ex. legume
gratinate, cartofi pai, ciuperci sote, cartofi taranesti, orez, paste, etc.), salata
(salata de rosii, salata de varza, salata de muraturi)
ü Desert (fructe/ dulciuri)
ü Apa minerala si plata: 0,5 l / persoana
Minim 2 sortimente de paine

Meniul va varia pe durata zilelor de cazare.


Coffee break va fi compus din:
• Cafea naturala proaspata, 50 ml/persoana
• Ceai (pliculet) – cel putin trei sortimente (negru, verde, fructe)
• Lapte condensat sau lapte proaspat pentru cafea/ceai
• Miere, zahar si indulcitor artificial la stick/plic pentru indulcirea
ceaiului/cafelei;
• Apa minerala – plata si minerala, 0,5 l/persoana;
Produse de patiserie, fursecuri, fructe, etc;
Coffee break-urile vor fi puse la dispozitie in apropierea salilor de curs.

Pentru justificarea serviciilor de masă (cină, dejun, coffee-break-uri), prestatorul de


servicii va transmite Achizitorului în original lista persoanelor care au beneficiat de
respectivele servicii structurată pe zile și semnată de fiecare persoană în parte.
Această listă va purta semnătura și ștampila prestatorului de servicii. Lipsa acestei
liste va conduce la neplata serviciilor de masă nedovedite.

c. Servicii inchiriere sala de conferinta

Sala trebuie sa fie dotate cu scaune care pot fi aranjate in multiple feluri (amfiteatru,
clasa, U-shape). In plus, trebuie sa beneficieze de dotare cu aer conditionat, ecran,
flipchart, markere si mese de lucru pentru traineri si participanti (minim 2 mese/ sala
de conferinte). Sala trebuie sa fie luminoasa (lumina naturala), confortabila, fara
bariere tip ziduri sau mobilier suplimentar. Sala trebuie să aibă acces facil la toalete
și acces facil la spațiul pentru coffee-break.
Sala de conferință va fi disponibilă zilnic de la ora 09:00la ora 18:00 în perioada
menționată anterior.

D. Transportul participanților

Transportul participanților se va deconta după cum urmează (iar prestatorul de


servicii este integral responsabil pentru păstrarea documentelor care atestă plata
transportului pentru o eventuală solicitare):

1. În cazul călătoriei cu trenul


___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
Decontarea cheltuielilor se realiză după cum urmează
• Călătorie cu cls. a II-a;
Se decontează întreaga valoare a cheltuielilor de transport pe baza biletului de
călătorie dus.
Biletele de călătorie întors vor fi trimise prin poştă în original, în termen de 5 zile de
la efectuarea călătoriei.

2. În cazul călătoriei cu autoturismul


Se decontează astfel:
-­‐ Cheltuielile de carburant se vor calcula pe baza unui consum mediu de 7,5
litri/100 km, distanta intre localitati fiind prima varianta afisata pe site
http://www.distanta.ro
3. În cazul călătoriei cu microbuzul, autobuz, autocarul
Se decontează întreaga valoare a cheltuielilor de transport numai pe baza biletelor
de călătorie dus. Biletul de călătorie întors va fi trimis prin poştă.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
FORMULAR de OFERTĂ FINANCIARĂ

Domnului Director Executiv Gelu Duminică


Agentia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

1. Subsemnatul (a)____________________________________, reprezentant (ă)


al (a) ofertantului _________ ______________________ (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în
solicitarea dvs. de ofertă nr. .............., să prestăm servicii cazare, masă și transport
pentru organizare curs de instruire în cadrul Proiectului ID 140080 pentru suma
totală de __________________________________ (suma in litere si in cifre) lei, la
care se adauga TVA in valoare de _________________________ (suma in litere
si in cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este acceptată, să prestăm


serviciile în conformitate cu cerințele Agenției de Dezvoltare Comunitară
„Împreună”, iar prețul este ferm și fix pe durata prestării serviciilor.

3. Ne angajăm să menținem această oferta valabilă pentru o durata de 10 (zece)


zile de la data depunerii (respectiv până cel târziu la data de ........2015) și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă și acceptul dvs.


pentru ea vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta


(semnătura)

pentru și în numele ________________________ (denumirea/numele ofertantului)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

ANEXA OFERTA FINANCIARĂ

Nr. Servicii Cantitate Um Pret Pret Cota Valoare Pret toal


Crt unitar total tva TVA
Fara
TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 8
( col 2 x (col 6 x (Col 5 +
col 4) col 5) col 7)
1 Cazare

2 Masă

3 Transport

4 Închiriere
sală
Total x x x x

_____________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta


(semnătura)

pentru și în numele ________________________ (denumirea/numele ofertantului)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006,
modif. și complet.
Subsemnatul(a).................................................. [se înserează numele operatorului
economic-persoana juridică], în calitate de ofertant pentru achiziţia servicii cazare,
masă și transport pentru organizare curs de instruire în cadrul Proiectului ID
140080 cod CPV 55110000 - 4, in perioada 23-25 octombrie 2015, organizată de
Agentia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”
DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate
şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau
în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................
c^1)în ultimii 2 mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii
beneficiarilor contractului;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.
a)- d).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
(semnătura autorizată)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 și art. 69(1)
din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare
(conflictul de interese)

Subsemnatul(a), ....................(nume, prenume, funcție) reprezentant legal al(a)


__________ (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea aplicată faptei de fals în acte publice, că:
ü Nu mă aflu în situația prevăzută la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau
a fondurilor publice naționale aferente acestora, respectiv nu există
legături între structurile acționariatului achizitorului sau personalul angajat al
achizitorului și noi în calitate de ofertant, și totodată, că nu deținem pachetul
majoritar de acțiuni în două sau mai multe firme participante la acest tip de
achiziție.
ü Nu mă aflu în situația prevăzută la art. 69(1) (evitarea conflictului de
interese) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu
modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare


detaliu și înțeleg că Agentia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” are dreptul
de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor mele, orice documente
doveditoare de care dispunem.

Data completarii __ . __ . ____ _________________


(semnatura autorizata)

Numele societății
Ștampila societății

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
CONTRACT
prestări servicii cazare, masă si transport pentru organizare curs de instruire
nr. .............. din data ................2015

1. Părțile
Agentia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” cu sediul în București, str. Mihai
Eminescu nr. 124, Sc. C, et. 6, apt. 14, sector 2, telefon/fax: 021.211.34.29, număr
de înscriere în Registrul Fundațiilor 91/24.07.2003, cod unic de înregistrare
12180126, cont RO37 BACX 0000 0030 0177 9014, deschis la Unicredit Țiriac
Bank, Sucursala Izvor, reprezentată prin Gelu DUMINICĂ, în calitate de director
executiv, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte,

şi
SC ....................... SRL, cu sediul social în ..............., str. ............, nr. ......, etaj.......,
Sector........, telefon ..........., fax ............., cod fiscal ....................., J................., , tel
......, fax......, e-mail .........., cont ...................... deschis la ...................., reprezentată
prin ................... având funcţia de ......................., în calitate de PRESTATOR, pe
de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite
în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor
obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice
alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care
prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara
controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
3. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
4. Interpretare
4.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
4.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice
dacă nu se specifică în mod diferit.

5. Obiectul contractului
5.1. Prestatorul se obligă presteze următoarele servicii cazare, masă și transport
pentru organizare cursuri instruire.
5.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere, să recepționeze
și-apoi să plătească preţul convenit în prezentul contract. Achizitorul va plăti strict
numai pentru nr. de persoane participante dovedite cu diagramele de cazare și
borderourile de masă.

6. Preţul contractului
6.1. Preţul contractului, este de _____________, la care se adaugă TVA
__________. Acest preț nu va fi depășit, se va factura funcție de nr. real de
participanți la masă și cazare.
6.2. Factura va fi însoțită de originalul diagramei de cazare semnată/ștampilată
de hotel și prestatorul de servicii, originalul listei persoanelor care au beneficiat de
servicii de masă semnată de toți participanții și semnată/ștampilată de prestatorul
de servicii (se vor evidenția nr. de dejunuri, cine, coffee-break-uri), și decontul de
transport semnat/ștampilat de prestatorul de servicii (lista persoanelor care au
beneficiat de transportul decontat și suma aferentă decontată). Lipsa oricărei liste
va conduce la neplata serviciilor respective.

7. Durata contractului
7.1. Durata prezentului contract este de aproximativ 2 luni luni începând de la
data semnării lui și până la data 20 decembrie 2015.
7.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la stingerii tuturor obligațiilor
dintre părți.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- Anexa nr. 1 – Oferta prestatorului
- Anexa nr. 2 – solicitarea de oferte din partea achizitorului
- Orice alte eventuale acte adiționale la prezentul contract, pe măsură ce
sunt încheiate.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
9. Obligaţiile ale părților
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezentate în
propunerea sa tehnică.
9.2. Prestatorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea
documentatiei de atribuire întocmită de către achizitor.
9.3. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termen de maxim 10
(zece) zile de la data primirii documentației aferente prestării serviciilor.
9.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în
termenul convenit de la receptia lor, respectiv în termen de max. 30 de zile de la
data primirii facturii fiscale originale și pe baza procesului-verbal de recepție .
9.5. Plata se va face cu ordin de plată, astfel:
- 100% din valoarea aferentă, în termen de max. 30 de zile de la îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiții: prestarea serviciului, emiterea procesului
verbal de recepţie, factura fiscală originală.
- Nu se efectuează plăți în avans, iar in cazul întârzierii la plata cu până la 10
zile nu se percep penalizări. Penalizările pentru întârzierile la livrare/prestare
sunt de 0,02% pe zi din valoarea prestărilor neefctuate și, în cazul
întârzierilor la plată care depășesc 10 (zece) zile lucrătoare, penalizarea este
de 0,02%/zi din valoarea facturii neplătite (dar nu mai mult decât valoarea
contractului).

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi
îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% pe zi din valoarea
serviciilor neprestate.
10.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile
de la expirarea perioadei convenite, plus 10 zile lucrătoare după expirarea acestui
termen, atunci îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală de 0,02% pe zi de întărziere din plata neefectuată pâna la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera
contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă
faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul
la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna
la data denunţării unilaterale a contractului.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
11. Ajustarea preţului contractului
11.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
11.2. Preţul contractului nu se actualizează.

12. Acte adiționale la contract


12.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului (cu excepția prețului), prin act adiţional,
numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
12.2.
13. Cesiunea
13.1. Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate
prin contract, fară să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
13.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
13.3.
14. Forţa majoră
14.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia
acesteia.
14.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
14.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea
de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde
celeilalte daune-interese.

15. Soluţionarea litigiilor


15.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între
ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
15.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească pe raza
căruia își au sediul.

16. Limba care guvernează contractul


16.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro
17. Comunicări
17.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
17.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi
în momentul primirii.
17.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

18. Legea aplicabilă contractului


18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract conține ______________ pagini (incl. anexele întocmite cf. art.
8.1 din contract).

Părţile au înţeles să încheie azi ___________________________prezentul contract


în două exemplare originale, egal autentice, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR Prestator,
Agenția Comunitară de SC ...................... SRL
Dezvoltare “Împreună”
.....................................................,
Gelu DUMINICĂ, director executiv ............................

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri:
Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro