Sunteți pe pagina 1din 6

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, BRĂILA

Nr. ……………/………………………………
Aprobat , Avizat,
Director C.S.E.I Resp. comisia metodică a psihopedagogilor
Prof. Stelinina Copae Prof. Georgeta Bălan
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019
CLASA a II a A
TIP DE DEFICIENŢĂ: DEFICIENŢE MINTALE SEVERE, PROFUNDE ŞI\SAU ASOCIATE

ARIA CURRICULARĂ Matematică şi ştiinţe


ale naturii
DISCIPLINA Elemente de matematică aplicată
NR. ORE 1 oră pe săptămână
NR.
CRT. SEMESTRUL NR. ORE
1. SEMESTRUL I 16 ore
2. SEMESTRUL II 16 ore
3. TOTAL 32 ore
Întocmit,

1
Prof. Drăghici Alina

OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

I. Explorarea elementelor şi fenomenelor lumii înconjurătoare prin acţiuni de tip matematic


I.1. Explorarea multisenzorială a mediului înconjurător
I.2. Manipularea obiectelor şi ordonarea după anumite criterii

II. Formarea capacităţilor/abilităţilor de înţelegere a modificărilor cantitative ca suport al formarii deprinderilor de tip
matematic
II.1. Construire de mulţimi în plan obiectual şi imagistic
II.2. Compararea mulţimilor de obiecte şi sesizarea schimbărilor cantitative prin creştere şi descreştere
II.3 Stabilirea corespondentei multime obiectuala-imagine-simbol
II.4. Citirea şi scrierea simbolurilor matematice elementare

III. Formarea şi dezvoltarea mecanismelor de operare acţională şi de rezolvare a problemelor simple


III.1 Identificarea poziţiei spaţiale a obiectelor
III.2. Perceperea succesiunii evenimentelor, având drept criteriu repere obiective ale regimului de viaţă
III.3. Formarea algoritmilor euristici elementari
III.4. Formarea noţiunilor matematice elementare, bazate pe acţiuni obiectuale

2
3
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ

SEMESTRUL I

Nr. Unități de învățare Obiective Conținuturi Nr.ore Perioada Observații


crt
Probe care vizează evidenţierea achiziţiilor
I.1; I.2; II.1; dobândite în clasa I. S1, S2
1. Evaluare iniţială II.2; Constituire de mulţimi pe baza însuşirilor 2 13/20.09.2018
III.1; III.2 cunoscute şi aşezarea acestora în diferite poziţii
spaţiale.
Numeraţia în limitele 1-10.
Realizarea corespondenţei număr – cantitate
Forme geometrice - recunoastere, denumire
Realizarea de asocieri şi corespondenţe

Orientare spaţială şi localizări în spaţiu 2


(stânga, dreapta; sus, jos; deasupra, 1 S3
2. Orientare şi dedesubt) 27.09.2018
organizare spaţio- III.1 Orientare spaţială şi localizări în spaţiu S4
temporală (lângă, în faţa, în spatele) 1 04.10.2018

6
Numărul şi cifra 1 S5
(recunoaştere, citire, scriere) 1 11.10.2018
S6
Numărul şi cifra 2 18.10.2018
3. Numerele naturale (recunoaştere, citire, scriere) 1 S7 S8- vacanță
de la 0 la 5 I.2, II.2,II.4 25.10.2018 ciclul primar
Numărul şi cifra 0 S9
(recunoaştere, citire, scriere) 1 08.11.2018

Numărul şi cifra 3 S10


(recunoaştere, citire, scriere) 1 15.11.2018

4
Numărul şi cifra 4 1 S11
(recunoaştere, citire, scriere, ordonare) 22.11.2018

Numărul şi cifra 5 S12


(recunoaştere, citire, scriere, ordonare) 1 29.11.2018
5 S13
06.12.2018
Numărul şi cifra 6 1
(recunoaştere, citire, scriere, ordonare) S14
13.12.2018
Numărul şi cifra 7
(recunoaştere, citire, scriere, ordonare) 1 S15
4. Numerele naturale de 20.12.2018
I.2, II.2,II.4
la 5 la 10 Numărul şi cifra 8
(recunoaştere, citire, scriere, ordonare) 1 S16
17.01.2019
Numărul şi cifra 9
(recunoaştere, citire, scriere, ordonare) S17
1
24.01.2019
Numărul 10
(recunoaştere, citire, scriere, ordonare) 1

5. Evaluare I.2, II.2,II.4 Jocuri, activităţi matematice, fişe de lucru 1 S18


semestrială 31.01.2019

SEMESTRUL II
5
Nr. Unități de învățare Obiective Conținuturi Nr.ore Perioada Observații
crt
1. Să ne amintim... II.2,II.4 Jocuri şi exerciţii recapitulative 1 S19
14.02.2019
11
Jocuri cu adăugare de elemente, denumiri şi S20
simboluri matematice specifice operaţiilor de 1 21.02.2019
adunare S21,S22
Adunarea cu 1 2 28.02.2019
2. 07.03.2019
Adunarea numerelor Adunarea cu 2 2 S23, S24
1-5 II.2,II.3,III.3 14/21.03.2019
Adunarea cu 3 2 S28 - se vor
S25,S26 desfăşura
Adunarea cu 4 2 28.03-04.04.2019 activități în
S27,S29 programul „Să
Adunarea cu 5 11.04.2019 ştii mai multe,
2
09.05.2019 să fii mai bun!”
S30,S31 Vacanța de
16/23.05.2019 primăvară

2
3. Măsurarea timpului Măsurarea timpului: ora. 1 S32
III.2 Programul zilnic. Zilele săptămânii 1 30.05.2019
S33
06.06.2019
I.1; I.2; II.1; Jocuri-exerciţiu de numărare şi de operare
4. Evaluare finală II.2; II.3 III3 concretă în concentrul 0-10, efectuarea de 1 S34
;III.4 adunări 13.06.2019