Sunteți pe pagina 1din 10

Seria: POS Nr: 22151280

Data semnării contractului: 10/08/2020

Contract Vodafone România - Clauze Contractuale Principale - Partea I


þ Achiziţie ¨ Retenţie ¨ Modificare ¨ Portare ¨ Cesiune ¨ SIM multiplu ¨ Contract încheiat la distanţă
Încheiat între Vodafone România S.A. prin Agent: George-Daniel Barbu şi Client: Motorca Lenuta-Dorina
Informaţii agent
Nr.: USRB9008 Nume: George-Daniel Barbu
E-mail: george.barbu@vodafone.com
Informaţii obligatorii despre Client Persoană fizică Cont nou
Titular: Dna. Nume: Motorca Prenume: Lenuta-Dorina
Telefon contact: 755534028 E-mail: miha.oancea80@yahoo.com
Cetăţean: român Act identitate: C.I. (seria, nr.) AR890137 CNP: 2560430020035
Adresa: Str. Milova, Bloc 251, Apartament 6, Oras Arad, Jud. Arad, Cod postal 310284
Tip număr: MOBIL Număr: 0728320955 Nr. cartela SIM: 8940012003571429173 Data activare serviciu: 14/08/2020 Număr temporar: -
Informaţii despre servicii

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-1- - versiunea 1 -
Seria: POS Nr: 22151280
Data semnării contractului: 10/08/2020

Contract Vodafone România - Clauze Contractuale Principale - Partea I


Plan tarifar Vodafone: RED 14 - Abonament Vodafone RED 14 la 14 EUR/luna:Min/SMS/MMS nationale nelimitate, trafic national date
nelimitat, 600 minute internationale mobil si fix catre retele din tarile Spatiului Economic European (S.E.E. - Uniunea Europeana, Islanda,
Lichtenstein, Norvegia), retele fixe si mobile din SUA si Canada. Beneficiile internationale nu se pot consuma catre destinatii speciale si
premium, prefixele incluse fiind mentionate in Anexa de la https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v201967.pdf, parte
integranta a Contractului.
La depasirea beneficiilor nationale se vor aplica tarifele standard: 0.05EUR/min pt apeluri catre orice retea nationala; 0.03EUR/SMS trimise
in orice retea nationala; Tarifele contin TVA. Detalii tarife standard pentru destinatii internationale si in roaming in capitolul Tarife pentru
trafic de voce, SMS si date international si in roaming din TCG.
Granularitate trafic date mobil: 10kb. Viteza maxima estimata si promovata a traficului de date mobil (descarcare si incarcare), pentru fiecare
tip de tehnologie este mentionata in CCP partea a II-a. Ca exceptie de la art. 7.1 CCP II, viteza maxima estimata si promovata a internetului
mobil folosind tehnologia 4G si 3G - viteza descarcare: 10Mbps; viteza incarcare: 10Mbps. Restul prevederilor privitoare la viteza
internetului mobil raman neschimbate.
Beneficiile incluse nu pot fi utilizate pt apeluri/SMS catre numere scurte (tarifele pt numere scurte pot fi mai mari decat tarifele standard).
Beneficiile incluse nu se reporteaza si se pot consuma in limita unei utilizari rezonabile (art.2.6 -2.7 documentul CCP-Utilizarea rezonabila a
Serviciilor).
Beneficiile nationale (voce, SMS, date) pot fi utilizate si in tarile din Spatiul Economic European (S.E.E. - Uniunea Europeana, Islanda,
Lichtenstein, Norvegia), cu aplicarea Politicii de Utilizare Rezonabila a Serviicilor de Roaming reglementate si a limitei pentru consumul de
date in roaming SEE (detalii in documentul CCP 2 si TCG). Dupa depasire se aplica Suprataxa reglementata si/sau tariful national la
depasire. Preturile includ TVA - Detalii: www.vodafone.ro.
Oferta promoţională:
2 luni gratuit serviciul Secure Net. La expirarea perioadei promotionale tariful lunar este 0.4 euro/luna (TVA inclus). Cu Secure Net traficul
tau de date in reteaua nationala Vodafone este protejat antivirus, antiphising, antimalware si impotriva website-urilor daunatoare. Pentru a-ti
oferi acest serviciu Vodafone prelucreaza datele tale cu caracter personal pe baza consimtamantului tau. Poti accesa oricand
www.vodafone.ro/securenet pentru detalii cu privire la prelucrarea datelor tale personale. De asemenea, poti dezactiva Secure Net oricand
intrand in contul tau MyVodafone. Detalii suplimentare www.vodafone.ro/securenet
[X] Sunt de acord cu aplicarea tarifarii alternative (1 EUR pentru 30 de minute de voce, respectiv 1 EUR pentru 10 SMS) ca tarif standard
sau la depasirea beneficiilor internationale incluse in abonament catre tarile din SEE. Nu se vor mai aplica tarifele reglementate de 0,23
euro/minut, TVA inclus si 0.071 euro/SMS, TVA inclus. Tariful de 1 EUR se aplica la primul apel/SMS. Unitatea minima de tarifare este 30
minute/10 SMS. Clientul poate reveni oricand la tarifele reglementate de mai sus, care vor fi activate intr-un termen de o zi lucratoare de la
data solicitarii catre Vodafone.
Opţiuni: . - .
Roaming Date Limita 50-500 EUR
Ordine consum minute pentru: 0728320955 Nume ofertă Data de la care este activă
Min/SMS/MMS nat nelim RED 14 14/08/2020
Min intl fix/mobil RED 14 14/08/2020
10 Min/SMS grupa 1 roaming RED 14 14/08/2020
10 Min/SMS grupa 2 roaming RED 14 14/08/2020
10 Min/SMS grupa 3 roaming RED 14 14/08/2020
10 Min/SMS grupa 4 roaming RED 14 14/08/2020
Minute Internationale grupa 1 RED 14 14/08/2020
Minute Internationale grupa 2 RED 14 14/08/2020
Minute Internationale grupa 3 RED 14 14/08/2020
Minute Internationale grupa 4 RED 14 14/08/2020
Prezentul contract se încheie pe o perioadă minimă de 24 luni.
Informaţii despre produse
Telefon/echipament promoţional: þ Da ¨ Nu Preţ: 93,17 EUR (TVA inclus) Model: Huawei P40 Lite Dual Verde

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-2- - versiunea 1 -
Seria: POS Nr: 22151280
Data semnării contractului: 10/08/2020

Contract Vodafone România - Clauze Contractuale Principale - Partea I


Prelucrarea datelor cu caracter personal. Acordul pentru transmiterea ofertelor comerciale.

Vodafone prelucreaza datele cu caracter personal ale Clientului conform documentului denumit Politica de confidentialitate, document ce
poate fi accesat la adresa www.vodafone.ro/privacy sau obtinut gratuit in magazinele Vodafone. Termenii definiti cu litera mare au sensul
prevazut in Politica de confidentialitate.

In scopul transmiterii de oferte comerciale, Vodafone prelucreaza Datele de Contact ale Clientului in baza acordului Clientului de mai jos:
a) Pentru produse si servicii Vodafone (inclusiv ale societatilor detinute de Vodafone)
Contactarea pentru transmiterea de oferte comerciale se poate face prin urmatoarele canale de comunicare:
Email: NU Posta: NU SMS/MMS/Notificare Push: NU Apelare Telefonica Automata: NU
Profilarea Clientului pentru transmiterea de oferte comerciale, bazata pe Date de cont si Date cu privire la dispozitivul Clientului ne va ajuta
sa analizam si sa anticipam preferintele personale si comportamentale cu privire la serviciile si produsele utilizate, astfel incat Clientul sa
beneficieze de cea mai buna experienta in reteaua Vodafone.: NU
Profilarea Clientului pentru transmiterea de oferte comerciale, bazata pe Datele de Trafic, Datele de Localizare si Datele de internet rezultate
din utilizarea serviciilor Vodafone ne va ajuta sa analizam si sa anticipam preferintele personale si comportamentale cu privire la serviciile
utilizate, astfel incat Clientul sa beneficieze de cea mai buna experienta in reteaua Vodafone.
Date de Trafic, Localizare: NU Date de internet: NU

b) Pentru produse si servicii ale partenerilor Vodafone (inclusiv prin intermediul serviciului AdPlus; detalii la adresa
https://www.vodafone.ro/adplus/)
Contactarea pentru transmiterea de oferte comerciale, din partea Vodafone in cadrul parteneriatelor sale (lista industriilor partenerilor este
disponibila in Politica de confidentialitate sau la adresa https://www.vodafone.ro/adplus/), se poate face prin urmatoarele canale de
comunicare:
Email: NU Posta: NU SMS/MMS/Notificare Push: NU Apelare Telefonica Automata: NU
Profilarea Clientului pentru transmiterea de oferte comerciale, bazata pe Date de cont si Date cu privire la dispozitivul Clientului ne va ajuta
sa analizam si sa anticipam preferintele personale si comportamentale cu privire la serviciile si produsele utilizate, astfel incat acesta sa
beneficieze de cele mai bune oferte ale partenerilor Vodafone.: NU
Profilarea Clientului pentru transmiterea de oferte comerciale, bazata pe Datele de Trafic, Datele de Localizare si Datele de internet rezultate
din utilizarea serviciilor Vodafone ne va ajuta sa analizam si sa anticipam preferintele personale si comportamentale cu privire la serviciile
utilizate, astfel incat acesta sa beneficieze de cele mai bune oferte ale partenerilor Vodafone.
Date de Trafic, Localizare: NU Date de internet: NU

Permisiunile pe care Clientul ni le acorda pentru transmiterea de oferte comerciale si datele pe care le utilizam pentru a personaliza aceste
comunicari vor avea o valabilitate de 2 ani de la data incetarii Contractului si pot fi modificate oricand prin: (i) intermediul
www.vodafone.ro sau a aplicatiei My Vodafone, sau (ii) apel la *567, *222, sau (iii) cererea adresata in magazine sau la sediul Vodafone
Romania S.A.

Acordul pentru reţinerea copiei actului de identitate


In scopul prevenirii fraudelor si a utilizarii abuzive a serviciilor contractate (inclusiv recuperarea creantelor), Clientul este de acord ca
Vodafone sa-i retina copia actului de identitate: NU
Pentru scopul descris mai sus, Clientul isi va putea modifica oricand optiunea prin modalitatile descrise in Politica de confidentialitate.
Modul de transmitere a facturii
þ Doresc transmiterea facturii detaliate în format electronic prin intermediul contului MyVodafone
Factura se emite în data de 17 a fiecărei luni.
Detaliile facturii pot fi vizualizate gratuit in contul MyVodafone
Detaliile facturii pot fi vizualizate gratuit in contul MyVodafone.
Factura electronica gratuita este disponibila rapid in contul myVodafone, sau pentru transmiterea facturii tiparite prin intermediul serviciului
postal la adresa de contact se percepe 0,71 euro (tva inclus) pentru fiecare factura emisa. La achizitionarea abonamentului este preactivata
factura in format electronic. Pentru modificarea tipului de factura accesati contul MyVodafone aferent numarului de telefon.
Aceasta prevedere se aplica pentru toate contractele anterioare ale clientului, daca acestea mai sunt in vigoare.

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-3- - versiunea 1 -
Seria: POS Nr: 22151280
Data semnării contractului: 10/08/2020

Contract Vodafone România - Clauze Contractuale Principale - Partea I


Modalitatea de transmitere a Contractului
Clientul optează pentru:
þ Inmanarea in forma tiparita sau email, la momentul incheierii Contractului a urmatoarelor documente: CCP si Procedura de solutionare
a reclamatiilor. TCG si Politica de confidentialitate pot fi descarcate de pe www.vodafone.ro, sectiunea Conditiile de furnizare a
serviciilor.
¨ Inmanarea integrala a Contractului in forma tiparita, la momentul incheierii acestuia(CCP Partea I si Partea a II-a - inclusiv Anexele de
servicii, TCG, Procedura de solutionare a reclamatiilor si Politica de confidentialitate).
Valoarea totală a ofertei Vodafone
La momentul încheierii contractului, valoarea totală a ofertei Vodafone, pentru întreaga perioadă contractuală, este de 437,94 Euro, cu
toate taxele incluse şi este detaliată mai jos. Consumul de servicii neincluse în abonamentul şi/sau extraopţiunile alese nu face parte din
valoarea totală a ofertei şi se va factura suplimentar.

Număr Valoarea minimă a Valoarea Valoarea Alte taxe/ Valoarea Valoarea


ofertei de servicii terminalului stick-urilor TV reduceri asigurării* totală
Cont Lenuta-Dorina Motorca
0728320955 344,77 93,17 0,00 0,00 0,00 437,94
Valoare totală EUR (TVA inclus) 437,94
*Pentru asigurările contractate nu se percepe TVA.

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-4- - versiunea 1 -
Seria: POS Nr: 22151280
Data semnării contractului: 10/08/2020

Contract Vodafone România - Clauze Contractuale Principale - Partea a II-a

Documente contractuale
Contractul Vodafone România ("Contractul") este compus din: Clauzele Contractuale Principale - Partea I şi Partea a II-a- ("CCP"), Anexele
aferente serviciilor contractate (inclusiv Anexa privind destinațiile internaționale) şi Termenii şi Condiţiile Generale ("TCG"). În caz de
discrepanţe între documente, următoarea ordine de prevalare se va aplica: (i) Anexele privind descrierea serviciilor contractate; (ii) Anexa
privind destinațiile internaționale, (iii) CCP - Partea I, (iv) CCP – Partea a II-a, (v) TCG.
La încheierea unui contract la distanţă, Contractul se completează cu Clauze specifice contractului încheiat la distanţă, acestea din urmă
prevalând faţă de documentele prezentate mai sus.
Condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt detaliate în Politica de confidențialitate.

1. Obiectul contractului
1.1 Vodafone România S.A. ("Vodafone") furnizează într-o arie geografică limitată, denumită "aria de acoperire", serviciile de comunicaţii
electronice contractate de Client.
1.2 Serviciile Vodafone vor fi furnizate 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția perioadelor în care se efectuează lucrări de
modernizare a rețelei, reparații sau sunt condiții meteorologice extreme. Termenul de remediere a deranjamentelor este de 24 de ore de la
primirea reclamaţiei, cu excepţia situaţiilor care nu sunt sub controlul Vodafone, definite în TCG. În cazul nerespectării acestui termen,
abonamentul lunar poate fi redus proporţional cu numărul de zile în care Clientul nu a beneficiat de servicii. Despăgubirile pot fi solicitate
în termen de 30 de zile de la data soluţionării deranjamentului şi vor fi evidenţiate în factura lunii următoare.

2. Accesul şi utilizarea serviciilor Vodafone


2.1 Termenul de activare a Serviciilor este de maxim 7 (șapte) zile de la data încheierii Contractului sau de la data alegerii unui nou
serviciu, dacă părţile nu au stabilit un termen mai mare, după primirea de către Vodafone a documentaţiei solicitate, a unor informaţii despre
starea financiară și a depozitului de garanţie, după caz. Numărul portat se activează la data realizării portării. În cazul nerespectării acestui
termen, abonamentul lunar poate fi redus proporţional cu numărul de zile cu care s-a depăşit termenul de activare. Despăgubirile pot fi
solicitate în termen de 30 de zile de la data activării serviciului şi vor fi evidenţiate în factura lunii următoare.
2.2 Accesul la numărul unic de urgenţă 112 este oferit nelimitat și gratuit, cu condiţia introducerii unei cartele SIM în telefon (cartela
SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea) și implică transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.
2.3 Telefoanele comercializate de Vodafone nu sunt blocate în reţeaua Vodafone. Dacă mai există în stoc telefoane blocate în reţeaua
Vodafone, acestea se deblochează gratuit, prin depunerea unei cereri în magazinele Vodafone, însoțită de dovada scrisă a achiziţiei
terminalului de la Vodafone.
2.4 Plata în avans (garanția). În conformitate cu OUG 111/2011, în scopul garantării plăţii serviciilor prestate, Vodafone poate solicita
Clientului plata în avans a unei sume stabilită în funcţie de bonitatea Clientului (inclusiv în baza informaţiilor obţinute din sistemul
Preventel), de valoarea abonamentului și de tipul de serviciu, și este echivalentă cu: (a) minim 5 ori valoarea abonamentului, pentru clienţi
noi; (b) valoarea medie a facturilor pe minim ultimele 3 luni, pentru clienți existenți, în cazul activării de servicii adiționale (ex. serviciul
de Roaming) sau de noi cartele SIM (activări multiple), în caz de reconectare după suspendarea serviciilor pentru neplata facturii scadente
și în caz de întârzieri repetate (cel puțin 3 luni consecutive sau cel puțin 4 luni neconsecutive) la plata facturilor scadente. Suma solicitată
în avans trebuie achitată înainte de activarea sau reconectarea serviciilor, respectiv în termen de 1 zi calendaristică în cazul unor întârzieri
repetate la plata facturii. Garanţia nu este purtătoare de dobândă. Din garanție se reține orice sumă datorată de Client și se scade valoarea
facturilor care se vor emite, până la epuizarea garanției.
2.5 Limita de credit se stabilește în funcţie de valoarea serviciilor consumate de Client în ultima lună, de valoarea abonamentului și de
bonitatea Clientului. La depășirea limitei de credit, în cazul unei utilizări intense a serviciilor într-un interval de timp scurt (ore), Vodafone
poate solicita Clientului plata, înainte de data emiterii următoarei facturi, a contravalorii serviciilor deja consumate. Clientul se obligă să
plătească această contravaloare în termen de 1 zi calendaristică de la data solicitării, Vodafone având dreptul să suspende parțial sau total
serviciile până la achitarea acesteia, cu notificarea prealabilă a Clientului prin apel sau SMS.
2.6. Utilizarea abuzivă sau frauduloasă a Serviciilor Vodafone. Serviciile trebuie utilizate în mod rezonabil și pentru nevoile proprii ale
Clientului. Este abuzivă utilizarea serviciilor pentru șicanarea altor clienţi Vodafone, a unor terţe persoane sau a angajaţilor Vodafone sau
pentru desfășurarea unor activități ilegale /imorale, pentru prestarea de activităţi comerciale de către Client (de exemplu pentru centre de
relaţii cu clienţii - call center, cercetări de piaţă, telemarketing, s.a.), precum și utilizarea care are unul sau mai multe dintre următoarele
efecte (în cursul unei luni de facturare): a) o discrepanță de 500 de minute între apelurile primite și cele inițiate; b) o discrepanță de 200
SMS între SMS-urile primite și cele inițiate; c) transmiterea unui număr mare de apeluri sau SMS-uri într-un interval scurt de timp; d)
efectuarea de apeluri repetate la serviciul Relații clienți sau transmiterea în mod repetat de email-uri cu solicitări fără legătură cu serviciile
contractate (ex. cu conținut jignitor, imoral, agresiv, etc.) sau cu solicitări referitoare la serviciile contractate care au fost anterior rezolvate;
e) transmiterea de SMS/ apeluri către mai mult de 300 de destinații (numere de telefon) distincte în decursul unei perioade de valabilitate a

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-5- - versiunea 1 -
Seria: POS Nr: 22151280
Data semnării contractului: 10/08/2020

ofertei active pe cont. Clientul poate solicita, în baza unui înțelegeri comerciale distincte, furnizarea unui serviciu având ca obiect astfel de
operaţiuni comerciale, cu aplicarea tarifelor corespunzătoare. Este frauduloasă utilizarea serviciilor pentru: intermedierea şi /sau transferul
de convorbiri telefonice şi /sau date în reţeaua Vodafone şi /sau în alte reţele (naționale sau internaționale); testarea unor echipamente;
intermedierea sau transferul de convorbiri telefonice naţionale şi internaţionale folosind ca mediu de propagare internetul şi nu sistemul
GSM/3G/ LTE; utilizarea unor mijloace sau dispozitive automate pentru inițierea sau primirea de apeluri /SMS; activități de tip spam,
phishing, spoofing, flooding; generarea unui trafic artificial în alte rețele naționale sau internaționale; accesarea neautorizată a datelor de
trafic sau personale ale altor utilizatori s.a.
2.7. Suspendarea Serviciilor poate fi aplicată în următoarele cazuri: (a) nerespectarea de către Client a obligaţiilor de plată în termenul
scadent (inclusiv în cazul depășirii limitei de credit) și (b) utilizarea abuzivă sau frauduloasă a oricărui serviciu, cu notificarea prealabilă a
Clientului, prin apel sau SMS, cu privire la motivul şi data suspendării, data facturării, suma restantă de plată și data scadenţei, după caz.
Consecinţele suspendării: imposibilitatea de a efectua/primi apeluri şi SMS-uri, de a se conecta la Internet, de a achiziţiona noi servicii sau
echipamente terminale, de a transfera un contract către o altă persoană, retragerea bonusurilor sau discounturilor, precum și înregistrarea
Clientului în Preventel. Reconectarea se face gratuit (nu se percepe tarif de reconectare), după achitarea de către Client a tuturor sumelor
restante, plus garanția (plata în avans) prevăzută la art.2.4. Vodafone are dreptul să aloce Clientului un număr de telefon diferit în cazul în
care numărul inițial alocat nu mai este disponibil a) ca urmare a încetarii perioadei de carantină de 60 de zile, termen care se aplică exclusiv
pentru resurselor proprii de numerotație sau b) în cazul întoarcerii numărului la furnizorul donor inițial, pentru numerele portate.
Suspendarea anulează promoțiile și beneficiile din programul de loialitate acumulate anterior deconectării. Perioada minimă contractuală
inițială nu include perioada suspendării.
2.8 Vodafone are dreptul de a suspenda serviciile sau, în cazul rezilierii, de a le deconecta permanent, la nivel de CNP Client, pentru toate
cartelele SIM și serviciile contractate, chiar dacă respectiva încălcare a intervenit doar pentru o singură cartelă SIM sau pentru un singur
serviciu sau echipament achiziţionat.
2.9. Serviciul de roaming este oferit doar pentru călătorii ocazionale, iar nu pentru utilizarea serviciilor preponderent în roaming. Serviciul
de roaming este compatibil doar cu anumite oferte / Planuri Tarifare, conform portofoliului comercial Vodafone. În cazul în care Clientul
activează un Plan Tarifar fără acces la roaming, serviciul de roaming va putea fi accesat doar prin schimbarea Planului Tarifar cu unul care
oferă acces la servicul de roaming.
Serviciul de roaming reglementat se oferă pentru călătorii ocazionale în Spațiul Economic European (S.E.E.). Serviciul de roaming
reglementat în S.E.E. este compatibil doar cu anumite oferte / Planuri Tarifare, conform portofoliului comercial Vodafone.
Clientul beneficiază de tarifele și beneficiile naționale cuprinse în oferta națională / Planul Tarifar național (inclusiv extraopțiuni, bonusuri
sau alte beneficii) pentru serviciile de voce, date și SMS , utilizate în roaming S.E.E. După terminarea beneficiilor naționale, Clientul va fi
tarifat cu tarifele standard naționale.
Vodafone are dreptul de a solicita Clientului documentele care fac dovada reședinței în România sau a legăturilor stabile cu România,
oricând pe durata relației contractuale cu Vodafone. Fără prezentarea acestor dovezi, Vodafone are dreptul de a aplica o Suprataxă pentru
serviciile de roaming reglementate ( “Suprataxa”).
Suprataxa se aplică pentru utilizarea excesivă, abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming reglementate și este stabilită prin
reglementările europene de roaming. Suprataxa reglementată pentru Serviciile de voce și SMS este următoarea: 0,038Euro/minut apel
efectuat; 0,0101 Euro/minut apel primit; 0,012Euro/SMS (TVA inclus). Suprataxa reglementată pentru serviciile de date este următoarea:
Suprataxa 01.01.2018- 01.01.2019- 01.01.2020- 01.01.2021- 01.01.2022-
(Euro/GB) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022
fără TVA 6 4,5 3,5 3 2,5
cu TVA 4,165
(19%)
7,14 5,355 3,57 2,975

2.9.1 Politica de utilizare rezonabilă a serviciilor de roaming


a) Beneficiile de date cuprinse în Planul Tarifar (inclusiv extraopțiuni, bonusuri sau alte beneficii) sunt limitate pentru consumul în roaming
în S.E.E.. Volumul de date disponibil în roaming în S.E.E se calculează utilizând următoarea formula, prețurile fiind inserate fără TVA:

Limita de date specifică fiecărei oferte poate fi verificată gratuit de Client prin apel la*123# sau în aplicația MyVodafone. După depășirea
limitei de date disponibile, Vodafone are dreptul să aplice tariful național și/sau Suprataxa. Clientul va fi notificat despre depășirea
volumului de date disponibil în roaming și aplicarea suprataxei de date.
b) Utilizarea excesivă, abuzivă și anormală (min/SMS/MB) a serviciilor în roaming se stabilește prin analiza următorilor indicatori
obiectivi:
 Indicatori privind prezența fizică (conectarea cartelei SIM) și consumul (traficul de voce, SMS sau internet), în mod cumulat și pentru
o perioadă de cel puțin 4 (patru) luni. Astfel, Serviciile sunt utilizate abuziv în roaming dacă, pe o durată de 4 luni consecutive:

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-6- - versiunea 1 -
Seria: POS Nr: 22151280
Data semnării contractului: 10/08/2020

- consumul de servicii în roaming, pentru fiecare tip de serviciu în parte (SMS, voce, internet), excede consumul la nivel național,
- conectarea cartelei SIM se realizează predominant în roaming, raportat la conectarea cartelei la nivel național.
 O perioadă lungă de inactivitate a cartelei SIM în România (mai mult de 3 săptămâni), asociată unei utilizări preponderente sau chiar
exclusive în roaming;
 Cumpărarea și utilizarea succesivă în roaming a mai multor cartele SIM de către același client.
În cazul în care există dovezi bazate pe acești indicatori, Vodafone notifică Clientul cu privire la comportamentul de consum în roaming
detectat și la posibilitatea aplicării Suprataxei începând cu data notificării. În absența unei modificări a comportamentului de utilizare a
serviciilor de roaming reglementate într-un termen de două săptămâni, Vodafone va aplica Suprataxa pentru orice utilizare ulterioară datei
respectivei notificări, a serviciilor de roaming reglementate, cu cartela SIM în cauză. Aplicarea Suprataxei încetează în cazul în care
comportamentul de consum în roaming nu mai indică o utilizare abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming.
În cazul în care Clientul consideră măsurile adoptate de Vodafone nejustificate, poate depune o sesizare către Vodafone sau către autoritățile
competente, conform art. 8 din prezentul Contract.

3. Tarifele Vodafone
3.1 Tarifele pentru serviciile și prețurile produselor Vodafone sunt exprimate în Euro şi sunt menţionate în CCP Partea I şi în TCG.
Informaţii actualizate privind planul de tarifare sunt disponibile în TCG, pe www.vodafone.ro şi la punctele de vânzare Vodafone.
3.2 Modalitatea de tarifare: tarifarea apelurilor se face la secundă, cu excepţia primului minut de convorbire care se tarifează prin rotunjire
la un minut. SMS-ul se tarifează la transmitere (160 caractere), iar traficul de date se tarifează la deschiderea unei sesiuni.

4. Plata
4.1 Plata facturilor se face în lei, la cursul de schimb EUR/RON menţionat pe factură, la care se adaugă TVA aplicabilă. Cursul este calculat
ca medie a cursurilor de vânzare EUR/RON practicate de primele cinci instituții de credit autorizate în Romania care au fost identificate la
nivel naţional de Banca Națională a României (BNR) ca fiind "alte instituţii de importanţă sistemică" și se aplică astfel:
- pentru Serviciile și ratele bunurilor achiziționate, cursul de schimb este cel din a doua zi lucrătoare anterioară datei emiterii facturii;
- pentru facturarea bunurilor achiziționate și a avansului bunurilor achiziționate cu plata în rate, este cel din ultima zi de joi din luna
anterioară.
Lista primelor cinci instituții de credit autorizate în Romania care au fost identificate la nivel naţional de BNR ca fiind "alte instituţii de
importanţă sistemică", precum și cursul de vânzare EUR/RON astfel calculat sunt publicate pe pagina de internet a Vodafone, sunt
disponibile în magazinele Vodafone și la Serviciul de Relații cu Clienții *222. Actualizarea acestui curs de schimb se face:
- zilnic, pentru Servicii și ratele bunurilor achiziționate;
- lunar, pentru bunurile achiziționate cu plata integrală și pentru avansul bunurilor achiziționate cu plata în rate.
Sumele datorate cu titlu de justă despăgubire nu sunt purtătoare de TVA și se facturează în termen de 30 de zile de la data deconectării.
Termenul de plată a facturii este de maxim 14 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu excepția sumelor solicitate ca plată în
avans, pentru care termenul de plată este prevăzut la art.2.4 și 2.5 de mai sus. Sumele plătite în avans se vor regăsi pe următoarea factură.
În cazul nerespectării termenului de plată, se aplică penalități de întârziere de 0,5 % /zi de întârziere din suma scadentă neachitată, cu titlu
de daune moratorii, până la plata întregii sume scadente.
4.2 Vodafone își rezervă dreptul de a factura la un curs diferit de cel prevăzut la alineatul anterior , cu menționarea pe factură a cursului
aplicat și cu condiția ca întotdeauna această operațiune să fie în beneficiul Clientului.
4.3 Factura se poate achita prin următoarele mijloace de plată: numerar, card bancar, transfer bancar, inclusiv direct debit sau prin internet.
Informaţii actualizate și alte detalii privind mijloacele și modul de plată sunt disponibile pe pagina a doua a facturii. Plata prin intermediul
serviciilor bancare (card, direct debit, ordin de plată online banking, etc.) poate presupune perceperea de către banca Clientului a unui
comision de plată/transfer.
4.4. Facturile se emit gratuit, în format electronic şi se comunică prin mijloace electronice prin contul MyVodafone al Clientului şi/sau la
adresa de poştă electronică (e-mail) specificată de Client în Contract sau comunicată prin orice mijloace către Vodafone.

5. Încetarea contractului
5.1 Contractul încetează prin denunțare unilaterală, la cererea oricăreia dintre Părți printr-o notificare adresată în scris către cealaltă Parte,
cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care doreşte încetarea Contractului. Clientul se obligă să plătească o justă despăgubire în cazul în
care denunță unilateral Contractul sau în cazul rezilierii Contractului de către Vodafone din motive imputabile Clientului, doar dacă
încetarea Contractului intervine, în ambele cazuri, înainte de expirarea perioadei minime contractuale. Despăgubirea datorată este egală cu
procentul de 18% din valoarea abonamentului serviciilor contractate înmulțit cu numărul de luni rămase până la expirarea acestei perioade
minime și reprezintă paguba efectiv suferită de Vodafone ce rezultă din comisioanele suportate pentru activarea abonamentului Clientului.
5.2 La încetarea contractului la inițiativa Vodafone înainte de expirarea perioadei minime contractuale din alte cauze decât motive
imputabile Clientului, Vodafone se obligă să plătească Clientului o justă despăgubire echivalentă cu suma prevăzută la alineatul anterior.
5.3. Vodafone poate rezilia Contractul, de plin drept și fără nicio altă formalitate prealabilă, cu o notificare scrisă adresată cu 15 zile înainte
de data încetării, în următoarele cazuri: (1) neplata (sau plata parțială) a sumelor datorate; (2) întârzieri repetate (cel puțin 3 luni consecutive

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-7- - versiunea 1 -
Seria: POS Nr: 22151280
Data semnării contractului: 10/08/2020

sau cel puțin 4 luni neconsecutive) la plata facturilor; (3) utilizarea abuzivă sau frauduloasă a oricărui serviciu; (4) Clientul nu transmite la
Vodafone, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, documentele necesare încheierii contractului sau nu plătește garanţia
solicitată de către Vodafone, sau dacă se constată ulterior că documentele prezentate în vederea încheierii contractului au fost expirate sau
false; (5) utilizatorul efectiv al Serviciilor nu cunoaște datele de identificare ale titularului de contract.
5.4. În cazurile de încetare a contractului de către Client prevăzute la art.5.1, Clientul va achita, adițional sumei prevăzute la art. 5.1 (dacă
este cazul), diferenţa dintre preţul de achiziţie al Echipamentului Terminal şi preţul fără conectare (dacă există o astfel de diferenţă). Pentru
echipamentele achiziționate cu plata prețului în rate, la încetarea contractului, Clientul va achita, într-o singură tranșă, ratele rămase
neachitate.

6. Modificări
6.1 Vodafone îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele contractuale, inclusiv tarifele pentru orice serviciu oferit, în situaţiile care
depind de evoluția condițiilor de piață, dezvoltări tehnologice, schimbări legislative, schimbări ale parteneriatelor cu terţii sau de situaţii cu
potențial risc financiar ori alte situații similare care conduc la un dezechilibru economic între părți. Astfel de modificări se vor realiza cu
informarea Clientului, cu cel puţin 30 de zile înainte de operarea modificării, acesta având dreptul de denunţare unilaterală a contractului,
prin transmiterea unei cereri scrise, fără plata niciunor penalităţi sau despăgubiri, conform legislației specifice în domeniul comunicațiilor
electronice. Informarea Clientului se poate face prin: scrisoare, e-mail, SMS, factură. Exercitarea dreptului de denunţare unilaterală se poate
face cu bună-credinţă, în termen de 30 zile de la primirea notificării de la Vodafone. Modalitățile prin care Clientul poate denunța contractul
sunt cele menționate în notificarea primită de Client. În cazul în care Clientul a achiziționat un Echipament Terminal la preț promoțional,
Clientul are dreptul de a-l păstra fără plata vreunor sume suplimentare în afara prețului promoțional, iar dacă plata prețului Echipamentului
Terminal era stabilită în rate, Clientul va achita, într-o singură tranșă, valoarea ratelor neachitate. Clientul poate solicita să achite în
continuare lunar ratele rămase.
6.2 Vodafone își rezervă dreptul să aducă modificări tarifelor aplicabile unor servicii care nu sunt incluse în oferta aplicabilă Clientului (ex.
tarifele pentru serviciile de roaming nereglementare, pentru serviciile internaționale neincluse în ofertă, etc), informarea privind modificarea
acestora fiind realizată prin intermediul site-ului Vodafone. În aceste situații, Clientul nu are drept de denunțare unilaterală fără plata unor
despăgubiri.

7. Calitatea serviciului de acces la internet mobil


7.1. Viteza maximă estimată și promovată. Viteza menționată în contract reprezintă viteza maximă estimată (acea viteză maximă pe care
un utilizator final o poate experimenta în condiții reale) și promovată (utilizată de Vodafone în informările cu scop comercial) pentru
serviciul de acces la internet mobil și se diferențiază pe tip de tehnologie, conform hărții de acoperire a rețelei Vodafone, disponibilă la
adresa https://www.vodafone.ro/acoperire/. Vitezele maxime estimate pe fiecare tip de tehnologie au următoarele valori:
4G - Viteza descărcare (download): 225Mbps; Viteza încărcare (upload): 50 Mbps
3G - Viteza descărcare (download): 32Mbps; Viteza încărcare (upload): 5 Mbps
2G - Viteza descărcare (download): 200kbps; Viteza încărcare (upload): 200kbps
În cazul în care oferta Clientului prevede în mod specific o viteză mai mare sau mai mică aferentă unei anumite tehnologii, viteza menționată
în Ofertă se consideră viteza maximă estimată și promovată, prevalând față de cea menționată în tabelul de mai sus.
Vodafone nu garantează o viteză minimă a traficului de date generat prin rețele mobile.
7.2. Procedura de măsurare a vitezei. Măsurarea vitezei maxime estimate a serviciului de internet mobil se va realiza de către client
utilizând mecanismul de monitorizare certificat de autoritatea națională de reglementare (ANCOM), disponibil pe www.netograf.ro și pe
www.vodafone.ro. Clientul trebuie să respecte procedura de măsurare a vitezei detaliată în TCG și pe site-ul Vodafone, în secțiunea Legal
– Parametri de Calitate.
7.3. Remedii. În cazul constatării de către Client a unor diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate, în diferite
zone geografice urbane si/sau rurale, între performanța reală a vitezei și performanța indicată în contract, se vor acorda despăgubiri raportate
la taxa lunară de abonament și durata neconformității. Remediile sunt detalite în TCG.

8. Soluţionarea reclamaţiilor. Litigii


8.1. Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia de către Vodafone, conform cu
"Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali", parte integrantă din contract. În cazul nerespectării acestui termen,
abonamentul lunar va fi redus proporţional cu numărul de zile cu care s-a depăşit termenul de soluționare. Despăgubirile pot fi solicitate în
termen de 30 de zile de la data soluţionării reclamaţiei şi vor fi evidenţiate în factura lunii următoare.
8.2 În cazul litigiilor care nu au putut fi rezolvate amiabil între părți, Clientul poate sesiza ANCOM sau, după caz, ANPC pentru soluționarea
alternativă a litigiilor..

9. Limitarea obligaţiei
Vodafone nu va fi răspunzător faţă de Client, utilizator sau terţe persoane pentru nicio daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea
unor ocazii de afaceri sau alte pierderi rezultate direct sau indirect din: folosirea necorespunzătoare a serviciilor și echipamentelor de

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-8- - versiunea 1 -
Seria: POS Nr: 22151280
Data semnării contractului: 10/08/2020

comunicaţii, nefuncţionarea serviciului din motive de ordin tehnic și/sau din acţiunea unor terţi, utilizarea abuzivă sau frauduloasă a
serviciilor de către Client,din acţiunea unor terţi, erori cauzate de soft, defecţiuni de reţea, modificarea şi/sau de securizarea oricăreia din
informaţiile care tranzitează alte sisteme decât sistemul Vodafone sau erori cauzate de defecţiuni în reţelele unor terţi operatori, calitatea
Serviciilor terților, incluzând, dar fără a se limita la terţii furnizori de servicii, partenerii de roaming și orice alți terți implicați în prestarea
serviciilor de roaming.

10. Durata contractului


Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării şi se încheie pe o durată nedeterminată, dar nu mai mică de 12 luni /24 luni conform
ofertei (Perioada Minimă contractuală). Dacă pentru anumite planuri tarifare se va stabili o altă Perioadă Minimă, acest aspect va fi
menţionat în mod expres în CCP partea I.

Declaraţiile Agentului
Agentul atesta conformitatea celor inscrise si a verificat originalul documentelor solicitate la incheierea contractului
REPREZENTANT VODAFONE CLIENT
Semnătura Semnătura

SIG_A SIG

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833 RON,
operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191
-9- - versiunea 1 -
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR UTILIZATORILOR FINALI
A. Procedura de soluţionare a reclamaţiilor a utilizatorilor finali
1. Reclamaţiile privind produsele şi serviciile de comunicaţii electronice furnizate de către Vodafone România pot fi înaintate de către
utilizatorii finali, persoane fizice sau juridice, în oricare din următoarele moduri:
a) telefonic, la numerele:
- 0372.022.222
- *222 (de pe telefonul mobil)
b) prin fax, la numerele:
- 0372.021.413 pentru clienţii persoane fizice
- 0372.021.475 pentru clienţii persoane juridice
c) prin email şi internet, la adresele:
- persoane.fizice_ro@vodafone.com
- http://www.vodafone.ro/asistenta/contact/formular-asistenta/
d) prin poştă, adresate către: Departamentul de Relaţii cu Clienţii al Vodafone România, Clădirea Globalworth Tower, Strada Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Etaj 8, Bucureşti, Sector 2, România.
e) prin depunerea acestora în scris la magazinele Vodafone România sau Departamentul de Relaţii cu Clienţii al Vodafone România,
zilnic, în timpul orelor de program ale fiecărei locaţii.

A.1 Reclamaţiile trebuie să conţină numele şi datele de contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum şi descrierea
aspectelor reclamate. Orice reclamaţie legată de serviciile şi/sau produsele comercializate de către Vodafone România, adresată în scris
sau verbal, va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia de către Vodafone România, prin
oricare din modurile de transmitere enumerate mai sus. Programul de lucru pentru primirea reclamaţiilor scrise este 9:00-18:00, de Luni
până Vineri, cu excepţia zilelor legale nelucrătoare. Răspunsul la reclamaţiile clienţilor se va transmite în scris sau verbal, în funcţie de
solicitarea acestora.
A.2 Orice contestaţie a clientului legată de factura telefonică poate fi adresată verbal apelând Departamentul de Relaţii cu Clienţii sau
în scris, în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii. Fiecare contestaţie trebuie să cuprindă suma contestată şi apelurile şi/sau
serviciile facturate/contestate. Obligaţia clientului de a plăti suma în discuţie este suspendată pe perioada soluţionării reclamaţiei,
clientul fiind obligat să achite diferenţa dintre suma facturată şi suma contestată în termenul specificat pe factură. În cazul în care
contestaţia este respinsă, clientul are obligaţia de a plăti diferenţa neachitată în termen de 14 zile de la informarea clientului despre
respingerea contestaţiei.
A.3 Reclamaţiile utilizatorilor finali ce au ca obiect deficienţele de funcţionare ale echipamentelor terminale de comunicaţii/accesorii,
în perioada de garanţie, vor fi soluţionate în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare în materie şi/sau dispoziţiile certificatului
de garanţie, în termen de 15 zile de la data predării acestora în punctul de colectare Vodafone.
A.4 Termenul de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali ce au ca obiect deficienţele de funcţionare ale serviciului Internet
Mobil este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora de către Vodafone România. Reclamaţiile pot fi adresate în
scris sau verbal.O reclamaţie privind un deranjament valid constă în raportarea unei întreruperi în furnizarea serviciului în spaţiu deschis
şi atribuită reţelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul de acces la internet, necesitând efectuarea de reparaţii.
A.5 În anumite cazuri, în funcţie de natura şi complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluţionare a reclamaţiilor se poate
prelungi, în mod excepţional, cu o nouă perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a clientului asupra acestei situaţii.
A.6 În cazul în care reclamaţia nu este soluţionată pe cale amiabilă, clientul are posibilitatea de a se adresa în vederea soluţionării
litigiului de către autoritatea de reglementare, respectiv către instanţa competentă, după caz.

B. Tipurile de servicii de asistenţă tehnică şi de servicii de relaţii cu clienţii oferite şi modalităţile prin care aceste servicii pot
fi contactate.
a) Relaţii cu clienţii, gratuit - ghid interactiv şi operator uman - *222
b) Relaţii cu clienţii, operator uman - *555 valabil 24 din 24 de ore, apel taxabil cu 0.65 euro/apel, TVA inclus, indiferent de durata
apelului
c) Relaţii cu clienţii pentru servicii de urgenţe, gratuit (L-V 22-23, S şi D 18-23, 23-08, sărbători legale) - *228
d) Relaţii cu clienţii persoane fizice şi juridice, apel gratuit, servicii de date - ghid interactiv şi operator uman - *777
e) Relaţii cu clienţii pentru solicitări legate de plăţi, gratuit - *224
f) Relaţii cu clienţii pentru titulari firmă, gratuit - *221
g) Asistenţă pe email
h) Reclamaţii în scris prin poştă, prin fax sau prin formularul de asistenţă de pe pagina de internet www.vodafone.ro
i) Număr de contact pentru specialistul de cont - în cazul clienţilor business GBM şi MA
j) Contul dvs online MyVodafone: www.vodafone.ro
k) Serviciul de asistenţă prin mesaje, gratuit - *100#
l) Asistenţă online: www.vodafone.ro/asistenta
m) Forumul Vodafone: forum.vodafone.ro

S.C. Vodafone Romania S.A., Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, RO 8971726, CUI 8971726, capital social subscris si varsat de 70.550.833
RON, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17 si nr.2191