Sunteți pe pagina 1din 3

491795029.

doc 1/3

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi


Facultatea de Farmacie
Rezidenţiat 2010-2011

Către:
Prorectorul de studii Postuniversitare – Rezidenţiat

Tematica cursurilor în cadrul modulului de rezidenţiat specialitatea Laborator Farmaceutic 2010 - 2011
Denumirea Loc de
Tematica cursului Lector
modulului desfăşurare
Factorii care influenţează rezultatele analizelor de
laborator clinic.
Modificarea constantelor de laborator în diverse
maladii şi corelaţiile clinice.
Perturbarea metabolismului hidro-electrolitic.
Anomalii ale metabolismului lipidic, proteic,
glucidic. Şef lucr. dr. Cornelia Sala 22A
Laborator
Anomaliile metabolismului bazelor purinice. Mircea
clinic
Explorări biochimice în gastroenterologie, nefrologie,
hepatologie.
Explorarea de laborator a lichidului cefalorahidian.
Markeri tumorali.
Analiza şi controlul de laborator al probelor de sânge
şi urină. Analiza sucului gastric şi a lichidului
cefalorahidian.
Enzime. Efectori enzimatici.
Oxidarea biologică. Biotransformarea xenobioticelor.
Biochimia radicalilor liberi.
Biochimia acidului arahidonic.
Mediatori biochimici în inflamaţie şi în reacţiile
alergice. Şef lucr. dr. Cornelia
Biochimie Biochimia sistemului imunitar. Mircea Sala 22A
Biochimia unor oligo- şi polipeptide biologic active.
Biochimia senescenţei
Metodologii moderne în investigarea biochimică.
Determinarea unor biomarkeri ai oxidării.
Testele de evidenţiere a HCG în sarcină.
Metode moderne de determinare a vitaminelor
Toxicologie Toxicologia medicamentelor care acţionează la Prof. dr. Elena Butnaru Sala 418
nivelul SNC
Toxicologia chimioterapicelor antibacteriene,
antimicobacteriene ;I antitumorale.
Toxicologia antibioticelor
Acţiunea toxic-methemoglobinizantă, hemolitică şi
cancerigenă.
Intoxicaţii cu alcaloizi utilizaţi ca medicamente.
Toxicomania şi dopingul
Intoxicaţii cu toxici gazoşi, volatili şi minerali
491795029.doc 2/3

Analiza toxicologică a toxicilor şi minerali


Analiza toxicologică a unor medicamente
Reglementari privind calitatea medicamentului
(institutii abilitate: Agentia Natională a
Medicamentului si Dispozitive Medicale
(ANMDM),Laboratoare de control autorizate
Metode spectrale de analiză a medicamentelor
Controlul
Metode cromatografice de analiza a medicamentelor
medica- Conf. Dr. Doina Lazăr Sala 403
1. Controlul organoleptic si analiza preliminara a
mentului
formelor farmaceutice
2. Determinarea unor constant fizico-chimice utilizate
în controlul medicamentelor
Analiza calitativă si cantitativa a unor forme
farmaceutice
1. Regimul legal al laboratoarelor din cadrul sistemului
sanitar
Laboratorul de analiza si control a medicamentului
Legislaţoe 2. Regimul legal al medicamentului
şi Condiţii de punere pe piaţa a unui medicament
managemen Substanţe si medicamente cu regim legal special
Conf. dr. Doina Lazăr Sala 403
tul în 3. Producţia si controlul calităţii medicamentului
laboratorul Reguli de buna practica de fabricaţie
farmaceutic4. Regimul legal al profesiunilor din domeniul sanitar-
laborator
Profesiunea de farmacist
Organizarea si funcţionarea unităţilor farmaceutice
Principiile toxicologiei legale şi grupurile de cazuri
luate în studiu
Necesităţi şi exigenţe analitice
Investigarea cazului
Expertiza Analiza materialelor biologice şi a corpurilor delicte
Conf. dr. Luminiţa
toxico- Testele analitice pe grupe de toxici Sala 418
Agoroaei
logică Cercetarea chimico-toxicologică a alimentelor şi
băuturilor
Analiza tabletelor, capsulelor şi seringilor
Coroborarea datelor pentru redactarea raportului de
expertiză
Biofar- Conceptele de disponibilitate, biodisponibilitate si Şef lucrări dr. Carmen Sala 303
macie biofarmacie. Studii de preformulare. Formularea Gafiţanu
medicamentului. Producţia medicamentelor.
Evoluţia substanţei medicamentoase in organism
după administrarea medicamentului. Faza
biofarmaceutică. Procesele de dizolvare si difuziune.
Sistemul de clasificare biofarmaceutică. Faza
farmacocinetica. Absorbţia. Distribuţia.
Metabolizarea. Eliminarea. Parametrii
farmacocinetici (concentraţia plasmatica, volum
aparent de distribuţie, clearance-ul substanţei
medicamentoase, timpul de înjumătăţire).
Biodisponibilitatea – modalităţi de determinarea a
491795029.doc 3/3

biodisponibilităţii. Corelarea datelor in vitro cu cele


in vivo. Faza farmacodinamica. Biodisponibilitatea
substanţelor medicamentoase din forme farmaceutice
administrate pe cale enterală. Administrarea pe cale
orala. Biodisponibilitatea substanţelor
medicamentoase din forme farmaceutice administrate
pe cale parenterala.
Corelaţii intre biodisponibilitatea medicamentelor si
condiţiile de administrare – timp. Cronoterapia.
Influenta timpului de administrare al medicamentului
asupra biodisponibilităţii substanţelor
medicamentoase din preparate administrate pe cale
orala.

Analiza Rolul laboratorului de toxicologie în managementul


chimico- intoxicaţiilor acute
clinică în Selecţia şi colectarea probelor biologice Prof. dr. Elena Butnaru Sala 418
toxicologia Analiza toxicologică a unor xenobiotice sau
de urgenţă metaboliţi ai acestora în fluide biologice
Prof. dr. Astărăstoae
Bioetica
Vasile
Analize de laborator
Validarea
metodelor
de analiză 1. Aspecte generale privind metodologia de validare a
aplicate la metodelor analitice in controlul medicamentelor Conf. dr. Doina Lazăr Sala 403
Calcularea rezultatului analitic si evaluarea acestuia in
controlul raport cu limitele de admisibilitate
medica-
mentelor
Analiza
lichidelor
biologice,
Prof. dr. Rodica
controlul
Cuciureanu
calităţii apei
şi
alimentelor
Metode de izolare a unor medicamente care induc
dependenţă din produse biologice (urină, sânge, păr)
şi corpuri delicte.
Evaluarea Principii toxicologice de evaluare:
toxico- • teste screening
logică a • metode cromatografice, metode UV-VIS utilizate Prof. dr. Elena Butnaru Sala 418
medicament pentru evidenţierea şi determinarea cantitativă a
ului medicamentelor psihotrope
• teste biotoxicologice
• influenţa testelor de laborator
• metode statistice în evaluarea toxicologică

Îndrumător rezidenţiat
Prof. dr. Elena Butnaru