Sunteți pe pagina 1din 8

Ignatescu Alina scoala Izvoru -Dulce

Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru


actorii schimbărilor în educație
Modulul III
Managementul clasei
Consiliere psihopedagogică

Etapele
procesului de consiliere

Prof. Univ. Dr.


Stefania Zlate Ignatescu Alina
Sc. Izvoru – Dulce, Merei
Grupa 29

Grupa 29
Curs POSDRU
MODUL III
Ignatescu Alina scoala Izvoru -Dulce

Buzau, 2011

Cuprins

Definitie
1. Consilierea educationala - etape
1.1 etapa initiala
1.2 etapa secundara
1.3 etapa finala
2. Profesorul consilier – atitudini
2.1 acceptarea neconditionata
2.2 empatia
2.3 congruenta
2.4 colaborarea
2.5 gandirea pozitiva
2.6 responsabilitatea
2.7 respectul

3. Proiectarea activitatilor de consiliere


4. Consilierea scolara si profesionala – directii de actiune
4.1 cunoasterea personalitatii elevului
4.2 informarea scolara si profesionala
4.3 consilierea propriu zisa
4.3.1 consilierea individuala
4.3.2 consilierea de grup

Grupa 29
Curs POSDRU
MODUL III
Ignatescu Alina scoala Izvoru -Dulce

Etapele procesului de consiliere

Consilierea reprezinta o actiune complexa prin care se urmareste sugerarea modului de


a proceda sau a modului de comportare care trebuie sa fie adoptat intr-o situatie data sau in general, in
viata si in activitatea cotidiana ( Stefania Zlate - ,,Consilierea psiho-pedagogica”).
Ea presupune o relatie ca o forma speciala de comunicare ce implica ascultare, cu rol
proactiv, bazata pe principiul dezvoltarii personale si care se ghideaza dupa anumite teorii si dupa
metode specifice.
“Consilierea” de către învăţător sau profesorul diriginte este primul pas în stabilirea şi
corectarea disfuncţionalităţilor ce acţionează asupra elevului.Aceasta însă nu trebuie confundată cu
discuţia din timpul şedinţei cu părinţii. Ea este un act voluntar manifestat de ambii parteneri: dascăl-
elev sau dascăl- părinte, un act care necesită o bună documentare şi pregătire anterioară a celui care
consiliază.
Din punct de vedere ştiinţific, consilierea este un proces în care un profesionist
stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin. Această relaţie asigură
exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin în clarificarea sensurilor
fundamentale, în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza cărora se pot formula soluţii. Prin
procesul de consiliere se poate ajunge la o înţelegere mai profundă a gândurilor, a trăirilor emoţionale
care asigură şansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor personale.
Consilierea asigură asistenţa individului în explorarea şi înţelegerea propriei identităţi,
îl sprijină în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor şi luare a deciziei. În consiliere s-au
conturat patru direcţii de abordare a problemelor cu care se poate confrunta individul pe parcursul
evoluţiei sale: intervenţia în situaţii de criză, intervenţia ameliorativă, prevenţia, intervenţia formativă
şi de dezvoltare.
Consilierea individuală este o interacţiune personală între consilier şi client, în cadrul
căreia consilierul asistă clientul în rezolvarea problemelor mentale, emoţionale sau sociale. Se
desfăşoară în şedinţe care oferă clientului maximă confidenţialitate ceea ce permite explorarea ideilor,
sentimentelor sau atitudinilor problematice. Consilierul şi persoana consiliată formează împreună o
echipă.
Scopurile consilierii au în vedere:
- sprijinirea persoanei consiliate în dezvoltarea propriei individualităţi
- asistarea în procesul de autocunoaştere, sprijin în procesul de căutare- formare a identităţii
- dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi autoacceptare
- dezvoltarea abilităţilor sociale, de interacţiune cu ceilalţi
- formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor
-sprijinirea în formularea de scopuri specifice şi măsurabile care pot fi observate din punct de vedere
comportamental
1. Deoarece consilierea educaţională este un proces complex, acest proces se va derula
urmând anumite etape şi tehnici specifice în funcţie de problema şi personalitatea celui consiliat.

1.1* Etapa iniţială în consiliere presupune stabilirea unei relaţii efective între consilier şi elev.
Grupa 29
Curs POSDRU
MODUL III
Ignatescu Alina scoala Izvoru -Dulce

Stabilirea acestei relaţii este absolut necesară pentru a se produce schimbări pozitive. Numai
acceptarea şi încrederea oferită de o astfel de relaţie asigură acest lucru. Formularea scopurilor
împreună privind schimbări comportamentale, dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei şi eliminarea
gândurilor negative este de asemenea un pas care trebuie realizat. În această etapă este foarte
important ca elevul să primească semnale că este acceptat aşa cum este el, cu problemele pe care le
are. Acest lucru este indispensabil pentru continuarea procesului de consiliere. Tot în această etapă
sumarizarea are un rol deosebit: împreună se evidenţiază elementele esenţiale, rămân în centrul
atenţiei aspectele principale putându-se întrezări de acum anumite opţiuni.

1.2* Etapa secundară în consiliere va progresa cu asistarea copilului pentru a-şi dezvolta interesele
sociale, de cooperare şi comunicare cu ceilalţi. Se va pune accent pe ajutorul oferit copilului să se
cunoască şi să se autoevalueze.
Se va asigura atmosfera caldă şi empatia, fără să fie excluse interpretările şi confruntarea constructivă.
În această etapă se va putea utiliza ca tehnică de lucru informarea, acest lucru însemnând că foarte
multe informaţii vor fi dirijate de la consilier spre copil. Totodată utilizarea sugestiei poate fi de un
real folos pentru elev. Se pot sugera eventuale opţiuni care se vor adăuga la cele deja identificate de
copil şi chiar modalităţi, căi care pot fi luate în discuţie. Tehnica adresării întrebărilor este utilă
deoarece poate ajuta mult în modul de a vedea lucrurile şi de a scoate în evidenţă anumite aspecte care
altfel ar putea rămâne în umbră .

1.3* Etapa finală a consilierii va pune accentul pe dirijarea atenţiei copilului spre acte şi
comportamente constructive. Vor fi învăţate proceduri specifice, dezvoltate planuri de acţiune
începând cu cele mai simple şi până la cele mai complexe în vederea adoptării unui nou
comportament. În această etapă confruntarea va asigura sprijin acordat copiilor pentru asumarea
propriei responsabilităţi. Încurajarea este una din cele mai bune mijloace de a ajuta copilul să-şi
realizeze nevoile şi să-şi asimileze noi comportamente.
Aria de consiliere educaţională se desfăşoară pe trei compartimente:
Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere, imaginea de sine, adaptare şi integrare
socială, reuşita şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză, rezolvarea şi depăşirea unui conflict,
însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, orientare a carierei.
Consultaţii cu profesorii în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea problemelor elevilor,
sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, în
identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev
Consultaţii cu părinţii în probleme legate de : cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a
comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială,
ameliorarea relaţiei cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului.
Consilierea educaţională este recomandat să fie realizată de către specialişti formaţi în domeniul
psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei sau sociologiei care îşi desfăşoară activitatea la Centrele
Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică şi în Cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică.
Efortul depus de consilier, profesor de specialitate, învăţător sau diriginte este răsplătit de schimbarea
atitudinii faţă de învăţătură, faţă de colegii de clasă şi faţă de familie, dar şi de schimbarea atitudinii
celorlalţi faţă de un elev care a întâmpinat greutăţi în procesul de educaţie şi instrucţie.

2. Profesorul consilier trebuie sa acumuleze informatii din diverse domenii si sa


depuna un efort de cunoastere si de dezvoltare personala care sa se finalizeze cu formarea si
dezvoltarea unor atitudini fundamentale in consiliere. Aceste sunt:
Grupa 29
Curs POSDRU
MODUL III
Ignatescu Alina scoala Izvoru -Dulce

2.1 acceptarea neconditionata


2.2 empatia
2.3 congruenta
2.4 colaborarea
2.5 gandirea pozitiva
2.6 responsabilitatea
2.7 respectul( A. BABAN)

2.1 Acceptarea neconditionata este atitudinea care are la baza principiul potrivit
caruia fiinta umana este valoroasa prin esenta sa. Este premisa fundamentala a procesului de
dezvoltare personala si optimizare a functionarii personei. Este atitudinea de recunoastere a demnitatii
si valorii personale a fiecarui individ, fara a critica, judeca si, mai ales, fara a conditiona aprecierea
persoanei.
2.2 Empatia este abilitatea de a te pune in locul celuilalt, de a intelege modul de
gandire si de simtire al acestuia.
2.3 Congruenta se refera la concordanta dintre comportamentul dirigintelui si
convingerile, emotiile si valorile sale personale. Ea defineste autenticitatea comportamentului unei
persoane.
2.4 Colaborarea reprezinta capacitatea de a implica o persoana in decizii de
dezvoltare personala.
2.5 Gandirea pozitiva trebuie dezvoltata la elev de catre consilier, focalizata pe
dezvoltarea imaginii si respectului de sine.
2.6 Responsabilitatea se traduce prinrespectarea principiilor fundamentale ale
consilierii, prin prevenirea utilizarii gresite a cunostintelor si metodelor de consiliere.
2.7 Respectul presupune in acelasi timp consideratie fata de sine dar si fata de
ceilalti.

3. Proiectarea activitatilor de consiliere necesita un efort de proiectare riguroasa a


interventiei astfel incat sa urmareasca:
a) definirea problemei;
b) descrierea problemei;
c) identificarea cauzelor care au determinat si dezvoltat problemele identificate;
d) identificarea factorilor care mentin si activeaza problemele in discutie;
e) schitarea planului de interventie cu insistarea asupra obiectivelor de atins atat pe
termen lung cat si pe termen scurt
f) fixarea strategiilor potrivite de interventie tinand cont de obiectivele fixate;
g) evaluarea interventiei prin folosirea chestionarelor de cunostinte, abilitati, a grilelor
de observatie comportamentala.

4. Consilierea scolara si profesionala presupune conform lui Gh. Tomsa mai multe
directii de actiune: cunoasterea personalitatii elevului, educarea acestora in vederea alegerii carierei,
informarea scolara si profesionala, consilierea si indrumarea spre anumite studii si profesii. Dintre
acestea, semnificative pentru activitatea desfasurata de consilierii scolari sunt :
        cunoasterea personalitatii elevului ;
        informarea scolara si profesionala ;
        consilierea propriu-zisa.
Grupa 29
Curs POSDRU
MODUL III
Ignatescu Alina scoala Izvoru -Dulce

Aceste directii de actiune sunt, de fapt, etape pe care trebuie sa le parcurga procesul de
consiliere si orientare desfasurat in cadrul Centrelor si Cabinetelor Scolare de Asistenta
Psihopedagogica.

4.1. Cunoasterea personalitatii elevului


Cunoasterea personalitatii elevului reprezinta un proces complex si de durata, o
conditie fundamentala a organizarii si desfasurarii eficiente a procesului de educatie, in general, dar si
o componenta esentiala a procesului de consiliere si orientare in scoala.
O serie de date precum: nivelul de cunostinte si capacitatea intelectuala a elevilor,
interesele si aptitudinile acestora, posibilitatile de dezvoltare intr-un anumit domeniu de activitate,
preferintele, aspiratiile, dorintele profesionale, atitudinea fata de invatare, fata de munca, fata de
societate, reprezinta repere importante in actiunea de cunoastere a personalitatii elevului, actiune la
care participa nu doar psihologul scolar, profesorul-consilier, ci toate cadrele didactice ale unei scoli.
Metodele curente de investigare a individualitatii utilizate in consilierea si orientarea
scolara si profesionala sunt:
        observatia ;
        convorbirea ;
        chestionarul ;
        testul psihologic ;
        evaluarea produselor activitatii ;
        metoda aprecierii obiective a personalitatii ;
        fisa de caracterizare psihopedagogica ;
        tehnici sociometrice.

4.2.      Informarea scolara si profesionala


Pentru a ajunge la efectuarea unor optiuni scolare si profesionale realiste este absolut
necesara informarea elevilor cu privire la tipurile si profilurile de studii pe care le pot urma, la
posibilitatile si formele de calificare profesionala, la lumea profesiilor si dinamica ei specifica, la
perspectivele dezvoltarii social-economice si oferta sociala de munca in diferite sectoare de activitate.
In practica propriu-zisa a consilierii si orientarii, informarea elevilor asupra tipurilor de
scoli si a profilurilor de studii, precum si asupra profesiilor si cerintelor vietii sociale se caracterizeaza
printr-o succesiune gradata de actiuni, care pornesc de la o informare cu caracter general spre una
aprofundata si specializata (cf. I. Holban).
In urma diverselor contacte cu surse de informare si in urma discutiilor purtate cu
consilierul scolar, elevul se va decide asupra unui domeniu de activitate sau chiar a unei profesii.
Alegerea trebuie sa-i apartina in totalitate, consilierul doar asistandu-l in evaluarea propriilor decizii.
Rolul consilierului este de a-l invata pe elev cum sa obtina informatii utile, cum sa le utilizeze eficient,
sa le coreleze si sa le raporteze la posibilitatile sale. Elevul trebuie sa stie ca alegerea sa nu trebuie sa
fie definitiva, in sensul ca se poate reveni asupra ei.
G. Collins (1988) reda sintetic procesul de luare a deciziei profesionale:
        Alcatuirea unei liste cu : interese, abilitati, domenii de experienta, scopuri in
viata, obiective profesionale, profesiunea visata;
        Culegerea de informatii despre un numar de profesiuni si posibilitatile lor;
        Alcatuirea unei liste evaluative a unui numar de profesiuni (alternative) si
posibilitatile lor (aspecte pozitive si negative);
        Decizia de a urma o alternativa;
Grupa 29
Curs POSDRU
MODUL III
Ignatescu Alina scoala Izvoru -Dulce

        Miscarea in directia aleasa;


        Evaluarea deciziei.

4.3.      Consilierea propriu-zisa


Divizarea procesului de consiliere si orientare in componente structurale sau directii
principale de actiune (cunoasterea, informarea si consilierea/indrumarea) este conventionala. In
practica consilierii si orientarii aceste componente se intrepatrund si se interconditioneaza, iar
consilierea sau indrumarea se constituie ca un corolar, ca o rezultanta a intregului proces.
4. 3.1. Consilierea individuala se defineste prin relatia consilier-client, in cadrul careia
consilierul asista clientul in rezolvarea problemelor mentale, emotionale sau socio/profesionale.
Programul de consiliere individuala se desfasoara in sesiuni (sedinte) terapeutice care confera
clientului maxima confidentialitate, ceea ce permite explorarea ideilor, sentimentelor sau atitudinilor
problematice.
Patsula (1985) si Conger (1988) considera ca pasii procesului de consiliere individuala
sunt:
        Precizarea scopului interviului/intrevederii/sedintelor de consiliere;
        Initierea unei relatii de colaborare si respect mutual;
        Asigurarea implicarii clientului pentru obtinerea unor rezultate viabile la care sa
adere si sa se simta coparticipant;
        Asistarea clientului in analiza si clarificarea problemelor sale;
        Asistarea clientului in evaluarea problemelor, obstacolelor, barierelor si
constrangerilor – obiective sau subiective – pe care acesta le resimte, a importantei si influentei
acestora (prin analiza, rationalizare etc.);
        Sprijinirea clientului in (auto)evaluarea si interpretarea rezultatelor si analiza
compatibilitatii acestora cu obiectivele personale cu privire la cariera, viata personala etc.
        Transformarea concluziilor in pasi ai unui plan realist de actiune.
Gysbers (1992) propune doua etape de baza in derularea procesului de consiliere
individuala:
        Identificarea scopurilor clientului, clarificarea problemelor:
        Rezolvarea problemelor si atingerea obiectivelor fixate de client:
Janis si Mann propun un model al consilierii si orientarii in vederea alegerii profesiei
care sa urmeze urmatoarele secvente (cf. M. Jigau):
        inventarierea posibilelor alternative ale optiunilor clientului;
        identificarea obiectivelor personale de atins si a valorilor implicate in alegeri;
        autoevaluarea personala, inventarierea sinelui, a aptitudinilor si achizitiilor in
planul educatiei si formarii profesionale;
        evaluarea riscurilor, a costurilor sau consecintelor negative si pozitive cu
probabilitate maxima de a se produce;
        cautarea de informatii suplimentare care sa faciliteze optiunea, cu asumarea de
riscuri si/sau compromisuri minime;
        reanalizarea consecintelor optiunii si eliminarea secventiala a acelor cai
profesionale indezirabile sau de neatins in circumstantele date;
        luarea deciziei si punerea in practica a alegerii facute.
Majoritatea specialistilor in domeniu arata ca cel mai dificil de realizat este primul
contact dintre cel care solicita consilierea si consilier (cf. Adriana Rotaru).

Grupa 29
Curs POSDRU
MODUL III
Ignatescu Alina scoala Izvoru -Dulce

4. 3.2. Consilierea de grup este data de procesul de relationare a consilierului cu un


grup ai carui membri au o problema comuna.
Scopul general pentru care se deruleaza consilierea in grup este acela de a facilita si
intari invatarea, a practica si exersa acele comportamente sociale dezirabile, favorabile dezvoltarii
personalitatii, insertiei socio-profesionale reusite, planificarii si punerii in practica a unui proiect cu
privire la cariera etc.
Prin prezentarea propriilor experiente (pozitive si negative), grupul conduce la
cristalizarea unui sentiment de comunitate, avand la baza nevoia de afiliere, apartenenta, se clarifica
dorinte, nevoi si optiuni, iar autorealizarea pozitiva a fiecarui membru este raportata la dinamica
grupului. Se creeaza, astfel, un mediu care dezvolta participantilor capacitatea de a obtine informatii si
abilitati, de a-si forma atitudini constructive. In interiorul grupului, subiectii invata ca nu sunt singurii
care intampina dificultati, care au griji si temeri.
Asadar, obiectivele consilierii de grup sunt considerate a fi urmatoarele:
        sprijinirea fiecarui membru al grupului in dezvoltarea propriei individualitati;
        asistarea in procesul de autocunoastere;
        dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
        dezvoltarea abilitatilor sociale de interactiune cu ceilalti si de adaptare la sarcinile
din aria sociala;
        formarea abilitatilor de rezolvare a problemelor si de luare a deciziilor,
transferarea acestor abilitati in mediul social cotidian;
        dezvoltarea sensibilitatii pentru nevoile celorlalti si a abilitatilor empatice;
        sprijinirea fiecarui membru in formularea de scopuri specifice, observabile si
masurabile.
In ceea ce priveste etapele pe care consilierea de grup le parcurge in procesul de
rezolvare a problemelor cu care membrii grupului se confrunta, acestea sunt urmatoarele:
        Stadiul initial
        Stadiul intermediar
        Stadiul final

Bibliografie:
1. Stefania Zlate - ,,Consilierea psiho-pedagogica”
2. Taisia Trica Simionescu – suport de curs pentru implementarea programei
Consiliere si Orientare
3. A. Baban – Consiliere educationala – ghid metodologic
4. A. Rotaru - Consiliere si Orientare

Grupa 29
Curs POSDRU
MODUL III

S-ar putea să vă placă și