Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)

ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera:
Profil:
Specializare/calificare:
Disciplina: TEORIE MUZICALĂ- SOLFEGIU-DICTEU
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: I
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor:

Competenţe specifice:
1.1 Dezvoltarea reprezentărilor grafice corelate cu noţiuni teoretice introductive.
1.2 Dezvoltarea vocală, premisă a perfectibilităţii auzului.
1.3 Studierea raporturilor dintre durate, oportunităţi de consolidare a noţiunilor ritmice.
1.4 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de solfegiere cu accent pe citirea la prima vedere.

Competenţe Nr. ore


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice alocate Observaţii
Sunet - zgomot. 12 1-6
Sunete lungi şi medii.
Sunete înalte, medii, joase.
1. Elemente de notaţie 1.1, 1.2, 1.3, Sunete în octava întâi, a doua şi în octava mică.
muzicală 1.4; Note, portativ, chei.
Evaluare. 2 7
Valori de note şi pauze. 10 8-12
Linii suplimentare.
Valori de note şi pauze corespunzătoare. 6 13-15
1.1, 1.2, 1.3, Evaluare. 2 16
2. Ritm.
1.4; Măsura (binară, ternară). 8 17-20
Fragmente ritmico-melodice de structură medie.
Ton -semiton. 12 21-26
1.1, 1.2, 1.3, Intervale consonante şi disonante.
3. Teoria intervalelor.
1.4; Acord arpegiat.
Evaluare. 2 27
Mod major. Mod minor. 8 28-31
1.1, 1.2, 1.3, Gama majoră, gama minoră.
4. Sistem tonal. Evaluare. 2 32
1.4;
Cântece din literatura pentru copii. 8 33-36

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)
ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera:
Profil:
Specializare/calificare:
Disciplina: TEORIE MUZICALĂ- SOLFEGIU-DICTEU
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a II-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor:

Competenţe specifice:

1.1 Identificarea elementelor de limbaj, analizând exemple muzicale date.


1.2 Descifrarea exemplelor muzicale, asociind semnul cu sunetul.
1.3 Solfegierea exemplelor muzicale propuse, corelând elementele de limbaj muzical.
1.4 Recunoaşterea auditivă a elementelor de limbaj şi reprezentarea lor grafică.
2.1 Corelarea elementelor de limbaj în improvizaţii originale.
2.2 Recunoaşterea în exemple muzicale a elementelor de limbaj muzical.

Competenţe Nr. ore


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice alocate Observaţii
Ton – semiton. 12 1-6
Sunete alterate încadrate în context.
1.1, 1.2, 1.3, Solfegii centrate pe problemele în studiu.
1. Teoria intervalelor. Intervale armonice şi melodice.
1.4, 2.1, 2.2;
Evaluare. 2 7
Crearea de acompaniament în onomatopee. 10 8-12
Dicteu ritmic şi muzical.
Măsura (binară, ternară).
6 13-15
1.1, 1.2, 1.3, Evaluare.
2. Ritm. 2 16
1.4, 2.1, 2.2; Fragmente ritmico-melodice.
8 17-20
Dicteu ritmic şi muzical.
Mod major. Mod minor. 10 21-25
Gama majoră, gama minoră.
Evaluare. 2 26
Armură şi tonalitate. 8 27-30
Exerciţii de recunoaştere a modului major şi minor.
1.1, 1.2, 1.3,
3. Sistem tonal. Dicteu ritmic şi muzical.
1.42.1, 2.2;
Solfegii centrate pe problemele în studiu.
Evaluare.
Crearea de acompaniament în onomatopee. 2 31
Cântece din literatura pentru copii. 4 32-33

1.1, 1.2, 1.3, Termeni de mişcare. 6 34-36


4.Dinamica. Termeni de nuanţe.
1.4, 2.1, 2.2;

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)
ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera:
Profil:
Specializare/calificare:
Disciplina: TEORIE MUZICALĂ- SOLFEGIU-DICTEU
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a III-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor:

Competenţe specifice:

1.1 Identificarea elementelor de limbaj, analizând exemple muzicale date.


1.2 Descifrarea exemplelor muzicale, asociind semnul cu sunetul.
1.3 Solfegierea exemplelor muzicale propuse, corelând elementele de limbaj muzical.
1.4 Recunoaşterea auditivă a elementelor de limbaj şi reprezentarea lor grafică.
1.5 Relevarea expresivităţii elementelor de limbaj utilizate în creaţiile muzicale analizate sau interpretate.
1.6 Valorificarea tehnicii şi expresivităţii vocale în interpretări individuale şi colective.
2.1 Corelarea elementelor de limbaj în improvizaţii originale.
2.2 Recunoaşterea în exemple muzicale a elementelor de limbaj muzical.
2.3 Formularea unor judecăţi de valoare pe baza limbajului specific asimilat.

Competenţe Nr. ore


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice alocate Observaţii
1. Teoria intervalelor. 1.1, 1.3, 1.4, Ton – semiton. 12 1-6
1.5,1.6, 2.1, Intervale simple şi compuse. Caracteristici.
2.2, 2.3; Intervale consonante şi disonante.
Fragmente ritmico-melodice (8 măsuri) în modul major şi
minor.
Solfegii diatonice şi alteraţii în jurul funcţiunii de dominantă
şi medianta superioară şi inferioară
Evaluare.
Solfegii la o voce. 2 7
Piese corale la unison. 10 8-12
Dicteu ritmic şi muzical.
Alcătuirea unui repertoriu coral minimal, cu rol aplicativ.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o
temă aleasă sau dată.
Dictat ritmico-melodic.
Exerciţii de solfegiere în dialog; analizarea lor.
Audierea unor piese corale din repertoriul copiilor şi
analizarea diverselor interpretări.
Formule metro-ritmice: sincopa, contratimpul. 6 13-15
Evaluare. 2 16
Fragmente ritmico-melodice. 8 17-20
1.1,1.4, 1.5, Dicteu ritmic şi muzical.
2. Ritm.
2.2, 2.3; Solfegii la o voce.
Piese corale la unison.
Dictat ritmico-melodic.
Exerciţii de solfegiere în dialog; analizarea lor.
Noţiunea de acord de trei sunete. 10 21-25
Trison în stare directă şi în răsturnări.
Evaluare. 2 26
Acorduri majore şi minore 8 27-30
Acorduri pe trepte principale şi secundare în major şi minor.
Fragmente ritmico-melodice (8 măsuri) în modul major şi
minor.
Dicteu ritmic şi muzical.
1.1, 1.2, 1.3, Solfegii diatonice şi alteraţii în jurul funcţiunii de dominantă
3. Acordul. 1.4, 1.5, 1.6, şi medianta superioară şi inferioară.
2.1,2.2, 2.3; Evaluare.
Solfegii la o voce.
Piese corale la unison. 2 31
Alcătuirea unui repertoriu coral minimal, cu rol aplicativ. 6 32-34
Exerciţii de solfegiere în dialog; analizarea lor.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o
temă aleasă sau dată.
Audierea unor piese corale din repertoriul copiilor şi
analizarea diverselor interpretări.
4.Dinamica. 1.1, 1.2, 1.3, Termeni de mişcare. 4 35-36
1.4, 1.5, 1.6, Termeni de nuanţe.
Audierea unor piese corale din repertoriul copiilor şi
analizarea diverselor interpretări.
2.2, 2.3;
Solfegii la o voce.
Alcătuirea unui repertoriu coral minimal, cu rol aplicativ.

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)
ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera:
Profil:
Specializare/calificare:
Disciplina: TEORIE MUZICALĂ- SOLFEGIU-DICTEU
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a IV-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor:

Competenţe specifice:
1.1 Identificarea elementelor de limbaj, analizând exemple muzicale date.
1.2 Descifrarea exemplelor muzicale, asociind semnul cu sunetul.
1.3 Solfegierea exemplelor muzicale propuse, corelând elementele de limbaj muzical.
1.4 Recunoaşterea auditivă a elementelor de limbaj şi reprezentarea lor grafică.
1.5 Relevarea expresivităţii elementelor de limbaj utilizate în creaţiile muzicale analizate sau interpretate.
1.6 Valorificarea tehnicii şi expresivităţii vocale în interpretări individuale şi colective.
2.1 Corelarea elementelor de limbaj în improvizaţii originale.
2.2 Recunoaşterea în exemple muzicale a elementelor de limbaj muzical.
2.3 Formularea unor judecăţi de valoare pe baza limbajului specific asimilat.

Unitatea de Competenţe Nr. ore Observaţii


Conţinuturi Săptămâna
învăţare specifice alocate
1. Teoria 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Intervalele muzicale. 12 1-6
intervalelor. 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, Ton – semiton.
2.3; Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în studiu.
Solfegii centrate pe problemele în studiu.
Intervale armonice şi melodice.
Evaluare.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce relevă
latura practică a noţiunilor teoretice asimilate. 2 7
Dicteu ritmic şi muzical. 10 8-12
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe sunete,
intervale, game, arpegii, acorduri.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă aleasă
sau dată.
Dictat rimico-melodic.
Exerciţii de solfegiere în dialog; analizarea lor.
Audierea unor piese corale din repertoriul copiilor şi analizarea
diverselor interpretări.
Elemente metro-ritmice. 6 13-15
Fragmente ritmico-melodice.
Evaluare. 2 16
Dicteu ritmic şi muzical. 8 17-20
Dictat rimico-melodic.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce relevă
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
2. Ritm. 1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
Exerciţii de solfegiere în dialog; analizarea lor.
2.3;
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă aleasă
sau dată.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe sunete,
intervale, game, arpegii, acorduri.
Audierea unor piese corale din repertoriul copiilor şi analizarea
diverselor interpretări.
3. Sistem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Structuri tonale. 6 21-23
tonal. 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, Variantele gamei majore şi minore.
2.3; Evaluare. 2 24
Cadran tonal major. 10 25-29
Cadran tonal minor.
Dicteu ritmic şi muzical.
Solfegii centrate pe problemele în studiu.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce relevă
latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe sunete,
intervale, game, arpegii, acorduri.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă aleasă
sau dată.
Dictat rimico-melodic.
Exerciţii de solfegiere în dialog; analizarea lor.
Audierea unor piese corale din repertoriul copiilor şi analizarea
diverselor interpretări.
Evaluare.
Acord de trei sunete - toate răsturnările. 6 30-32
Evaluare. 2 33
Funcţiile în tonalitate. 6 34-36
Dicteu ritmic şi muzical.
Solfegii centrate pe problemele în studiu.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce relevă
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
4.Acordul. 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe sunete,
2.3; intervale, game, arpegii, acorduri
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă aleasă
sau dată.
Dictat rimico-melodic.
Exerciţii de solfegiere în dialog; analizarea lor.
Audierea unor piese corale din repertoriul copiilor şi analizarea
diverselor interpretări.

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului

S-ar putea să vă placă și