Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

CLASA a III-a

Habarnam a încurcat-o rău de tot. Ajută-l să rezolve corect tot testul și transformă-l în
HABARAM.

1. A scris trei numere cu litere....tu scrie-le cu cifre.

opt sute doi ...................

șaizeci și nouă .................

trei sute douăzeci și șase ...................

2. Se dau numerele naturale: 253, 108, 41, 876, 232, 401, 323, 401, 322, 690, 786, 69.

• Aşează în ordine crescătoare numerele date:

............................................................................................................................................................

• Aşează în ordine descrescătoare doar numerele pare:

............................................................................................................................................................

3. Compară numerele:

a) 324...... 342 b) 905 ....... 213 c) 452......452

4. Rezolvă exercițiile si unește rezultatul cu denumirea operației pe care ai efectuat-o:

a) 385 + 176 =………. produs

b) 402- 154 = ……….. cât

c) 10 x 5= ………… diferență

d) 32 : 8 = ………… sumă

5. Calculează, respectând ordinea operațiilor:

a) 2x 6 +3= b) 81:9 + 3x4= c) (195+349) + 5x3=


.................... .......................... .....................................
.................... .......................... ......................................
.................... .......................... ........................................
6. La suma numerelor 120 și 349, adaugă produsul numerelor 4 și 8.
................................................................................................................
...............................................................................................................
7. La diferența numerelor 601 și 345, adaugă câtul numerelor 56 și 7.
.............................................................................................................
..............................................................................................................

8. Habarnam are 900 de lei. Îi cumpără lui Acuarelă vopsele de 342 de lei și lui Știetot
o pălărie care costă 29 de lei. Îi mai rămân bani să meargă la munte, știind că drumul costă
600 de lei?

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

9. Ajută-l pe Habarnam!

Pentru a măsura distanța până la casa lui Limonadă ai nevoie de ....................

Apa pentru Acuarelă se măsoară cu ....................................

Cantitatea de castraveți se măsoară cu ............................

Să-și poată cumpăra pantaloni are nevoie de ......................

10. Cu ajutorul a două linii, încearcă să obții ( în figura de mai jos) un dreptunghi și
două triunghiuri
Test de evaluare inițială la matematică
clasa a III- a
1.Competențe specifice:

1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 – 1000

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000


1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000

1.5. Efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0-100

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, produs, factorii unui produs, <, >, =,
+, -, x) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme

5.2. Rezolvarea de probleme

6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul,
centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate
2. Descriptori de performanță

Itemi Foarte bine Bine Suficient


I1 scrie corect 3 numere scrie corect 2 numere scrie corect 1 număr
I2 așează corect toate nr. așează cu unele omisiuni așează nr. date crescător sau
crescător și descrescător nr. date crescător și descrescător
descrescător
I3 compară corect 3 perechi compară corect 2 perechi compară corect o pereche de
de numere de numere numere
I4 rezolvă corect ex. și rezolvă corect 3 ex. și rezolvă corect 2 ex. și
realizeazăcorespondențe realizează corespondențe realizează corespondențe
I5 calculează corect 3 ex. calculează corect 2 ex. calculează corect un ex.
I6 rezolvă corect calculează suma și calculează suma și produsul
toate exercițiile produsul, adaugă la sumă
produsul dar greșește un
calcul
I7 rezolvă corect toate calculează diferența și calculează diferența și câtul
exercițiile câtul, adaugă câtul la
diferență dar greșește un
calcul
I8 rezolva problema și scrie calculele dar greșește rezolvă 2 calcule
motivează răspunsul o rezolvare, motivează
corect răspunsul
I9 completează corect cele 4 completează corect 3 completează 2 propoziții
propoziții lacunare propoziții lacunare lacunare
I10 trasează cele 2 linii, Trasează 2 linii dar obține Trasează o linie și obține o
obținând figurile cerute; o figură geometrică; figură geometrică cerută
3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral și corect 9– 10 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral și corect 7 – 8 itemi; incorect /parţial corect restul


BINE
itemilor

Rezolvă integral și corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial corect restul


SUFICIENT
itemilor

4. Aprecierea cu calificative:

NUMĂR DE ITEMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F.B.

Nr. elevi care l-au B.


realizat
S.

I.

5. Rezultate obținute

CALIFICATIV F.B. B. S. I.

Nr. elevi

FB – % ; B- %; S- %; I- %
6. Greşeli frecvente:

7. Măsuri de recuperare şi dezvoltare: