Sunteți pe pagina 1din 4

Nume:

Prenume:
Testul nr. 2
Evaluare inițială- Clasa a III- a

1. Scrie cu litere numerele:


146………………………………………………………..
219………………………………………………………..
500………………………………………………………..
674………………………………………………………..
741………………………………………………………..
2. Scrie toate numerele naturale:
a. de la 395 la 402…………………………………………………………………………….
b. pare, cuprinse între 541 și 553……………………………………………………………
c. impare, cuprinse între 706 și 694…………………………………………………………
3. Calculează:
8 + 7= 15 - 9 = 321 + 168 = 702 – 486 =
41 – 19= 48 + 25= 698 – 534 = 179 + 392=
4. Calculați numărul necunoscut:
139 + a = 452 811 – a = 374 a – 218 = 76
………………………. ……………………… ………………………
………………………. ………………………. ………………………
V:……………………. V:……………………. V:……………………
5. Efectuează și fă proba în două moduri:
349 + 218 = 900 – 571 =
……………………………… …………………………….
……………………………… ……………………………..
……………………………… ……………………………..
6. Însumează diferențele perechilor de numere: 521 și 388; 800 și 605; 498 și 431.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Micșorează, pe rând, cu 319, suma perechilor de numere: 172 și 328; 544 și 67.
………………………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………………………………
8. La o fermă sunt 109 cai și cu 217 mai multe vaci. Câte animale sunt la acea fermă?
Rezolvare
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Ex…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

R:
……………………………………….

Calificativ general:
Greșeli tipice:
…………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Măsuri ameliorative:
…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Descriptori de performanță

Calificati Foarte bine Bine Suficient


v

I1 -scrie corect toate cele cinci - scrie corect patru - scrie corect două- trei
numere; numere; numere.
I2 -scrie corect cele trei șiruri; - scrie corect două șiruri; - scrie corect un șir.

I3 -calculează corect șapte – - calculează corect cinci- - calculează corect trei-


opt operații; șase operații; patru operații.

I4 -calculează corect cele trei - calculează corect două - calculează corect un


numere necunoscute; numere; număr.

I5 -efectuează și face proba la - efectuează și face proba - efectuează corect


ambele operații; corect la o singură operațiile, dar greșește
operație; sau nu face proba.
I6 -calculează și însumează - calculează corect - calculează corect două
corect diferențele; diferențele, dar nu le diferențe fără a face
însumează; suma.
I7 -calculează sumele și le - calculează și micșorează - calculează sumele fără
micșorează corect; corect o sumă; a le micșora.

I8 -rezolvă corect problema; - rezolvă problema cu mici - rezolvă doar o singură


greșeli de calcul; operație.