Sunteți pe pagina 1din 5

Numele şi prenumele: Data:

...............................................

TEST DE EVALUARE INȚIALĂ - CLASA a III-a ...


MATEMATICĂ

1.) Scrie:

a.) cu cifre numerele: b.) cu litere numerele:.


nouăsprezece - ............. 46 - ............................................................................................................
șapte sute şapte - ........... 800 - ............................................................................................................
trei sute cincisprezece - ........... 837 - ...........................................................................................................

2.) Scrie numerele naturale :

a.) de la 689 până la 708:


......................................................................................................................................................................................
b.) cuprinse între 351 şi 337:
......................................................................................................................................................................................

3.) Precizează câte sute, zeci şi unităţi sunt în fiecare număr:


567 405
980
........
.......... ......... ......... ........ ........ …... …... …...
.
4.) Compară perechile de numere (folosind semnele <, > sau = ):
27 .......... 72 871..........817
104..........401 699..........799
486.........486 317..........213

5.) Calculează:
19+ 12= ………… 68-46 =………… 6X4=............... 64: 8=............
579+ 37=…………. 63-58 =………… 9X3=............... 81: 9=.............
279+567=………… 441-362=………. 2X8=............... 18 : 3=.............

6.) Efectuează apoi fă proba :

455 + 309 =………… 997 - 844 =………. 581 – 290 =……….


................................ ................................ ..............................
28 : 7 =....................... 6 x 4 =..................... 30 : 5 =.....................
................................. ................................ ..............................

7. ) Află termenul necunoscut:


a+ 315 = 664 b – 123 = 459 681 - c = 351 d x 3= 27 8 x e =48 f:4=5 49 : g =.7
a = ………… b = …………… c =………… d =................ e =............. f = ........... g =................
a = ………… b =…………... c =…………. d =................ e =............. f = ........... g =................

8.) Realizează chipul unui om din figurile geometrice învăţate, precizând ce figuri aţi folosit şi câte.
CHIPUL OMULUI
Figura geometrică folosită Numărul

9.) Încercuieşte mărimea pe care o măsoară fiecare instrument de măsură:


A B C

a.) lungimea a) masa


a.) lungimea b.) masa b) capacitatea
b.) timpul c.) timpul c) timpul
c.) masa

D E
a.) lungimea a.) lungimea
b.) timpul b.) timpul
c.) masa c.) valoarea

10.) Într-o librărie, pe primul raft se află 258 de cărţi. Pe al doilea raft sunt cu 18 mai multe, iar pe raftul al treilea cu 19
mai puține decât pe primul raft.
Câte cărţi sunt pe cele trei rafturi?
Rezolvare:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 Scrie corect cu cifre/ Scrie corect cu cifre/ litere 4 Scrie corect cu cifre/ litere 2
litere toate numerele date numere date numere date.
I2 Scrie corect numerele Scrie corect cel puţin câte 4 din Rezolvă corect punctul a sau b.
cuprinse în intervalele numerele cuprinse în interva-
date. lele date.

I3 Precizează corect toate Precizează cu 2 greşeli ordinele Precizează corect doar doua din
ordinele S, Z, U. S, Z, U. ordinele S, Z, U.

I4 Compară corect toate Compară corect 4 perechi de Compară corect 2 perechi de


cele 6 perechi de numere numere date. numere date.
date.

I5 Rezolvă corect toate Rezolva corect 12 exerciţii . Rezolvă corect 6 exerciţii .


exerciţiile .
I6 Efectuează corect proba . Efectuează corect doar 4 probe . Efectuează corect doar 2 probe

I7 Află corect valoarea Află corect valoarea a 4 termeni Află corect valoarea a 2 termeni
termenilor necunoscuţi. necunoscuţi. necunoscut.
I8 Realizează chipul din Realizează chipul din figuri Realizează chipul din figuri
figuri geometrice , geometrice , precizând cu 2-3 geometrice,dar precizează
precizând corect felul şi greşeli felul şi numărul acestora. corect doar 2-3 din acestea.
numărul acestora.
I9 Identifică şi face corect Identifică şi face corect Identifică şi face corect
corespondenţa dintre corespondenţa dintre instrument şi corespondenţa dintre instrument
instrument şi unitatea de unitatea de măsură, în 3 situaţii. şi unitatea de măsură, în 2
măsură, în toate situaţiile. situaţii.
I10 Rezolvă corect o Rezolvă problema , având mici Rezolvă una din cele două
problemă cu două greşeli de calcul. operaţii ale problemei.
operaţii.

Rezultate înregistrate:

Nume și prenume I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Calificativ test


1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

Centralizarea rezultatelor testelor sumative

Clasa III ________

Număr total de elevi:

Calificativ final Nr. de elevi


FB
B
S
I

Concluzii și observații:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Măsuri ameliorative:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................