Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a

Viaţa cotidiană în Evul Mediu


Schița lecției

I.Societatea medievală:
 avea un caracter rural;
 era formată din:
 reprezentanții Bisericii (clerul);
 nobilii - locuiau încastele fortificate;
 țăranii - trăiau în sate
.
II. Așezările
 majoritatea populației trăia în sate:
 înconjurate de câmpuri agricole;
 se formau pe lângă castelele nobililor (seniorilor) sau pe lângă biserici;
 biserica și seniorul erau cele două surse de autoritate în satul medieval;
 de cele mai multe ori,satele aparțineau unuisenior;
 după anul 1000, au început să se dezvolte orașele medievale.

III. Familia
 era, de regulă, numeroasă, deoarece îi includeape părinți, pe bunici și pe copii;
 dintr-un mare număr de nou-născuți într-o familie, puțini supraviețuiau până la vârsta
adultă.

IV. Alimentația
 diferențele de avere deosebeau masa țăranului de cea a nobilului;
 țăranii se hrăneau mai ales cu cerealeși cu legume;
 nobilii puneau pe masă carne (mai ales vânat), dar și peșteși păsări din ogradă;
 desertul se prepara cu miere și cu pastă de fructe.

V. Economia și tehnologia
 cultivarea pământului era principala ocupație a oamenilor,alături de creșterea vitelor și
viticultură;
 monedele erau puțin folosite;
 noutățiletehnologice (plugul cu brăzdar de fier, moara de vânt și rotația culturilor), au
asigurat:
 sporirea producției agricole;
 îmbunătățirea vieții zilnice;
 creșterea treptatăa populației.
VI. Credința și Biserica
 creștinismul era religia majorității populațieiEuropei;
 instituția bisericii beneficia de o mare influență în societate;
 biserica avea atât rol religios, cât și cultural;
 preoții:
 erau respectați și ascultați în fiecare comunitate creștină;
 erau cei care se ocupau de educarea, destul de rudimentară, a populației.

VII. Proprietatea - libertate și dependență


 cea mai mare bogăție o constituie pământul;
 un om este liber dacă deține o proprietate;
 sunt liberi clericii, nobilii, orășenii și țăranii deținători de pământ;
 țărănimea medievală era împărțită în două categorii: liberă și dependentă;
 țăranii liberi erau proprietari ai pământului pe care trăiau șimunceau;
 țăranii dependenți:
 nu aveau pământ propriu;
 se aflau într-o relație de dependență față de nobilul pe alcărui pământ (sau
domeniu feudal) trăiau;
 traiul lor era mai greu decât cel al țăranilor liberi, deoarece erau nevoițisă se
supună stăpânului domeniului feudal.