Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de remediere

Clasa a V-a

1. Descompune numerele în baza 10: 125; 75329; 825; 32947; 2456; 6101201.
2. Comparați numerele:
245 și 345; 123 și 132; 45010 și 45001; 68402 și 68420
3. Calculaţi :
1545+455+90=
8207-4444-107=
2347+325+40=
7530-3457-203=
103∙ 76=
3952:13=
215∙ 53=
4836:12=
4. Scoate factorul comun şi calculează:
15∙29+15∙30-15∙40=
2a+5b-a+3b=
15∙29+29∙10-29∙12=
7m+3n-m+4n=
5. Calculați:
22 =.. .. ; 32 =. .. .; 4 2=. .. . ; 52 =.. .. ; 62 =. .. .
23 =.. .. ; 33 =. .. . ; 4 3=. . .. ; 53 =.. . .; 6 3=.. ..
0 1
2017 =......... ; 12 =..........
35 2017 256
1 = ......... ; 1 =......... ; 0 =..........
4 7
2 ⋅2 =......................
37 :32 =....................
23
(7 ) = ......................
n
( 5⋅31 ) = ..................
n
( 10 :3 )
= .................
6. Rezolvă ecuaţiile:

(82+y):6=17 3 x−5=4
14∙(12-y)=70 x−4=9
33− x=12 6−4 + x−2=82 x=18
x−25=36 2 x=18
2 ∙ ( x +4 )=36
x +32=75 x + ( 8−6 )=12
10−x=4
7. La o fabrica de creioane se gasesc 3873 de creioane. Ele se impacheteaza in pachete de
cate o duzina (10 creioane). Se va obtine un numar intreg de pachete sau vor ramane
creioane razlete?
8. Un iepure si o broasca fac o intrecere de sarituri pe nisip. Saritura iepurelui masoara 36
cm, iar saritura broastei 24 cm. Dupa cate sarituri de la plecare broasca nimereste peste
urmele iepurelui?
9. Într-o cutie sunt 24 de mere. La câţi copii se pot împărţi în mod egal merele din cutie ?
10. Marius este elev in clasa a VI-a , iar la istorie,pana acum are notele 6 si 8. Ce medie a
obtinut Marius pana in prezent?
11. Câte fete sunt într-o clasa de 24 de elevi dacă băieţi sunt de două ori mai mulţi decât
fete.
12. Câţi băieţi sunt într-o clasa de 30 de elevi dacă fete sunt cu două mai multe decât băieţi.
13. Aflaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a. 312 … ; b. 48 … ; c. 57 … ; d. 16 9 … ; e. 12 4 … ; f. 14 6 … ; g.
33 …
14. Mulţimea divizorilor naturali ai lui 18 este D18 = {………………………………..
15. Mulţimea multiplilor naturali ai lui 15 mai mici decât 52 este
{………………………………….
16. Într-o cutie sunt 24 de bomboane.
a) La câţi copii se pot împărţi în mod egal bomboanele din cutie ? ......................
b) De câte cutii cu bomboane avem nevoie pentru ca bomboanele din ele să fie
împărţite în mod egal
la 16 copii ? Precizaţi două posibilităţi. ………………………………..
17. Divizorii proprii ai lui 14 (numere naturale) sunt: ………………………………..
18. Divizorii improprii ai lui 14 (numere naturale) sunt: ………………………………..
19. Divizorii lui 45 care sunt şi multiplii de 5 (numere naturale) sunt
……………………………….
20. Un număr este divizibil cu 18. Restul împărţirii lui la 6 este ........
21. Un număr este multiplu de 28. Restul împărţirii lui la 14 este ........
22. Un număr dă restul 48 la împărţirea cu 56. Se divide acest număr cu 8? ........
23. 2a 
……………………………………………………………………………………………
24. 3a 
……………………………………………………………………………………………
25. 5a 
……………………………………………………………………………………………
26. 10a  ..
…………………………………………………………………………………………
27. Numerele naturale de forma 75x divizibile cu 2 sunt:
…………………………………………………
28. Numerele naturale de forma 304x divizibile cu 5 sunt:
…………………………………………………
29. Numerele naturale de forma 62x divizibile cu 3 sunt:
…………………………………………………
30. Cel mai mare număr natural de forma 50x4y divizibil cu 10 este: ……………
31. Se dau numerele: 15, 24, 0, 6, 141, 40, 172, 1, 54, 12791, 102, 11, 3. Ebumerați pe cele
divizibile cu:
a. 2 __________________________________________________________________
b. 3 _________________________________________________________________
c. 5 __________________________________________________________________
d. 10 _________________________________________________________________
32. Număr prim este acel număr natural care are exact ….. divizori şi anume: … şi
………….………
33. Primii zece termeni ai şirului numerelor prime sunt: ……………………..………………..
………
34. Dintre numerele 0, 1, 2, 3, 28, 31, 45, 66, 1000, numere prime sunt:
…………………………………
35. Numărul 30 scris ca o sumă de numere prime este 30 = …… + ……
36. Singurul număr natural prim şi par este ………
37. Scrieţi ca produs de puteri de numere prime, fiecare din numerele: 18, 108, 360, 6300.
38. Folosind descompunerea în factori primi, determinaţi mulțimea divizorilor lui 72.
39. Cel mai mic nr. nat. nenul cu care trebuie înmulţit numărul 60 pentru a obţine un pătrat
perfect este ……
40. Fără a calcula înmulțirea, aflați în câte zerouri se termină produsul 56251728.
41. Comparaţi fracţiile:
5 4 . 4 2
7 7 , 6 3
42. Aflaţi suma fracţiilor 4 şi 6 ;
8 8
3 si 7 5 si 4 7 si 9
6 6 10 10 9 9
43. Scrieţi în ordine crescătoare fracţiile
a) 7 1 9 3
18 18 18 18
b) 2 2 2 2
4 10 7 3
4 - Aflaţi diferenta fracţiilor 7 şi 2 ; 20 -5- 10 -1
8 8 4 4 4 4
44. Afla necunoscuta:
a- 2 = 1 ; b- 10 = 10
3 3 4 4
45. Calculează:
a) 3 din 630; b) 2 din 420
9 4
46. La o librarie sunt 6592 carti . 5/8 din totalul cartilor sunt pt copii, 2/8 carti de literatura,
iar restul carti tehnice.Afla cu cat este mai mare numarul cartilor pentru copii fata de
numarul cartilor tehnice.

S-ar putea să vă placă și