Sunteți pe pagina 1din 1

INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEOREC „VASILE ALECSANDRI„, UNGHENI

Declarație pe propria răspundere


Subsemnata/-ul, __________________________________________________________,

reprezentant legal al elevului/ei _________________________________________________, clasa _________,


cu adresa de domiciliu _________________________________________,

date de contact (telefon fix/mobil, adresa de e-mail) _________________________________

___________________________________________________________________________,

în temeiul Convenției ONU privind respectarea drepturilor copilului la instruire, educație și sănătate, în
condițiile de situație epidemiologică din RM, COVID-19, și a Hotărârii Comisiei Naționale de Sănătate
Publică nr. 26 din 21.08.2020, pentru a diminua contacte neargumentate între copii, suprafețe de lucru și altele,
mă oblig:

1. Să discut cu copilul despre regulile, cerințele, privind măsurile de protecție în condiții de situație
epidemiologică și să-l responsabilizez, pentru a nu pune în pericol viața personală și a celor din jur;
2. să asigur deplasarea copilului, în siguranță, de acasă spre școală și invers;
3. să efectuez termometria matinală a copilului înainte de a fi adus la școală;
4. să-l alimentez dimineața și să-l asigur cu gustare la pachet;
5. să-l atenționez despre interzicerea ieșirii de pe teritoriul instituției, pe perioada aflării copilului la
școală;
6. să-l asigur cu apă potabilă (sticla personală!);
7. să-l asigur, zilnic, cu măști de protecție, care vor fi utilizate în situațiile când nu poate fi respectată
distanța socială;
8. să-l asigur cu dezinfectant (gel/soluție), ținând cont de reacțiile alergice ale copilului;
9. să-l asigur cu șervețele umede, pentru igienizarea locului de lucru personal, după fiecare lecție;
10. să monitorizez activ copilul în cazul instruirii la distanță, on-line.

În caz că cineva din familie este infectat cu COVID-19 sau izolat la domiciliu după un contact cu
persoană infectată cu COVID-19, mă oblig să anunț dirigintele, medicul de familie și, la indicațiile
ultimului, copilul va intra în regim de autoizolare. La necesitate, recuperarea orelor se va face on-line
sau prin legătura cu profesorul.
Vă solicităm permisiunea ca copulului dumneavoastră să-i fie efectuată repetat, termometrierea, la
intrare în instituție.

Îmi exprim consimțământul că am citit, am înțeles și accept, în totalitate, cele enumerate mai sus și
îmi asum responsabilitatea pentru orice încălcare a regulilor de comportament a copilului în timpul
procesului instructiv-educativ, drept pentru care și semnez.

Data ________________ Semnătura părintelui __________________

S-ar putea să vă placă și