Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV

FACULTATEA DE DREPT ŞI SOCIOLOGIE


SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII
PUBLICE

MARKETINGUL ŞI MANAGEMENTUL
COMUNICĂRII

INTERNATIONAL NETHERLANDS GROUP

Autori :
Avram Carmen
Bejinariu Andreea
Bicăjanu Andreea
Cercel Raluca
Cristişor Anamaria

Prof. Coordonator:
Andrei Dancu
Braşov
2010
SCURT ISTORIC:

Grupul ING este unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, fiind un
exemplu reprezentativ pentru tendinţa generală de globalizare a serviciilor, în special a
celor financiare, manifestată cu preponderenţă în ultimul deceniu al mileniului doi.
Grupul ING a fost constituit in 1991 prin fuziunea dintre Nationale-Nederlanden
şi grupul bancar NMB PostBank, luând naştere un puternic concurent pe piaţa
internaţională a serviciilor financiare. De fapt, „tinereţea” este doar aparentă pentru că, in
realitate, originile sale se întorc în timp la jumătatea secolului al XIX-lea (1845
asigurările şi 1881 activitatea bancară), atunci când asigurările şi băncile deţineau un rol
important în sectorul financiar olandez.
În anii ce au urmat fuziunii celor două grupuri de asigurări şi bănci, au fost făcute
alte achiziţii importante care au întărit poziţia internaţională a Grupului ING: banca
britanică de investiţii Barings în 1995, prin care grupul îşi extinde activitatea în domeniul
investiţiilor, compania de asigurări de viaţă Equitable of Iowa în 1997 şi banca de
investiţii Furman Selz. Acestea au oferit Grupului ING mai multe oportunităţi pe piaţa
investiţiilor în domeniul bancar din SUA. Preluarea băncii belgiene Banque Brussels
Lambert (BBL), la sfârşitul anului 1997, a reprezentat cea mai mare achiziţie realizată de
o companie olandeză până la acel moment. În anul 2000, ING Group achiziţionează
compania de asigurări americană Relia Star. Tot în 2000, ING Group semnează
contractul de cumpărare a diviziei de servicii financiare şi a filialelor din străinătate a
societăţii americane de asigurări Atena. Astfel :
• ING câştigă poziţia numărul 1 în Statele Unite după încasările din prime de
asigurări de viaţă şi devine numărul 6 în ceea ce priveşte activele.
• ING are cea mai mare reţea de brokeri / dealeri din Statele Unite.
• ING devine numărul 1 între companiile internaţionale de asigurări în America
Latină şi a doua companie internaţională de asigurări în zona Asia-Pacific, după
primele încasate.
ING GROUP ÎN ROMÂNIA

Pe teritoriul român ING Group şi-a început activitatea in 1994 prin înfiinţarea
ING Bank România şi ulterior ING Securities România în 1996. Acestor importante
instituţii li s-au alăturat ING Baring Eqiuty Partners România în 1998 şi ING Employee
Benefits România in 2000.
ING Bank România a fost prima bancă licenţiată ca şi bancă custode de către
Comisa Natională de Valori Mobiliare. O cercetare efectuată de către Global Financial
Institutions a demonstrat că ING Bank Bucureşti este cel mai mare custode din România.
ING a fost nominalizată de către Societatea Naţională de Compensare, Decontare şi
Depozitare (SNCDD) drept prima bancă custode din România cu un segment de piaţă de
40%.
Angajamentul fata de piaţa românească este confirmat de către implicarea ING în:
două împrumuturi sindicalizate pentru Banca Naţională a României, emisiuni de Euro-
obligaţiuni de către Banca Nationala a României si de către Ministerul de Finanţe, primul
împrumut sindicalizat pentru RENEL, împrumuturi pe termen scurt pentru SNP Petrom şi
Romtelecom, un împrumut sindicalizat şi cel mai mare plasament privat international din
România în 1999 pentru MobilRom, un împrumut financiar pentru exporturi către
Romtelecom, câteva tranzacţii pentru BNR în calitate de cel mai mare lider, fuziunea şi
privatizarea ALRO/Alprom, care s-a încheiat în al patrulea trimestru al anului 1999.
Continuându-şi planul de dezvoltare teritorială ING Bank işi extinde activitatea în
oraşele: Craiova şi Târgul-Mureş, având deja birouri operaţionale în Bucureşti,
Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Piteşti, Ploieşti, Oradea, Braşov, Bacău şi Galaţi.
Succesul pe piaţa românească şi recunoaşterea atât din partea partenerilor cât şi a
competitorilor se datorează adaptării continue la nevoile pieţei locale, introducerii de noi
servicii care să satisfacă asteptările clienţilor şi refuzului ferm de a face concesii calităţii.
ING Bank este astăzi lider de necontestat pe piaţa românească desfăşurând activităţi
bancare atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice.
MACROMEDIUL FIRMEI

a. Factorii socio-culturali
De-a lungul vremii, in elaborarea strategiilor de marketing, un loc primar in
identificarea nevoilor si dorinţelor consumatorilor, l-au constituit factorii socio-culturali.
Dintre factorii socio-culturali cu cea mai mare influenţǎ asupra comportamentului
consumatorului şi respectiv in elaborarea strategiei de marketing, se disting cultura, clasa
şi poziţia socialǎ, comportamentul familial şi grupul (grupul de referinţǎ).
Comportamentul consumatorului este influenţat in aceeaşi mǎsurǎ şi de trǎsǎturile
personale, importante fiind vârsta, situaţia economicǎ, ocupaţia şi educaţia, motivaţia,
percepţia, invǎţarea, credinţele şi atitudinile, personalitatea şi imaginea despre sine.
Astfel cǎ, factorii care deteminǎ comportamentul consumatorilor referitor la cumpǎrarea
unui bun sau servuciu, nu se refera doar la necesitţtile fizice (hranǎ, adǎpost,
imbrǎcǎminte) şi nu depind in exclusivitate de puterea sa de cumparare (preţ, venit).
In ceea ce priveşte compania bancarǎ, ING BANK, factorii socio-culturali, privesc
urmǎtoarele:
• Serviciile şi produsele puse la dispoziţie de ING BANK, se adreseazǎ unui
target specific, fiind reprezentat de studenţi (studenţii cuprinşi între 18 şi 24
de ani, din mediul urban, cu responsabilităţi: facturi la telefonie mobilă,
independenţi: locuiesc în alt oraş şi primesc banii de la părinţi prin ING Card
Student; tineri căsătoriţi (tinerii cuprinşi între 26-35 de ani, preponderent din
mediul urban, căsătoriţi, fie fără copii, fie cu o medie de 1, 2 copii, cu un venit
mediu pe economie, ce apelează la ING Credit Ipotecar sau ING de Casă
Nouă pentru achiziţia unui imobil), adulţi (adulţi cu vârste cuprinse între 35-
45 ani, de asemenea preponderent din mediul urban, căsătoriţi, cu un job
stabil, ce aleg ING Credit pentru nevoi personale sau ING Fond de Pensii
Privat);
• La aceastǎ categorie de clienţi ING, adǎugǎm şi marile companii-
multinaţionale, intreprinderile mici şi mijlocii şi institutiile financiare, care
beneficiazǎ de creditare in momentul in care banca işi dǎ acordul, in urma
evaluǎrii afacerii respective.
• Un alt factor important al procesului de creditare, il reprezintǎ mediul
rezidenţial, intrucât doar rezidenţii români pot beneficia de serviciile şi
produsele puse la dispoziţie de cǎtre ING BANK;
• Educaţia este un alt factor la fel de important, deoarece acesta reflectǎ
caracteristicile nevoilor consumatorilor asupra serviciilor şi produselor oferite.
ING Bank aduce la dispoziţia clienţilor sǎi, servicii specializate de Creditare,
Trezorerie, Plǎţi, Cash Management, Leasing, Corporate Finance. ING BANK
are o abordare flexibilǎ şi incearcǎ sǎ gǎseascǎ cele mai bune soluţii pentru
clienţii sǎi, asfel cǎ, oferǎ facilitǎţi de credit pe termen scurt sau lung, in lei
sau valutǎ, rate cu dobândǎ fixǎ sau variabilǎ, tranzacţii de schimb valutar,
leasing pentru achiziţionarea de bunuri materiale, constând in autoturisme şi
imobile, servicii de asigurǎri şi pensii.

b. Factorii tehnologici
Dezvoltarea factorilor tehnologici a condus la o mai bunǎ şi mai rapidǎ funcţionare a
lucrurilor, la simplificarea lor.
• In acest caz, exemplul grǎitor il reprezintǎ internetul, cel care faciliteazǎ
viaţa utilizatorilor sǎi. Nici ING nu a fǎcut rabat de la aceastǎ inscriere
fireascǎ in evoluţia digitalǎ, realizându-şi propriul site de informare şi
promovare. Prin intermediul site-lui, (www.Ing.ro), banca oferǎ informaţii
actualizate , iar clienţii sunt in permanenţǎ la curent cu noutǎţile financiar-
bancare, legate de creditare, plǎţi, tranzacţii, dobânzi şi alte informaţii.
• De asemenea, cu ajutorul dezvoltǎrii tehnologiei digitale, clienţii au
posibilitatea de a-şi plǎti on-line facturile, prin serviciul PAYMENT&
CASH MANAGEMENT, de a primi bani din afara ţǎrii, sau de a-i trimite
in ţarǎ. Astfel, timpul acordat acestor responsabilitǎţi se diminueazǎ,
clienţii având alternativa de a se odihni.
c. Factorii economici
In ceea ce priveşte factorul economic, acesta este destul de important in condiţiile in
care, nevoile şi dorinţele consumatorului, cererile şi posibilitǎţile de vânzare-
cumpǎrare, sunt in strânsǎ legǎturǎ cu gradul economic al ţǎrii, al populaţiei.
Mediul economic influenţeazǎ activitatea bǎncii şi prin prisma dezvoltǎrii pieţelor de
desfacere, a creǎrii de noi firme concurente sau de produse asemǎnǎtoare concurente.
Banca ING doreşte sǎ faciliteze viaţa clienţilor sǎi, sǎ rǎspundǎ nevoilor acestora
prin oferirea de soluţii avantajoase, accesibile, diversificate, pe mǎsura posibilitǎţilor
şi aşteptǎrilor consumatorului; soluţii inspirate de nevoile populaţiei.
De aceea, ING BANK, incearcǎ sǎ se diferenţieze de celelalte banci, prin
urmǎtoarele elemente discriminatoare( puncte tari):
• Existenţa modulelor on-line:
• Administrare conturi de tip EXTRA’ROL:
• Plǎţi interne şi in valutǎ;
• Legǎtura directǎ intre ING online şi sistemele de contabilitate ale clienţilor.

d. Factorii politico-juridici
In ceea ce priveşte mediul politic şi juridic, dintotdeauna reglementǎrile au avut
influenţǎ in cadrul relaţiilor şi al tranzacţiilor economice, influenţând activitatea
bǎncilor. Aceste reglementǎri sunt bine prevǎzute având scopul protejǎrii siguranţei
tranzacţiilor de bani de cǎtre persoanele juridice, dar şi de cǎtre persoanele fizice,
precum şi siguranţa statului care este implicat direct in activitatea de acest gen.
ING BANK urmǎreşte sǎ protejeze consumatorul prin clauzele stipulate in
contractele de incheiere a tranzacţiilor. Contractele reprezintǎ garanţia lucrului bine
fǎcut, transparent şi sincer; insǎ existǎ şi situaţii in care informaţiile contractuale nu
corespund realitǎţii, şi in acest caz, clientul este indreptǎţit sǎ cearǎ despǎgubiri
materiale şi sǎ incheie orice legǎturǎ cu banca in cauzǎ.
Consultanţii ING au grijǎ, ca in momentul intalnirii cu potenţiali clienţi, sǎ prezinte
toate avantajele şi dezavantajele ce decurg in urma incheierii contractelor, astfel
incât, clienţii sǎ cunoascǎ toate beneficiile de care vor dispune, dar şi neplǎcerile pe
care le vor intâlni pe parcursul colaborǎrii.
Consultanţii ING respectǎ legile şi reglementǎrile in vigoare, aceştia evitǎ sǎ
realizeze afaceri cu orice persoanǎ, companie sau instituţie, in cazul in care este vorba
despre o tranzacţie ilicitǎ, imoralǎ. Aceştia manevreazǎ informaţiile cu grijǎ, in
special securitatea şi confidenţialitatea tuturor informaţiilor de proprietate şi de
prelucrare a datelor.
ING nu are dreptul de a ascunde informaţii importante pentru clienţi, nu are dreptul
de a majora nivelul dobânzilor, in condiţiile fixǎrii unui anumit nivel alǎturi de client,
nu are dreptul sǎ creeze nemulţumiri.
Banca ING este marcǎ inregistratǎ a ING GROUP, se diferenţiazǎ de celelalte bǎnci
prin logo-leul ING-, şi sloganele representative fiecǎrui department. Spre exeplu, ING
Asigurǎri: “ in compania celor puternici!”.
ING BANK este in conformitate cu reglementǎrile in vigoare, având un aviz de
funcţionare: 186.211/15.11.1996, şi un numǎr de inmatriculare: J40/475/1997.
De-a lungul existenţei sale, nu s-au inregistrat nereguli, afaceri ilicite sau imorale,
ceea ce demonstreazǎ capacitatea de transparenţǎ şi onestitate a Grupului ING.

MICROMEDIUL FIRMEI:

Micromediul unei firme reprezintă factorii variabili de mediu ce pot influenţa


activitatea societăţii comerciale. Vom menţiona factorii pe care ING Bank România îi
poate anticipa prin controlarea într-un mod favorabil a deciziilor, strategiilor şi tacticilor
de marketing.

1. Furnizorii
Agenţiile de publicitate, diverşi colaboratori şi sponsori
2. Clienţii
ING Group doreşte să dezvolte şi să menţină o relaţie pe termen lung cu clienţii
săi şi încearcă acest lucru prin anticiparea, înţelegerea, facilitarea şi executarea eficientă
şi în timp real a solicitărilor acestora. Clienţii se împart în patru mari categorii:
• Clienţii Corporativi: au acces permanent la o echipă de consultanţi şi o gamă
variată de servicii
• Întreprinderi Mijlocii: gamă completă de servicii financiare şi creditare menite a
le întâmpina nevoile de gestionare a afacerii
• Instituţiile Financiare: gamă extinsă de produse şi servicii financiare.
• Persoane fizice: după caracteristici:
- studenţi (studenţii cuprinşi între 18 şi 24 de ani, din mediul urban, cu
responsabilităţi: facturi la telefonie mobilă, independenţi: locuiesc în alt oraş şi
primesc banii de la părinţi prin ING Card Student, merituoşi: pleacă în Europa prin
programe de învăţământ şi primesc bursa din ţară.)
- tineri căsătoriţi (tinerii cuprinşi între 26-35 de ani, preponderent din mediul urban,
căsătoriţi, fie fără copii, fie cu o medie de 1, 2 copii, cu un venit mediu pe economie,
ce apelează la ING Credit Ipotecar sau ING de Casă Nouă pentru achiziţia unui
imobil)
- adulţi (adulţii cuprinşi între 35-45 ani, de assemenea peeponderent din mediul
urban, căsătoriţi, cu un job stabil, ce aleg ING Credit pentru nevoi personale sau ING
Fond de Pensii Privat).

3. Intermediarii
Intermediarii sunt agenţii implicaţi în promovarea societăţii. La ING Bank aceştia
sunt reprezentanţi de către:
• numărul mediu de angajaţi din fiecare ţară: aproximativ 240
• site-ul oficial www.ing.ro
• agenţiile de publicitate cu care ING lucreaza pentru promovare:
- agenţia Zenith Media pentru media,
- agenţia Headvertising pentru creaţie,
- agenţia Skepsis pentru publicitate neconvenţională (BTL),
- agenţia Mmd pentru PR.
4. Concurenţii
• Concurenţi direcţi: societăţi ce oferă acelaşi tip de servicii, urmând satisfacerea
aceloraşi nevoi
- BRD (datorită programului Fond de Pensii)
- Generali (datorită programului Fond de Pensii)
- Allianz-Ţiriac (datorită programului Fond de Pensii)
- American International Group, Inc. (AIG) – lider mondial în asigurări
- OTP Bank România - soluţii financiare integrate pentru companiile mici
• Concurenţi indirecţi: firme ce oferă clienţilor servicii similare, dar cu
caracteristici diferite, satisfăcând alte nevoi
- BCR
- Aviva
- Banca Transilvaniei
- Omniasig
- Bancpost
- Alpha Bank
- RIB
5. Deţinătorii de interese
Deţinătorii de interese sunt reprezentaţi de lumea financiară (Banca Centrală
Olandeză) şi de către echipa de management a societăţii (la nivelul României: Mişu
Negriţoiu: Director General ING Bank România, Sander Aardoom: Director Financiar
ING Bank România, Dorin Dragomirescu: Director de Operaţiuni ING Bank România,
Bogdan Boteanu: Director Executiv ING Bank România).

PIAŢA

În cadrul expansiunii internaţionale a ING Bank, România a fost considerată o


piaţă în dezvoltare cu potenţial ridicat, fiind a doua ţară ca mărime din Europa Centrală.
Pătrunderea pe această piaţă a fost planificată şi stabilită cu mult timp înainte ca alţi
importanţi investitori străini să fie pregătiţi pentru acest pas. Obiectivul principal al ING
Group este de a oferi tuturor clienţilor săi – individuali şi instituţionali – servicii la cele
mai înalte standarde de profesionalism.
Clienţii sunt mari corporaţii, companii de talie medie precum şi instituţii
financiare. Prin intermediul echipei de ofiţeri de cont, calificaţi, experimentaţi şi dedicaţi,
clienţii beneficiază de acces direct la o ofertă integrată de produse, nu doar la cele
aparţinând diviziei de servicii bancare pentru companii, ci din întregul grup ING.
Obiectivele distributiei sunt acoperirea unui segment de pieţe cât mai mare pentru
a avea o strânsă legătură cu potenţialii clienţi ai pieţei.
ING Bank a reuşit să se impună pe piaţă datorită unor produse care au cea mai
bună calitate pe piaţă adică o dobândă mică la partea cu conturi-adică 6,85 % care este
neimpozabil- şi o dobândă de 9 % la creditul de nevoi personale prin care s-a reuşit
spargerea pieţei.
Piaţa bancară din ţara noastră s-a extins continuu, după 1989 până în prezent, s-a
diversificat şi a produs efecte utile asupra economiei. Astfel, s-a multiplicat numărul
societăţilor bancare, a sporit volumul capitalului social investit în această ramură,
inclusiv a celui de provenienţă străină; s-a lărgit sfera „produselor” oferite clienţilor lor,
persoane fizice şi juridice; au fost create noi sucursale şi agenţii ale societăţilor bancare şi
s-au înregistrat progrese în acţiunea de modernizare a celor existente.
Succesul pe piaţa românească şi recunoaşterea atât din partea partenerilor cât şi a
competitorilor se datorează adaptării continue la nevoile pieţei locale, introducerii de noi
servicii care să satisfacă aşteptările clienţilor şi refuzului ferm de a face concesii calităţii.
ING Bank este astăzi lider de necontestat pe piaţa românească desfăşurând
activităţi bancare atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice. Serviciile
pentru persoane juridice includ acordarea de împrumuturi, efectuarea de plăţi şi cash
management. Aceste servicii sunt sprijinite de către cele mai mari operaţiuni de pe pieţele
financiare: comercializarea şi distribuirea de produse financiare cum ar fi schimbul
valutar, piaţa monetară şi derivativele. Serviciile pentru persoane fizice, lansate recent,
includ depozite, operaţiuni de cont curent, schimb valutar şi carduri American Express.
ING Bank România, prezentă din 1994 pe piaţa bancară românească, a devenit a
treia bancă ca mărime din România.

ING deţine o poziţie foarte solidă pe toate segmentele pe care activează: lider pe
piaţa de brokeraj şi pe piaţa financiară primară si secundară; este cea mai mare bancă
custode si este liderul pieţei de asigurări de viaţă. În plus, ING a fost prima institutie
bancară care a oferit companiilor şi persoanelor fizice o gamă completă de servicii
electronice: ING OnLine, Self’Bank şi Home’Bank.
ING Bank este singura bancă de pe piaţa din România ce beneficiază de ratingul `AA`,
acordat de agenţia internaţională Standard & Poor`s. Acesta conferă ING Bank statutul
de instituţie financiară care furnizează clienţilor o securitate financiară excelentă.

MIXUL DE MARKETING
POLITICA DE PRODUS
Unul din obiectivele fundamentale ale politicii de produs urmărite în activitatea
comercială a firmei îl reprezintă creşterea cifrei de afaceri dar şi maximizarea profitului.
Totuşi în cadrul ING nu se caută numai partea financiară ci şi atragera unui număr cât
mai mare de clienţi încercându-se apropierea de ei, oferindu-le o încredere care nu se
găseşte la alte banci.
Un alt obiectiv al politicii de produs constă în asigurarea unei stabilităti ridicate prin care
se fidelizează clientela şi se încearca introducerea serviciilor şi produselor existente pe
pieţele si segmentele de piata noi. Linia de produse existente nu ar trebui modificată prin
renunţarea la produse ci doar prin adaugarea altor produse noi cum ar fi credite oferite
firmelor şi credite făra ipoteca, care ar avea în plus o dobanda mai mare dar s-ar elimina
apariţia un risc în legatură cu ipoteca.
Oferta diviziei de servicii bancare pentru companii este foarte diversificată, cuprinzând
Produse de Creditare, Pieţe Financiare, Plăţi şi Cash Management, Finanţări Structurate,
Securitizare şi Sindicalizare, Leasing, Factoring, Corporate Finance, Servicii pe Pieţe de
Capital şi Servicii de Custodie şi Depozitare .
POLITICA DE PREŢ
Un alt domeniu care consider că trebuie dezvoltat este politica de preţ a
firmei.Obiectivele politicii de preţ a firmei sunt atât obiective cu caracter general cât şi
obiective concrete, acestea fiind dictate de mediul şi factorii externi care pot fi controlaţi
în mică măsură. Acţiunea negativă a acestor factori poate fi contracarată doar prin
aplicarea cu consecventă a acestor politici de preţ.
Lărgirea clientelei cu ajutorul factorului preţ este destul de importantă, deoarece
traversam o perioadă de transformări , de formare incipientă a unei pieţe bazate pe
disciplină, liberă iniţiativă şi concurenţă loaială, iar cumpărătorii sunt sensibili la preţ.
Obiectivele politicii de preţ se află în strânsă corelaţie cu cele ale politicii de produs, de
comunicare şi promovare,de distribuţie. Astfel pentru penetrarea pe piaţa se utilizează
preţuri reduse pentru anumite produse, in corelatie cu promoţii ale produselor respective,
cu publicitate, concursuri şi convingerea clientului de către agenţii firmei.
Preţurile sunt în mare masură dictate de concurenţă şi de costurile pe care şi le permite
ING. Totuşi ING Bank a reusit să se impună pe piaţă datorită unor produse care au cea
mai bună calitate pe pieţe adica o dobanda mica la partea cu conturi-adica 6,85 % care
este neimpozabil- si o dobanda de 9 % la creditul de nevoi personale prin care s-a reusit
spargerea pietei.
POLITICA DE DISTRIBUŢIE
Obiectivele distribuţiei sunt acoperirea unui segment de pieţe cat mai mare pentru a avea
o strânsă legatura cu potenţialii clienţi ai pieţei. Această distribuţie se realizează prin
consultanţii care merg la firme şi fac prezentări despre serviciile ING. Insa pe partea de
persone fizice se lucrează mult pe activitatea de piaţă caldă adică prin recomandare care
se face fie de la prieteni fie de la rude sau fie de la clienţii mulţumiţi, iar pe piaţa rece se
merge pur şi simplu la persoane însă se lucreaza foarte puţin pe această piaţă. Segmentele
de piaţă pe care se lucrează sunt personae cu vârsta minimă de 18 ani care sa fie
interesate de aceste produse dar şi să fie capabile să platească pentru ca ING Bank se
bazează mult pe respect şi încredere. In ultimii ani, băncile au început să utilizeze canale
multiple de distribuţie, în vederea satisfacerii cerinţelor clienţilor. Ele au elaborat noi
stategii de distribuţie furnizând clienţilor servicii combinate. Cele mai noi sisteme de
distribuţie utilizate în domeniul bancar sunt:
•Instrumente computerizate (ATM-uri. POS),
•Electronic banking care cuprinde home banking, office banking, internet banking, e-
commerce intelligent terminals;
•Telephone banking –birou telefonic de relaţii cu clienţii (Call Centers),
•Remote banking –servicii de creditare si depozitare prin poştă,
•Mobile banking- servicii de consultare cont şi tranzacţii, informare privind dobânzi,
cursuri produse, unele plăţi secundare on-line, funcţionarii bancari.
Canalele de distribuţie obligă banca la definirea unei atitudini faţă de utilizarea
intermediarilor putând fi avute în vedere următoarele alternative: canale scurte (fară
intermediari), canale medii sau lungi (cu intermediari de tipul franchisa, broker, agent) şi
canale mixte (cu şi fară intermediari). Evident că mix-ul distribuţiei se realizează prin
corelarea tipului de canal ales cu reţeaua de distribuţie folosită.
POLITICA DE PROMOVARE
Promovarea existentă se face prin panouri expuse în diferite zone ale oraşului prin afişe
dar şi prin reclama televizată care a reuşit să impună o anumită deviză pe piaţă.
Personalul de relaţii cu publicul este ales riguros pe baza unor teste zilnice şi cursuri care
se fac la fiecare nou produs astfel încât să fie cât mai competitive şi creativi în legătură cu
imaginea şi cerinţele ING.
Obiectivele forţei de vânzare ale ING Office sunt la fel cu obiectivele ING Bank existând
concurenţă nu numai la nivelul băncilor ci şi la nivelul office-urilor. Cu toate acestea
forţa de vânzare nu este suficient de numeroasă existând doar trei persoane adică doi
consultanţi şi directoarele office-ului care nu fac faţă cerinţelor şi din această cauză
munca de teren a fost redusa simţitor. O explicaţie a faptului că forţa de vânzare este atât
de redusă este şi faptul că la ING toate plăţile se fac electronic prin noua opţiune
introdusă Self’Bank pe când la celelalte bănci există mai mult personal deoarece există şi
caserie.
De acum nu doar persoanele fizice ci orice firmă, indiferent de mărime, poate intra într-
un ING Self Bank - băncile fără ghisee. Agenţia de publicitate Cap a lansat o nouă
campanie pentru ING, cu ocazia lansării cardului ING Credit Card. Pentru această
campanie, Cap a lucrat cu artistul britanic Simon Henwood, de la casa de producţie
MME. Spoturile au fost create în decurs de două luni, la Londra. Ele sunt o combinaţie de
animaţie 2D, 3D şi filmare pe croma. Campania se desfăşoară pe outdoor, în presă şi pe
internet. De asemenea, ea include şi o promoţie. Echipa Cap, care a lucrat cu Cristina
Micu şi cu Matheijs Vermeulen de la ING Bank, este formată din Raluca Feher, Ioana
Parvan, Ileana Botez, Cristina Purcarea şi Costin Popescu. ING România face parte din
ING Group, instituţie financiară internaţională cu peste 70 milioane de clienţi individuali,
companii sau instituţii din 50 de tări. (S.I.)
ING Group a lansat campania globală de advertising pentru anul 2008, împreună cu
Fernando Alonso, pilot al echipei ING Renault F1 şi dublu campion mondial de Formula.
Reclama are în centru programul de sponsorizare a Formulei 1 pentru a ilustra grafic
mesajul principal al companiei. ING recunoaste că serviciile financiare pot fi complexe
şi, de aceea, surprinde esenţa reuşind, astfel, să facă administrarea afacerilor financiare
mai accesibilă clienţilor, pentru a-i ajuta să se concentreze pe lucrurile care într-adevăr
contează. Campania oferă suport media pentru obiectivele de afaceri ale ING de pe
parcursul celui de-al doilea an de sponsorizare F1 - de-a folosi platforma F1 pentru
cresterea afacerilor companiei. Reclama se adaugă sponsorizarii titlului echipei ING
Renault F1, sponsorizarii titlului GP ING Australia, GP ING Belgia si GP ING Ungaria,
şi activităţilor de branding pe pista la 13 dintre cele 18 curse. Reclama a fost difuzata
pentru a coincide cu începutul Grand Prix -ului ING Australia. Campania a fost
transmisa iniţial în 30 de tari, printr-un spot de 30-45 de secunde, atât pe posturile
nationale TV care transmit cursele de Formula 1, cât şi prin intermediul transmisiunilor
internaţionale, în timpul fiecarui weekend cu curse din calendarul GP. Campania a fost
susţinută printr-un print media roll-out, prezenta în mediul online, precum şi pe
portalurile F1.
Campania a fost realizata cu ajutorul agentiei de publicitate Iris, cu sediul in Londra.
"Intelegem complexitatea pe care oamenii o întalnesc în a-şi administra chestiunile
financiare personale, şi credem că economisind şi investind pentru clientii nostri îi ajutăm
să îsi planifice viitorul financiar pentru a le face viaţa mai usoară. Campania noastră
ilustrează acest lucru într-un mod foarte eficient", a declarat Isabella M Conner , Director
Branding si Sponsorizari al ING Group.

CONCLUZII
ING Bank România, prezentă din 1994 pe piaţa bancară românească, a devenit a treia
bancă ca mărime din România.
ING Bank este astăzi lider de necontestat pe piaţa românească desfăşurând activităţi
bancare atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice. Serviciile pentru persoane
juridice includ acordarea de împrumuturi, efectuarea de plăţi şi cash management. Aceste
servicii sunt sprijinite de către cele mai mari operaţiuni de pe pieţele financiare:
comercializarea şi distribuirea de produse financiare cum ar fi schimbul valutar, piaţa
monetară şi derivativele. Serviciile pentru persoane fizice, lansate recent, includ depozite,
operaţiuni de cont curent, schimb valutar şi carduri American Express.
ING Bank România a fost prima bancă care a introdus servicii bancare electronice în
România. Revista de specialitate "Piaţa Financiară" a acordat acestor servicii premiul pentru
Cel Mai Bun Produs Bancar din România. Peste 700 de companii utilizează aceste servicii
care oferă acces permanent la informaţie, rapoarte detaliate zilnice, tranzacţii efective, soldul
curent şi descărcare de date către alte sisteme.
ING Bank România a fost de asemenea prima bancă licenţiată ca şi bancă custode de
către Comisa Naţională de Valori Mobiliare. O cercetare efectuată de către Global Financial
Institutions a demonstrat că ING Bank Bucureşti este cel mai mare custode din România.
Pe segmentul de retail, ING Bank şi-a dublat numărul de clienţi în 2007, ajungând la
jumătate de milion, şi a extins reţeaua până la 147 de unităţi, prin deschiderea a 37 de noi
unităţi Self'Bank.
Piaţa bancară din ţara noastră s-a extins continuu, după 1989 până în prezent, s-a diversificat
şi a produs efecte utile asupra economiei. Astfel , s-a multiplicat numărul societăţilor
bancare, au fost create numeroase societăţi de intermediere, a sporit volumul capitalului
social investit în acestă ramură, inclusiv a celui de provenienţă străină; s-a lărgit sfera
„produselor” oferite clienţilor lor, persoane fizice şi juridice; au fost create noi sucursale şi
agenţii ale societăţilor bancare şi s-au înregistrat progrese în acţiunea de modernizare a celor
existente.

S-ar putea să vă placă și