Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele..........................................

Fişă de muncă independentă

1. Completează spaţiile libere cu forma corectă a cuvintelor sa şi s-a:

 Niciodată nu ............ întâlnit cu acea persoană.


 Locuinţa .............. este chiar în centrul oraşului.
 Geanta ............... deteriorat din cauza umezelii.
 Camera ............ este foarte ordonată.
 În grădina ............. au înflorit lalelele şi zambilele.
 Trenul accelerat ............. s-a oprit în gară la Braşov.

2. Încercuieşte forma corectă a cuvintelor sau şi s-au folosită în următoarele enunţuri:

 A plecat de acasă de trei sau / s-au patru ore.


 Toţi copiii s-au /sau adunat în curtea şcolii.
 S-au / sau gândit să cumpere o minge de baschet.
 Sau /s-au aşezat în bănci în ordine alfabetică.
 Rezultatele concursului de matematică s-au/sau afişat aseară sau / s-au dimineaţă?
 I s-au / sau umezit ochii de emoţie.
 S-au / sau dus să vadă un concurs de cultură generală.
 Radu îşi doreşte un şah sau /s-au un calculator.

3. Completează propoziţiile cu forma corectă a cuvintelor ia, i-a, iau şi i-au:

Vreau să .............. un trenuleţ mecanic.

Sorin ............. adus un măr mamei sale.

Dragoş nu ............ spus mamei despre calificativul obţinut.

Nu ştiu ce încălţăminte să-mi .............. în excursie.

Petru şi Mihai ........................ explicat problema lui Dan.

Eu ............ o prăjitură cu multă frişcă.

Nepoţii ................ adus medicamentele mătuşii.

Elevul ............... manualul din ghiozdan.


4. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti formele: sau, i-au, la şi s-au:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................................................................................................................

5. Taie forma greşită a cuvintelor nea şi ne-a folosită în enunţurile următoare:


 Nea / ne-a Vasile culege merele rumene din livadă.
 Astăzi doamna învăţătoarea ne-a /nea dat evaluare la limba română.
 M-am întâlnit cu nea/ ne-a Ghiţă, prietenul tatei.
 Fulgii de nea/ ne-a au împodobit natura cu flori albe sclipitoare.
 Vecinul nea/ ne-a rugat să-l ajutăm la culesul strugurilor.
 Când am plecat de la şcoală ne-am întâlnit cu nea /ne-a Grigore.
 Cornel ne-a /nea amintit că mâine mergem la teatru.

6. Citeşte cu atenţie, alege forma corectă şi dă un titlu potrivit poeziei:

………..……………………………………..

Gina, răţuşca cea micuţă, - La / L-a furat şireata oare?


A plecat l-a / la piaţă Se-ntreba cu grijă mare
Foarte de dimineaţă. Şi la / l-a baltă se opri,
Pe Boby la / l-a mângâiat Dar pe loc ea înlemni:
Şi în pătuţ ea l-a / la lăsat. L-a / La doi paşi, în stufăriş,
- Să nu pleci , puiuţ, la / l-a baltă, Roşioara-i în tufiş.
Că vulpea abia te-aşteaptă. Oare ce s-a întâmplat?
Când s- a- ntors…bobocul nu-i, Puteţi să vă imaginaţi
Numai coaja oului. Şi apoi să continuaţi!
o Ce crezi că s-a întâmplat?
Ortogramele limbii române

1. “s-a” şi “sa” 20. “cam” şi “c-am”


2. “la” şi “l-a” 21. “ca” şi “c-a”
3. “s-au” și “sau” 22. „al” și „a-l”
4. ”să-i” și ”săi” 23. „l-aș” și „laș”
5. “i-a” și “ia” 24. „c-ai” și „cai”
6. “i-ar” și “iar” 25. „de cât” și „decât”
7. “ne-am” și “neam” 26. „a-ți” și „ați”
8.“mi-au” și “miau” 27. „care” și „c-are”
9. “s-ar” și “sar” 28. „într-o”, „într-un”
10. “ce-l” şi “cel” 29. „nu mai” și „numai”
11. “iau” şi “i-au” 30. „mii” și „mi-i”
12. “ai” şi “a-i” 31. „lor” și „l-or”
13. ”v-ar” și ”var” 32. „vii” și „vi-i”
14. ”ce-a” și ”cea” 33. „ție”/„mie” și „ți-e”/„mi-e”
15.”m-ai” și ”mai” 34. “c-aş” şi “caş”
16. ”n-ai” și ”nai” 35. “nu-l” şi “nul”
17.”ne-a” și ”nea” 36.„n-a”/„na” și „n-ați”
18.”într-una” și ”întruna” 37.“ceai” şi “ce-ai”
19. “v-a” și “va” 38.“deloc” şi “de loc”