Sunteți pe pagina 1din 2

Masuri de securitate la incendiu prevazute in proiect la instalatii

electrice

NR. REGLEMENTARI DE
MASURI PREVAZUTE
CRT. PREFERINTA
1 2 3
a) Echipamente electrice corespunzatoare 1) N.D. CONEL-PE 009/93
categoriei de pericol de incendiu a incaperii Norme de prevenire, stingere
Elemente de constructie incombustibile sau si dotare impotriva incendiilor
greu combustibile pentru producerea,
transportul si distributia
energiei electrice si termice
2) N.D. CONEL-PE 101/85
b) Instalatii de semnalizare a inceputului de Normativ pentru instalatii
incendiu: electrice cu tensiuni > 1kV
- manual 3) N.D. CONEL-PE 102/86
c) - cu comanda centralizata Normativ pentru proiectarea si
Ventilarea de avarie executarea instalatiilor de
conexiuni cu tensiuni pana la
1000V c.a. in unitatile
energetice
d) Folosirea dotatiilor PSI prevazute in proiectul 4) N.D. CONEL-
partii de instalatii PE004/79(84)
Nomenclator de verificari,
incercari si probe, privind
Masurile de securitate la incendiu pentru montajul, punerea in
e) perioada de executie sunt stabilite de catre functiune si darea in
organizatia de montaj exploatare a instalatiilor
electrice
5) N.D. CONEL-PE126/82(85)
Regulement de exploatare
tehnica a echipamentului
electric din distributia primara
7) Ordonanta nr.60/1997 a
Masurile de securitate la incendiu pentru Guvernului Romaniei privind
f) perioada de exploatare sunt stabilite de apararea impotriva incendiilor
organizatia de exploatare 8) Decizia 270/10/07.1997 a
ISPE referitoare la Masuri de
securitate la incendiu