Sunteți pe pagina 1din 1

METROREX Linii de metrou

Linii de în exploatare:
metrou în exploatare:
HARTA REŢELEI DE METROU DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI M1 Dristor - Pantelimon
Mogoşoaia M2 Berceni - Pipera
Aeroport M3 Preciziei - Anghel Saligny
Ion I.C. Brătianu Henri Coandă-Otopeni
Depou M4 Gara
Gara de Nord - Parc Bazilescu
Lac Străulești
Străuleşti Străuleşti Otopeni
Bruxelles M5 LinieDoamnei
Râul - Eroilor
de metrou în execuţie:
Paris M5 Drumul Taberei - Pantelimon
Washington Liniide
Linii metrou în
demetrou pregătire:
în pregătire:
Laminorului

88
Parc Tokyo M4 Străule
Parc şti - Depou
Bazilescu - Străule ştişti
Străule
Pipera
Bazilescu Aeroport M5 M5Eroilor - Pantelimon
Băneasa
M6 Gara de Nord - Aeroport Henri Coandă
Pajura Otopeni
Gara M6 Gara de Nord - Aeroport Henri Coandă
Jiului Ex Băneasa Otopeni
po

6
ziţ Piaţa Aurel Vlaicu
1 Mai ie Staţii cu lifturi pentru
i Montreal
persoane cu dizabilităţi

66
Griviţa Aviatorilor

10 Basarab Gara
de Nord 2
Piaţa
Victoriei Ştefan cel Mare
Crângaşi
Petrache Obor

A1 A1 Gorjului
Poenaru
Gara de Nord 1
Grozăveşti
Eroilor
1Haşdeu
1
Piaţa Romană Pantelimon
Piaţa Iancului Republica
Păcii Lujerului Politehnica Cişmigiu Universitate
Preciziei Piaţa Muncii
cademia Izvor
AAcademia Costin Georgian
Parc

4
Piaţa Unirii
Parc Taberei
Drumul
Drumul Taberei
Favorit
Favorit

Tudor12
Militară
Orizont
Orizont
Militară
1 Dristor Titan

12
Romancierilor 1 Decembrie Anghel
Valea Vladimirescu Timpuri Saligny
Romancierilor Tineretului Noi 1918
Ialomiţei
Valea
Ialomiţei Mihai Nicolae Nicolae
Constantin Brâncuși Eroii A2
Bravu Grigorescu Teclu
Râul Doamnei Revoluţiei
Constantin
Brâncoveanu
3
14
Piaţa Sudului

Apărătorii Patriei Dimitrie Leonida


© ©Copyright Metrorex S.A. 2020
Berceni Toate drepturile rezervate

LEGENDĂ SEMNE: LEGENDĂ ZONE:


Zona 5: Cartierul Pantelimon Zona 10: Cartierul Giuleşti
Staţie de corespondenţă Zona 1: Centru Zona 6: Cartierul Colentina Zona 11: Cartierul Militari
între linii de metrou Zona 2: Cartierul Berceni Zona 7: Cartierele Lacul Tei şi Floreasca Zona 12: Cartierul Drumul Taberei
Corespondenţă cu CFR Zona 3: Cartierele Mihai Bravu şi Vitan Zona 8: Cartierele Aviatorilor şi Aviaţiei Zona 13: Cartierul Rahova
Zona 4: Cartierul Titan Zona 9: Cartierele Griviţa şi Bucureştii Noi Zona 14: Cartierul Ferentari
Autostrada A1/A2