Sunteți pe pagina 1din 85
ANALIZA STRUCTURALA {N DOMENIUL NELINIAR Partea I-a Ciclul Il — Master Specializarea: Proiectarea construcfiilor civile si industriale in zone seismice Sem 2 anul universitar 2009-2010 Titular curs: prof. dr. ing. Dan CRETU 1 CUPRINS cedare... 4 Generalitati... al Rolul plasticitatii in ingineria structurala. 3 2.1. Introdueere. 3 2.2. Modele de comportare pentru materiale in functie de legea tensiune-deformatie. Curbe reale si curbe simplificate. 4 Criterii de curgere —si_— de 9 Spatiul tensiunilor haigh-westergaard... 3.2 Criterii de curgere independente de presiunea hidrostatica 12 3.2.1 Generalitati, 12, 3.2.2. Criteriul de curgere Tresca. 12 3.2.3. Criteriul de curgere von Mises... 14 33 Criterii de cedare.-—dependente— de presiune. 15 3.3.1 Caracteristicile suprafetei de cedare pentru un material izotrop...15 3.3.2 Criteriul Mohr - Coulomb (1900), 18 3.3.3. Criteriul de cedare Drucker - Prager (1952).. 222 Relatiile tensiuni-deformatii pentru materiale perfect plastice 27 41 Introducere. .. 27 4.1.1 Limita elastica si functia de curgere. 27 4.1.2. Criterii de incarcare si descareare.. 4.2. Potentialul plastic si regula de curgere.. 43 Regula de curgere asociata cu funetia de curgere von Mises, 30 44 Regula de curgere asociata criteriului de curgere Tresca 33 45 Regula de curgere asociata cu criteriul de curgere Mohr — Coulomb. 36 4.6 Proprietatea de convexitate, normalitate si unicitate pentru materialul ideal elasto-plastic. 39 4.6.1 Proprietatea de convexitate a suprafetei de curgere si de normalitate a regulii de CUIBETE. snes seenseeeeesseennnneeeeeseenn 8D 4.6.2. Unicitatea solutiei si conditia de normalitate .. Al 47 inerementale tensiuni - deformatii specifice. 42 4.7.1 Relatii constitutive in termeni de constante elastice E sip sau G si K, 44 4.8 Modelul Prandtl - Reuss (Teoria J) 4.9 Modelul Drucker ~ Prager... 1 GENERALITATI Proiectarea rationala, din punet de vedere economic, a structurilor in general alcatuite din metal sau beton armat, presupune acceptarea, in cazul actiunilor seismice majore, a incursiunilor in domeniul post-elastic de comportare a materialelor. Metodele actuale de proiectare accepta determinarea eforturilor printeun calcul static elastic liniar in care fortele seismice se introduc conventional ca forte orizontale statice. Acestea sunt determinate in ipoteza disiparii energiei induse de seism prin incursiuni in domeniul plastic ale grinzilor in zonele de imbinare cu elementele verticale ~ stalpii ~ precum si la baza stalpilor. Deplasarile in cazul comportarii post-elastice se obtin prin multiplicare eu inversul coeficientului de disipare y. Controlul formarii mecanismelor de cedare se realizeaza prin exprimarea echilibrului global intre fortele statice seismice conventionale majorate proportional si momentele capabile ultime din sectiunile in care se formeaza articulatiile plastice. In prezent sunt disponibile programe de calcul care evalucaza comportarea neliniara a structurilor plane din bare la actiunea seismica variabila in timp descrisa printr-o accelerograma, Atingerea capacitatii plastice se considera prin formarea unor articulatii plastice controlate prin curbe de interactiune moment - forta axiala. Acest mod de abordare este evident simplist, potrivit unei activitati curente de proiectare, dar limitat la structuri cu forma regulata in plan si pe verticala, In cazul unei structuri cu o forma neregulata impusa de considerente arhitectonice si functionale nu sunt disponibile in prezent programe de acleul care sa permita analiza spatiala cu considerarea comportarii neliniare la actiuni variabile in timp. Avand in vedere aceste considerente, efortul de cerectare atat pe plan national cat si intemational este concentrat in elaborarea unor programe de caleul care sa permita validarea aleulului_ simplifi prin analiza comportarii spatiale a structurilor. Din acest punet de vedere, lucrarea isi propune in aceasta faza cunoasterea bazelor teoretice necesare atingerii obiectivului propus. Se prezinta in lucrare: - criterii de curgere si de cedare; - bazele teoretice ale teoriei plasticitatii in cazul materialelor cu comportare ideal elasto-plastica; - expresiile matrieii caracteristicilor fizice elasto-plastice de legatura intre tensiuni si deformatii specifice pe baza criteriilor de curgere Tresca si von Mises; - procedeele de rezolvare numerica a sistemelor de ecuatii neliniare (metoda Newton- Raphson, metoda Newton-Raphson modificata, metoda quasi Newton); Recentele cutremure din SUA ~ Northridge (1994) si Japonia ~ Kobe (1995) au repus in actualitate necesitatea continuarii investigatiilor numerice si experimentale in cazul cobstructiilor metalice in general, Structurile metalice considerate in general sigure, avand invedere capacitatea mare de rezistenta si de ductilitate a materialului au prezentat o serie de 4 avarii care, chiar daca nu au condus la colaps, au necesitat interventii dificile si costisitoare din punet de vedere tehnic. Principalele probleme au fost in zonele nodurilor stalpi-fundatie si grinzi-stalpi. Aparitia si propagarea fisurilor in sudurile de imbinare continuate in stalpi precum si voalarea talpilor si inimilor sunt de neacceptat, dar au fost freevent observate la constructiile metalice din zonele afectate de seism. Ca urmare a analizelor numerice in care articulatiile plastice se considera concentrate in sectiuni prestabilite prin atingerea starii de curgere controlata cu ajutorul curbelor de interactiune M-N constituie procedee prea simpliste . Evident ca 0 analiza numerica, in care atat fortele cat si domeniul de comportare se modifica in timpul actiunilor variabile in timp, caracteristice actiunilor seismice, este mare consumatoare de timp, dar si susceptibila la crori numerice. Cu toate acestea, investigarea comportarii nodurilor in care de regula se realizeaza cele mai mari eforturi necesita modelarea acestora cu elemente finite plane si/sau tridimensionale, in timp ce pentru restul elementelor care nu executa incursiuni semnificative in domeniul post-elastie se pot folosi elemente de tip bara, De fapt ideea de baza este de a crea 0 biblioteca de macroelemente care sa permita modelarea nodurilor grida-stalpi-contravantuiri Pentru aceasta, cunoasterea posibilitatilor oferite de tehnicile actuale incrementale de rezolvare numerica, precum si modelarea realista a comportarii materialelor la actiuni seismice sunt esentiale si constituie suportul de baza al lucrarii elaborate. 2. ROLUL PLASTICITATI IN INGINERIA STRUCTURALA 2.1 INTRODUCERE Proiectantii de structuri urmaresc de regula doua etape: 1) Definirea campului de forte interme (calculul eforturilor) 11) Stabilirea raspunsului materialului la aceste forte. Primul pas implica o analiza a campurilor de tensiuni. Al doilea necesita cunostinte privind proprietatile materialelor. Teoria Elasticitatii considera o relatie liniara intre tensiuni si deformatii specifice Se o