Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 1 la Anunțul nr. 40032/PBBT/21.09.

2020

Condiţii specifice de ocupare a postului de agent operativ

I. Nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de


instituţii acreditate potrivit legii;
II. Abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie);
III. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică
eliminatorie);
IV. Autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post,
respectiv secret de serviciu (după promovarea concursului).

Probele de concurs

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice;


b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
c) interviul;
d) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Bibliografie

1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate


dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările
ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii


nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind


siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și


completările ulterioare;

5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din
sistemul administrației penitenciare;

6. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială,


constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de
imobilizare: Volumul I - Siguranţa Personală.
________________________________________________________________
Str. I.C. Brătianu, nr. 118, Botoşani, România
http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-botosani, Tel.0231515937, Fax 0231535421
TEMATICĂ

1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate


dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările
ulterioare, titlul III - capitolele II, III, IV, V, IX, X, titlul IV – capitolul II;

2. Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a


Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările
ulterioare - Titlul I (integral), Titlul III (capitolele 1 - 6 şi 9);

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind


siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor -
integral;

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și


completările ulterioare:

 Capitolul II – Art. 7-10;


 Capitolul IV – Art. 104-105, 119, 120, 121;
 Capitolul V – Art. 133;
 Capitolul VI – Art. 140-141.

5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din
sistemul administrației penitenciare: - Anexa 1 – art. 2, 6, 11;

6. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială,


constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de
imobilizare: Volumul I - Siguranţa Personală:

 Capitolul 2- Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare;


 Capitolul 3 - Mijloace de imobilizare: 3.2. Principiile utilizării mijloacelor de
imobilizare;
 Capitolul 7- Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de imobilizare

________________________________________________________________
Str. I.C. Brătianu, nr. 118, Botoşani, România
http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-botosani, Tel.0231515937, Fax 0231535421