Sunteți pe pagina 1din 9

Profesor: Avizat sef catedra:

Nr. De ore: Avizat director:


Clasa: a VIII a L1
Manualul: Limba Moderna 1 Engleza (Right On! 4) – Student’s Book

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEM.I si II

Nr. UNITATEA DE NR. DE


Crt ÎNVĂŢARE ORE
CONŢINUTURI COMPETENŢE SĂPT. OBSERVAŢII
(MODULES)
Welcome Back  Physical appearance 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii pe
 Clothes & teme cunoscute, referitoare la activităţi,
Accessories întâmplări și situaţii din universul imediat
 Daily routines
 Sports & Activities
 Subject/ object
questions
 Prepositions of
time/place/movement
 Countable/
Uncountable Nouns
 Quantifiers/ partitives
 Question Words
 Pronouns –
possessive case

1. My Community  Markets 1.1.Ințelegerea unor instrucţiuni detaliate


 Shapes & Types of prin executarea lor
Buldings 1.2 Identificarea elementelor cheie
 Shops & Services /informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj rostit
 Present Simple/ în limbaj standard, cu viteză normală
Present Continous-
Review 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii pe
teme cunoscute, referitoare la activităţi,
 Stative verbs- review
întâmplări și situaţii din universul imediat
 Sequence of Tenses
 Asking for things in a 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, afirmaţii
shop/ responding
2.3 Participarea semnificativă la interacţiuni
 Giving directions verbale în context familiare
 Pronunciation/ silent
H 2.4 *Exprimarea clară a unui punct de vedere
 A text about a famous / opinii proprii pe teme familiar
building 3.1. Recunoașterea legăturii logice (de tip
 An email about an cauză-efect) între secvenţele unui text citit
open-air market
3.2. Selectarea, din mai multe texte citite, a
unor informaţii relevante, necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru

3.3. Identificarea și transpunerea unor


informaţii din texte în tabele, scheme,
grafice, diagrame etc.

3.4. Deducerea, pe baza contextului, a


semnificaţiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit

4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un


plan narativ

4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o


narațiune

4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de


vedere /argumente asupra unor teme de
interes din universul apropiat

2. Long Ago  Wonders of the 1.1.Ințelegerea unor instrucţiuni detaliate


ancient world prin executarea lor
 Artefacts 1.2 Identificarea elementelor cheie
 Famous people & /informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj rostit
Jobs în limbaj standard, cu
 Museums
viteză normală
 Past Simple/ Past
Continuous(review) 1.3 Recunoașterea organizării logice a
 Past Simple vs componentelor unui mesaj audiat
Present perfect
2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii pe
(review)
teme cunoscute, referitoare la activităţi,
 Used to- would-
întâmplări și situaţii din universul imediat
review
 Past perfect 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, afirmaţii
 Past perfect 2.3 Participarea semnificativă la interacţiuni
Continuous verbale în context familiare
 Past Continuous vs
past perfect continous 3.1. Recunoașterea legăturii logice (de tip
 Talking about a cauză-efect) între secvenţele unui text citit
famous person 3.2. Selectarea, din mai multe texte citite, a
 A text about the unor informaţii relevante, necesare pentru
Minoan civilisation realizarea unei sarcini de lucru
 A blog entry about a
3.3. Identificarea și transpunerea unor
museum
informaţii din texte în tabele, scheme,
grafice, diagrame etc.

3.4. Deducerea, pe baza contextului, a


semnificaţiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit

4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un


plan narativ

4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o


narațiune

3. Entertainment &  Types of Media 1.1.Ințelegerea unor instrucţiuni detaliate


Mass Media  Types of Literature prin executarea lor
 TV programmes & 1.2 Identificarea elementelor cheie
films /informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj rostit
 Future Simple/ Be în limbaj standard, cu viteză normală
going to (review)
1.3 Recunoașterea organizării logice a
 Present Simple/
componentelor unui mesaj audiat
present Continuous
(with future meaning) 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii pe
 Future in the past teme cunoscute, referitoare la activităţi,
 Conditionals (types întâmplări și situaţii din universul imediat
1,2,3) 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, afirmaţii
 Expressing opinions
(likes/ dislikes) 2.3 Participarea semnificativă la interacţiuni
 Choosing a Tv verbale în context familiare
programme 2.4 *Exprimarea clară a unui punct de vedere
 A description of a / opinii proprii pe teme familiar
novel character
3.1. Recunoașterea legăturii logice (de tip
 A report about
cauză-efect) între secvenţele unui text citit
magazines teenagers
like 3.3. Identificarea și transpunerea unor
informaţii din texte în tabele, scheme,
grafice, diagrame etc.

3.4. Deducerea, pe baza contextului, a


semnificaţiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit

4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un


plan narativ

4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o


narațiune

4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de


vedere /argumente asupra unor teme de
interes din universul apropiat

4. Tech World  Electronic Devices 1.1.Ințelegerea unor instrucţiuni detaliate


 Technology prin executarea lor
 Computers 1.2 Identificarea elementelor cheie
/informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj rostit
 Modals în limbaj standard, cu
 (To-) infinitive viteză normală
 -ing form
 Complaining about 1.3 Recunoașterea organizării logice a
damaged goods componentelor unui mesaj audiat
 Intonation in 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii pe
questions teme cunoscute, referitoare la activităţi,
 A short description of întâmplări și situaţii din universul imediat
an AR app
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, afirmaţii
 A text about a new
device/ gadget 2.3 Participarea semnificativă la interacţiuni
verbale în context familiare

2.4 *Exprimarea clară a unui punct de vedere


/ opinii proprii pe teme familiar

3.1. Recunoașterea legăturii logice (de tip


cauză-efect) între secvenţele unui text citit

3.3. Identificarea și transpunerea unor


informaţii din texte în tabele, scheme,
grafice, diagrame etc.

3.4. Deducerea, pe baza contextului, a


semnificaţiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit

4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un


plan narativ

4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o


narațiune
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de
vedere /argumente asupra unor teme de
interes din universul apropiat

5. Mother Earth  Global Issues and 1.1.Ințelegerea unor instrucţiuni detaliate


Solutions prin executarea lor
 The environment 1.2 Identificarea elementelor cheie
 Our natural world /informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj rostit
 Relative pronouns în limbaj standard, cu
 Defining relative
viteză normală
clauses
 Some/ any/ no/ every 1.3 Recunoașterea organizării logice a
& their compounds componentelor unui mesaj audiat
 The passive
2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii pe
 Buying something in teme cunoscute, referitoare la activităţi,
a shop întâmplări și situaţii din universul imediat
 Intonation in
exclamations 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, afirmaţii
 A short article about 2.3 Participarea semnificativă la interacţiuni
a green building verbale în context familiare
 An email asking for
information 2.4 *Exprimarea clară a unui punct de vedere
/ opinii proprii pe teme familiar

3.1. Recunoașterea legăturii logice (de tip


cauză-efect) între secvenţele unui text citit

3.2. Selectarea, din mai multe texte citite, a


unor informaţii relevante, necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru

3.3. Identificarea și transpunerea unor


informaţii din texte în tabele, scheme,
grafice, diagrame etc.

3.4. Deducerea, pe baza contextului, a


semnificaţiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit

4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un


plan narativ

4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o


narațiune

4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de


vedere /argumente asupra unor teme de
interes din universul apropiat

6. Travel the World  Weather 1.1.Ințelegerea unor instrucţiuni detaliate


 Holiday prin executarea lor
accomodation 1.2 Identificarea elementelor cheie
 Means of transport /informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj rostit
 Comparative în limbaj standard, cu viteză normală
 Superlative
1.3 Recunoașterea organizării logice a
 Reported Speech
componentelor unui mesaj audiat
 Buying a bus ticket
 Intonation in question
tags 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii pe
 a text about a holiday teme cunoscute, referitoare la activităţi,
destination întâmplări și situaţii din universul imediat
 an email about a visit 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, afirmaţii
to a place
2.3 Participarea semnificativă la interacţiuni
verbale în context familiare

2.4 *Exprimarea clară a unui punct de vedere


/ opinii proprii pe teme familiar

3.1. Recunoașterea legăturii logice (de tip


cauză-efect) între secvenţele unui text citit

3.2. Selectarea, din mai multe texte citite, a


unor informaţii relevante, necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru

3.3. Identificarea și transpunerea unor


informaţii din texte în tabele, scheme,
grafice, diagrame etc.

3.4. Deducerea, pe baza contextului, a


semnificaţiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit

4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un


plan narativ

4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o


narațiune

4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de


vedere /argumente asupra unor teme de
interes din universul apropiat

7 EVALUATIONS Modules 1-6