Sunteți pe pagina 1din 28

F I BR AN S . A.

I nd u st ri a M ate ri a l e l or I zol ante


02
Concept: FIBRAN S.A. - Iulie 2017

K m 6 , S a lonic - Ore ok a s t ro
C.P. 4 0 3 0 6 - A. C . 5 6 4 1 0
S a lonic , Gre c ia

fi b ra n@ fibra n. c om
w w w. fibra n. gr f a c e b o ok . c om/ f ib r a n I n te r n a t io n a l
200
catalog de produse
FIBRANgeo
Vată minerală bazaltică
Produse din vată minerală bazaltică pentru termoizolații,
fonoizolații și protecție împotriva focului, destinate utilizării
în domeniul construcțiilor
FIBRANgeo
izolație din vată minerală bazaltică pentru clădiri.
Naturală și tare ca piatra!
Produsele din vată minerală bazaltică FIBRANgeo sunt prelucrate industrial din rocă topită și
transformată în fibre. Acestea sunt clasificate ca produse din vată minerală bazaltică pentru utilizare în
izolarea construcțiilor, conform Standardului European EN 13162 (Produse din vată minerală bazaltică
pentru izolații în domeniul construcțiilor).
Toate produsele izolante FIBRANgeo din vată minerală bazaltică întrunesc cerințele cu privire la
CALITATE și SIGURANȚĂ ale standardelor europene.
Vata minerală bazaltică este un material natural anorganic fibros, recunoscut la scară largă pentru
proprietățile sale termoizolante și fonoizolante, precum și pentru performanța excelentă în ceea ce
privește protecția împotriva focului.

Produsul FIBRANgeo este realizat din rocă minerală, topită mai întâi într-un cuptor electric la temperatura de 1520 °C, apoi transformată
în fibre. Utilizarea tehnologiei cuptoarelor electrice pentru realizarea acestui produs permite controlul exact al temperaturii de topire,
în comparație cu metoda bazată pe furnale, utilizată de peste 90% dintre producătorii de vată minerală bazaltică. Menținerea
temperaturilor constante în cadrul procesului de topire garantează stabilitatea dimensională a fibrelor și asigură caracteristici tehnice
excelente ale produselor finale. În plus, neutilizarea combustibililor fosili, cum ar fi cocsul, ca principal combustibil pentru producție
diminuează emisiile de gaze poluante în mediul înconjurător.
După finalizarea fazei de filare, fibrele din vată minerală - cu adaos de rășină adezivă, ulei și compuși speciali de siliciu care
asigură hidrofobia - devin aderente, elastice și hidrofobe.
Vata minerală FIBRANgeo este realizată sub formă de plăci, rulouri și în vrac, cu diverse dimensiuni, fiind ulterior ambalată.
Plăcile și rulourile pot fi prevăzute din fabricație și cu învelișuri speciale.

02
Vata minerală bazaltică FIBRANgeo este un material natural
anorganic fibros, recunoscut la scară largă pentru proprietățile sale
termoizolante și fonoizolante, precum și pentru performanța
excelentă în ceea ce privește protecția împotriva focului.

Termoizolație Protecție Rezistență Fonoizolație Economie de energie Rezistență la


împotriva focului la umiditate sarcini mecanice

03
Puterea naturii

Avantajele produselor FIBRANgeo


Vata minerală bazaltică FIBRANgeo este materialul care oferă izolație împotriva pierderilor și aporturilor
termice nedorite , precum și împotriva pericolelor de incendiu și poluării fonice! Astfel, prin utilizarea
unui singur material izolant, clădirea este protejată împotriva tuturor acestor probleme/factori,
obținându-se în același timp o ventilație pasivă excelentă, cu păstrarea caracterului ecologic al clădirii.

Termoizolație Protecție împotriva focului Fonoizolație


Termoizolație excelentă, cu un coeficient M ater iale ignifuge (Clasa A1, în Coeficient ridicat de absorbție a sunetului
foarte scăzut de conductivitate termică conformitate cu EN 13501-1), care și rezistibilitate optimă la trecerea aerului.
și o rezistență termică maximă, chiar și își păstrează proprietățile izolante la Aceste caracteristici asigură o izolare
la temperaturi ridicate. Temperatura de temperaturi ridicate, contribuind la fonică ridicată și o performanță acustică
înmuiere a fibrelor se situează peste împiedicarea răspândirii focului, salvând îmbunătățită a spațiilor. Învelișurile
pragul de 1.000 °C, iar liantul acestora intră vieți și protejând construcțiile și bunurile. speciale sporesc la maximum izolarea
în evaporare când temperatura acestuia În consecință, aceste produse constituie fonică necesară la anumite frecvențe.
depășește 200 °C, proprietățile izolante elemente cheie de rezistență la foc a Rezistență ridicată la compresie și
ale materialelor rămânând neschimbate. pereților, pardoselilor, acoperișurilor, rigiditate dinamică foarte scăzută, adică
Astfel, produsele FIBRANgeo sunt panourilor prefabricate, ușilor sau altor foarte rigide, dar cu o elasticitate
potrivite pentru utilizarea în medii cu sisteme pasive de protecție împotriva eficientă. Aceste caracteristici reduc
temperaturi ridicate. focului. transmiterea zgomotului de impact,
cum ar fi, de exemplu, în cazul
pardoselilor flotante.
04
Vata minerală bazaltică FIBRANgeo este 100% compatibilă cu
alte materiale izolante, cum ar fi FIBRANxps sau FIBRANeps.
Toate aceste materiale pot fi utilizate în cadrul aceluiași
proiect, pentru satisfacerea cerințelor tehnice ale
diferitelor aplicații în construcții, cum ar fi subsoluri,
pereți, acoperișuri înclinate și terase.

Ventilație pasivă Hidrofobe și nehigroscopice Rezistență la sarcini mecanice


Materiale cu structură cu celule deschise, Hidrofobia fibrelor face ca produsele Produsele din vată minerală bazaltică
cu rezistență la difuzia vaporilor de FIBRANgeo să fie hidrofobe și FIBRANgeo, în funcție de structura și
apă similară rezistenței aerului (μ=1). nehigroscopice. Fibrele din vată minerală orientarea fibrelor, dispun de rezistență
Aceste caracteristici îmbunătățesc bazaltică nu sunt afectate de umezeală mecanică ridicată, chiar și în cazul
re s p i r a b i l i t a te a e l e m e n te l o r d e sau apă. În cazul în care vata minerală densităților relativ reduse.
construcție, permițând fluxul unor bazaltică se umezește, aceasta se usucă
cantități foarte mici de aer și vapori prin foarte rapid prin ventilație pasivă și își
învelișul clădirii, ca urmare a diferențelor recapătă complet proprietățile inițiale. În
de presiune a aerului de la interior și de plus, aceasta nu reține umezeala în cazul
la exterior (Ventilație Pasivă). în care intră în contact cu alte elemente
Ventilația asigură oxigenarea, stabilizează umede ale construcției.
umiditatea relativă a spațiilor și înlătură
mirosurile neplăcute, fumul, praful,
Naturale, anorganice, inodore, inerte chimic (Ph neutru)
bacteriile din aer și dioxidul de carbon.
Produsele nu erodează chimic elementele de construcție cu care intră în contact și nici nu
Produsele FIBRANgeo asigură o ventilație
sunt erodate de către acestea, nici chiar în condiții de umiditate ridicată.
pasivă maximă a clădirilor, întrunind
cerințele principiilor de proiectare Ușoare, ușor de manevrat, tăiat și instalat
bioclimatică.
Nu permit dezvoltarea de microorganisme, insecte sau rozătoare
Rezistente la vibraţii

Reciclabile
Favorabile mediului înconjurător și utilizatorului final

05
Învelișuri ale produselor
FIBRANgeo
Utilizări ale produselor FIBRANgeo
Produsele FIBRANgeo sunt potrivite pentru utilizarea în Produsele FIBRANgeo sunt disponibile cu
cadrul tuturor tipurilor de construcții. Acestea pot fi utilizate următoarele învelișuri standard, în vederea
pentru izolarea tuturor elementelor de construcție, cum ar fi îndeplinirii anumitor cerințe de utilizare:
pereți, planșee, tavane, acoperișuri, terase, echipamente de
construcție, instalații mecanice, fonoizolații și sisteme pasive AX: Folie de aluminiu cu hârtie protectoare ranforsată cu plasă
de prevenire a incendiilor.
din fibră de sticlă
ROOFS AL: Folie de aluminiu ranforsată cu plasă din fibră de sticlă
FACADE YM: Vată din fibră de sticlă nețesută neagră
DRY YA: Vată din fibră de sticlă nețesută albă
FLOORS XA: Hârtie Kraft
ROLLS
BIT: Înveliș bituminos
Pentru alegerea tipului corespunzător de produs, vă rugăm PB: Pungă de plastic
să consultați Selectorul de Produse în funcție de Utilizare de
la pagina 07.

FIBRAN Solutions
FIBRANtools
FIBRAN oferă soluții pentru fiecare aplicație: FIBRAN oferă o gamă largă de unelte de calitate pentru aplicații
FIBRANroof, FIBRANwall, FIBRANfloor, FIBRANdry în construcții USCATE și izolații.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul aferent.

Ambalajele produselor FIBRANgeo


Produsele FIBRANgeo sunt livrate în ambalaje. Plăcile și
rulourile individuale sunt împachetate în folie PE, în pachete
și role. Pachetele sunt învelite într-o peliculă etanșă, cu o folie
suplimentară PE, în paleți. Pentru detalii cu privire la pachete
și paleți pentru anumite tipuri de produse FIBRANgeo, vă
rugăm să consultați paginile de la 08 la 20.(www.fibran.gr).

A: 1200 X 1200 sau 1000 X 2400 mm


B: 1200 X 1000 X 1200 mm
2400 mm

1200 mm

A B
1200 0 mm 1200 mm
mm 1200/100 mm
1000

Tipuri de produse FIBRANgeo


Gama standard de produse FIBRANgeo fără învelișuri:

Plăci cu fibre împletite și tăietură în L pe 4 laturi: BP 50-L, BP HD-L, BP 70-L


Plăci cu fibre împletite: Seria BP ΒP 80, BP 70, BP HD, BP 50, BP 40, BP 30, BP-ETICS
Plăci: Seria B B-001, B-570
Rulouri: Seria R R-050, R-040,
În vrac: XS-LOOSE

06
Certificări ale produselor FIBRANgeo

0751

Toate produsele izolante FIBRANgeo din vată minerală bazaltică întrunesc cerințele cu privire la CALITATE și SIGURANȚĂ ale standardelor europene.

Certificare CE

Toate produsele FIBRANgeo din vată minerală bazaltică pentru izolații sunt în conformitate cu Regulamentul European (CPR) 305/2011, care a înlocuit
Directiva Europeană 99/91/CEE. În conformitate cu CPR, toate tipurile de produse FIBRANgeo din vată minerală bazaltică poartă marcajul CE și sunt
în conformitate cu Standardul European EN 13162, care face referire la produsele izolante din vată minerală utilizate în construcții. De asemenea,
FIBRAN dispune de Declarație de Performanță pentru fiecare tip de produs. Declarația poate fi descărcată prin accesarea linkului de mai jos: http://
www.fibran.gr/dop. În conformitate cu Standardul European specificat mai sus, fiecare produs izolant primește un cod de desemnare prin care sunt
declarate caracteristicile tehnice.

De exemplu:
MW - EN 13162 – Ti - CS(10)i – TRi - PL(5)i – CPi – WS - WL(P) – MUi – SDi - AFri – AWi
• MW - Material izolant realizat din vată minerală, fabricat industrial prin topirea rocii, zgurii sau sticlei.
• EN 13162 - Numărul Standardului European.
• Ti - Toleranțe pentru grosime. Clase de toleranțe pentru grosime din grosimea nominală (ex.: Clasa T4 : - 3mm + 5mm). - 3mm + 5mm).
• CS(10)i - Tensiune de compresie minimă la o deformare de 10% (kPa).
• TRi - Rezistență minimă la tracțiune perpendiculară pe fețe (kPa).
• PL (5)i - Sarcină Concentrată (N). Sarcină minimă de compresie (aplicată pe o suprafață mică de 50 cm²) la o deformare de 5 mm.
• CPi - Compresibilitate (mm). Diferența maximă dintre grosimea dL, sub o sarcină minimă de 0,25 kPa, și grosimea dB, sub o sarcină de 2 kPa (+ - 48 kPa).
• WS - Absorbția apei de scurtă durată (kg/m²) cu imersiune parțială în apă pentru 24 ore <1 kg/m².
• WL(P) - Absorbția apei de lungă durată (kg/m²) cu imersiune parțială în apă pentru 28 zile <3 kg/m².
• MUi - Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă. Coeficientul maxim (factor μ) de rezistență la difuzia vaporilor de apă față de rezistența unui strat egal de aer.
• SDi - Rigiditate Dinamică (MN/m³). Coeficientul maxim (factor s’) al tensiunii de compresie dinamică la modificarea dinamică a grosimii.
• AFri - Rezistență la trecerea aerului (kPa s/m²). Coeficientul minim de rezistență la trecerea aerului a materialului cu o grosime de 1m >5 kPa s/m².
• AWi - Coeficient ponderat de absorbție acustică. Valoarea coeficientului de absorbție acustică ‘αw’ în frecvența de 500Hz, măsurată pe curba de
referință ponderată.
De asemenea, trebuie declarate conductibilitatea termică λD și rezistența termică RD, precum și clasa de reacție la foc.
• λD - Conductibilitatea Termică Declarată (W/mK). Conductibilitatea termică nominală maximă pe durata de exploatare a materialului, la o temperatură
medie de 10 °C (mai mare decât rezultatele de test), în conformitate cu EN 13162.
Conductibilitatea termică λ (W/mK) reprezintă cantitatea de căldură transmisă printr-un strat de material cu o suprafață de 1 m² și grosimea de 1 m,
când o diferență constantă de temperatură de 1 K este menținută între fețele stratului.
• RD - Rezistența Termică Declarată (m²K/W ). Rezistența termică nominală minimă pe durata de exploatare a materialului, la o temperatură medie de
10 °C (mai mică decât rezultatele de test), în conformitate cu EN 13162.
Rezistența termică R (m²K/W) reprezintă coeficientul grosimii d a materialului la conductibilitatea termică λ a materialului.
• Fire Classification – Clasa de reacție la foc – Materialele de construcție sunt clasificate, în funcție de reacția acestora la foc, în Clasele A1 (ignifuge),
de la A2, B, C, D, E la F (nu este determinată performanța), conform EN 13501-1.

Calitatea produselor FIBRANgeo este asigurată în conformitate cu standardele EN 13162 şi EN 13172. Aceste standarde stabilesc tipul și frecvența
măsurătorilor efectuate atât de către instituții recunoscute și independente, cât și de către laboratoarele FIBRAN.
0751

Certificare EUCEB

Toate produsele izolante FIBRAN din vată minerală bazaltică poartă marcajul de certificare EUCEB (Organismul European de Certificare pentru
Produse din Vată Minerală). EUCEB este o organizație independentă ale cărei proceduri asigură conformitatea produselor izolante din vată minerală
cu Directiva 97/69/CE, Nota Q, cu privire la biosolubilitatea fibrelor acestora și neclasificarea ca materiale „cancerigene”.
În plus, în conformitate cu Regulamentul CE 790/2009 (August 10, 2009) produsele izolante din vată minerală nu mai sunt clasificate ca produse
care cauzează iritarea pielii (R38).

Certificare ISO 9001:2008

Sistemul de management al calităţii implementat de FIBRAN S.A. este în conformitate cu EN ISO 9001:2008 pentru proiectarea şi prelucrarea Vatei
Minerale (MW), conform certificării acordate de organismul independent TÜV NORD CERT, cu număr de înregistrare a certificatului 04 100 960680.

Societatea FIBRAN S.A. nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio daună cauzată de utilizarea, transportul, depozitarea sau manipularea în mod necorespunzător a produselor.

07
Gama de produse FIBRANgeo din vată minerală bazaltică

NOU NOU NOU NOU

BP - ΕTICS PLUS
Simbol conform
Tipul produsului

Standard EN
BP - ΕTICS
ΕΝ 13162

BP HD-L
BP 70-L

BP 50-L

B - 002

B - 571

Β - 051

B - 001

B - 570

B - 050

B - 040

B - 030

R - 050

R - 040
Unitate

BP HD
BP 80

BP 70

BP 50

BP 40

BP 30
Date tehnice

dN 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 40- 20- 20- 20- 20- 30- 40- 40- 40-
Grosime mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 200 200 200 200 200 200 200 30-60 30-60 EN 823

Toleranță grosime Ti Clasa T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T5 T5 T7 T7 T6 T4 T4 T4 T4 Τ4 T4 T4 EN 13162

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 9000-
L 10000-
Lungime mm 6000 6000 EN 822

B 600 600 600 600 600 600 600 600 600


Lățime mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1000 1000 EN 822

Conductibilitate EN 13162
λD 0.037 0.037 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.035 0.035
termică declarată la W/mK 0.039 0.039 0.039 0.038 0.038 0.036 0.036 -0.039 -0.039 EN 12667
10 °C EN 12939

Clasificarea reacției -
la foc
Clasa A1 (ignifug) EN 13501-1

Temperatură de -
înmuiere
0
C > 1000 0C DIN 4102-17

Capacitate calorică C
specifică
kJ/kgK 1.03 ISO 10456

Tensiune
de compresie la o CS(10)i kPa 80 70 70 50 50 40 30 60 60 30 20 50 25 20 5/10 - - - - - - EN 826
deformare de 10%

Sarcină concentrată la PL(5)i


deformare 5 mm
N 800 700 700 600 600 550 400 600 600 - 550 350 200 - - - - - - - EN 12430

Compresibilitate EN 13162
(cp= dL- dB) CPi mm - CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 - CP2 CP2 CP2 - - - - - - -
EN 12431

Sarcină nominală de -
compresie
kN/m2 25 20 20 15 15 12 10 20 20 - 15 8 7 - - - - - - - EN13162

Rezistență la tracțiune TRi kPa 20 20 20 15 15 15 10 20 20 10 7,5 - - - - - - - - - - EN 1607


perpendiculară pe fețe

Rezistență la tracțiune σt
paralelă cu fețele
kPa - - - - - - - - - - - - - - - 14 12 10 5 5 EN 1608

Absorbția apei
pe termen scurt WS kg/m2 <1 EN 1609
(24 de ore)

Absorbția apei
pe termen lung WL(P) kg/m2 <3 EN 12087
(28 zile)
Factor de rezistență la
difuzia vaporilor ΜUi - 1 EN 12086
de apă (μ)

Rezistență la trecerea AFr i kPa s/m2 60


aerului (r)
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 30 15 10 30 15 EN 29053

Coeficient ponderat dN mm - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
EN ISO 354
de absorbție acustică
(αw) EN ISO 11654
AWi - - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1

dN mm - 50 50 40 40 50 50 50 50 - 50 80 50 80 - - - - - -
Rigiditate dinamică (s’) EN 29052-1
SDi MN/m3 - 35 35 32 32 27 20 30 30 - 23 9 10 5 - - - - - -

08
NOU NOU NOU NOU

BP-ETICS PLUS
Tipul produsului

R-050-AX/AL

R-040-AX/AL
B-570- AX
B-570-YM
BP 50 BIT

BP-ETICS
BP HD-L
BP 70-L

BP 50-L

BP HD

B-002
B-571
B-051
B-001
B-570

B-050
B-040
B-030
R-050

R-040
BP 70

BP 50
BP 80

BP 40
BP 30
SELECTOR DE PRODUSE FIBRANgeo

Domeniul de aplicare

ACOPERIȘURI PLANE
Izolația exterioară pentru acoperișuri din beton/platforme din
oțel cu membrană polimerică de impermeabilizare pe izolație • • • • • • • • • • •
Izolația exterioară pentru acoperișuri din beton/platforme din
oțel cu membrană bituminoasă de impermeabilizare pe izolație •
Izolație pe acoperișuri cu șapă flotantă din beton • • • • • • • • • • • •
Izolație internă la vedere a platformelor din oțel •
ACOPERIȘURI ÎNCLINATE

Panouri de acoperiș metalice, compozite, din vată bazaltică • • • • • • • • •


Placare dublă acoperișuri metalice (pe șantier) cu izolație centrală • • • • • • •
Izolație între elementele de rezistență ale acoperișului (căpriori,
grinzi, traverse)
• • • • • • • • • • •
Izolație pe căptușelile plafoanelor mansardelor • • • • • • • • • • •
COLOANE - PLAFOANE
Sistem compozit pentru izolație termică exterioară a coloanelor
(ETICS)
• •
CONSTRUCȚIE USCATĂ

Izolație exterioară coloane cu placare uscată • • • • • • •


Izolația plafonului în construcție uscată (ex.: placă ipsos) • • • • • • • • • • •
Izolație pe căptușeala neperforată a tavanelor suspendate • • • • • • • • • • •
Izolație pe căptușeala perforată a tavanelor • • • •
PARDOSELI
Pardoseală flotantă cu șapă din beton (ex.: marmură, dale, finisaj de
pardoseală industrială)
• • • • • • • • •
Pardoseală flotantă uscată (ex.: lemn masiv/finisaj pardoseală
laminată)
• • • • • • • • •
Izolație între grinzile din lemn ale pardoselilor • • • • • • • •
PEREȚI

Panouri murale metalice, compozite, din vată minerală bazaltică • • • • • •


Placare dublă murală metalică (pe șantier) cu izolație centrală • • • • • •
Zid cu goluri cu izolație centrală • • • •
Izolația fațadei ventilate (ex.: placare uscată, marmură, plăci
ceramice, panouri metalice) • • • • • •
Sistem compozit pentru izolație termică exterioară a pereților
(ETICS) • •
CONSTRUCȚIE USCATĂ

Perete despărțitor cu izolație centrală (placă de ipsos etc.) • • • • • • •


Izolația zidăriei cu căptușeală/placare uscată (placă de ipsos,
placă de ciment etc.) • • • • • • •
Izolație a peretelui cu căptușeală uscată perforată (placă de ipsos etc.) • • • •
APLICAȚII SPECIALE Pentru aplicații speciale, pot fi realizate produse speciale

L = cu tăietură în L

Selectorul de produse prezintă soluțiile de construcție cele mai indicate. Pentru orice altă soluție, vă rugăm să consultați departamentul de asistență tehnică al FIBRAN S.A.

09
TĂIETCU
URĂ
Soluția FIBRANgeo ROOF Strat unic de până la 300 mm ÎN L
Acoperișuri plane

Rezistență Rezistență Conductibilitate Sarcină Rezistența la


FIBRANgeo BP-50 Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
termică R
(m2K/W)
la tracțiune
(kPa)
termică λ
(W/mK)
concentrată
(PL5) (N)
compresie
(CS10) (kPa)
Reacție la foc
(EN 13501-1)

40 20 86,40 1,05
FIBRANgeo BP-50 L 50
60
20
20
72,00
57,60
1,35
1,60
70 24 51,84 1,85
80 20 43,20 2,15
100 16 34,56 2,70 15 0,037 600 50 A1
120 20 28,80 3,20
140 18 25,92 3,75
160 14 20,16 4,30
180 14 20,16 4,85
200 12 17,28 5,40
Dimensiunea plăcii: 1200 x 1000 mm.
Disponibile și la dimensiuni de 1200 x 600 mm și grosimi peste 160 mm.

FIBRANgeo BP-70 Grosime


[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență Conductibilitate
la tracțiune termică λ
Sarcină
concentrată
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (PL5) (N) (CS10) (kPa)
Plăci izolante din vată minerală pentru

FIBRANgeo BP-70 L 40
50
20
20
86,40
72,00
1,00
1,25
60 20 57,60 1,50
70 22 47,52 1,75
80 20 43,20 2,05
100 24 34,56 2,55 20 0,039 700 70 A1
120 20 28,80 3,05
140 36 25,92 3,55
160 28 20,16 4,10
180 28 20,16 4,60
200 24 17,28 5,10
Dimensiunea plăcii: 1200 x 1000 mm. Grosime până la 160 mm disponibilă la cerere.

Soluția FIBRANgeo ROOF plăci cu înclinare realizată din fabrică

PLĂCI FIBRANgeo INCLINE


Sistemul FIBRANgeo INCLINE este un sistem avansat fabricat la
comandă, format din elemente modulare și compus din plăci cu înclinare
prestabilită realizată în fabrică.
Plăcile din vată minerală bazaltică FIBRANgeo INCLINE sunt prelucrate în
NOU
B
fabrică în conformitate cu schemele aferente acoperișului și luându-se în
considerare canalele de scurgere a apei și detaliile de execuție. Plăcile A
sunt livrate pe șantier având înclinarea realizată din fabrică, fiind marcate
corespunzător în vederea unei instalări facile.

FIBRANgeo BP-50 BIT


sau FIBRANgeo BP-70 BIT
FIBRANgeo BP-70
sau FIBRANgeo BP-80

10
Soluția FIBRANgeo ROOF Platformă metalică izolată cu vată minerală
FIBRANgeo BP-50 and BP-50-L,
FIBRANgeo BP-HD and BP-HD-L,
FIBRANgeo BP-70 and BP-70-L

Platformă metalică cu plăci FIBRANgeo BP 70 și membrană


hidroizolantă în partea superioară.

FIBRANgeo SI 080 TRAPEZOID


Elementele trapezoidale FIBRANgeo SI-080 TRAPEZOID au fost NOU
proiectate special pentru instalarea în canalele trapezoidale ale
acoperișurilor, asigurând astfel o termoizolație suplimentară și o
integritate mecanică sporită a sistemului izolant.
Elementele sunt oferite la dimensiuni standard sau tăiate
conform proiectului.

Soluția FIBRANgeo ROOF plăci cu membrană bituminoasă


FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-50 ΒΙΤ 40 20 86,40
(m2K/W)
1,05
(kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)

Plăci cu înveliș 50 20 72,00 1,35


bituminos 60 20 57,60 1,60
80 20 43,20 2,15 15 0,037 600 50 F
100 16 34,56 2,70
120 20 28,80 3,20

Dimensiunea plăcii: 1200 x 1000 mm

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-70 ΒΙΤ 40 20 86,40
(m2K/W)
1,00
(kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)

Plăci cu înveliș 50 20 72,00 1,25


bituminos 60 20 57,60 1,50
80 20 43,20 2,05 20 0,039 700 70 F
100 24 34,56 2,55
120 20 28,80 3,05

Dimensiunea plăcii: 1200 x 1000 mm

11
Acoperișuri plane

Rezistență Rezistență la Conductibilitate Rezistența la


FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
termică R
(m2K/W)
tracțiune
(kPa)
termică λ
(W/mK)
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
compresie
(CS10) (kPa)
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-30 40 20 86,40 1,10
50 20 72,00 1,35
60 20 57,60 1,65
70 24 51,84 1,90
80 20 43,20 2,20
Plăci izolante din vată minerală pentru

100 16 34,56 2,75 10 0,036 400 30 A1


120 20 28,80 3,30
140 18 25,92 3,85
160 14 20,16 4,40 Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca
180 14 20,16 5,00 plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)
200 12 17,28 5,55

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-40
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)
40 20 86,40 1,10
50 20 72,00 1,35
60 20 57,60 1,65
80 20 43,20 2,20
100 16 34,56 2,75 20 0,036 550 40 A1
120 20 28,80 3,30
140 18 25,92 3,85
160 14 20,16 4,40
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP HD 40 24 86,40
(m2K/W)
1,00
(kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)

50 20 72,00 1,25
60 20 57,60 1,50
80 20 43,20 2,05
100 24 34,56 2,55 20 0,037-0,039 600 60 A1
120 20 28,80 3,05
140 18 25,92 3,55
160 14 20,16 4,10
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-80
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)
40 20 86,40 1,00
50 20 72,00 1,25
60 20 57,60 1,50
80 20 43,20 2,05
100 24 34,56 2,55 20 0,039 800 80 A1
120 20 28,80 3,05
140 36 25,92 3,55
160 28 20,16 4,10
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-80 ΒΙΤ 40 20 86,40
(m2K/W)
1,00
(kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)

înveliș bituminos 50 20 72,00 1,25


60 20 57,60 1,50
80 20 43,20 2,05 20 0,039 800 80 F
100 24 34,56 2,55
120 20 28,80 3,05

Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)

12
Produse complementare

FIBRANskin
membrane
Membranele FIBRANskin
asigură o barieră contra
vaporilor și impermeabilizare

FIBRANfilter FIBRANskin SEAL FIBRANskin BARRIER


Material geotextil, pentru Strat de plastifiere, Barieră de vapori
acoperișuri inversate (membrană deasupra izolației) (membrană sub izolație)

FIBRANxps 300 FIBRANxps 500 FIBRANxps 700 FIBRANxps INCLINE


Plăci termoizolante cu înclinare
Plăci termoizolante realizate din Plăci termoizolante realizate din Plăci termoizolante realizate din
realizată în fabrică.
polistiren extrudat, cu rezistență polistiren extrudat, cu rezistență polistiren extrudat, cu rezistență
λD = 0,034 W/mK
mecanică ridicată și absorbție mecanică foarte ridicată și mecanică extrem de ridicată și
scăzută a apei. absorbție scăzută a apei. absorbție scăzută a apei.

λD = 0,033 W/mK, grosime ≤60 mm λD = 0,033 W/mK, grosime ≤60 mm λD = 0,035 W/mK
0,034 W/mK, grosime >60 mm 0,034 W/mK, grosime >60 mm

• Suprafață netedă • Dimensiunea plăcii:


• Margini în L sau I 1250 x 600 sau 2500x600 [mm]

Pentru informații suplimentare cu privire la produsele și soluțiile FIBRANxps, vă rugăm să consultați catalogul XPS: 100 de produse FIBRANxps din polistiren extrudat
13
Soluția FIBRANgeo PITCHED ROOF Acoperiș înclinat cu izolație continuă
sub căpriorii din lemn
Acoperișuri înclinate

Rezistență Rezistență la Conductibilitate Rezistența la


Grosime Pachete/ Cantitate/ Sarcină concentrată Reacție la foc
termică R tracțiune termică λ compresie
[mm] palet palet [m2] (PL5) (N) (EN 13501-1)
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)
FIBRANgeo 40 20 86,40 1,10
BP-30 50
60
20
20
72,00
57,60
1,35
1,65
70 24 51,84 1,90
80 20 43,20 2,20
100 16 34,56 2,75 10 0,036 400 30 A1
120 20 28,80 3,30
140 18 25,92 3,85
160 14 20,16 4,40 Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm
180 14 20,16 5,00 (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)
200 12 17,28 5,55
Rezistență Rezistență la Conductibilitate Rezistența la
Grosime Pachete/ Cantitate/ Sarcină concentrată Reacție la foc
termică R tracțiune termică λ compresie
[mm] palet palet [m2] (PL5) (N) (EN 13501-1)
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)
FIBRANgeo 40 20 86,40 1,05
BP-50 50
60
20
20
72,00
57,60
1,35
1,60
70 24 51,84 1,85
80 20 43,20 2,15
100 16 34,56 2,70 15 0,037 600 50 A1
120 20 28,80 3,20
140 18 25,92 3,75
Plăci izolante din vată minerală pentru

160 14 20,16 4,30


180 14 20,16 4,85 Dimensiunea plăcii: 600 x 1200mm
200 12 17,28 5,40 Disponibile și la dimensiuni de 1000 x 1200 mm și grosimi peste 160 mm.

Soluția FIBRANgeo PITCHED ROOF


Acoperiș înclinat cu izolație între
căpriorii din lemn și grinzi
Stratul de izolație este amplasat între căpriori sau grinzi și susține
parțial greutatea acoperișului înclinat. Stratul unic sau dublu de vată
minerală bazaltică este dispus ortogonal în cadrul din lemn. Soluția
cuprinde și membrane FIBRANskin pentru impermeabilizare și cu FIBRANgeo B-570
FIBRANgeo B-001
rol de barieră contra vaporilor. Grosimea totală și alegerea tipului de
panou din vată minerală bazaltică depind de valorile de rezistență
termică și rezistență la compresie, de potențialele sarcini dinamice
și de distribuția acestor sarcini pe suprafață.

FIBRANgeo Grosime Pachete/ Cantitate/


Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
Rezistența la
compresie
Reacție la foc

B-001
[mm] palet palet [m2] (PL5) (N) (EN 13501-1)
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)
20 16 172,80 0,60
30 16 115,20 0,90 5
40 14 80,64 1,20 5
50 16 69,12 1,50 (grosime 0,033 1 A1
60 16 57,60 1,80 80 mm)
80 14 40,32 2,40 10
100 16 34,56 3,00
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime Pachete/ Cantitate/


Rezistență Rezistență la Conductibilitate
Sarcină concentrată
Rezistența la
Reacție la foc
B-001 XA
termică R tracțiune termică λ compresie
[mm] palet palet [m2] (PL5) (N) (EN 13501-1)
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)
30 16 115,20 0,90
40 14 80,64 1,20 10
50 16 69,12 1,50 (grosime 0,033 0,95 10 A1
60 16 57,60 1,80
80 14 40,32 2,40 50 mm)
100 16 34,56 3,00
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime Pachete/ Cantitate/


Rezistență Rezistență la Conductibilitate
Sarcină concentrată
Rezistența la
Reacție la foc
B-001 AL
termică R tracțiune termică λ compresie
[mm] palet palet [m2] (PL5) (N) (EN 13501-1)
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)
30 16 115,20 0,90 10
40 14 80,64 1,20
50 16 69,12 1,50 (grosime 0,035 0,95 20 A1
60 16 57,60 1,80 50 mm)
80 14 40,32 2,40
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

14
Stratul de izolație este dispus sub căpriori și susține
greutatea acoperișului înclinat. Acesta trebuie să
dispună de caracteristicile mecanice pe care le asigură
produsele FIBRANgeo BP-30 sau FIBRANgeo BP-50.
Soluția cuprinde și membrane FIBRANskin pentru
impermeabilizare și cu rol de barieră contra vaporilor.
Această aplicație este utilizată în principal în cadrul
clădirilor rezidențiale, pentru proiecte noi și de
renovare. Alegerea tipului de panou din vată
minerală bazaltică depinde de valorile
de rezistență termică și rezistență la
compresie, de potențialele sarcini
dinamice și de distribuția acestor sarcini
pe suprafață.

FIBRANgeo BP-30
FIBRANgeo BP-50

SoluțiaFIBRANgeo PITCHED ROOFAcoperiș înclinat cu izolație pe căptușeala tavanului mansardei


Stratul de izolație este dispus în interiorul mansardei și nu susține nicio sarcină. Este
poziționat între grinzi și, de cele mai multe ori, este acoperit cu un strat final din gips-carton
(FIBRANgyps). Soluția cuprinde și membrane FIBRANskin pentru impermeabilizare și cu
rol de barieră contra vaporilor sau un produs din vată minerală cu înveliș (hârtie Kraft sau
folie de aluminiu cu hârtie protectoare ranforsată cu plasă din fibră de sticlă). Grosimea
totală și alegerea tipului de panou din vată minerală bazaltică depind de valorile necesare
de rezistență termică și de spațiul disponibil la nivelul tavanului, fiind necesare în acest caz
valori mai scăzute de rezistență mecanică.

FIBRANgeo R-040
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AW1-AFr15
Cantitate per Rezistență termică R
Grosime [mm] Lățime [mm] Lungime [mm]
• Conductibilitate termică λD: 0.035 W/mK pachet [m2] (m2K/W)
• Rezistență la trecerea aerului: 30 kPa s/m2 30 1000 10000 10 0,85
• Absorbție acustică αw=1 at 50 mm grosime 40 1000 8000 8 1,10
50 1000 6000 6 1,40
• A1 - Ignifug 60 1000 6000 6 1,70

FIBRANgeo R-050
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AW1-AFr30
Cantitate per Rezistență termică R
Grosime [mm] Lățime [mm] Lungime [mm]
• Conductibilitate termică λD: 0.035 W/mK pachet [m2] (m2K/W)
• Rezistență la trecerea aerului: 30 kPa s/m2 30 1000 9000 9 0,85
40 1000 8000 8 1,10
• Absorbție acustică αw=1 at 50 mm 50 1000 6000 6 1,40
• A1 - Ignifug 60 1000 6000 6 1,70

Produse complementare

FIBRANskin
membrane
Membranele FIBRANskin asigură
o barieră contra vaporilor și
impermeabilizare

FIBRANfilter FIBRANskin SEAL FIBRANskin BARRIER


Material geotextil, pentru Strat de plastifiere, Barieră de vapori
acoperișuri inversate (membrană deasupra izolației) (membrană sub izolație)

15
Soluția FIBRANgeo ETICS Sisteme compozite pentru termoizolații exterioare
Sistem de Termoizolație Exterioară ETICS

Cărămidă

Cea mai eficientă metodă de termoizolare a fațadei clădirii


este cea pusă în practică prin instalarea materialului izolant
pe partea exterioară a peretelui. În acest fel, punțile termice
Ipsos
sunt reduse la minimum, asigurându-se economii maxime de
energie, iar clădirea fiind protejată împotriva uzurii cauzate de
condițiile din exterior. Construcția se folosește de capacitatea
termică a elementelor de construcție (stâlpi, grinzi, pereți) și Ancore de fixare mecanică
îmbunătățește comportamentul termic pe parcursul zilei.
ETICS (External Thermal Insulation Composite System)
constituie o soluție excelentă pentru renovarea și
îmbunătățirea aspectului clădirilor vechi, odată cu creșterea FIBRANgeo BP-ETICS
performanțelor termice.
Egalizare armată și înveliș

Posibilă izolație de pornire din


FIBRANxps ETICS GF

MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr60
FIBRANgeo BP-ETICS Grosime Plăci Cantitate per Pachete Cantitate per Rezistență termică
[mm] per pachet pachet [m2] per palet palet [m2] R (m2K/W)
30 8 4,80 20 96,00 0,85
40 7 4,20 18 75,60 1,10
50 6 3,60 16 57,60 1,40
60 5 3,00 16 48,00 1,70
70 4 2,40 18 43,20 2,00
80 3 1,80 20 36,00 2,25
100 3 1,80 16 28,80 2,85
Produs certificat conform ETAG 004, pen- 120 2 1,20 20 24,00 3,40
140 2 1,20 18 21,60 4,00
tru utilizare în sisteme compozite pentru 160 1 0,60 16 19,20 4,55
termoizolații exterioare (ETICS) 180 1 0,60 14 16,80 5,10
• Conductibilitate termică λD: 0.035 W/mK 200 1 0,60 12 14,40 5,70
Plăci izolante din vată minerală pentru

220 1 0,60 22 13,20 6,25


• Rezistență la tracțiune perpendiculară pe fețe, 240 1 0,60 20 12,00 6,85
TR > 10 kPa 260 1 0,60 18 10,80 7,40
• Tensiune de compresie > 30 kPa 280 1 0,60 18 10,80 8,00
300 1 0,60 16 9,60 8,55
• A1 - Ignifug
Dimensiunea plăcii: 600 x 1000 mm

FIBRANgeo FREZA FIBRANgeo CAPS FIBRANgeo FASTENER


Sculă de frezat Elemente speciale din vată Disponibile cu diverse
metalică (70 mm) minerală (sau polistiren) lungimi pentru
, cu diametrul de 68 mm compatibilitate cu
și grosimea de 15 mm, orice grosime a ETICS.
pentru acoperirea perfectă
a elementelor de fixare.

16
Soluția FIBRANproducts ETICS
Produse izolante care pot lucra împreună

Vată minerală bazaltică


FIBRANgeo BP-ETICS

FIBRANgeo
Placă de rigips ranforsată
FIBRANgyps NEXT

Barieră antiincendiu
ZONĂ BARIERĂ ANTIINCENDIU FIBRANgeo BP-ETICS Fire Barrier

FIBRANgyps NEXT

Polistiren extrudat
ZONĂ UMEDĂ
FIBRANxps GF ETICS
FIBRANxps BT

FIBRANxps 300L
FIBRANxps

SUBSOL

17
Sistem de Termoizolație Exterioară ETICS

Sistem ETICS cu FIBRANgeo BP-ETICS


Plăci izolante din vată minerală pentru

FIBRANskin SEAL
Θερμομόνωση με διογκωμένη πολυστερίνη
Membrană care permite
circulația aerului, potrivită
TERMOPOR

TERMOPOR

TERMOPOR

Π ρ ότ υπα
EP S 10 0

EP S 10 0
μέτρησης

pentru suprafețe verticale, cum


G R A F IT

G R A F IT

G R A F IT
Μονάδες

EP S 60

EP S 80

EP S 80

E TI C S

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ar fi ETICS și fațadele ventilate. Διαστάσεις πλακών mm


1000
/500
1000
/500
1000
/500
1000
/495
1000
/495
100
/500
BDS
EN 822

Produse complementare Πάχος

Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας


mm 20-100 20-120 20-150 20-120 20-120
50-70-80-100-
120
BDS
EN 823

BDS
w/mK 0,038 0,034 0,034 0,032 0,031 0,032
στους 10ο C EN 12667

FIBRANxps ETICS GF FIBRANxps 300 FIBRANxps CAP FIBRANeps TERMOPOR


Κατηγορία Ακαυστότητας E E E E E E
BDS
EN 13501

Αντοχή σε 10% συμπίεση πάχους BDS


kPa 60 80 100 80 100 100
EN 826

Plăci din polistiren extrudat cu Plăci termoizolante realizate din Elemente speciale din polistiren
FIBRANeps GRAFIT
Αντοχή σε κάμψη BDS
kPa 200 200 200 200 EN 12089

suprafață rugoasă, pentru o aderență polistiren extrudat, cu rezistență extrudat, cu diametrul de 68 mm


Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετο στις
150 150 200
όψεις

îmbunătățită și o difuzie îmbunătățită mecanică ridicată și absorbție și grosimea de 15 mm, pentru


Αντίσταση διαπερατότητας BDS
30 30 40 40 40 40

Plăci izolante din polistiren expandat


EN 12086

a vaporilor. Certificate pentru sistemele scăzută a apei. acoperirea perfectă a orificiilor Απορρόφηση νερού % κ.ο. ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
BDS
EN 12087

ETIC conform ETAG 004. elementelor de fixare. (alb și gri)


λD = 0,033 W/mK, grosime ≤60 mm
λD = 0,033 W/mK, grosime ≤60 mm 0,034 W/mK, grosime >60 mm Diametru: 68 mm,
0,034 W/mK, grosime >60 mm Grosime: 15 mm
Ambalare: 200 unități/ cutie

Pentru informații suplimentare cu privire la produsele și soluțiile FIBRANxps, vă rugăm să consultați catalogul XPS: 100 de produse FIBRANxps din polistiren extrudat
18
Soluția FIBRANgeo ETICS + FIBRANgyps NEXT Izolarea fațadelor

Descrierea produsului
Plăci din ipsos acoperite pe ambele fețe cu ranforsare realizată din fibră
de sticlă, cu aditivi din componente speciale care conferă o rezistență
deosebită la agenți atmosferici, șocuri, abraziune și îndoire.

Marcaj CE GM H1R conform UNI EN 15283-1.


Conformitate cu ASTM C1177 pentru utilizare în exterior.

FIBRANgyps NEXT BOARD


Placă de gipscarton Marcată CE GM H1R
Dimensiuni 120 x 200 cm
Grosime 12,5 mm
Masă de suprafață 10,00 kg/m2
Margine BA
Conductibilitate termică (10°C) λd = 0,225 W/m K
Clasa de reacție la foc A1
Căldură specifică cp = 1,0 theoretical value according EN 12524
Absorbția apei ≤ 3%
Rezistență la îndoire transversală ≥ 300 N
Rezistență la îndoire longitudinală ≥ 725 N
Cicluri de variație dimensională 4 zile Transversal: 0,22 mm/m
23°C 50% RH / 3gg 30°C 90% RH Longitudinal: 0,03 mm/m
Rezistență la mucegai Fără creștere

Componente FIBRANgyps NEXT SYSTEM

FIBRANgyps FIBRANgyps FIBRANgyps FIBRANgyps FIBRANgyps


NEXT MESH TAPE NEXT SCREWS NEXT CORNER NEXT BASE
Plasă ranforsată Bandă pentru rostuit Pentru șuruburi de exterior Colțare cu plasă PROFILE
Plasă realizată din fir din fibră de sticlă Bandă adezivă cu inerție Șuruburi autoperforante, cu Colțar din PVC cu plasă
cu prelucrare antialcalină, cu inerție chimică ridicată, cu lungimi de 25 și 39 mm, cu Profile pentru
alcalino-rezistentă, alb. FIBRANgyps
chimică ridicată, certificată ETAG 004. prelucrare antialcalină, tratament anticoriziv RUSPERT
utilizată pentru finisarea care garantează o rezistență NEXT BOARD,
rosturilor. de 500 de ore la încercarea în grosime 12,5
ceață salină. mm.

19
Soluția FIBRANgeo VENTILATED FACADE Izolație din vată minerală
bazaltică pentru fațade ventilate
Fațade Ventilate

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/
palet
Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc

B-570 YM
[m2] (m2K/W) (kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)
40 12 86,40 1,20
Panouri acoperite cu
fibră de sticlă neagră 50 12 69,12 1,50
(60gr/m2) 60 12 60,48 1,80
80 12 43,20 2,40
100 12 34,56 3,00 1
50 0,033 (la o grosime A1
120 10 28,80 3,60 >= 50 mm)
140 12 25,92 4,20
160 10 21,60 4,80
180 8 17,28 5,45
200 12 17,28 6,05
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm
Plăci izolante din vată minerală pentru

Cantitate/ Rezistență Rezistență la Conductibilitate Absorbția Reacție


FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/
palet
palet
[m2]
termică R
(m2K/W)
tracțiune
(kPa)
termică λ
(W/mK)
sunetului
aw
la foc
(EN 13501-1)
B-570 XA 30 12 112,32 0,90
Panouri acoperite
cu hârtie Kraft 40 12 86,40 1,20
50 12 69,12 1,50 1
50 0,033 (la o grosime F
60 12 60,48 1,80 >= 50 mm)
80 12 43,20 2,40
100 12 34,56 3,00
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/
palet
Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc

B-050 YM
[m2] (m2K/W) (kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)
40 10 86,40 1,15
Panouri acoperite cu
fibră de sticlă neagră 50 10 72,00 1,45
(60gr/m2) 60 10 57,60 1,75
80 10 43,20 2,35
100 10 36,00 2,90 1
30 0,034 (la o grosime A1
120 10 28,80 3,50 >= 50 mm)
140 12 25,92 4,10
160 10 21,60 4,70
180 8 17,28 5,25
200 12 17,28 5,85
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime Pachete/


Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc
B-050 XA
[mm] palet
[m2] (m2K/W) (kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)
Panouri acoperite 40 10 86,40 1,15
cu hârtie Kraft 50 10 72,00 1,45 1
60 10 57,60 1,75 30 0,034 (la o grosime F
80 10 43,20 2,35 >= 50 mm)

100 10 36,00 2,90


Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

20
Fațada ventilată este o soluție de înaltă performanță pentru
pereții exteriori ai clădirilor. Aceasta este definită prin
prezența unui interval de aer între corpul principal al clădirii
și învelișul exterior al acesteia, realizat de obicei prin placare
(plăci ceramice, piatră, marmură, panouri metalice) ancorată
mecanic de structura principală.

Vata minerală bazaltică este materialul izolant ideal pentru


această aplicație, deoarece acesta combină termoizolarea
eficientă cu protecția împotriva incendiilor, cu izolarea fonică
și cu permeabilitatea excelentă la vapori. Utilizarea unui
înveliș din fibră de sticlă neagră pe vata minerală bazaltică o
protejează împotriva uzurii (ruperii) și infiltrării apei.

Panourile din vată minerală bazaltică FIBRANgeo B-050


și B-570, ambele cu învelișuri YM (vată din fibră de sticlă
nețesută neagră) și XA (hârtie Kraft), sunt special concepute
pentru această aplicație. În plus, acestea sunt încadrate în
clasa de reacție la foc A1, ceea ce înseamnă că sunt ignifuge,
asigurând astfel protecția la foc a clădirilor înalte, așa cum
Fațadă ventilată, cu
este prevăzut în legislațiile din majoritatea țărilor europene.
FIBRANgeo B-570-YM

Produse complementare

FIBRANskin
membrane
Membranele FIBRANskin asigură
o barieră contra vaporilor și
impermeabilizare

FIBRANfilter FIBRANskin SEAL FIBRANskin BARRIER


Material geotextil pentru Strat de plastifiere, Barieră de vapori
acoperișuri inversate (membrană deasupra izolației) (membrană sub izolație)

21
Soluția FIBRANgeo DRY CONSTRUCTION Pereți interiori
Construcții Uscate

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/
palet
Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc
B-030 30 10
[m2]
115,20
(m2K/W)
0,85
(kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)

40 10 86,40 1,15
50 10 72,00 1,45 1
60 10 57,60 1,75 30 0,034 (la o grosime A1
>= 50 mm)
80 10 43,20 2,35
100 10 36,00 2,90
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/
palet
Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc
B-040 40 10
[m2]
86,40
(m2K/W)
1,15
(kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)

50 10 72,00 1,45 1
60 10 57,60 1,75 15 0,034 A1
Plăci izolante din vată minerală pentru

(la o grosime
80 10 43,20 2,35 >= 50 mm)
100 10 36,00 2,90
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/
palet
Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc
B-050 30 10
[m2]
115,20
(m2K/W)
0,85
(kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)

40 10 86,40 1,15
50 10 72,00 1,45 1
60 10 57,60 1,75 30 0,034 (la o grosime A1
>= 50 mm)
80 10 43,20 2,35
100 10 36,00 2,90
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

Construcția uscată (realizată fără utilizarea ipsosului sau a mortarului), accelerează procesul de construire și este cea mai obișnuită metodă
de realizarea a pereților despărțitori la interior. Această metodă este utilizată foarte frecvent în clădiri comerciale și administrative,
deoarece facilitează realizarea rapidă a lucrărilor și permite efectuarea cu ușurință a modificărilor. Caracteristicile tehnice cheie pe care un
perete uscat trebuie să ofere, în afară de rezistența mecanică, sunt fonoizolarea, termoizolarea și protecția împotriva incendiilor.
Produsele FIBRANgeo din seria B sunt ideale pentru această aplicație, deoarece asigură fonoizolație și termoizolație eficiente, protecție
împotriva incendiilor (sunt încadrate în clasa de reacție la foc A1, ceea ce înseamnă că sunt ignifuge) și o rezistență mecanică suficientă
pentru a-și putea păstra forma de-a lungul întregii durate de viață a construcției.

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/
palet
Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc
B-060 30 10
[m2]
115,20
(m2K/W)
0,85
(kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)

40 10 86,40 1,15
50 10 72,00 1,45 1
60 10 57,60 1,75 35 0,034 (la o grosime A1
>= 50 mm)
80 10 43,20 2,35
100 10 36,00 2,90
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/
palet
Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc
B-570 30 12
[m2]
112,32
(m2K/W)
0,90
(kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)

40 12 86,40 1,20
50 12 69,12 1,50 1
60 12 60,48 1,80 50 0,033 (la o grosime A1
>= 50 mm)
80 12 43,20 2,40
100 12 34,56 3,00
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime Pachete/


Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc
B-001
[mm] palet
[m2] (m2K/W) (kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)
20 16 172,80 0,60
30 16 115,20 0,90
40 14 80,64 1,20 1
50 16 69,12 1,50 60 0,033 (la o grosime A1
60 16 57,60 1,80 >= 50 mm)
80 14 40,32 2,40
100 16 34,56 3,00
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

22
Instalare pereți din rigips cu FIBRANgyps

ETA 13/0631
Pereții despărțitori și sistemele de placare FIBRAN au
obținut ETA 13/0631 din partea Instituto de Ciencias
de la Costrucciòn Eduardo Torroja de Madrid.
Produse complementare

FIBRANgyps SUPER FIBRANgyps CARE® FIBRANgyps H2 13 FIBRANgyps F 13


Plăci pe baza de ipsos pentru aplicații Gipscarton special fabricat prin Plăci pe bază de ipsos cu aditivi Plăci pe bază de ipsos cu aditivi
speciale, cu rezistență ridicată, tehnologia inovatoare FIBRAN CARE: pentru reducerea absorbției apei. cum ar fi vermiculita și fibre
duritate mai mare a suprafeței, cu neutralizarea poluanților atmosferici Tip H2, marcaj CE conform UNI de sticlă pentru îmbunătățirea
densitate controlată, cu absorbție (VOC) și a mirosurilor fără eliberarea EN 520, o față decorativă verde. aderenței la temperaturi ridicate și
redusă a apei (H1) și cu fibre de sticlă acestora înapoi în mediul înconjurător. rezistență la foc.
suplimentare pentru a îmbunătăți Tip standard A, marcaj CE conform Tip F, marcaj CE conform UNI EN
aderența la temperaturi ridicate. UNI EN 520, o față decorativă albă. Fără 520, o față decorativă roz.
emisii de poluanți în mediul interior -
Tip DFH1IR, marcaj CE conform UNI clasificare A + în conformitate cu EN
EN 520, o față decorativă albastru ISO 16000-09.
deschis.

FORMALDEHYDE
ABSORPTION

FIBRANgyps NEXT COAT FIBRANgyps GLUE FIBRANgyps JF60 FIBRANgyps JF READYMIX


Pulbere de finisare pentru Adeziv de înaltă densitate pe bază Umplutură pentru rosturi, sub formă de Compoziție pentru o aplicare
amestecare cu apă, pe bază de de ipsos, sub formă de pulbere pulbere pentru amestecare cu apă în vederea rapidă și ușoară, ușurată cu 25%
liant hidraulic, și aditivi speciali pentru amestecare cu apă în aplicării manuale, timp de uscare mediu. A se în comparație cu umplutura
care conferă produsului aderență și vederea aplicării manuale. utiliza la temperaturi cuprise între 5° and 35°C. tradițională pentru rosturi, foarte
elasticitate remarcabile. Marcaj CE conform EN 14496. Marcaj CE conform UNI EN 13963. elastică și moale.

23
Soluția FIBRANgeo FLOORS izolație sub podele pentru un
comportament acustic îmbunătățit
Pardoseli

Rezistență Rezistență la Conductibilitate Rezistența la


FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
termică R
(m2K/W)
tracțiune
(kPa)
termică λ
(W/mK)
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
compresie
(CS10) (kPa)
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-30 30 20 115,20 0,80
40 20 86,40 1,10
50 20 72,00 1,35
60 20 57,60 1,65
80 20 43,20 2,20
100 16 34,56 2,75 10 0,036 400 30 A1
120 20 28,80 3,30
Plăci izolante din vată minerală pentru

140 18 25,92 3,85


160 14 20,16 4,40
180 14 20,16 5,00
200 12 17,28 5,55
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-40
(m2K/W) (kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)
40 20 86,40 1,10
50 20 72,00 1,35
60 20 57,60 1,65
80 20 43,20 2,20
100 16 34,56 2,75 15 0,036 550 40 A1
120 20 28,80 3,30
140 18 25,92 3,85
160 14 20,16 4,40
180 14 20,16 5,00
200 12 17,28 5,55
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-50 30 20 115,20
(m2K/W)
0,80
(kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)

40 20 86,40 1,05
50 20 72,00 1,35
60 20 57,60 1,60
80 20 43,20 2,15 15 0,037 600 50 A1
100 16 34,56 2,70
120 20 28,80 3,20
140 18 25,92 3,75
160 14 20,16 4,30
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/ Cantitate/
palet palet [m2]
Rezistență
termică R
Rezistență la Conductibilitate
tracțiune termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
BP-70 40 20 86,40
(m2K/W)
1,00
(kPa) (W/mK) (CS10) (kPa)

50 20 72,00 1,25
60 20 57,60 1,50
80 20 43,20 2,05
100 24 34,56 2,55 20 0,039 700 70 A1
120 20 28,80 3,05
140 36 25,92 3,55
160 28 20,16 4,10
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm (disponibile și ca plăci vrac de 1000 x 1200 mm pe paleți)

FIBRANgeo Grosime Pachete/


Cantitate/
palet
Rezistență
termică R
Rezistență la
tracțiune
Conductibilitate
termică λ
Absorbția
sunetului
Reacție
la foc
B-001
[mm] palet
[m2] (m2K/W) (kPa) (W/mK) aw (EN 13501-1)
20 16 172,80 0,60
30 16 115,20 0,90
40 14 80,64 1,20 1
50 16 69,12 1,50 60 0,033 (la o grosime A1
60 16 57,60 1,80 >= 50 mm)
80 14 40,32 2,40
100 16 34,56 3,00
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

24
Utilizarea produselor din seria FIBRANgeo B sau BP
pentru podele flotante asigură o fonoizolație excelentă
împotriva zgomotelor de impact și a zgomotelor
propagate prin aer. Caracteristicile mecanice ale plăcilor
din vată minerală bazaltică asigură rezistența tehnică a
construcției.

Fonoizolare a podelei flotante cu


FIBRANgeo B-571

Produse complementare

FIBRANxpe FIBRANskin SEAL


Folie din polietilenă expandată Strat de plastifiere,
pentru absorbția vibrațiilor și (membrană deasupra izolației)
fonoizolație. Dispune de sta-
bilitate dimensională ridicată și
uniformitate, este flexibilă, nu
oxidează și nu este afectată de
bacterii și ciuperci.

FIBRANgeo Grosime
[mm]
Pachete/palet
Cantitate/
palet [m2]
Rezistență
termică R
Conductibilitate
termică λ
Sarcină concentrată
(PL5) (N)
Rezistența la
compresie
Reacție la foc
(EN 13501-1)
B-051
(m2K/W) (W/mK) (CS10) (kPa)
20 20 172,80 0,55
30 20 115,20 0,85
40 20 86,40 1,10
50 20 72,00 1,40
60 20 57,60 1,70
80 20 43,20 2,25 0,035 200 20 A1
100 24 34,56 2,85
120 20 28,80 3,40
140 16 23,04 4,00
160 14 20,16 4,55
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Grosime Pachete/ Cantitate/


Rezistență
termică R
Conductibilitate
termică λ
Sarcină concentrată
Rezistența la
compresie
Reacție la foc

B-571
[mm] palet palet [m2] (PL5) (N) (EN 13501-1)
(m2K/W) (W/mK) (CS10) (kPa)
20 20 172,80 0,55
30 20 115,20 0,85
40 20 86,40 1,10
50 20 72,00 1,40 0,035 350 25 A1
60 20 57,60 1,70
80 20 43,20 2,25
100 24 34,56 2,85
Dimensiunea plăcii: 600 x 1200 mm

25
MANIPULARE ȘI DEPOZITARE
Se recomandă ca produsele FIBRANgeo să fie depozitate în interior. Dacă sunt depozitate în aer liber, acestea
trebuie protejate împotriva oricărei impregnări. Paleții înveliți într-o folie PE etanșă pot fi depozitați în
exterior. Pachetele separate trebuie așezate pe un palet plan, fără a intra în contact direct cu solul.
Dacă o parte a produsului se umezește, aceasta trebuie uscată înainte de instalare. Vata minerală bazaltică
se usucă rapid, iar proprietățile izolante ale acesteia rămân neschimbate după uscare.
Produsele FIBRANgeo sunt inerte din punct de vedere chimic şi nu permit dezvoltarea microorganismelor,
a insectelor sau rozătoarelor.
Manipularea, încărcarea și descărcarea produselor trebuie realizate cu grijă, în scopul evitării deteriorării
ambalajului și a muchiilor plăcilor.

UTILIZARE ȘI PROTECȚIE PERSONALĂ


Pentru selectarea și utilizarea produselor FIBRANgeo, trebuie luate în considerare toate exigențele cu privire
la proiectare.
FIBRANgeo products should be protected from impregnation, prior to and during application. The packaging
film should be removed with care just before installation.
Suprafețele de lucru trebuie menținute curate. Contactul excesiv al ochilor și al pielii cu reziduuri de
materiale, fibre și praf trebuie evitat, fiind necesară utilizarea echipamentelor de protecție corespunzătoare
(mănuși, ochelari, căști).
Trebuie asigurată o ventilare suficientă a spațiilor de lucru, iar dispozitivele de tăiere trebuie prevăzute
întotdeauna cu sistem mecanic de aspirare a prafului.
Produsele din vată minerală bazaltică nu sunt considerate deșeuri periculoase. Eliminarea deșeurilor trebuie
efectuată în conformitate cu reglementările naționale și locale.

FIBRAN își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz caracteristicile produselor. După cunoștința noastră,
informațiile cuprinse în cadrul prezentei publicații sunt corecte în momentul tipăririi. Dat fiind faptul că
FIBRAN se obligă să asigure actualizarea publicațiilor, înainte de folosirea materialelor, utilizatorii trebuie
să consulte compania în ceea ce privește valabilitatea informațiilor.

26
Ce reprezintă FIBRAN?

FIBRAN înseamnă calitate. Realizăm produse destinate izolării termice și fonice, precum
și protecției împotriva incendiilor, acordând o atenție deosebită garantării faptului că
materialele noastre îndeplinesc cerințele tehnice și respectă valorile declarate.

FIBRAN înseamnă corectitudine. Respectăm arhitectul, inginerul, constructorul,


utilizatorul și beneficiarul proiectului prin furnizarea de declarații veridice după testări
și verificări aprofundate ale produselor. Proiectanții și auditorii energetici se pot baza
pe datele noastre tehnice, iar constructorii pot avea încredere în materialele noastre.

FIBRAN înseamnă moralitate. Prețuim moralitatea și practicile comerciale loiale,


facem tot ce ne stă în putință pentru a ne onora angajamentele, pentru a plăti la
timp oamenii, partenerii și furnizorii, pentru a răspunde la revendicări și pentru a ne
îndeplini toate obligațiile. Suntem alături de utilizatorul produsului după vânzare.

FIBRAN înseamnă familie. Chiar și după ce a ajuns o organizație internațională cu


fabrici în șase țări, compania își păstrează un puternic nucleu familial și valori care
sunt transmise prin oamenii săi.

FIBRAN înseamnă viitor. Proiectăm soluții pentru construcțiile viitorului. Studiem


tehnologii pentru anii ce vor urma. Pregătim răspunsuri la provocările următorului
deceniu și facem parte din mai multe asociații internaționale. Ne sprijinim angajații și
partenerii în sensul unei dezvoltări comune.

27