Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de optional

Programa de opțional se elaborează pe baza modelului de proiectare pe competențe al


programelor de trunchi comun în vigoare și are urmatoarea structură:

1. nota de prezentare

2. competențele generale

3. competențele specifice și exemple de activități de învățare

4. conținuturi

5. sugestii metodologice

6. bibliografie

Nota de prezentare motiveaza cursul propus (spre exemplu, din perspectiva nevoilor de
învățare pe care le au elevii sau a nevoilor comunității locale). Competențele generale fac
referire la competențele generale ale disciplinei de trunchi comun și acestea trebuie să
constituie categorii de operare definitorii pentru tematica abordată. Competențele specifice
sunt formulate după modelul celor din programele școlare pentru disciplinele de trunchi
comun, însă acestea nu vor fi reluate, ci adaptate la tematica abordată. Conținuturile includ
aspecte care oferă baza de operare pentru formarea competențelor. Ca în cazul programelor
disciplinelor de trunchi comun, ele nu sunt un scop în sine, ci mijloace pentru formarea
competențelor. Sugestiile metodologice includ recomandări referitoare la strategiile didactice,
tipuri de exerciții și modalități de evaluare.

Diferențele vizibile dintre programa de opțional și modelul de proiectare pentru gimnaziu


este nota de informare, care cuprinde motivația propunerii disciplinei respective. Orice
profesor poate să propună un opțional nou, însă el trebuie să motiveze clar de ce îl face necesar
în școală sau în comunitatea locală.

Asemănările sunt competențele generale și specifice, care urmăresc aceleași modele și


aceleași scopuri.

Am luat ca model de proiectare de pe link-ul oferit disciplina opțională „Pregătiți pentru


viață. Educație pentru viață și comunitate”, care poate fi predată la clasele V-VIII:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2018-progr/GIMN/Pregatiti%20pentru
%20viata_Clasele%20V-VIII_opt.pdf.
Nota de prezentare motivează alegerea acestei tematici: „programa propusă: pune
accent pe un program de dezvoltare a caracterului, prin consolidarea responsabilității şi
interacțiunii sociale sănătoase; ajută elevii să înțeleagă stadiile de dezvoltare fizică, emoțională
şi intelectuală; integrează discutarea noțiunilor de sexualitate treptat, adecvat vârstei”.

Competențele generale sunt:

- Manifestarea unor atitudini pozitive față de sine și față de mediul fizic și social

- Aplicarea adecvată a unor norme de relaționare dezirabile în contexte de viață variate

- Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva specificului vârstei
pubertății și a adolescenței.

In funcție de clasă, sunt prezentate competențele specifice și conținuturile de învățare.


Iar, la final, avem sugestiile metodologice, care ne prezintă nevoile la care programa dorește să
răspundă: „nevoia de educație pentru gestionarea emoțiilor, nevoia de relaționare eficientă în
contexte de viață și de a rezista la presiunea grupului, nevoia de a învăța gestionarea
conflictelor, nevoia de a combate violența și fenomenul de hărțuire (bullying), nevoia de
educație pentru sănătate, nevoia de combatere a comportamentelor de risc specifice perioadei
pubertății și adolescenței, nevoia de pregătire pentru diferite momente și praguri ale vieții.”

Asa cum se observa, programa pentru opțional cuprinde câteva elemente „extra”,
precum motivația și elementele metodologice, însă, la bază, ea este proiectată tot pe baza
odelului de proiectare general pentru gimnaziu.

În elaborarea programei pentru opțional, cadrul didactic trebuie să țină cont de lista de
verificare pentru proiectul de programă de opțional. Acestea ar trebui să fie incluse și în fișa de
aprobare de la nivelul comisiei de curriculum de la nivelul instituției, care își dă acordul pentru
opționalul propus. După obținerea aprobării și înregistrării opționalului în școală, cadrul didactic
trimite documentul spre a fi aprobat de inspectorul de specialitate care va urmări în evaluarea
și aprobarea opționalului aceleași elemente din lista de verificare.

S-ar putea să vă placă și