Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Citeşte, cu atenţie, şi rezolvă cerinţele de mai jos:

I. Precizaţi valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în textul de mai


jos:
“Unii prieteni se miră de ce te desparţi pentru totdeauna de dânşii în clipa când ţi-au dovedit că
nu ţi-au fost niciodată prieteni”.
“Când doi oameni au aceeaşi idee, aceasta înseamnă că nu este nici a unuia, ci a întregii
societăţi în care trăiesc”.

II. Subliniază predicatele, desparte în propoziţii textul şi precizează felul subordonatelor


1. Sora mea, Maria, a ieşit ce şi-a propus.___________

2. Am primit un dar cum n-am mai primit în viaţa mea. __________

3. El nu şi-a dat seama că a greşit din nou. __________

4. Cu siguranţă că vom pleca mâine.____________

5. Am ajutat pe cine nu merita. _________

6. El pare că citeşte o carte. ____________

7. Fără îndoială că va reuşi la examen. _______

8. Datoria oricui împrumută o carte este a o restitui._______

9. Cine este înțelept, se va pregări mai bine.___________

10. Mă gândesc cum voi rezolva problema._________

III. Alcătuiți fraze în care propozițiile subordonate învățate să fie introduse prin pronumele
relativ cine

SB___________________________________________________________________________
PR___________________________________________________________________________
AT___________________________________________________________________________
CD___________________________________________________________________________
CI____________________________________________________________________________