Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor :

Clasa a VIII-a

Nume şi prenume elev________________________


Data

Propoziţiile subordonate: AT, SB, PR, CD, CI

1. Identificaţi felul propoziţiilor din următoarele enunţuri:

Era să pierdem trenul.

Uite ce am construit.

Aceea pe care ai întâlnit-o este prietena mea.

Răbdarea lui înseamnă că are multă înţelepciune.

E vai de cine nu învaţă

Voi alege cartea oricui este originală.

Nu am observat ce ţi s-a întâmplat.

Se aude că mulţi tineri vor pleca la munte.

Aseară am ascultat o melodie care m-a fascinat.

Cine este copil are nevoie de afecţiune.

Verişorul meu a ajuns să deţină multe afaceri.

Maria pictează orice îi place.

2. Alcătuiţi propoziţii subordonate :AT,SB, PR,CD, CI care să fie introduse prin:


că, unde şi care.

3. Arătaţi ce sunt ca parte de vorbire termenii regenţi ai următoarelor propoziţii


subordonate:

Trebuie să plecaţi mai târziu.

Ideea pe care o are este genială.


Este capabil să rezolve aceste exerciţii.

Tu porţi ce ai primit.

Tăcerea lui înseamnă că a înţeles.

4. Alcătuiţi enunţuri cu următoarele tipuri de propoziţii subordonate, având ca


termeni regenţi:

a.propoziţie subordonată subiectivă- un verb impersonal la diateza pasivă

b propoziţie subordonată completivă directă- o locuţiune verbală tranzitivă

c propoziţie subordonată predicativă - un verb copulativ

d propoziţie subordonată completivă indirectă - un adjectiv

e propoziţie subordonată aributivă- un numeral cu valoare substantivală