Sunteți pe pagina 1din 1

În ce măsură softurile educaţionale de care dispuneţi pentru disciplina dvs.

servesc scopurilor de dezvoltare a capacităţilor de gândire de ordin superior – analiză,


sinteză, evaluare, creare?

Un model de gândire reprezintă o aproximare a câmpurilor informaţionale existente în


jurul nostru cu elemente cognitive structurate. O structură cognitivă cuprinde: baza de cunoştinţe,
anumite reguli de inferenţă şi un sistem valoric de referinţă. Baza de cunoştinţe se formează şi se
adaptează în permanenţă,  adică continuu; pe măsura ce baza de cunoştinţe este mai mare, ea
garantează performanţe mai reuşite ale modului de gândire. Regulile de inferenţă sunt operaţii
ale gândirii prin care se trece de la un enunţ la altul în mod inductiv sau deductiv, direct sau
indirect. Sistemul valoric de referinţă cuprinde un set de valori morale, religioase, economice,
juridice, estetice, culturale etc. pe care o persoană le utilizează în luarea deciziilor.

Desigur, edificiul gândirii are pe treapta sa cea mai înaltă şi, în acelaşi timp ca scop final,
dezvoltarea abilităţilor de ordin superior, cum sunt analiza, sinteza, rezolvarea de probleme,
judecata  critică.  Învăţarea asistată de softuri educationale care  implică  situaţii  problematice 
cu  grade  de  dificultate progresive, îl determină pe elev să antreneze cunoştinţele, operaţiile
intelectuale necesare, să-şi construiască sisteme cognitive, structuri operaţionale adecvate, în
legătură cu trebuinţele teoretice şi cele practice solicitate de sarcinile şcolare. Desigur, subliniez,
depinde de elv, de gradul de implicare dar si de gradul de antrenare si interactiune al
profesorului. Un professor bine pregatit, empatic va reusi intotdeauna, indiferent de modalitatea
de transmitere a informatiei- on line sau face-to-face sa antreneze operatiile de ordin superior ale
gandirii, evitand astfel monotonia.

Şcoala nu mai poate produce roboți eficienţi de executare a sarcinilor,  ci este  necesar 
să  formeze persoane care gândesc  şi au capacitatea să gândească abstract, creativ şi eficient, ca
unul dintre obiectivele de învăţământ general.