Sunteți pe pagina 1din 1

5.

DREPT VAMAL ŞI FISCAL

Coordonator disciplină:
lect.dr. Silvia CRISTEA

1. OBIECTIVE
Disciplina “DREPT VAMAL ŞI FISCAL”, concepută şi elaborată ca parte integrantă
a pregătirii de specialitate a economiştilor, oferă cunoştinţe indispensabile pentru însuşirea
reglementărilor legale, necesare studenţilor facultăţii de Economie Generală, specializarea
Economia şi dreptul afacerilor. Problematica cursului alcătuita pe baza legislaţiei în
vigoare, a literaturii juridice şi a practicii judecătoreşti, transmite studenţilor cunoştinţe
privind conţinutul normativ al reglementărilor juridice şi le formulează deprinderi practice
pentru aplicarea normelor juridice în diferitele situaţii concrete pe care le înfăţişeaza
activitatea economică.

2. CONŢINUTUL DISCIPLINEI
Partea I – Dreptul vamal. 1. Sistemul şi politica vamală. 2. Taxele vamale. 3. Organizarea
vamală. 4. Procedura vamală.
Partea a II-a – Dreptul fiscal. 1. Teoria generală a impozitelor. 2. Impozitarea persoanelor
juridice. 3. Impozitarea persoanelor fizice. 4. TVA; V. Accizele; VI. Taxele şi impozitele
locale

3. MODUL DE NOTARE
Examinare finală: 100%.

4. BIBLIOGRAFIE
1. Ioan Condor şi Silvia Cristea-Condor – “Drept vamal şi fiscal”, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2002.
2. Ioan Condor – “Procedura fiscală”, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2000.
3. Gheorghe Caraiani, Cornel Cazacu – “Vămuirea mărfurilor de import-export”, Ed.
Economică, Bucureşti, 1996.
4. Coordonator Ioan Condor, Radu Stancu, Silvia Cristea, Drept financiar bugetar şi fiscal,
vol. I şi II, Ed. SC Condor Consulting & Taxation SRL, Bucureşti, 2003.
5. Ioan Condor – “Accizele”, Ed. SC Condor Consulting & Taxation SRL, Bucureşti, 2002.
6. Ioan Condor – “Evitarea dublei impuneri pe venit şi pe avere”, Ed. Tribuna Economică,
Bucureşti, 1999.
Acte normative: Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit modificată prin OG nr.
36/2003 şi Instrucţiunile din 16 august 2002 privind metodologia de calcul a impozitului pe
profit; Ordonanţa nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată şi modificată prin legea nr.
493/2002 modificată prin OG nr. 36/2003 şi Normele Metodologice din 16 ianuarie 2003,
de aplicare a OG nr. 7/2001; Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
modificată prin OG nr. 36/2003; Legea nr. 523/2002 pentru aprobarea OUG nr. 158/2001
privind regimul accizelor şi Legea nr. 521/2002; Ordonanţa nr. 36/2002 privind impozitele
şi taxele locale republicată prin OG nr. 36/2003 şi Normele metodologice pentru aplicarea
OG nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele.