Sunteți pe pagina 1din 18

FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii


Master Ingineria Clădirilor

LUCRARE DE DISERTAȚIE

Masterand: Aanei Ionel Laurentiu

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

ANALIZA STRUCTURILOR METALICE ALE


CLĂDIRILOR ETAJATE LA ACȚIUNEA
SEISMICĂ PE BAZA CRITERIILOR DE
PERFORMANȚĂ

CUPRINS

1. Introducere...................................................................................................
................pag 4

2. Noțiuni de
seismologie.................................................................................................p
ag 5

3. Proiectarea structurilor bazată pe


performanță............................................................pag 7

4. Metode de calcul al structurilor la acțiunea


seismică................................................pag 10

4.1. Metode elastice de


proiectare........................................................................pag 10

4.1.1. Metode de calcul cu forțe laterale.....................................................pag 11

4.1.2. Metode de calcul modal cu spectre de răspuns................................pag


12

4.1.3. Metode de calcul dinamic liniar.........................................................pag 13

4.2. Metode inelastice de


proiectare......................................................................pag 14
2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

4.2.1. Metode de calcul static neliniar.........................................................pag 14

4.2.2. Metode de calcul dinamic neliniar.....................................................pag 15

1. Dezvoltarea analizei statice neliniare


pushover..........................................................pag 15

2. Detalierea analizei statice


neliniare............................................................................pag 19

3. Moduri de distribuire a încărcărilor laterale în analiza statică


neliniară................... pag 24

4. Particularitățile și limitările analizei statice


neliniare................................................pag 27

5. Studiu de
caz..............................................................................................................p
ag 28

9.1. Scurtă descriere a implementării calculului static neliniar în programul SAP


2000.......................................................................................................................
pag 28

9.2. Caracteristicile de material ale elementelor modelului de


calcul..................pag 31

9.3. Evaluarea unei structuri metalice cu înălțimea P+3E (4 niveluri) folosind


analiza
pushover................................................................................................................
pag 32

9.3.1. Descrierea structurii


analizate...........................................................pag 32

9.3.2. Evaluarea
încărcărilor.......................................................................pag 34

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

9.3.3. Calculul deplasării


impuse................................................................pag 37

9.3.4. Rezultate ale analizei


pushover.........................................................pag 43

10. Concluzii și noi direcții de abordat în analiza statică


neliniară................................pag 48

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

1.Introducere:

Analiza statică neliniară este una din cele mai folosite analize structurale
de catre ingineri în evaluarea capacitaților seismice deoarece aceasta este
relativ ușor de folosit și necesită mult mai putin efort de calcul decât analiza
dinamică neliniară.

În urma cercetărilor efectuate în ultimii ani analiza statică neliniară


denumită și analiza „Pushover” a fost îmbunătățită și ajustată oferind
proiectanților mai multe metode de calcul nelinar față de limitările analizelor
pushover traditionale.

Prin analiza de tip pushover se poate estima caracterul ductil al structurii


de rezistență fiind o metodă ce ia în calcul deplasarea maximă la vârf a
structurii ce corespunde unei forțe laterale provenită din acțiunea seismică.
Spre deosebire de metodele de proiectare ce consideră în calcul forțele
seismice elastice reduse, această metodă de calcul la acțiunea seismică ia în
considerare deformațiile inelastice produse în elementele structurale pe
masură ce forțele de inerție cresc monoton incremental acționând asupra
structurii pană ce aceasta ajunge la o deplasare impusă.

Analiza pushover este recomandată a fi folosita pentru a investiga


capacitățile de performanță la clădirile de înălțime redusă și medie deoareca
acestea sunt mai mult influențate de răspunsul modului fundamental.

• Undele de suprafață (Love) sunt active la suprafața terenului și provoacă


o mișcare a terenului în plan orizontal. 

• Undele de suprafață (Rayleigh) sunt unde ce antrenează mișcarea


terenului în plan vertical.

Mișcarea seismică va fi influențată într-o proporție mai mare de undele S.

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

Intensitatea seismică [2] ramâne cea mai veche modalitate de a


caracteriza un cutremur din punct de vedere al distrugerilor provocate și al
percepției oamenilor asupra acțiunii seismice. În România se utilizează scara
MSK ce are valori între gradul I și XII.

3,Proiectarea structurilor bazată pe performanță

Proiectarea structurilor bazată pe performanța acestora a apărut ca o


necesitate a creării unor construcții suficient de rezistente pentru a oferi
siguranță ocupanților acestora dar în același timp să fie economice din punct de
vedere al costurilor.

În afară de protejarea vieții ocupantilor, proiectarea bazată pe


performanță necesită o serie de alte obiective pe care structura trebuie să le
îndeplinească depinzând de funcțiunile acesteia.

• 4 Metode inelastice de proiectare

• Metodele inelastice de proiectare [1] mai sunt cunoscute și sub


denumirea de metode ce utilizează în principal raportul forță de bază –
deplasare. Aceste metode se bazează pe răspunsul inelastic al structurii
și analizează cu ajutorul analizelor neliniare capacitățile seismice
disponibile.

5.Dezvoltarea analizei statice neliniare pushover

În căutarea unor noi metode de evaluare a forțelor seismice asupra


structurilor cât și a capacității acestora de a răspunde noilor cerințe și nivele de
performanță s-au dezvoltat numeroase metode de calcul.

• O metodă de calcul importantă ce se regăsește și în codurile românești


este cea propusă de Fajfar si Fischinger. Aceasta este cunoscută sub
denumirea de metoda N2 și este folosită în special la analiza structurilor
din beton armat. Este o metoda simplă de evaluare seismică a
2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

structurilor de beton ce utiliează spectrul de răspuns și analiza statică


neliniară.

• O altă metodă utilizată estea cea a spectrului de capacitate [7]. Această


metodă se regăsește în codul seismic ATC-40.

• O altă metodă utilizată este cea dată de codul de proiectare FEMA-356 .


Aceasta este denumită Metoda Coeficientului de Deplasare [6]. Ea
presupune modificarea răspunsului seismic de deplasare cu ajutorul unor
factori.

• O metodă de analiză ce consideră importanța efectului modurilor


superioare în mecanismul de cedare a fost denumită Multi-Mode
Pushover (MMP). Analiza constă în folosirea unor încărcări distribuite în
concordanță cu participarea modurilor superioare.

• Pentru a observa influența modurilor superioare în capacitatea de


răspuns seismic a structurilor o nouă metodă numită Adaptive Modal
Pushover Procedure a fost folosită.

• O nouă metodă de analiză ce consideră efectele modurilor superioare


este descrisă de Chopra și Goel. Această metodă este numită Modal
Pushover Analysis (MPA) și se bazează pe teoria dinamicii structurilor.

Metoda utilizează forme uniforme și triunghiulare după cod pentru


definirea încărcărilor laterale seismice. Analiza MPA a fost evaluată împreună
cu alte analize de tip pushover. Rezultatele obținute în paralel au condus la o
precizie mai bună a deplasărilor la vârf, a deplasărilor între etaje, a rotațiilor
articulațiilor plastice și a locațiilor acestora.

Modal Pushover Analysis este o analiză ce cuprinde foarte bine răspunsul


seismic al structurilor pe baza înregistrărilor mișcării seismice, fiind
comparabilă cu rezultatele exacte ale analizei de tip time history cu mențiunea
folosirii unui număr suficient de moduri pentru a putea obține distribuirea
corectă a răspunsului seismic în structură.

6.Detalierea analizei statice neliniare


2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

Analiza statică neliniară este utilizată în mod frecvent de către inginerii


proiectanți pentru a evalua nivelul de performanță al unei structuri. În cadrul
acestei analize structura este încărcată cu încărcări verticale constante iar
încărcările orizontale ce se aplică cresc monoton până ce structura atinge o
deplasare la vârf impusă de cod.

Analiza este utilizată pentru a oferi răspunsuri asupra presupunerilor capacității


ductile a construcției și anume [1]:

• analiza stabilește capacitatea de redundanță structurală oferind valori


pentru fctorul αu/α1 ce reprezintă raportul între apariția mecanismului de
cedare structurală și apariția primei articulații plastice;

• metoda este utilizată la clădirile cu un grad de dificultate și complexitate


ridicat;

se folosește în evidențierea mecanismelor de cedare și a zonelor disipative ce


apar în structura elementelor, cât și a redistribuirii eforturilor pe masură ce se
formează noi articulații plastice;

• poate fi folosită ca alternativă a proiectării elastice bazate pe reducerea


răspunsului seismic cu factorul de reducere q dar în această ipoteza se va
folosi ca element de verificare a metodei deplasarea maximă admisă de
cod.

• Analiza pushover constă în calculul elastic al unui model influențat în


principal de modul fundamental pentru a defini curba de capacitate
bazată pe forță și deplasare.

• Prin curba forță-deplasare [1] se pot afla cerințele de performanță


impuse unor anumite stări limită de degradare a structurii. Aceste nivele
sunt marcate pe curbă de astfel de puncte ce reprezintă cerințele de
deplasare corespunzatoare stărilor limită ale unor cutremure de
proiectare.

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

Analiza statică neliniară [1] se conduce în modul următor:

• Elementele structurale vor fi definite cu modele biliniare sau triliniare ale


caracteristicilor de material moment-rotație;

• Pe structură se vor aplica mai întâi încărcările verticale ce vor ramane


constante apoi se vor aplica încărcările orizontale dupa un anumit model
de încărcare: uniform,triunghiular,etc. Încărcările orizontale vor fi mărite
monoton până ce structura va atinge deplasarea impusă sau se va
observa apariția mecanismului de cedare. Curba forță-deplasare va fi
construită incremental odată cu aplicarea monotonă a încărcărilor
orizonatale.

• Analiza pushover poate fi făcută după modelul de control al forței de


aplicare a modelului, ceea ce implică cunoașterea forțelor de aplicare pe
model, însă cea mai utilizată metodă de control este aceea ce
controlează deplasarea la vârf a construcției. 

• Curba forță laterală – deplasare la vârf pentru construcția reală cu MDOF


se va transforma în curba necesară sistemului SDOF;  

• Se vor stabili cerințele de performanță pentru stările limită considerate


astfel obținându-se deplasările maxime impuse de cod;

• Se vor determina valorile deplasărilor relative sau a deformațiilor în


elementele structurale pe baza nivelelor de performanță cerute;

• Rezultatele obținute se vor analiza și compara cu valorile limită ale


acestora.

Analiza statică neliniară este folosită de asemeni în evaluarea factorului


de comportare q ce a fost folosit în proiectarea curentă pe baza analizelor
elastice. Astfel se verifică inclusiv și raportul αu/ α1 ce ține cont de capacitatea
de disipare a energiei seismice și de redundanța structurală pe care cladirea o
posedă.

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

În analiza statică neliniară se ține cont de incertitudinile modelului de


încărcare laterală al forțelor seismice. De aceea în practică se utilizează mai
multe tipuri de distribuții pe verticală a încărcărilor laterale.

Codul seismic românesc P100-1/2013 [1] prevede doua distributii diferite


de incarcare:

• o distributie uniformă în care forțele seismice generate de masele de


nivel sunt aplicate proporțional nedepinzând de poziția pe înalțime a
acestora;

• o distribuție ce rezultă din analiza modală a modelului pentru modul


predominant de vibrație; în acest caz se poate recurge la o distribuție
simplificată triunghiulară a forțelor seismice.

Distribuția forțelor aplicate pe modelul de calcul va rămâne constantă, în


schimb se va mări incremental valoarea forței orizontale.

În urma încărcării continue a modelului de calcul se poate observa apariția și


dezvoltarea articulațiilor plastice indicând în același timp și posibilele
mecanisme de cedare. În final analiza se va considera terminată după ce
aplicarea forțelor laterale va duce la colapsul structurii prin cedarea unui
element de susținere vertical (stâlp), elementele verticale cedează doar sub
valoarea maximă a încarcarilor verticale.

Pentru ca mecanismul de cedare să fie elocvent deplasarea impusă pentru


atingerea nivelului de performanță a stării ultime va fi mărită cu un procent de
50% astfel încât stadiile incrementale obținute pas cu pas să indice progresia
colapsului structural [1].

Curba obținută pentru structura reală(MDOF) trebuie convertită într-o


relație forță –deplasare pentru sistemul echivalent cu un grad de libertate
dinamică(SDOF). În acest mod parametrii curbei pentru structura reală vor fi
puși în relație directă cu spectrele de răspuns aferente sistemului cu un grad de
libertate.

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

După efectuarea acestei analize statice neliniare se pot obține răspunsuri


ce nu se regăsesc după efectuarea unei analize elastice. Aceste caracteristici și
valori obținute prin analiza de tip pushover se regăsesc mai jos:

• cu ajutorul analizei pushover se pot afla deplasările de nivel și distribuția


acestora pe înălțimea structurii;

• se pot afla forțele capabile necesare în elementele structurale;

• analiza de tip pushover poate identifica anumite puncte slabe (de


cedare) în modelul de calcul;

• se pot afla caracterisitcile de deformație și deplasare în elementele


disipative;

• analiza poate evidenția modele de pierdere a rezistenței unor elemente


structurale ce poate duce la schimbări în caracteristicile dinamice ale
structurii.

• prin analiza pushover se observă modul de cedare al structurii dar și


nivelele de performanță îndeplinite pentru anumite grade de încărcare.
Astfel se pot identifica apariția și dezvoltarea articulațiilor plastice cu
rotirile și deplasările aferente, mecanisme de cedare parțială sau în final
colapsul structurii de rezistență.

7. Moduri de distribuire a încărcărilor laterale în analiza statică neliniară

Analiza statică neliniară este o analiză bazată pe capacitatea de


deplasare a structurii de rezistență, deplasarea la vârf a structurii fiind factorul
ce influențează modul de îndeplinire a cerințelor de performanță și încadrarea
în acestea.

În analiza de tip pushover o mare importanță în calculul răspunsului


structurii la acțiunea seismică o are modul de distribuire a forțelor laterale pe
structură și influența acestora în valorile răspunsului modal calculat. Deoarece
analiza statică neliniară se bazează în principal pe importanța răspunsului
2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

modului fundamental al structurii mai multe moduri de încărcare laterală au


fost considerate.

Tipurile de distribuții de încărcări laterale de mai jos se regăsesc în


normativele de proiectare curente sau sunt metode dezvoltate de cercetători
în domeniu pentru a îmbunătăți capabilitățile și eficiența analizei statice
neliniare.

• O primă situație de distribuție laterală a încărcării este definită prin


proporționalitatea încărcării laterale cu valoarea maselor de nivel
asociate.

• 9. Studiu de caz

• Studiul de caz prezintă etapele de analiză statică neliniară ale unei


structuri metalice cu regimul de înălțime P+3E.

• Pentru calculul static neliniar de tip pushover analizele au fost


executate cu ajutorul programului SAP2000 v16.1.

• 9.1. Scurtă descriere a implementării calculului static neliniar în


programul SAP2000

• Pentru a defini comportamentul neliniar al elementelor structurale


programul SAP2000 folosește urmatoarea curbă de forță-deplasare:

9.2. Caracteristicile de material ale elementelor modelului de calcul

Programul folosește în calcul elemente liniare având proprietăți linar


elastice, caracteristicile neliniare sunt modelate pe elementele structurale cu
ajutorul articulatiilor plastice implicite reprezentate de diagrama forță-
deplasare constituentă a acestora.

• punctul A reprezintă structura neîncărcată;

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

• punctul B reprezintă începutul curgerii în secțiune;

• punctul C reprezintă rezistența nominală;

• punctul D către E reprezintă rezistența reziduală și permite susținerea


încărcărilor verticale.

Punctul E reprezintă începerea degradării continui ce are ca urmare colapsul


structurii de rezistență

Pentru a modela comportamentul plastic al elementelor modelului de calcul


programul oferă posibilitatea introducerii unor articulații plastice la capetele
elementelor cât și la mijlocul acestora.

Sunt definite implicit, dar se pot introduce și de către utilizator relații


constituiente ale caracteristicilor articulațiilor plastice de forță axială, forță
tăietoare și moment atât în relații singulare( de exemplu pentru stâlpi: doar
forță axiala (P)) sau relații cuplate (forță axială și momente după cele două
direcții ortogonale (P-M-M)). 

În studiul de caz s-au utilizat pentru modelarea comportamentului


plastic articulații plastice cu relații constituiente ale diagramei forță-deplasare
implicite pentru a obține rezultate conservative.

9.3.4. Rezultate ale analizei Pushover

Prin analiza statică neliniară structura a fost încărcată cu forțele verticale date
de încărcările permanente și variabile, după aceasta, în mod incremental
forțele laterale au fost aplicate pe modelul de calcul pentru ca nodul
monitorizat să atingă deplasarea cerută de nivelul de performanță structurală.

După încărcarea modelului, secțiunile considerate disipative după ce au depășit


stadiul elastic au urmat o incursiune în capacitatea post elastică a materialului,
acestea suferind deformații si deplasări.

Articulațiile plastice formate au fost introduse prin limitele trasate pe diagrama


relațiilor constitutive ale acestora în diferite niveluri de performanță seismică
ce caracterizează modul de comportare al structurii la acțiunea seismică. 
2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

Criteriile de performanță pe care o articulație plastică le atinge sunt afisate în


figurile de mai jos:

Curbele de tip pushover arată raportul dintre forța seismică de bază și


deplasarea la vârf a structurii analizate oferind în același timp interpretări
diferite ale rezultatelor acesteia. 

Putem observa pe curba analizei statice neliniare o distribuție aproape liniară a


răspunsului structurii ce lucrează în palierul elastic, aceasta își modifică usor
liniaritatea după formarea primei articulații plastice.

Pe masură ce articulațiile plastice apar și se dezvoltă, curba pushover ia forma


spre orizontala graficului, structura eliberând o cantitate importantă de energie
până ce linia curbei atinge maximum de forță tăietoare ce poate fi disipată,
apoi aceasta continuă cu un accent descendent până la colaps.

Cu ajutorul curbei pushover se poate estima valoarea factorului de


suprarezistență αu/ α1 ce reprezintă raportul dintre forța tăietoare de bază ce
precede colapsului structurii și forța tăietoare de bază corespunzătoare
apariției primei articulații plastice pe modelul de calcul. Acesta se compară cu
valoarea sa luată în calculul analizelor statice liniar elastice.

Odată cu apariția primelor articulații plastice și mai apoi prin dezvoltarea


acestora pe întreg modelul de calcul al analizei de tip pushover se pot verifica
presupunerile efectuate în calculul static liniar elastic. Acesta impune
dezvoltarea zonelor disipative în capetele grinzilor și la baza stâlpilor astfel
încât energia cutremurului să fie disipată prin comportamentul histeretic al
zonei disipative ce face ca structura să atingă anumite deformații și deplasări
așteptate fără ca aceasta să cedeze sau să se prăbușească.

De asemenea, prin analiza mecanismului de cedare al unei structuri avariate de


un cutremur se pot analiza soluții de reabilitare structurală sau modernizare a
acesteia prin adăugare de niveluri suplimentare.

În urma analizei statice neliniare structura a atins cerința de deplasare impusă


de nivelul de performanță considerat, acesta fiind majorat cu 50% .
2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

După cum se poate observa în figurile de mai jos, mecanismul de cedare format
în structura deformată după aplicarea forțelor laterale pentru atingerea
deplasării impuse, corespunde nivelului de performanță de asigurare a vieții
ocupanților impus de codurile de proiectare românești și europene.

10.Concluzii și noi direcții de abordat în analiza statică neliniară

• Analiza statică neliniară distribuie o metodă puternică , simplă și


eficientă în evaluarea unei structuri supuse acțiunii seismice pentru ca
aceasta să fie încadrată într-un criteriu de performanță cerut.

• Analiza de tip pushover a relevat necesitatea incursiunii în domeniul de


comportare plastică a secțiunilor elementelor structurilor metalice
pentru a evidenția distribuirea zonelor disipative acolo unde prin
formarea articulațiilor plastice structura poate degaja o mare parte din
energia cutremurului fără ca aceasta să se prăbușească sau să sufere
distrugeri iremediabile.

• Succesiunea de tipuri de metode îmbunătățite ale analizei de tip


pushover fac ca această analiză să fie din ce în ce mai apropiată de
analiza time history, aceasta fiind considerată mai apropiată de realitate.

• Prin utilizarea noilor metode de calcul ce iau în considerare noi modele


acoperitoare de distribuție a încărcării laterale pe structură dar totodată
și considerarea acțiunii modurilor superioare în răspunsul pushover vor
face ca analiza pushover să fie în continuare preferată față de analiza
dinamică neliniară pentru consumul redus de resurse de calcul dar și din
cauza înregistrărilor in situ puține și adesea necorespunzătoare.

• Analiza de tip pushover trebuie privită în continuare ca o evaluare a


performanței structurale dar nu ca o metodă de dimensionare a
structurilor. Această metodă este utilă în calcul pentru evidențierea
limitărilor calculului static liniar elastic fiind efectuată după
dimensionarea elementelor din calculul elastic, aceasta evidențiind
surplusul de rezistență al elementelor, modul de cedare și deformare al

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

structurii, repartizarea încărcărilor și distribuția forței seismice în


structură.

• Datorită limitărilor sale, analiza de tip pushover este utilizată


preponderent la clădiri cu înălțime redusă și medie la care primul mod de
vibrație este dominant în răspunsul seismic. Pentru analiza structurilor
înalte procedura se va face cu atenție și va fi însoțită de o verificare a
rezultatelor obținute prin efectuarea unei analize dinamice neliniare.

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

Bibliografie:

1. Monitorul oficial al României. Cod de proiectare seismică partea I.


Prevederi de proiectare pentru clădiri. Indicativ P100-1/2013.

2. Mariana Pop, Curs de inginerie seismică, 2002.

3. Mihai Budescu, ”Noi conceptii privind protecția seismică a structurilor”,


Editura Societății Academice ”Matei- Teiu Botez” Iași, 2005.

4. NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings( FEMA


Publication 273) , Washington, D.C., October 1997.

5. SR EN 1998-1, Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la


cutremur, Partea 1: Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru
clădiri, Mai 2006.

6. Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings,


FEMA 356, Washington, D.C., November 2000.

7. Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings, Volume 1 and 2,


Applied Technology Council(ATC 40), California, November 1996.

8. SR EN 1993-1-1, Eurocod 3: proiectarea structurilor din oțel, Partea 1-1:


Reguli generale și reguli pentru clădiri, Iulie 2006.

9. CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra


construcțiilor, MATRIX ROM, Bucureși 2012.

10. CR 1-1-4/2012, Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra


construcțiilor, MATRIX ROM, București 2012.

11. CR 0-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor, MATRIX


ROM, București 2012.

12. Mihai Budescu, Curs: Probleme speciale de inginerie seismică, Iași 2012.

2019-2020
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATI- IASI

13. D. Lungu, F.Mazzolani& S. Savidis, Calculul structurilor în zone seismice,


Design of structures in seismic zones, Eurocode 8, Exemple de calcul-
Worked Examples, Tempus Phare Complementary Measures Project
01198, 1997

2019-2020

S-ar putea să vă placă și