Sunteți pe pagina 1din 5

Tema:Introducere în psihologia publicității.

Etimologia şi semnificaţia
conceptelor de bază

PUBLICITATEA (publicité, advertising):


•Orice formă impersonală de prezentare şi promovare a unor idei, bunuri sau
servicii, plătită de către un sponsor precis identificat. (F. Kotler, 1997)

• Publicitatea este o modalitate eficientă de a stabili un contact cu cumpărători


numeroşi, dispersaţi geografic, la un preţ mic pentru fiecare expunere (reclama TV
necesită un buget mare în timp ce reclama prin ziare, un buget foarte mic).
 formă de comunicare de tip persuasiv, având rolul de a modifica atitudinea
receptorilor în sensul achiziţiei unui produs sau serviciu anume ( O'Guinn
T., Allen T., Semenik R., Advertising, ed. South Western College
Publishing, USA, 1998)
 forţă care modelează cultura de masă (Michael J. Baker, Macmillan
Dictionary of Marketing & Advertising, ed. Macmillan Business, London,
1998, p. 6.) Publicitatea cuprinde totalitatea mijloacelor şi tehnicilor
folosite pentru a face cunoscute consumatorilor diverse produse sau servicii,
având ca scop nu declanşarea imediată a deciziei de achiziţionare, ci crearea
unei imagini favorabile de lungă durată asupra acestora.(Panteleimon I, Guţu
G., Ilie G. Publicitate şi reclamă comercială, Bucureşti, 1990)
RECLAMA
•Reclama este doar una din modalităţile de a realiza publicitatea, fiind o
componentă a acesteia.
•Reclama prezintă clienţilor potenţiali (populaţiei ţintă) cel mai convingător
mesaj posibil (sub formă de afiş /poster, spot audio sau clip video; nn), pentru
vânzarea unui produs sau serviciu, la cel mai mic preţ posibil (F. Jefkins, D. Yadin,
2000);
•Este vechiul nume ale publicităţii (M. Lescure, 1999
•După ce a atras atenţia. reclama trebuie să menţină interesul receptorului, astfel
ca mesajul să aibă şanse de a fi parcurs în întregime.
•Eficacitatea reclamei depinde, în final şi de puterea de persuasiune şi
memorabilitatea sa.
Reclama este reprezentarea unei multitudini de mijloace şi tehnici, al căror scop
imediat este de a atrage atenţia consumatorilor asupra unui produs sau serviciu ,
urmărind influenţarea acestora în vederea achiziţionării şi folosirii produsului sau
serviciului respectiv.

Etimologie
Conţinut
Publicitate
Provine de la verbul latin „publicare”, ceea ce semnifică „a aduce la cunoştinţa
publicului”
Informarea publicului asupra unor scopuri necomerciale dintre cele mai variate:
oferte de servicii, schimburi de locuinţă, modificarea programelor de funcţionare,
pierderi etc.
Reclamă
Provine de la verbul latin „clamare” – a striga şi „reclamare” – a repeta chemarea.
Cuprinde ideea răspândirii anumitor informaţii ci scopul de a influenţa publicul
larg în vederea cumpărării anumitor mărfuri într-un timp cît mai scurt posibil
Tipurile de reclamă
Tipologia reclamelor este foarte variată pentru că există multiple criterii după care
le putem clasifica.
- În funcţie de produsul sau serviciul promovat, deosebim
Reclame primare, pentru produse fără marcă (de ex. Ace de siguranţă, apă
oxigenată etc.)
Reclame secundare pentru produse, servicii de marcă (de ex. Cremă gerovital)
- După efectele pe care le produc asupra cumpărătorilor reclamele sunt:
Cu acţiune directă asupra clientelei (reclamă directă prin poştă, telefon)
Cu acţiune indirectă, al cărei rezultat se constată în timp
- După sponsorul reclamei
Reclame comerciale, folosite de oameni de afaceri în scopul de a obţine profit
Reclame non-comerciale, concepute ca anunţuri pentru serviciul public, cu caracter
informativ-educativ şi cu scopul de a stimula atitudini de responsabilitate civică
sau participarea la acţiuni în interesul comunităţii. (de ex. Reclame politice,
reclame ale unor organizaţii caritabile- Crucea Roşie, UNICEF, reclame ale unor
organizaţii care promovează cauze, interese ale comunităţii – antidrog, antifumat
etc.)
- După criteriul suportului material al mesajului publicitar
Reclame tipărite (afişe, pliante, cataloage de produse, reclame de ziar etc)
Reclame imprimate pe diverse obiecte utile (obiecte de birou, îmbrăcăminte,
mijloace de transport)
Reclame luminoase
Reclame audio-vizuale
Reclame înscrise pe panouri stradale
Reclame realizate pe suporturi neconvenţionale (cu fumuri în aer, pe baloane)
- După criteriul destinatarilor:
Reclame adresate unui public neindividualizat, practicate în cazul produselor şi
serviciilor cu cerc larg de utilizatori (detergenţi...)
Reclame care se adresează unor categorii individualizate de public (de ex. Sportivi,
mamă cu copii mici, cultivatori de cereale)
Reclame exclusive pentru un număr limitat de bineficiari, care sunt transmise
acestora personal(de ex. Utilizatori de tomografe)

Afiş:
•Secolul XIII – derivat din cuvântul picard (francez) "affiquet" cu sens primar de
"agrafă”.
• SecolulXVIII - <libellus publicus affixus>. Anunţ care era expus la intersecţiile
străzilor, la porţile bisericilor pentru a avertiza / informa publicul.

Marcă
•Secolul XV etimologie franceză, variante ale cuvintelor "merche" et "merc" –
formă normando- picardă al cuvântului francez merchier (negustor de articole de
mercerie)
•etimologie engleză – termenul de „brand„ derivă din norvegianul „brandr” care
însemna „a arde”, referindu-se şi la marcare vitelor cu însemnul proprietarului
MARCA /BRANDUL
•un nume, un termen, un semn, un simbol, un desen sau orice combinaţie a acestor
elemente servind la identificarea bunurilor sau serviciilor unui ofertant sau grup de
ofertanţi pentru a le diferenţia de cele ale concurenţilor (V. Balaure, 1995)
•marca de fabrică, marca de comerţ, marcă de servicii.

•Numele de marcă reprezintă expresia verbală a mărcii.


•Mărcile pot fi figurale (semne, desene, embleme, figuri, monograme cu litere
speciale, fotografii, portrete –, ex. Puma, Peugeut Mercedes, etc), sonore (semnale
sonore şi/sau melodii agreabile şi uşor de reţinut - ex. Coca Cola), spaţiale
(imagini tridimensionale- de ex. „3 video comunicazione mobile”, unde cifra trei
este prezentata tridimensional), Opel.), combinate şi complexe (reunind mai multe
din elementele anterioare)
Mărcile pot îndeplini mai multe funcţii:

•indică originea produsului/serviciului, constituind un semn de proprietate;


•protejează caracteristicile unice ale produsului/serviciului contra eventualelor
imitaţii;
•certifică autenticitatea şi calitatea produsului/serviciului;
•stimulează cumpărarea produsului/serviciului (între un produs de marcă şi altul
“no name”, este preferat primul);
•permite controlul pieţei şi stimulează concurenţa loială (înlătură posibilitatea de a
confunda un produs/serviciu cu altul);
•stimulează producătorii să îmbunătăţească produsele şi/sau serviciile oferite pe
piaţă şi să-şi asume mai multă responsabilitate pentru calitatea acestora;
•facilitează studiile de piaţă.

Logo
• primul element dintr-un cuvânt din limba greacă ("logos" cuvinte, discurs,
"typos" caracter, silabă). •Emblema /logo –ul este elementul de simbolizare a
mărcii (un desen, o grafică distinctivă), care asigură recunoaşterea acesteia,
neputând fi însă pronunţat verbal.
Slogan
• derivat din galezul "sluagh" – trupă şi "gaim" – strigăt. Cuvânt de factură politică
semnificând strigătul de luptă a unui ostaş