Sunteți pe pagina 1din 2

MODULUL M3 CONTABILITATE

PROGRAMĂ ȘCOLARĂ

CAPITOLUL 1 CONTURILE NECESARE EVIDENȚIERII OPERAȚIILOR


ECONOMICO-FINANCIARE
1.1. Prezentarea Planului general de conturi, identificând conturile necesare înregistrării operațiilor
economico-financiare
1.2. Clasificarea conturilor și identificarea acestora în vederea înregistrării operațiilor economico-
financiare
1.3. Folosirea conturilor sintetice de gradul 1 ș i 2, funcționarea conturilor de activ și pasiv, în
corelație cu operațiile desfășurate

CAPITOLUL 2 ÎNREGISTRAREA OPERAȚIILOR ECONOMICO-FINANCIARE ÎN


CONTABILITATE
2.1. Contabilitatea capitalurilor proprii
2.1.1. Operații privind constituirea, majorarea și diminuarea capitalului social
2.1.2. Operații privind rezultatul exercițiului financiar
2.2. Contabilitatea imobilizărilor
2.2.1. Operații privind imobilizările necorporale
2.2.2. Operații privind imobilizările corporale
2.3. Contabilitatea stocurilor
2.3.1. Operații privind stocurile de materii prime și materiale, obiecte de inventar și produse
2.3.2. Operații privind stocurile de mărfuri
2.4. Contabilitatea decontărilor cu terții
2.4.1. Decontări cu furnizori și clienți
2.4.2. Decontări cu personalul și cu bugetul de asigurări și protecție socială
2.4.3. Decontări cu bugetul statului
2.4.3.1. Impozitul pe profit
2.4.3.2. Impozitul pe veniturile microentităților
2.4.3.3. Taxa pe Valoarea Adăugată
2.5. Contabilitatea trezoreriei
2.5.1. Operații privind decontările prin conturile bancare
2.5.2. Operații privind decontările în numerar
2.5.3. Instrumente de plată: Biletul la ordin, Cambia și Cec-ul
2.6. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor
2.6.1. Operații privind cheltuielile
2.6.2. Operații privind veniturile
2.7. Completarea documentelor specifice operațiilor economico-financiare

CAPITOLUL 3 REGISTRELE CONTABILE


3.1. Prezentarea registrelor contabile obligatorii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar și Registrul
Cartea Mare
3.2. Completarea registrelor contabile
3.3. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiar-contabilă
CAPITOLUL 4 ÎNREGISTRAREA OPERAȚIILOR ECONOMICO-FINANCIARE ÎN
CONTABILITATEA FIRMEI DE EXERCIȚIU
4.1. Înregistrarea constituirii capitalului social al firmei de exercițiu
4.2. Înregistrări privind imobilizările firmei de exercițiu
4.3. Înregistrări privind stocurile firmei de exercițiu
4.4. Înregistrări privind decontările firmei de exercițiu cu terții
4.5. Înregistrări privind decontările firmei de exercițiu prin conturile bancare
4.6. Înregistrări privind cheltuielile și veniturile firmei de exercițiu