Sunteți pe pagina 1din 2

dăm VOCE

Cine sunt eu cetățenilor


M-am născut, am crescut și locuiesc în Vâlcea, mai
exact în comuna Alunu, una dintre cele mai
frumoase localități de pe valea Oltețului, o zonă
frumoasă, cu oameni minunați, dar și cu multe
probleme, ignorate de-a lungul anilor de
autoritățile județene.

Candidez la Consiliul Județean Vâlcea din partea


Alianței USR PLUS, deoarece consider că este
nevoie de o clasă politică responsabilă,
competentă și corectă, aflată cu adevărat în slujba
cetățeanului și nu a interesului propriu.

În viziunea mea, un consilier județean trebuie să


fie dedicat cetățenilor care i-au oferit încrederea
prin votul lor, să le reprezinte interesele la nivelul
județului, să-și bazeze activitatea pe profesio-
nalism și corectitudine, să propună și să susțină
proiecte menite să îmbunătățească calitatea vieții
oamenilor.

Cristina Cristina
Lăcătușu
pentru Consiliul Județean Vâlcea
Lăcătușu
pentru Consiliul Județean Vâlcea
Prioritățile mele:
Atragerea de investiții viabile pe termen lung și Agricultura, un domeniu neglijat în momentul
crearea de locuri de muncă cu salarii competitive de față, atât de Consiliul județean, cât și de
care să ducă la creșterea calității vieții oamenilor și primăriile din județ; agricultorii au nevoie de sprijin
la dezvoltarea economică a județului. și investiții din partea noastră pentru a se putea
Creșterea gradului de absorție al banilor dezvolta și a trece de la agricultura de subzistență la
europeni , profesionalizarea unei echipe la nivel una care să le asigure bunăstarea.
județean, care să acceseze proiecte și să ofere Mediul și gestionarea poluării: voi susține orice
sprijin primăriilor, tinerilor antreprenori și agriculto- proiect și program care are ca scop combaterea
rilor în depunerea de proiecte europene. poluării și asigurarea unui mediu sănătos și curat
Extinderea și modernizarea infrastructurii de pentru noi și generațiile viitoare.
servicii și utilități publice la nivelul fiecărei localități Asistența socială și categoriile dezavantajate:
din județ prin proiecte cu finanțare diversă (alimen- creșterea nivelului de trai pentru categoriile cu
tare cu apă, sistem de canalizare, rețea de gaze adevărat defavorizate, accesul persoanelor care
naturale, ș.a.) provin din medii vulnerabile la servicii cum sunt
Susținerea educației la standarde europene educația și sănătatea, centre de îngrijire pentru
prin proiecte pentru modernizarea și dotarea bătrâni și persoanele cu dizabilități care nu pot
infrastructurii școlare, acces la educație pentru beneficia de sprijin din partea familiilor, calificarea
copiii cu CES, sprijinirea performanței școlare, ș.a. sau recalificarea adulților fără probleme de sănătate
din mediile dezavantajate și integrarea lor pe piața
Servicii de calitate în domeniul sănătății, prin
muncii.
sprijinirea investițiilor în acest domeniu și prin
contractarea de personal medical care să acopere Valorificarea patrimoniului cultural și turistic,
nevoile pacienților, și lupta împotriva corupției din promovarea obiectivelor turistice din județul Vâlcea
sistemul medical vâlcean. prin parteneriate între autoritățile locale și dezvolta-
torii privați, încurajarea prin proiecte și programe a
Conectivitate interjudețeană prin modernizarea
turismului rural.
infrastructurii de transport și extinderea calitativă a
serviciilor de transport în comun la nivelul
întregului județ.
Administrație publică eficientă și responsabilă,
aflată în slujba cetățeanului, transparență și
comunicare eficientă cu cetățenii din partea
autorităților locale, sprijin pentru digitalizarea unor
servicii.

Vrei să intrii în legătură cu mine? Sună la 0371780651