Sunteți pe pagina 1din 22

drept civil, an 1, partea generala 2010

LA ELABORAREA ACESTOR TESTE S-A FOLOSIT CURSUL “DREPT CIVIL –PARTEA


GENERALA” , DANUT CORNOIU,
EDITURA FUNDATIEI “ROMÂNIA DE MÂINE”, BUCURESTI, 2007

1. Deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta : pag. 250


- nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes, chiar si din oficiu,
pe cand nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al carei
interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic;
- nulitatea absoluta este imprescriptibila, pe cand nulitatea relativa este
prescriptibila;
- nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare, in timp ce nulitatea
relativa poate fi confirmata, expres ori tacit
2. .Nulitatea relativa, nulitatea absoluta - deosebiri: pag.250
- nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes, chiar si din oficiu,
pe cand nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al carei
interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic;
- nulitatea absoluta este imprescriptibila, pe cand nulitatea relativa este
prescriptibila;
- nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare, in timp ce nulitatea
relativa poate fi confirmata, expres ori tacit
3. Când se poate invoca nulitatea relativa : pag. 250
nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al cărui interes a fost nesocotit la
încheierea actului juridic;
4. Exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens: pag.258

5. Care sunt cauzele de nulitate absoluta : pag. 247,248


încalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor;
lipsa totală a consimtământului;
nevalabilitatea obiectului;
încalcarea ordinii publice;
frauda legii;
lipsa cauzei;
cauza ilicita sau imorala etc.
6. Nulitate absoluta – cauze : pag. 247, 248
încalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor;
lipsa totală a consimtământului;
nevalabilitatea obiectului;
încalcarea ordinii publice;
frauda legii;
lipsa cauzei;
cauza ilicita sau imorala etc.
7. Care sunt cazurile de nulitate relativa : pag. 249,250
viciile de consimtamant,
lipsa discemamantului in momentul incheierii actului juridic civil,
nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu apersoanelor
nerespectarea dreptului de preemtiune
8. Nulitatea absoluta poate fi invocata : pag.249
de oricine are interes
9. Care sunt cauzele de nulitate absoluta : pag. 247, 248
încalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor;
lipsa totală a consimtământului;
nevalabilitatea obiectului;
încalcarea ordinii publice;
frauda legii;
lipsa cauzei;
cauza ilicita sau imorala etc.
10. Nulitatea relativa – conditii : pag.249
- lipsa consimtamantului, cand acesta se datoreaza lipsei de discernamant;
- consimtamantul viciat prin eroare, dol, violenta sau leziune;
11. Analizati urmatoarele enunturi, privitoare la regimul juridic al nulitatii, tinand cont de
valabilitatea fiecaruia : pag.246 – 248
nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes; A
actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila; A
nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare; A
nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al cărui interes a fost nesocotit la
incheierea actului juridic; A
nulitatea relativa este prescriptibilă; A
nulitatea relativa poate fi confirmată, expres sau tacit. A
12. Care sunt principiile efectelor nulitatii : pag.255 – 261
Principiul retroactivitatii
Principiul repunerii in situatia anterioara
Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anulării actului initial
13. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil : pag. 255
este regula potrivit căreia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut,
adica aceste efecte urcă până la momentul încheierii actului juridic civil
14. Dupa modul de incheiere valabila, actele juridice se clasifica : pag. 158,159
acte solemne si acte reale
15. Dupa legatura cu modalitatile, actele juridice se clasifica in: pag. 161
acte juridice civile pure si simple si acte juridice civile afectate de modalitati
16. Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in: pag. 154
acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
17. Dupa numarul partilor, actele juridice se clasifica in: pag. 151-153
Acte juridice civile unilaterale, bilaterale si multilaterale
18. Dupa momentul producerii efectelor, actele juridice se clasifica in: pag.159,160
Acte intre vii si acte pentru cauza de moarte
19. Dupa reglementarea si denumirea lor, actele juridice se clasifica in: pag. 162,163
acte numite (tipice) si acte nenumite (atipice)
20. Analizati urmatoarele enunturi, referitoare la capacitatea de a încheia acte juridice
civile, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: pag. 167
persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund
scopului ei, stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut A
capacitatea de a incheia actul juridic civil trebuie sa existe in momentul
incheierii acestuia, respectiv, in momentul exprimarii consimtamantului
partii respective A
incheierea actului juridic civil de catre un incapabil atrage sanctiunea
nulitatii relative, pe cand instrainarea unui bun inalienabil atrage sanctiunea
nulitatii absolute A
21. Nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice –
sanctiunea : pag. 168
incheierea actului juridic civil de catre un incapabil atrage sanctiunea
nulitatii relative, pe cand instrainarea unui bun inalienabil atrage sanctiunea
nulitatii absolute
22. Ce reprezinta dolul : pag.280
(viclenia) - inducerea în eroare a unei persoane folosind mijloace viclene in vederea determinarii
sale sa incheie un act juridic civil
23. Ce reprezinta conditia, ca modalitate a actului juridic civil : pag. 213
Conditia - este un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde nasterea sau
desfiintarea actului juridic civil.
24. Ce reprezinta sarcina ca modalitate a actului juridic civil: pag. 219
Sarcina - este o obligatie de a da, a face, sau nu face ceva, impusă de cel care dispune,
gratificatului prin liberalitati
25. Sarcina - efecte : pag.220
Efecte juridice -sarcina neexecutata afecteaza doar eficacitatea si nu valabilitatea actului juridic
civil.
26. Sarcina – sfera de aplicare: pag.219
in favoarea dispunatorului , in favoarea gratificatului, in favoarea unui tert
27. Sarcina - regim juridic : pag. 221
sarcina neexecutata afecteaza doar eficacitatea si nu valabilitatea actului juridic civil.
28. Conditia – regim juridic: pag. 221
Condiţia afecteaza însăsi existenta actului juridic civil si isi produce efectele retroactiv
29. Termenul- definitie: pag. 210
Termenul - este un eveniment viitor si sigur ca se va realiza, până la care este amanată începerea,
sau încetarea, dupa caz, a exercitiului drepturilor subiective sau a executarii obligatiilor civile
30. Ce reprezinta “Pacta sunt servanda”: pag.226
Principiul fortei obligatorii a actului juridic civil(pacta sunt servanda)-este regula potrivit căreia
actul juridic civil incheiat in conditiile legii se impune autorilor săi, asemenea legii. Exceptiile de
la acest principiu sunt cazurile în care efectele nu se produc asa cum au dorit partile, aceste
efecte fiind mai întinse sau mai restrânse, independent de vointa lor sau a uneia dintre ele
31. Ce reprezinta regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori
autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane: pag.229
Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil
32. Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita
sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei
sale juridice cu una dintre partile lui: pag. 231
Avanzii-cauza
33. Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual,
iar nu ca element al unui patrimoniu: pag.232
Succesorii cu titlu particular
34. Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu : pag.231
succesor cu titlu universal
35. Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice
divizate: pag.231
succesor cu titlu universal
36. Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii:pag.231
succesor universal
37 . Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar
nu ca element al unui patrimoniu, : pag.232
Succesorii cu titlu particular
38. Ce este cumparatorul unui bun : pag.232

39. Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de
gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor: pag.232
creditorii chirografari
40. Ce sunt creditorii chirografari: pag.232
Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu au garantata creanta lor cu
vreo garantie reala (gaj, ipoteca), ci audoar un drept de gaj general asupra
patrimoniului debitorului lor
41. Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic: pag. 237
stipulatia pentru altul sau contractul in favoarea unei a treia persoane
42. Ce reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite
in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate. 253
- daca actul juridic civil nu si-a produs inca efectele,nefiind deci executat
pana in momentul intervenirii nulitatii, el nu si le mai poate produce dupa
acest moment Ne aflam in acea situatie in care partile nu ar fi incheiat
niciodata acel act juridic civil;
- daca actul juridic civil si-a produs, total sau partial, efectele (a fost
executat), odata declarat nul sau anulabil, acesta face ca prestatiile
executate sa fie restituite;
- daca actul juridic a fost executat, iar pana in momentul declararii nulitatii,
una din partile acestuia a incheiat un act juridic cu o terta persoana prin care
fie s-a transmis dreptul nascut din actul nul, fie s-a constituit ori s-a transmis
un drept in stransa legatura cu dreptul nascut din actul nul, aplicarea
sanctiunii nulitatii presupune desfiintarea retroactiva a actului juridic
executat (actul juridic primar), restituirea prestatiilor efectuate in baza
acestui act, precum si desfiintarea actului juridic subsecvent
43. Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic
civil: pag.255
-mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva in
timp;
- casatoria putativa;
- pastrarea de catre posesorul de buna-credinta, a fructelor culese in
intervalul de timp cat a durat buna-credinta ;
- in cazurile de nulitate a casatoriei, copiii rezultati din casatoria nula sau
anulata pastreaza situatia de copii din casatorie, in raport cu desfiintarea
casatoriei nulitatea neoperand pentru trecut, ci doar pentru viitor, asemenea
unui divort (art23 alin2 Codul Familiei);
- lipsa consimtamantului parintilor firesti ai infiatului minor la incheierea
infierii nu atrage anularea ex tunc a infierii, ci numai desfacerea ei ex nunc
(pentru viitor)
44. Deosebiri între nulitatea absoluta si nulitatea relativa : pag.250
- nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes, chiar si din oficiu,
pe cand nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al carei
interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic;
- nulitatea absoluta este imprescriptibila, pe cand nulitatea relativa este
prescriptibila;
- nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare, in timp ce nulitatea
relativa poate fi confirmata, expres ori tacit
45. Conversiunea actului juridic lovit de nulitate : pag.259
Inlocuirea actului juridic nul cu un alt act juridic, valabil
46. Conversiunea actului juridic civil nul – regim juridic: pag.259,260
47. Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute: pag.247,248
actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila
48. Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute: pag.247,248
actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila
49. Conversiunea actului juridic nul –regim juridic: pag.259

50. Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege : pag.205
inadmisibila
51. Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu
deplina: pag.157,158
Nule nevalabile
52. Care sunt elementele raportului juridic civil : pag. 68
drepturile si obligatiile partilor
53. Care este regula în raporturile juridice obligationale: pag.74

54. Care obiecte pot forma obiectul unui contract de vânzare - cumpărare : pag.110
Bunuri mobile si imobile
55. Care sunt cerintele generale pentru valabilitătii obiectului actului juridic civil: pag.193
Obiectul sa fie posibil
Obiectul actului juridic civil sa fie licit si moral
Obiectul actului juridic civil trebuie sa fie in concordanta cu dispozitiile legale
in vigoare
56. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil: pag.193
Obiectul sa fie posibil
Obiectul actului juridic civil sa fie licit si moral
Obiectul actului juridic civil trebuie sa fie in concordanta cu dispozitiile legale
in vigoare
57. Termenul, ca modalitate a actului juridic - definitie: pag.210
este un eveniment viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata
inceperea sau stingerea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor
58. Caducitatea - nulitatea : pag.244
Caducitatea este acea cauza de ineficacitate care consta in lipsirea de efecte
juridice a unui act juridic datorita unui eveniment independent de vointa sau
de culpa partilor si care survine ulterior incheierii valabile a actului
59. Caducitatea - nulitatea : pag.244
Caducitatea este acea cauza de ineficacitate care consta in lipsirea de efecte
juridice a unui act juridic datorita unui eveniment independent de vointa sau
de culpa partilor si care survine ulterior incheierii valabile a actului
60. Caducitatea - nulitatea : pag.244
Caducitatea este acea cauza de ineficacitate care consta in lipsirea de efecte
juridice a unui act juridic datorita unui eveniment independent de vointa sau
de culpa partilor si care survine ulterior incheierii valabile a actului
61. Revocarea - nulitatea , pag 243
Revocarea, ca sanctiune civila, consta in inlaturarea efectelor actului juridic
civil datorita ingratitudinii gratificatului ori neexecutarii culpabile a sarcinii
intre nulitate si revocare exista asemanare
62. Inopozabilitatea - nulitatea : pag.244
Inopozabilitatea este sanctiunea civila care intervine in cazul nesocotirii unor
cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte
juridice
63. Inopozabilitatea - nulitatea: pag.244
Inopozabilitatea este sanctiunea civila care intervine in cazul nesocotirii unor
cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte
juridice
64. Inopozabilitatea - nulitatea : pag.244
Inopozabilitatea este sanctiunea civila care intervine in cazul nesocotirii unor
cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte
juridice
65. Inopozabilitatea - nulitatea : pag.244
Inopozabilitatea este sanctiunea civila care intervine in cazul nesocotirii unor
cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte
juridice
66. Dupa intinderea efectelor sale, nulitatea poate fi: pag.246
Nulitate partiala si nulitate totala
67. Dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic,
nulitatea poate fi: pag.246
nulitatile absolute si nulitatile relative
68. Actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii
derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii
tutelare necesara instrainarii: pag.249
nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu
69. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de
predeces al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul
descendentilor donatorului aflati in viata, aceasta clauza: pag.246,247
70. Nulitatea absoluta: pag.246,247
Nulitatea absoluta este acea forma de ineficacitate care intervine in cazul
incalcarii, la incheierea actului juridic civil, a unei dispozitii legale care
ocroteste un interes general, de ordine publica
71. Nulitatea relativa: pag.249
Nulitatea relativa este acea cauza de ineficacitate a actului juridic civil care
sanctioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic civil, a unei norme
care ocroteste un interes particular
72. Obiectul actului juridic civil: pag. 190
Prin obiect al actului juridic civil se intelege conduita partilor stabilita prin
actul juridic, respectiv actiunile ori inactiunile la care sunt indreptatite ori de
care sunt tinute partile
73. Clasificarea nulitătilor în nulităti absolute si nulităti relative se face după : pag. 246
in functie de finalitatea sanctiunii sau naturii interesului ocrotit
74. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se clasifica in:
pag. 113
Bunuri consumtibile si bunuri neconsumtibile
75. In functie de natura lor si de calificarea data de lege, bunurile se impart in: pag.105
Imobile si mobile
76. Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi imobile: pag.106
imobile prin natura lor
imobile prin destinatie
imobile prin obiectul la care se aplica
77. Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi mobile: pag.107
mobile prin natura lor
mobile prin determinarea legii
mobile prin anticipatie
78. Prin natural lor, fondurile de pamant si cladirile sunt bunuri imobile: pag.106
Da
79. Prin natural or, recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori
sunt bunuri: pag.106
Imobile
80. În functie de obiectul la care se aplica, servitutile sunt bunuri: pag.107
Imobile
81. În functie de natura lor si calificarea data de lege, statuile sunt bunuri: pag. 106
Mobile
82. În functie de posibilitatea de a fi împartite, autoturismele de teren sunt bunuri:pag.116
Bunuri corporale
83. Dupa cum prin folosire li se consuma sau nu substanta, fructele de pe arbori, neculese
inca, constituie bunuri: pag.114
Fructe industriale
84. Reprezintă caractere ale raportului juridic civil: pag.66,67
Raportul juridic are caracter volitional
Raportul juridic civil se caracterizeaza prin pozitia de egalitate juridica a
partilor
85. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin:
pag. 78
Subiectul pasiv poate fi schimbat prin stipulatia pentru altul, novatia prin
schimbare de debitor, delegatia si poprirea
86. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin:
pag.77
Subiectul activ poate fi schimbat prin cesiunea de creanta
87. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin:
pag.78
Subiectul pasiv poate fi schimbat prin stipulatia pentru altul, novatia prin
schimbare de debitor, delegatia si poprirea
88. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin:
pag.77
Subiectul activ poate fi schimbat prin cesiunea de creanta
89. In functie de natura continutului lor, drepturile subiective se impart in: pag.86
patrimoniale si nepatrimoniale
90. Au caracter absolut drepturile: pag.85
drepturile civile subiective nepatrimoniale si drepturile reale
91. Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept: pag.83
Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept in virtutea caruia titularul sau
poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva pentru a si-l
realiza
92. Este naturala sau imperfecta acea obligatie civila: pag. 101
Obligatia civila imperfecta sau naturala este acea obligatie a carei executare
nu se poate obtine pe cale silita, dar odata executata de buna-voie de catre
debitor nu poate fi ceruta restituirea ei
93. Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat
este o obligatie: pag.100
Obligatia de rezultat (sau determinata)
94. Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru
obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat, este o obligatie:
pag.100
Obligatia de diligenta (de mijloace)
95. Obligatia detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva este o obligatie: pag.100
Obligatia reala
96. Sunt principii ale dreptului civil român: pag.24
Principiul proprietatii
Principiul egalitatii in fata legii civile
Principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale
97. Principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp sunt: pag.44
Principiul neretroactivitatii legii civile noi
Principiul aplicarii imediate a legii civile
98. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care indeplinesc si urmatoarele
conditii:pag.189
Leziunea priveste doar actele de administrare incheiate de minor singur, fara
incuviintarea parintilor ori tutorelui, acte pentru care legea nu cere si
incuviintarea autoritatii tutelare, daca aceste acte sunt lezionare pentru
minor; sunt supuse leziunii numai actele cu titlu oneros comutative (nu si
cele aleatorii)
99. Sunt acte juridice solemne: pag.205
donatia
- testamentul;
- revocarea expresa a unui legat;
- acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
- renuntarea expresa la succesiune
- ipoteca ;
- actul juridic intre vii de instrainare a unui teren, indiferent ca acesta este
situat in intravilan sau extravilan;
- contractul de arendare scris
100. Constituie cauze de nulitate absoluta a unui act juridic civil: pag.247,248
lipsa consimtamantului in cazul erorii obstacol
nevalabilitatea obiectului actului juridic civil
lipsa cauzei si cand ea este ilicita sau imorala
nerespectarea formei cerute ad validitatem
nerespectarea unei conditii prealabile obligatorii
nerespectarea dreptului de preemtiune al statului
incalcarea ordinii publice
frauda legii
101. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:

102. Constituie exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale: pag.228,229


Testamentul
renuntarea la o succesiune
oferta poate fi revocata inainte de a ajunge la destinatar
revocarea marturisirii pentru eroare de fapt
103. Dupa scopul avut în vedere la încheierea lui, comodatul constituie: pag. 155
Sunt acte cu titlu gratuit
104. Dupa efectul pe care îl produce, ipoteca constituie: pag. 155,156
Sunt acte de dispozitie
105. Dupa modul de încheiere,vânzarea-cumpararea unui teren este un act juridic: pag. 159

106. Dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil, produce efecte numai pentru
viitor: pag.243
Rezilierea
107. Dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor, bunurile sunt:
pag.114

108. Dupa modul de percepere, bunurile se impart in: pag.117

109. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se impart
in: pag.113
Bunuri divizibile si bunuri indivizibile
110. Dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor, bunurile se impart
in: pag.116

111. Dupa natura lui si calificarea data de lege, uzufructul lucrurilor imobile este: pag.107

112. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: pag.89

113. Bunul ce nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu
este liberat decat prin predarea bunului datorat, este: pag.113

114. Acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice
consumarea substantei ori instrainarea lui este: pag.114

115. Acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori
produse numite fructe este: pag.114
Frugifer
116. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: pag.79

117. Conditiile de valabilitate ale consimtamantului sunt: pag.173


Consimtamantul trebuie sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice
Consimtamantul trebuie sa fie emis in stare de angajament juridic
Consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat
118. Capacitatea de a incheia acte juridice civile: pag.168
Capacitatea de a incheia actul juridic civil este conditia de fond si esentiala
care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de
drepturi si obligatii civile, prin incheierea de acte de drept civil
119. Sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile:
pag.167
Persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu
120. Din punctul de vedere al prescriptiei, actiunea in revendicare imobiliara: pag.278
Sunt actiunile reale prescriptibile extinctiv
121. Din punctul de vedere al prescriptiei extinctive actiunile reale: pag. 277
actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate
privata
actiunea in revendicare imobiliara
actiunea confesorie
122. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca cererea de chemare in judecata pentru a produce
efectul intreruptiv: pag.307
cererea sa fie efectiva, formulata cu scopul de a fi admisa;
cererea sa fie admisa printr-o hotarare definitiva sau irevocabila
123. Conditiile pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv al
termenului de prescriptie: pag. 308
cererea sa fie efectiva, formulata cu scopul de a fi admisa;
cererea sa fie admisa printr-o hotarare definitiva sau irevocabila
124. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:
125. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:
126. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia: pag. 309

127. Cauze de întrerupere a prescriptiei extinctive: pag.307


a) prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in
folosul caruia curge prescriptia;
b) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar
daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca, ori la un organ de
arbitraj necompetent;
c) printr-un act incepator de executare
128. Prescriptia se intrerupe: pag.307
a) prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in
folosul caruia curge prescriptia;
b) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar
daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca, ori la un organ de
arbitraj necompetent;
c) printr-un act incepator de executare
129. Cursul prescriptiei se suspenda: pag. 303
- pentru ca institutia prescriptiei extinctive sa-si atinga scopul prin realizarea
efectului sau extinctiv, trebuie ca titularul dreptului la actiune sa aiba nu
numai vointa, ci si posibilitatea reala de a se adresa organului de jurisdictie
competent pentru protectia dreptului sau;
- pe timpul curgerii termenului de prescriptie pot sa apara anumite cauze
care sa-l puna pe titularul dreptului la actiune in imposibilitate materiala,
morala ori juridica de a actiona in atare situatii, suspendarea prescriptiei
extinctive se justifica
130. Cursul prescriptiei se suspenda: pag. 303
- pentru ca institutia prescriptiei extinctive sa-si atinga scopul prin realizarea
efectului sau extinctiv, trebuie ca titularul dreptului la actiune sa aiba nu
numai vointa, ci si posibilitatea reala de a se adresa organului de jurisdictie
competent pentru protectia dreptului sau;
- pe timpul curgerii termenului de prescriptie pot sa apara anumite cauze
care sa-l puna pe titularul dreptului la actiune in imposibilitate materiala,
morala ori juridica de a actiona in atare situatii, suspendarea prescriptiei
extinctive se justifica
131. Cursul prescriptiei se suspenda: pag.303
- pentru ca institutia prescriptiei extinctive sa-si atinga scopul prin realizarea
efectului sau extinctiv, trebuie ca titularul dreptului la actiune sa aiba nu
numai vointa, ci si posibilitatea reala de a se adresa organului de jurisdictie
competent pentru protectia dreptului sau;
- pe timpul curgerii termenului de prescriptie pot sa apara anumite cauze
care sa-l puna pe titularul dreptului la actiune in imposibilitate materiala,
morala ori juridica de a actiona in atare situatii, suspendarea prescriptiei
extinctive se justifica
132. Având în vedere termenele speciale de prescriptie, analizati următoarele enunturi: pag.
291
termenul de 6 luni, aplicabil cererii in anularea casatoriei
termenul de 6 luni, aplicabil cererii in tagada paternitatii copilului din
casatorie
termenul de 1 an, aplicabil actiunii in stabilirea paternitatii copilului din afara
casatoriei
termenul de 6 luni privitor la prescriptia actiunii in raspunderea vanzatorului
pentru viciile lucrului, ascunse fara viclenie
termenul de 2 ani pentru raporturile juridice nascute din asigurare
termenul de 3 ani privitor la prescrierea dreptului la actiune referitor la
sumele aflate in depozit la institutiile bancare
termenul de 60 de zile privind dreptul la actiune in restituirea sumelor de
bani incasate pentru spectacole anulate
termenul de 6 luni, aplicabil dreptului de optiune succesorala
termenul de 1 an Actiunea vanzatorului pentru complinirea pretului si a
cumparatorului, pentru scaderea pretului sau pentru stricarea contractului
termenul de 6 luni Actiunea maistrilor si institutorilor de stiinte sau arte
termenul de 1 an, actiunea medicilor, chirurgilor si a potecarilor,pentru
vizite, operatii si medicamente
termenul de 30 zile, privind contenciosul administrativ
termenul de 3 ani, privind societatile comerciale
termenul de 1 an, pentru combaterea concurentei neloiale
termenele de 6 luni si 1 an privind serviciile postale
termenul de 3 ani, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in
interes public
termenul de 1 an, in caz de avulsiune
termenul de 3 ani, cererea de evictiune
termenul de 1 an, in cazul actiunilor posesorii
133. De la ce data începe sa curga prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic,
pentru violenta: pag.298:
data incetarii violentei
134. Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data:
pag.294
de la data nasterii raportului de drept
135. Sunt actiuni nepatrimoniale imprescriptibile extinctiv: pag.280

136. Constituie actiuni reale imprescriptibile extinctiv: pag.278


actiunea in revendicare imobiliara372, intemeiata pe dreptul de proprietate
privata
actiunea in revendicare imobiliara sau mobiliara, intemeiata pe dreptul de
proprietate publica
actiunea de partaj
actiunea negatorie
actiunea confesorie
actiunea in granituire
137. Sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv: pag.277

138. Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune: pag.271


139. Care este situatia debitorului care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al
creditorului s-a prescris: pag.273
nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei, chiar daca la data executarii nu
stia ca termenul prestatiei era implinit
140. Obiectele de cult religios sunt bunuri:pag.110

141. Sunt dezmembrăminte ale dreptului de proprietate: pag.87


dreptul de uzufruct Dreptul de urmarire Dreptul de preferinta Dreptul de
uz, Dreptul de abitatie, dreptul de servitute si dreptul de superficie;
142. Sunt drepturi reale principale: pag.87
dreptul de proprietate
Drepturile reale principale sunt acele drepturi care au o existenta de sine
statatoare, nedepinzand de existenta altor drepturi
143. Vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete este anulabila pentru:pag.79
Capacitatea de exercitiu restransa
144. Având în vedere regimul juridic al actului juridic civil, analizati urmatoarele enunturi,
tinand cont de valabilitatea fiecaruia: pag. 206

145. Sunt acte solemne: pag. 205


Sunt acte solemne acele acte juridice civile la a caror incheiere manifestarea
de vointa trebuie sa imbrace o anumita forma ceruta de lege, forma fiind
considerata o conditie de valabilitate Fac parte din aceasta categorie:
testamentul, ipoteca conventionala, contractul de donatie
146. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt: pag.189

147. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt: pag.189

148. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt: pag.189

149. Donatia intre soti este: pag.228


Exceptie in cazul categoriei actelor juridice bilaterale ori multilaterale
150. Asigurarea de viata este un act: pag.157
Pentru cauza de moarte
151. In delimitarea dreptului familiei fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele
deosebiri: pag.31
-in dreptul civil, dominante sunt raporturile patrimoniale, pe cand in dreptul
familiei majoritare sunt raporturile nepatrimoniale
-in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale (sot, parinte,
copil etc), in timp ce, in dreptul civil, subiectul este necircumstantiat
-in dreptul familiei predomina normele imperative
152. In delimitarea dreptului muncii fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele
deosebiri : pag. 32
-in dreptul civil, dominante sunt raporturile patrimoniale, pe cand in dreptul
familiei majoritare sunt raporturile nepatrimoniale
-in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale (sot, parinte,
copil etc), in timp ce, in dreptul civil, subiectul este necircumstantiat
-in dreptul familiei predomina normele imperative
153. In categoria izvoarelor dreptului civil trebuie incadrate si : pag. 41
principiile generale ale politicii economice
regulile de "convietuire sociala", obiceiul si altele
154. Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin: pag.43
abrogare expresa si abrogare tacita
155. Egalitatea partilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezinta: pag.67, 68
Este un caracter distinctiv
156. Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele: pag. 89
dreptul de ipoteca, dreptul de gaj, privilegiile, dreptul de retentie
157. Dreptul real si dreptul de creanta se aseamana, printre altele, prin aceea ca:pag. 87, 88

158. Abuzul de drept subiectiv civil: pag. 96


exercitarea dreptului subiectiv civil cu nesocotirea scopului sau economic si
social, cu nesocotirea legii si moralei, cu rea-credinta si cu depasirea
limitelor sale
159. Prin obligatia de „a da” se intelege indatorirea: pag. 97, 98
Obligatia de a da este indatorirea de a constitui sau transmite un drept real
160. Constituie o obligatie de mijloace: pag. 100
Obligatia de diligenta (de mijloace) este aceea care consta in indatorirea
debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit
rezultat, fara a se putea obliga la insasi obtinerea rezultatului
161. Obligatiile naturale: pag. 100

162. Este un imobil prin obiectul la care se aplica: pag. 107


uzufructul lucrurilor imobile, servitutile, actiunile care tind a revendica un
imobil
163. Dupa cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea
platii, bunurile se clasifica in: pag. 113
Bunuri fungibile si bunuri nefungibile
164. Nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului: pag. 118
Bunurile insesizabile
165. Categoria bunurilor incorporale include: pag. 117
Bunurile incorporale sunt acele bunuri care au o existenta ideala, abstracta, ca, de pilda,
drepturile patrimoniale Valoarea economica are o existenta ideala, abstracta, putand fi perceputa
cu ochii mintii
166. Pentru a fi incuviintata de instanta, proba trebuie sa indeplineasca, printre altele,
urmatoarele conditii: pag. 130
- sa nu fie oprita de lege;
- sa fie verosimila, adica sa nu tinda la dovedirea unor fapte imposibile,
contrare legilor naturii;
- sa fie utila, adica sa nu tinda la dovedirea unor fapte incontestabile sau a
unor imprejurari prezumate absolut de lege;
- sa fie pertinenta, adica sa aiba legatura cu litigiul, sa priveasca obiectul
litigiului;
- sa fie concludenta, adica sa fie de natura a contribui la solutionarea
litigiului
167. Faptele care trebuie sa fie dovedite sunt: pag. 128

168. In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic, fac dovada pana la proba
contrarie: pag. 134

169. Prezumtiile simple, judecatoresti: pg. 149


Prezumtiile simple sunt acelea stabilite de magistrat
170. Constituie prezumtii legale absolute (jure et de jure): pag. 148
Prezumtiile absolute, denumite si inefrugabile, sunt cele care nu pot fi
combatute prin proba contrara
171. Constituie prezumtii legale relative (juris tantum): pag. 149
Prezumtiile relative sunt cele care pot fi combatute prin proba contrara
172. Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in: pag.154
acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
173. In cazul actelor juridice intre vii translative, dreptul de proprietate asupra bunurilor
determinate generic se transmite in momentul: pag.160

174. Este vorba de un act juridic declarativ in cazul: pag. 156

175. Actul juridic de confirmare: pag. 156


176. Sunt acte juridice civile solemne: pag. 159
- testamentul;
- revocarea expresa a unui legat;
- acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
- renuntarea expresa la succesiune
- ipoteca ;
- actul juridic intre vii de instrainare a unui teren, indiferent ca acesta este
situat in intravilan sau extravilan;
- contractul de arendare scris
177. Capacitatea de a incheia actul juridic civil este o conditie: pag. 165
De fond si esentiala care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a
deveni titular de drepturi si obligatii civile, prin incheierea de acte de drept
civil
178. Constituie cerinte ale valabilitatii consimtamantului: pag. 173

179. Tacerea valoreaza consimtamant: pag. 175

180. Lipseste intentia de a produce efecte juridice: pag. 174

181. Constituie viciu de consimtamant: pag. 176

182. Falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a
acestuia in cazul in care priveste: pag. 178

183. Atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie este vorba
de: pag. 178

184. Este vorba de un viciu de consimtamant in cazul in care: pag. 176

185. Eroarea asupra persoanei cu care s-a contractat: pag. 178

186. Efectele dolului: pag. 180

187. Dolul - regim juridic: pag. 181

188. Dolul - regim juridic: pag. 181

189. Violenta constituie viciu de consimtamant daca: pag. 186


.
190. In materia violentei, ca viciu de consimtamant :pag. 185

191. Nu exista un element obiectiv in structura: pag.178

192. Ca regula, viciile de consimtamant atrag nulitatea:pag. 249

193. Obiectul actului juridic civil consta in: pag.190


194. Constituie cerinte generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil: pag. 192,193

195. Obiectul actului juridic civil – conditii de valabilitate: pag.192

196. Se pot transmite prin acte intre vii: pag. 160

197. Obiectul actului juridic civil – conditii generale: pag.192

198. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa fie: pag. 199

199. Cauza actului juridic civil este falsa: pag.199

200. Pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil trebuie sa fie printre altele: pag. 198

201. Conversiunea actului juridic: pag.259

202. Forma ceruta „ad validitatem” - consecinte: pag. 203

203. Forma ceruta ad validitatem - caractere: pag.204

204. Nerespectarea formei actului juridic cerute ad validitatem - consecinte: pag. 203

205. Forma este ceruta ad validitatem in cazul: pag. 205

206. Conversiunea unui act juridic opereaza daca sunt indeplinite si conditiile: pag. 260

207. Forma ceruta “ad probationem”- regim juridic: pag. 206


forma ceruta pentru valabilitatea actului juridic civil
208. Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem:pag. 207

209. Nu constituie o modalitate a actului juridic civil: pag. 209

210. Obligatia asumata sub conditie – efecte juridice: pag. 215


obligatia nu se poate stinge prin compensatie
211. Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa
uneia din parti este: pag.214
Conditia potestativa
212. In cazul conditiei suspensive, pendente conditione: pag. 214
Efectele conditiei suspensive anterioare implinirii conditiei (pendente
conditione) trebuie privite sub aspectul ca, in aceasta perioada, actul juridic
civil nu isi produce efectele
213. In cazul in care s-a realizat (implinit) conditia rezolutorie: pag.214
conditia rezolutorie are efect retroactiv
depinde desfiintarea actului juridic civil
214. Este lovita de nulitate obligatia asumata sub conditie: pag. 214
conditia pur potestativa din partea debitorului
215. Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din
parti si de vointa unei persoane nedeterminate este: pag. 214
Conditia mixta
216. Constituie conditie mixta conditia a carei realizare depinde de: pag. 214
Conditia mixta este cea care depinde, in acelasi timp, de vointa uneia dintre
partile contractante si de vointa unui tert
217. Principiul pacta sunt servanda – regim juridic: pag. 226

218. Pacta sunt servanda - notiune : pag. 226


este regula potrivit căreia actul juridic civil incheiat in conditiile legii se impune autorilor săi,
asemenea legii.
219. Este vorba de o restrângere a efectelor principiului pacta sunt servanda in cazul:
pag.227

220. Se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva in cazul: pag. 312

221. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun – regim juridic314

222. In sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie


extinctiva: pag. 314

223.Conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul recunoaste
datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati: pag. 307

224. Argumentul apreciativ formal ”per a contrario” este specific: pag. 61

225. Faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii: pag. 130

226. Nu pot avea calitatea de martor: pag.140

227. Termenul “drept civil” desemnează: pag. 18


o ramura a sistemului de drept romanesc
Acesta este format din raporturi juridice patrimoniale si raporturi juridice
nepatrimoniale ce se stabilesc intre persoane fizice si persoane juridice
228. Care sunt conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un bun pentru a dobândi
semnificatie juridică: pag.104
-sa fie util pentru om;
- sa aiba valoare economica;
- sa fie susceptibil de apropriere sub forma drepturilor patrimoniale
229. Mărturia are următoarele trăsături: pag. 140
a) se cere ca martorul sa cunoasca personal faptele relatate;
b) marturia se face oral;
c) marturia se face in fata instantei de judecata;
d) actele sau faptele litigioase cunoscute de martor sa fie savarsite in trecut
230. Nu pot face obiectul actelor juridice civile: pag. 110
Bunurile scoase din circuitul civil
231. Dupa criteriul partii careia ii profita, termenul poate fi: 211, 212
in favoarea debitorului, in favoarea creditorului si in favoarea ambelor parti
232. Sunt modalitati ale actului juridic civil: pag. 209
imprejurarea care poate consta intr-un eveniment sau intro actiune umana
imprejurarea trebuie sa influenteze efectele actului juridic
233. Faptele notorii sunt: pag. 128
sunt fapte cunoscute de toata lumea
234. Sunt izvoare ale dreptului civil: pag. 35
principiile generale ale politicii economice
regulile de "convietuire sociala", obiceiul si altele
235. Interpretarea legii poate fi: pag. .54
a) in functie de forta sa obligatorie sau nu, distingem: interpretarea oficiala si
interpretarea neoficiala;
b) in functie de rezultatul interpretarii, distingem: interpretare literala,
interpretare extensiva si interpretare restrictiva;
c) in functie de metoda de interpretare folosita, distingem: interpretarea
gramaticala, interpretarea sistematica, interpretarea istorico-teleologica si
interpretarea logica
236. Drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia generala
de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor sunt: pag. 83, 84
drepturi reale
237. Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor: pag.110,111
in functie de natura lor si calificarea data de lege
238. Alimentele sunt bunuri: pag.111
Mobile determinate generic
239. Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice:
pag. 202

240. Dreptul civil face parte din : pag.18


Sistemului de drept romanesc
241. Dupa criteriu timpului juridic legile se clasifica in: pag. 46

242. Apatrizii sunt: pag. 51


persoanele fizice fara cetatenie
243.Violenta se poate dovedi: pag. 185
Da
244. Copilul are capacitate de folosinta: pag. 79
Da
245. In raport de efectele produse, termenul ca modalitate a actului juridic civil se clasifica
in:pag. 211
suspensiv si extinctiv
246. In raport valabilitatea lor sarcinile se clasifica: pag. 220
sarcina imposibila, sarcina ilicita si sarcina imorala
247. Sunt exceptii, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiu irevocabilitatii: pag. 228
Testamentul
renuntarea la o succesiune
oferta poate fi revocata inainte de a ajunge la destinatar
revocarea marturisirii pentru eroare de fapt
248. Drepturile reale sunt: pag. 87
drepturi reale principale si drepturi reale accesorii
249. Drepturile personale sunt: pag. 90
nepatrimoniale
250. Dupa criteriul cauzei conditia se clasifica in: pag. 214