Sunteți pe pagina 1din 23

R O M Â N IA

JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE


n r. ¿S.rtt?.../. 2 ?*g

I Aprob,
Preşedinte
Călin-lonel DOBftA
Pentru PREŞEDINTE
Valentin T U D O R IC Ä
\iccprcşcdinlc

INVITAŢIE - ACHIZIŢIE DIRECTĂ

1. Judeţul Timiş, cod fiscal 4358029, cu sediul în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989,
nr.17, tel 0256/406300, fax 0256/406301, în temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, în calitate de autoritate contractantă
achiziţionează KIT ECHIPAMENTE VIDEO PROFESIONALE PENTRU
VIDEOCONFERINŢĂ, cod CPV 32232000-8 Echipament pentru videoconferinţe
(Rev.2)
2. Valoare estimată: 29.411 lei fără TVA astfel:
3. Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la sediul autorităţii cu
cerinţele din prezenta invitatie, până cel târziu la data de •r & . ? o 2 o /ora
J l ± S>£L

Oferta trebuie depusă în original/copie conformă cu originalul şi să conţină toate


documentele solicitate la punctul 5, la sediul organizatorului: Judeţul Timiş, B-dul
Revoluţiei din 1989, nr. 17, camera P06.
4.Condiţii de participare:
5.1. Certificat constatator, în original, copie lizibilă cu menţiunea „conform cu
originalul", emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în
raza caruia ofertantul îsi are sediul social, din care sa rezulte domeniul de activitate
principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informaţiile prezentate in
certificatul constatator vor fi reale şi actuale la data limita de depunere a ofertelor.
5.2. Declaraţie privind neîncadrare în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016;
5.3. Declaraţie privind neîncadrare în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016
5.4. Declaraţie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute în art. 167 sin Legea
nr.98/2016;
5.5. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 şi art. 60 din
Legea nr. 98/2016.

6. Modul de prezentare a propunerii:


Ofertantul va oferi detalii pentru îndeplinirea fiecărei cerinţe din caietul de sarcini
ataşat.
»

l
Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă care reprezintă elementul
principal al propunerii financiare. Anexa la formularul de ofertă va conţine preţul
unitar al produselor ce compun kitul de echipamente. Ofertantul trebuie să prezinte
draftul de contract însuşit. Oferta se va prezenta îndosariată şi opisată astfel:
Documente de calificare, propunere tehnică şi propunere financiară. Lipsa oricărui
document solicitat prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei ca fiind
neconformă, nu se acceptă completări ale ofertei sau prezentarea acesteia în varianta
electronică (mail), riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul
fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care
nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
° NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază;
°NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului
nedeschise.

Persoana de contact: Georgeta Prisecaru telefon: 0256.406.585 fax: 0256.406.424 e-


mail: georgeta.prisecaru@citimis.ro.

7. Criteriul de atribuire al contractului: preţul cel mai scăzut.


8. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 30 zile
9. Modelele de formulare si contract, împreună cu caietul de sarcini sunt ataşate
prezentei invitaţii.

Responsabil achiziţie
Prisecaru Georgeta

2
C O N S IL IU L JU D EŢ E A N T IM IŞ
Direcţia Buget Finanţe, Informatizare
Compartimentul Informatică
Nr. data:

CAIET DE SA RCIN I

privind achiziţia unui kit echipamente video profesionale pentru videoconferinţe

Obiectul achiziţiei
Achiziţia unui kit echipamente video profesionale pentru videoconferinţe pentru Sala
Multifunţională.
Prin achiziţionarea acestui kit se doreşte înlocuirea unor echipamente existente,
învechite, care nu mai fac faţă cerinţelor actuale de a organiza întruniri şi şedinţe online în
sistem videoconferinţă şi de distribuire a acestora pe reţelele de socializare, pentru a
asigura caracterul public al acestora.

Kit-ul de echipamente video profesionale pentru videoconferinţe este format din


următoarele componente:

• Camera 4 K broadcast mobilă pe mai multe axe(PTZ) cu stativ - 2 buc.


• Controller camere - 1 buc.
• Mixer video - 1 buc.
• Mixer audio - 1 buc
• Convertoare semnal video - 2 buc.
• Dispozitive de captare semnal - 1 buc.
• Pachet cabluri si echipamente de conectare - 1 pachet

La achiziţionarea kitului echipamente video profesionale pentru videoconferinţe s-a


luat în vedere faptul ca echipamentele să aibă o fiabilitate ridicată, să nu fie deja
depăşite moral şi să asigure o funcţionare îndelungată.

1. Caracteristici tehnice minimale pentru Camera 4K broadcast mobilă pe mai multe


axe(PTZ) cu stativ - 2 buc.

Sistem video 4K@60fps, 4K@50fps,4K@30fps,


4K@25fps, 4K@59.94fps, 4K@29.97fps,
1080P@60fps, 1080P@50fps,
1080l@60fps, 1080l@50fp, 1080P@30fps,
1080P@59.94fps, 1080l@59.94fps,
1080P@29.97fps, 720P@60fps,
720P@59.94fps
Senzor 1/1.8", CMOS, Max Effective Pixel: 842M
Mod scanare Progresiv
Lentilă 20x, f = 6.7mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95
Zoom digital 16x
Iluminat minim 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Obturator 1/30s ~ 1/10000s
Balans Auto, Interior, Exterior, One Push, Manual, culoare
temperatura specificata
Digital Noise Reduction 2D&3D Digital Noise Reduction
Video S/N >55dB
Unghi de vedere orizontal 60° ~ 3.5°
Unghi de vedere vertical 35.7° ~ 2.0°
Rotaţie orizontală ±170°
Rotatie verticală -30° + 90°
Pan Speed Range 1.7° ~ 100°/s
Tilt Speed Range 1.7° ~ 69.9°/s
Interfaţă USB Sistem Operare: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Color System: YUV / H.264 / MJPEG /H.265
Format Video:
YUY2 : 1080P@30fps
H.264 AVC: 2160P@60fps
H.264 SVC: 2160P@60fps
MJPEG: 2160P@60fps
H.265: 2160P@60fps
Suport pentru Audio on USB
USB Video: UVC 1.1-1.5
Suport pentru UVC PTZ

Interfaţă reţea Compresie Video: H.265 / H.264 / MJEPG


Video Stream: Main Stream, Sub Stream
Rezoluţie Main Stream: 3840x2160, 1920x1080,
1280x720, 1024x576
Rezoluţie Sub Stream: 1920x1080, 1280x720,
720x576, 720x480, 320x240
Video Bit Rate: 32kbps~20480kbps
Tip Bit Rate: Variabil, Fix
Frame Rate: 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps
Compresie Audio: AAC, G711
Audio Bit Rate: 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps
Protocole suportate: TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP,
Onvif, DHCP.GB/T28181, Multicast
1xRJ45: 10M/100M/1000M Ethernet Interface,
Support PoE power supply
Interfată audio 1 canal: 3.5mm Audio , Line In / Mic In
Interfaţă comunicare lesire HD:
IxHDMI: Version 2.0
1x3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Q.SMPTE
424M standard
U SB : 1xUSB3.0 4K@60fps
Intrare RS232: 8pin Min DIN, distanta 30m, Protocol:
VISCA/Pelco-D/Pelco-P
lesire RS232: 8pin Min DIN, distanta 30m, Protocol:
V ISC A doar pentru retea
RS485: 2pin Phoenix Port, distanta 1200m, Protocol:
VISCA/Pelco-D/Pelco-P

2. Caracteristici tehnice minimale pentru Controller camere - 1 buc.

Mod comunicare RS422. RS232, retea, USB2.0


Protocol VISCA, V ISC A over IP, ONVIF, Pelco-P,
Pelco-D
Specificaţii • Display LCD
• Control prin reţea cu adresa IP
independenta
• Joystick-ul permite controlul camerei
şi zoom in / out
• Configurarea parametrilor se poate
face prin browser

3. Caracteristici tehnice minimale pentru Mixer video - 1 buc.

Specificaţii generale • transmisie directă către reţele de


socializare prin protocolul RTMP
• înregistrare pe flash USB în H.264
• picture in picture
• capabilitate pentru funcţiile de tranziţie
live de la o imagine la alta şi pentru
suprapunerea imaginilor una peste
cealalta
• multiview pe mai multe monitoare pentru
configurarea programări imaginilor şi
previzualizarea acestora
• capabil de upstream şi downstream
keyers
• panou de control incorporate şi software
pentru control compatibil cu Windows 10
Conexiuni • 4 intrări video - HDMI tip A comutabile
• 2 ieşiri video - HDMI şi U SB Type C 3.1
• 1 U SB Type C 3.1 - pentru ieşire video,
înregistrare pe alt dispozitiv şi pentru
controlul software-ului
• 2 intrări audio - 3,5mm stereo mini jack
controlabile
• Ethernet 10/100/1000 BaseT - pentru live
streaming, control software, conectare în
reţea
Standarde video HD Input: 720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080Î50, 1080i59.94, 1080i60
Outout: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
Transmisie live: 1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
Intrări HDMI de la computer 1280 x 720p - 50Hz, 59.94Hz, 60 Hz
1920 x 1080p - 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50,
59.94, 60 Hz
1920 x1080i - 50, 59.94, 60 Hz
4. Caracteristici tehnice minimale pentru Mixer audio - 1 buc.

Intrări mono Tip connector XLR , electronically balanced, discrete input


circuit

Mic E.I.N.1 (20 H z -20 kHz):


rezistenţă sursă @ 0 fi -134 dB 135.7 dB A-weighted
rezistenţă sursă @ 50 fi -131 dB 133.3 dB A-weighted
rezistenţă sursă @ 150 fi -129 dB 130.5 dB A-weighted
Frecvenţă răspuns (-1 dB) <10 Hz -150 kHz (-1 dB)
Frecvenţă răspuns (-3 dB) <10 Hz - 200 kHz (-3 dB)
Gain range + 1 0 d B to + 6 0 d B
Max. input level +12 dBu @ +10 dB GAIN
Impedance 2.6 k Ohms balanced
Signal-to-noise ratio 110 dB A-weighted
(0 dBu In @ +22 dB GAIN)
Distortion (THD+N) 0.005% / 0.004% A-weighted
Phantom Power Switchable, +48 V
Intrări stereo Tip % " T RS jack, balanced
Impedanţa 20 k Ohms balanced
10 k Ohms unbalanced
Gain range -20 dB to +20 dB
Max. input level +22 dBu

Intrare linie Tip % " T R S jack, electronically balanced


Impedance 20 k Ohms balanced
10 k Ohms unbalanced
Gain range -1 0 d B to + 4 0 d B
Max. input level 30 dBu

Frecventa răspuns <10 H z -90 kHz +0 dB / -1 dB


(Mic In - Main Out) <10 H z -160 kHz +0 dB / -3 dB

Egalizator - 3 band LOW 80 Hz / ± 15 dB


MID 2.5 kHz / ± 15 dB
HIGH 12 kHz / ± 15 dB

Egalizator - 3 band (semi- LOW 80 Hz / ± 15 dB


parametric) FREQ Variable 100 Hz - 8 kHz
MID / ± 15 dB
HIGH 12 kHz / ± 15 dB

Egalizator - 4 band (fixed) LOW 80 Hz / ± 15 dB


LOW MID 500 Hz / ± 15 dB
HIGH MID 3 kHz / ± 15 dB
HIGH 12 kHz / ± 15 dB

Auxiliare AUX Sends


Tip % " mono jack, unbalanced
Impedanta 120 Ohms
Max. output level +22 dBu

AUX Returns
Tip Vi" T R S connector, balanced
Impedanta 20 k Ohms balanced
10 k Ohms unbalanced
Max. input level +22 dBu
Ieşiri lesiri principale
Tip XLR, electronically balanced
Impedanta 240 Ohms balanced
120 Ohms balanced
Volum maxim +28 dBu

lesiri Camera de control


Tip % " TS connector, unbalanced
Impedanta 120 Ohms
Max. output level +22 dBu

lesire telefone
Tip % " T R S jack, unbalanced
Volum maxim +19 dBu /150 Ohms (+25 dBm)
lesire CD/Tape
Tip RCA connector
Impedanta 1 k Ohms
Volum maxim +22 dBu
Alte caracteristici D SP Converter 24-bit
64/128-times oversampling
Sampling Rate 40 kHz
Main Mix System Data (Noise)
Main mix @ -105 dB / -108 dB channel fader
@ -°° A weighted
Main mix @ 0 dB, -95 dB / -97 dB channel fader
@ -°° A weighted
Main mix @ 0 dB, -82.5 dB / -85 dB channel fader
@ 0 dB A weighted

5. Caracteristici tehnice minimale pentru Convertoare semnal video - 2 buc.

Convertor semnal SDI la HDMI


Conexiuni Intrare Video: 1 x SD, HD or 3G-SDI
Ieşire Video: 1 x SDI loop out
1 x HDMI Type A

Standarde SDI Video: 525i59.94 NTSC. 625i50 PAL


Conformitate SDI: SM PTE 259M, SM PTE
292M, SM PTE 296M, SM PTE 372M, SM PTE
424M, SM PTE 425M
HD Video: 720 d50. 720 d 59.94. 720 p 60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94,1080p60, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080159.94, 1080i60
HDMI Video: 525Î29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98,
1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30,
1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080159.94, 1080i60
6. Caracteristici tehnice minimale pentru Dispozitive de captare sem nal - 1 buc.

1. Captare semnal HDMI - 1 buc. - rezoluţie până la 2048x2160


- captură frame-uri până la 120fps
- suport pentru YUY2 & UYVY 4:2:2 8-bit
- suport pentru RGB24 & RGB32 4:4:4 8-bit
- suport pentru conectarea la acelaşi sistem a
mai multor dispozitive prin USB
- interfaţă: - HDMI intrare
- USB 3.0 ieşire
- suport pentru Windows 10
- compatibiliate cu software: VLC, VirtualDub,
OBS, XSplit, vMix, VidBlaster, Wirecast,
Microsoft Media Encoder, Adobe Flash
Media Encoder
2. Captare semnal SDI - 1 buc. - rezoluţie până la 2048x2160
- captură frame-uri până la 120fps
- suport pentru YUY2 & UYVY 4:2:2 8-bit
- suport pentru RGB24 & RGB32 4:4:4 8-bit
- suport pentru conectarea la acelaşi sistem a
mai multor dispozitive prin USB
- interfaţă: - M CX (SD/HD/3G SDI) intrare
- U SB 3.0 ieşire
- suport pentru Windows 10
- compatibiliate cu software: VLC, VirtualDub,
OBS, XSplit, vMix, VidBlaster, Wirecast,
Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media
Encoder

7. Pachet cabluri si echipamente de conectare - 1 pachet


Cablu de date - 2 buc. cat. 5e UTP, mufat RJ45 la ambele capete, lungime 30m
Cablu video - 2 buc. cablu profesional HS-SDI , lungime 30m
Echipament reţea switch PoE

Alte cerinţe:
• Caracteristicile tehnice specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. în acest
sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un
nivel egal sau superior cerinţelor minimale din caietui de sarcini; ofertele de produse cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate
neconforme.
• Echipamentele vor fi noi. Nu se acceptă echipamente folosite sau reconstruite/recondiţionate.
• Echipamentele trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică
disponibile in România.
• Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile şi cablurile de conexiune necesare
funcţionării şi interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu solicitate expres.
• Transportul produselor către beneficiar intră în sarcina furnizorului.
• Echipamentele se configurează la sediul Consiliului Judeţean Timiş sau pot fi pre-configurate,
în cazul acesta fiind necesară asistenţa tehnică din partea furnizorului pentru punerea
acestora în funcţiune.
• Instruirea personalului pentru manevrarea şi utilizarea echipamentelor este obligatorie.
• Furnizorul trebuie să depună fişa tehnică de produs şi modelul (tipul/varianta) de
echipament ofertat, emise de producător, în vederea susţinerii caracteristicilor tehnice
minimale solicitate prin caietul de sarcini.
• Pentru calitatea echipamentelor ofertantul va remite documente valabile emise sau obţinute
de producător.
• Garanţia produselor livrate va fi de minimum 24 luni şi intră în sarcina furnizorului.
Garanţia de bună execuţie a contractului.

Furnizorul are obligaţia constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, în favoarea


beneficiarului, în cuantum de 10% din valoarea fără T.V.A. a acestuia.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în termen de max. 5
zile de la data semnării contractului, înainte de începerea furnizării produselor.
Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de maxim 14 (patrusprezece)
zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie, dacă nu a ridicat până la acea dată, pretenţii
asupra ei.
Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

Director Executiv,
Direcţia Buget Finanţe, informatizare
Marc<

Compartiment Informatică

Adrian TUCE - Consilier Superior

Viorel IESAN - Consilier Superior


CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
n r.____________ /

Preambul
în temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a Hotaririi 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publica/acordului cadru din Legea 98/2016 a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, a referatului de necesitate n r.17581/03.09.2020, a raportului de achiziţie
nr................. d in .................., s-a încheiat prezentul contract de furnizare,

1.P ă r ţi
JU D E Ţ U L T IM IŞ, prin C onsiliul Judeţean T im iş, cu sediul în Tim işoara, B-dul R evoluţiei din
1989 nr. 17, telefon:0256/406300, fax:0256/406301, cod fiscal 4358029, cont nr.
R018TREZ24A510103710102X deschise la T rezoreria m unicipiului Tim işoara, reprezentat prin
dl.C ălin-Ionel D obra, având funcţia de preşedinte al C onsiliului Judeţean Tim iş, în calitate de
achizitor,
Şi

................... cu sediul în loc..................... , str........................., nr............ J u d e ţu l.............. . înregistrată la ORC sub nr.
.................... , CUI: ................. . telefon/fax: ..........................., cont nr..........................., deschis la .......................... ,
reprezentată legal prin Dl......................................... . în calitate de furnizor.

2.Definiţii
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor si furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea num ite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d .produse - echipam entele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în contract
şi anexa/anexele la prezentul contract şi pe care furnizorul are obligaţia de a le furniza conform
contractului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum a
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcţiune, asistenta tehnica in perioada de garanţie, si
orice alte asem enea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face im posibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asem enea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, em bargo, enum erarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. N u este considerat forţă majoră un
evenim ent asem enea celor de mai sus care, fără a crea o im posibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi zi calendaristică; an 365 de zile.
- -

3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include
form a de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
4. O biectul principal al contractului
4.1. Obiectul contractului constă în achiziţia urm ătoarelor produse:
”Kit echipamente video profesionale pentru videoconferinţă” - 1 bucată

4.2. Furnizorul se obligă ca, în baza prezentului contract, să furnizeze şi să instaleze:


- 1 bucată „Kit echipamente video profesionale pentru videoconferinţă”;
în conformitate cu documentaţia de atribuire, respectiv caietul de sarcini şi obligaţiile asumate prin prezentul
contract, produse clasificate conform 32232000-8 - „Echipament pentru videoconferinţe”;
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este
........................ lei de la care se adaugă cota legală de TVA în vigoare, conform ofertei din propunerea
financiară încărcată pe SEAP.
5.2. Preţul facturat este cel din propunerea financiară acceptată ca urmare a procedurii de atribuire a
prezentului contract şi rămâne ferm şi nemodificat pe toată durata de derulare a acestuia.

6. Durata şi executarea contractului


6.1. Durata contractului este de 60 zile de la data semnării acestuia de către am bele părţi.
6.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de am bele părţi.
6.3. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele, conform ofertei tehnice înaintată de către acesta - anexă la
contract, în termen de max. 30 zile de la data semnării contractului, la sediul Consiliului Judeţean Timiş.

7.Documentele contractului
7.1. Documentele contractului s u n t:
> caietul de sarcini nr. 17583/03.09.2020;
> referat de necesitate nr. 17581/03.09.2020 de aprobare a achiziţiei;
> propunerea tehnică şi propunerea financiară înaintată de furnizor;
> achiziţie directă din catalogul electronic;

8. Caracterul confidenţial al contractului


8.1. Contractul are caracter de docum ent public. Accesul persoanelor la aceste inform aţii se realizează cu
respectarea term enelor şi procedurilor prevăzute de reglem entările legale privind liberul acces la
inform aţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în m ăsura în care aceste informaţii sunt
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

9 Obligaţiile principale ale furnizorului


9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract în perioada
convenită şi în conform itate cu obligaţiile asumate, cu respectarea articolului nr. 6 din contract.
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi perform anţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
9.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:
a) reclam aţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu produsele achiziţionate;
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocm it de către
achizitor.

10 Obligaţiile principale ale achizitorului


10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate.
10.2. A chizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate în term enul convenit, pe baza de
proces-verbal de recep ţie între furnizor şi C om isia de recepţie desem nată de achizitor.
10.3. A chizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în m axim 30 de zile de la înregistrarea
facturii la sediul ach izitorului, num ai după recepţionarea ta ră obiecţiuni a pro d u selo r pe bază de
proces verbal de recepţie.

2 <L>
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul tară TVA al contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1% /zi (conform HCJTM 270/16.12.2019) din preţul
contractului, până la stingerea obligaţiilor.
11.2. N erespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil,
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere
sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune - interese.
11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie. în acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

CLA UZE SPECIFICE

12. Alte responsabilităţi ale furnizorului


12.1. Furnizorul are obligaţia de a furniza şi instala produsele prevăzute în contract cu profesionalism ul şi
prom ptitudinea cuvenită angajamentului asumat şi în conform itate cu propunerea sa tehnică.
12.2. Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipam entele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru
contract, în m ăsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
12.3. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conform itate cu prevederile
prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi m etodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata perioada de derulare a contractului.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului


13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilitaţi şi/sau informaţii pe care acesta
le solicită prin adrese scrise şi care sunt necesare îndeplinirii corespunzătoare a prezentului contract.

14. Recepţie şi verificări


14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conform itatea
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi cea financiară, precum şi din caietul de sarcini.
14.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi îm puterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract.
14.3. Furnizorul va transm ite achizitorului, docum entele care însoţesc produsele livrate, precum şi orice
alte docum ente relevante, dacă este cazul.
14.4. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate şi instalate se face după
semnarea procesului verbal de recepţie, prin sem narea acestuia de către Com isia de recepţie desem nată de
către achizitor.
14.5. V erificarea şi recepţionarea produselor se va face în term en de 5 zile de la livrarea acestora de către
furnizor.

Alte condiţii pentru îndeplinirea recepţiei produselor:


> toate echipamentele, vor prezenta o fişă tehnică de produs din partea producătorului conform
modelulului (tipul/varianta) de echipament ofertat în vederea susţinerii caracteristicilor tehnice
minime solicitate prin caietul de sarcini;
> pentru calitatea echipamentelor furnizorul va remite documente valabile emise sau obţinute de la
producător;
> furnizorul va depune declaraţie de conformitate pentru echipamentele ofertate;
Art. 15. Livrarea produselor
15.1. Livrarea produselor
a). Piodusele care fac obiectul prezentului contract, aferente punctului 4.2, vor fi livrate în perioada convenită şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
b). Livrarea se va efectua la sediul achizitorului - Consiliul Judeţean Timiş, Bvd. Revoluţiei din 1989 nr. 17 - Ia
camera/biroul indicat de către acesta, în prezenţa responsabilului de contract şi a persoanei delegate de către furnizor.
c). Nu se acceptă livrarea produselor prin Poşta Română sau prin diverse firme de curierat şi nici vreun preţ
suplimentar care ar putea face obiectul livrării ce ar urma a fi suportat de către achizitor.
d). Ambalajul produselor va fi intact şi sigilat, acesta urmând a fi despachetat în prezenţa responsabilului de contract şi
a comisiei de recepţie desemnate în acest sens.
e). In cazul în care după desigilare produsele prezintă urme de folosinţă sau defecte de orice natură acestea nu vor fi
admise de către achizitor, situaţie în care furnizorul se obligă la înlocuirea produselor cu defect/uzură pe cheltuiala sa
proprie.
f). înlocuirea produselor care fac obiectul paragrafului anterior se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data
constatării şi consemnării în procesul verbal de recepţie a defectelor/uzurii produsului/produselor în cauză.
g). La motivarea scrisă înaintată de căfre furnizor achizitorului, acesta din urmă poate accepta şi livrări parţiale ale
produselor care fac obiectul prezentului contract, urmând ca, pentru partea neexecutată a acestuia în termenul prevăzut,
achizitorul să perceapă penalităţi de întârziere în executarea contractului conform art. 41 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice.
h). în situaţia în care furnizorul nu şi-a delegat reprezentant pentru recepţia produselor, aceasta se va amâna până la data
delegării unui reprezentant al furnizorului, urmând ca toate implicaţiile ce derivă din prezenta cauză să cadă în sarcina
furnizorului.
i). Livrarea produselor va fi însoţită de următoarele documente, după caz:
> proces verbal de predare- primire;
> aviz de însoţire a mărfii;
> certificat de calitate eliberat de producător;
> certificate de garanţie;
> certificat de conformitate;
> orice alte documente solicitate de către achizitor prin documentaţia de atribuire sau care fac obiectul
indirect al prezentului contract;
j). Alte menţiuni:
- Părţile se asigură că, la momentul semnării Contractului, Graficul de livrare reprezintă eşalonarea fizică şi valorică a
livrărilor de Produse din Contract stabilită în corelaţie cu data efectivă a semnării Contractului şi conţine datele exacte
pentru toate Termenele şi/sau Punctele de Reper, astfel cum sunt acestea determinate pentru toate activităţile din
Contract.
- Livrarea Produselor se realizează în succesiunea şi cu respectarea termenelor stabilite prin Graficul de livrare,
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, astfel cum este acceptat de către Achizitor şi cum este constituit ca parte
integrantă din Contract.

Art. 16. Perioada de garanţie acordată produselor


16.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta respectarea caracteristicilor/atributelor tehnice a produselor furnizate
conform propunerii tehnice şi propunerii financiare, coroborate cu specificaţiile din Caietul de Sarcini, documente
care sunt anexe a prezentului contract.
16.2. Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei produselor achiziţionate şi este d e ................. pentru

16.3. Pe întreaga perioadă a garanţiei, furnizorul se obligă să asigure atât service-ul, cât şi acele componente (piese
de schimb) aflate în perioada de garanţie acordată de către producător, în mod gratuit.
în perioada de garanţie furnizorul se obligă să schimbe echipamentul/componenta defect/defectă cu un echipament
nou pe cheltuiala sa proprie.
16.4. Furnizorul, la solicitarea achizitorului, trebuie să intervină pentru constatarea unei defecţiuni în termen de 24
de ore de la sesizare şi remedierea defecţiunii în maxim 5 zile lucrătoare de la data constatării acesteia. în cazul în
care furnizorul nu poate să asigure piesele de schimb sau echipamentele în timp util, acesta are obligaţia de a
asigura un produs similar, gratuit, pe perioada procurării componentelor sau echipamentelor. Toate cheltuielile
referitoare la transport, valoarea pieselor şi manopera cad în sarcina furnizorului.
16.5. Orice sesizare ce face obiectul produselor achiziţionate în baza prezentului contract, va fi adusă imediat la
cunoştinţa furnizorului de către achizitor printr-o notificare scrisă. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul
are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fară costuri suplimentare
pentiu achizitor. Piodusele care, în perioada de garanţie Ie înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă
peiioadă de garanţie, care curge de la data reintrării în posesia beneficiarului a bunului respectiv.
16.6. Piezentul contract produce efecte până la expirarea perioadei de garanţie acordată produselor care fac obiectul
acestuia.

Art. 17. Garanţia de bună execuţie a contractului


17.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este d e .............................. Iei şi reprezintă 10% din valoarea
fară TVA a contractului.
17.2. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, stipulată la punctul 17.1 a
prezentului contract, în term en de 3 (trei) zile lucrătoare de la data semnării contractului. G aranţia de
bună execuţie se va constitui, prin viram ent bancar {fu rn izo ru l va prezenta ordinul de pla tă prin care face
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în contul achizitorului R 071TR E Z6215006X X X 000339
deschis la Trezoreria Timişoara).
17.3. In situaţia în care furnizorul nu costituie garanţia de bună execuţie în cuantum ul stabilit la punctul
17.1. şi în perioada stabilită la punctul 17.2., contractul va fi reziliat.
17.4. Scopul garanţiei de bună execuţie este de a asigura achizitorul de îndeplinirea cantitativă, calitativă
şi în perioada convenită a contractului, aşa cum este stipulat la art. 41 din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea N orm elor m etodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
com pletările ulterioare.
17.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile
asumate prin prezentul contract. A nterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate, precum şi m odul de calcul al prejudiciului.
17.6. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform art. 42 din H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea N orm elor m etodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
com pletările ulterioare în term en de cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a
produselor care fac obiectul prezentului contract şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la
acea dată pretenţii asupra ei.

18. Ajustarea preţului contractului


18.1. Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele cuprinse în art.5 din
prezentul contract şi declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2. Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprim at în lei şi nu poate fi ajustat pe toată durata
de derulare a contractului.

19. Am endam ente


19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a convenii m odificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circum stanţe care lezează interesele
com erciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Subcontractanţi
20.1 Furnizorul are obligaţia de a se achita de obligaţiile asumate, în m od direct şi nu prin subcontractanţi;

21. Cesiunea
21.1. - Furnizorului îi este perm isă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract.
21.2. - Obligaţiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost
stipulate şi asumate iniţial.

22. Forţa majoră


22.1. Forţa m ajoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. Forţa m ajoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
A

22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar tară a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, im ediat şi în
m od com plet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estim ează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

23. Rezilierea contractului


23.1. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cazul unor
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la m odificarea
clauzelor contractuale în aşa m ăsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului
public.
23.2. In cazul prevăzut la clauza 23.1 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
23.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil,
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere in întârziere
sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune - interese.
A

24. încetarea şi denunţarea unilaterală a contractului


24.1 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului com un privind încetarea contractelor sau dreptului
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral
un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre urm ătoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determ inat
excluderea sa din procedura dc atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene.
24.2. (1) Orice m odificare a unui contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale dc valabilitate altfel
decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa
unilateral contractul de achiziţie publică.

25. Soluţionarea litigiilor


25.1. Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale am iabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea
contractului.
25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul se va soluţiona de către instanţa judecătorescă de la
sediul achizitorului.

26. Lim ba care guvernează contractul


26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

27. C om unicări
27.1. Orice com unicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transm isă în scris.
27.2. Orice docum ent scris trebuie înregistrat atât în m om entul transm iterii cât şi în m om entul primirii.
27.3. Com unicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirm ării în scris a
prim irii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie a s tă z i.............................prezentul contract în 3 (trei) exem plare, din


unul pentru furnizor.

ACHIZITOR, FURNIZOR,

JUDEŢUL TIMIŞ ..................


prin Consiliul Judeţean Timiş
Preşedinte
Călin Ionel DOBRA

Control Financiar Preventiv

Director executiv
Direcţia Buget -Finanţe, Informatizare
Marcel MARCU

Serviciul Consultanţă şi Avizare Juridică


Şef Serviciu
Mihai CRISTA

Compartiment Informatică
Adrian TUCE

Serviciul Achiziţii Publice


MODELE FORMULARE

F o r m u la r u l n r. 1 - D e c la r a ţie p r iv in d neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164


d in L e g e a n r .9 8 /2 0 1 6 ;
F o r m u la r u l n r. 2 - D eclaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 d in
L e g e a n r .9 8 /2 0 1 6 ;
F o r m u la r u l n r . 3 - D e c la r a ţie p r iv in d n e în c a d r a re a în s i t u a ţ i i l e p r e v ă z u te la
a rt. 167 d in L e g e a n r .9 8 /2 0 1 6 ;
F o r m u la r u l n r. 4 - D e c la r a ţie privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 şi
art. 60 din Legea nr. 98/2016;
F o r m u la r u l n r. 5 - F o r m u la r de o f e r tă ;
F o r m u la r u l n r. 6 - S c r is o a r e d e în a in ta r e .
Form ularul nr. 1
Operator economic

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,


cont trezorerie)

D ECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice

Subsemnatul,..................... , reprezentant împuternicit a l ...............................................................


......... , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că în ultimii 5 ani nu am
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator econom ic a fost condamnat;
c) infracţiuni îm potriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art.
18A1 - 18A5 din Legea nr. 78/2000, cu m odificările şi com pletările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
econom ic a fost condamnat;
d) acte de terorism , prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004
privind prevenirea şi com baterea terorism ului, cu modificările şi com pletările ulterioare,
sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator econom ic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
com batere a finanţării terorism ului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorism ului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu m odificările şi com pletările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator econom ic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea
nr. 286/2009, cu modificările şi com pletările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator econom ic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare
ale Com unităţilor Europene din 27 noiem brie 1995.

Subsemnatul declar că inform aţiile furnizate sunt com plete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice docum ente doveditoare de care dispun.

D ata com pletării........................ O perator economic,

(semnătură autorizată şi ştampila)


A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă
este cazul.
Form ularul nr. 2

Operator economic

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,


cont trezorerie)

D ECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice

Subsem natul,........................, reprezentant îm puternicit a l ...............................................................


(denum irea/num ele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură că mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor,
taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat în conform itate cu prevederile legale
în vigoare în Rom ânia*;

Subsemnatul declar că inform aţiile furnizate sunt com plete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice docum ente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conform ă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
O perator economic,

(sem nătura autorizată)

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator, dacă


este cazul.

* sau în ţara în care este s ta b ilit...............


Form ularul nr. 3

Operator economic

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,


cont trezorerie)

D ECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice

Subsem natul,........................, reprezentant îm puternicit al

(denum irea/num ele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere,


sub sancţiunea excluderii din procedură, că în ultim ii 3 ani:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate
dem onstra acest lucru prin orice m ijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor
com petente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) nu m ă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar
autoritatea contractantă poate dem onstra acest lucru prin orice m ijloc de probă adecvat,
cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu aceasta procedura ;
e) nu m ă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu această
procedură;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire şi nu am provocat
distorsionarea concurenţei;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în
cadrul nici unui contract de achiziţii publice şi nu a încetat anticipat niciun contract, nu am
plătit daune-interese şi nici nu am prim it alte sancţiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul inform aţiilor transm ise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei m otivelor de excludere sau
al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste inform aţii sau nu este
în m ăsură să prezinte docum entele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în m od nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţin inform aţii confidenţiale care să-mi confere avantaje nejustificate în
cadrul procedurii de atribuire şi nu am furnizat din neglijenţă inform aţii eronate cu
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea m ea
din vreo procedura de atribuire, selectarea mea, sau să-mi fie atribuit vreun contract de
achiziţie publică.

Operator economic

(nume şi fu n ctie persoana autorizata )

(semnatura persoană autorizata şi stam pila )

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator, dacă este cazul.


Formularul nr. 4

Operator economic

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,


cont trezorerie)

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 59 şi 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul/a................................ , în calitate de .................................. (ofertant/candidat/ofertant


asociat/subcontractant) la........................................., în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, următoarele:
a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al Consiliului
Judeţean Timiş;
b) nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al Consiliului Judeţean Timiş;
c) nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, nu mă
aflu într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante
pe parcursul procesului de evaluare;
d) nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul Consiliului Judeţean Timiş, implicate în procedura de atribuire;
e) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Consiliului Judeţean Timiş, implicate în
procedura de atribuire.

2. Subsemnatul/a............................................... declar că voi informa imediat autoritatea


contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Judeţean Timiş, cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: Călin Ionel Dobra-
preşedinte CJ Timiş, Valentin Tudorică-vicepreşedinte CJ Timiş, Nicolae Oprea-vicepreşedinte CJ
Timiş, Marcu Marcel-director executiv,Viorel Ieşan-consilier superior, Adrian Tuce -Consilier
superior, Raul - Ghiciulescu Consilier superior, Ioana Pădureanu - consilier superior, Mihai Ştefan
CRISTA -consilier superior, Georgeta Prisecaru -consilier superior.

Data completării......................
Operator economic,

(semnatura autorizată)
Formularul nr. 5

OFERTANTUL

(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către: ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai


ofertantului.............................................................................. , ne oferim ca, în
(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să furnizăm conform documentaţiei de atribuire..............................................

pentru suma de.................lei, exclusiv TVA, respectiv................ lei, cu TVA.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să


prestăm serviciile în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem
această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (şaizeci) zile, respectiv până la data d e ................... , si ea
va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta
noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire,
respectiv:
• virament bancar
• printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat
sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract,

6. Alături de oferta de bază:


|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_l nu depunem oferta alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau
orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____ / /_____


______________________, în calitate de______________________________, legal autorizat să
(semnătura)
semnez oferta pentru şi în numele_________________________________
Formularul nr. 6

OFERTA NTUL înregistrat la sediul autorităţii


contractante
_________________________ nr.__________ /____________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

C ă tre _____________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a solicitării dumneavoastră privind achiziţia pentru atribuirea contractului de


servicii ________________________________________n o i________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică) (denumirea/numele ofertantului)
va transmitem alăturat urm ătoarele:

1. Coletul sigilat şi m arcat în mod vizibil, conţinând, în original:


a) oferta pentru:_________________________________________ ;
b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

D ata completării: __. ___. 2020

Cu stimă,

Operator economic,

(sem nătură autorizată)