Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ...................................... Data:.........................................

Test de evaluare sumativă la sfârșitul sem. I


Comunicare în limba română
Clasa a II-a A

Citește cu atenție textul următor:

Lizuca și Patrocle mergeau încetișor spre pădure. Ei se opriră pe iarbă, lângă salcie.
În fața lor stătea o bătrână. Ea se sprjinea de un toiag alb. Fetița a întrebat:
- Tu ești Sfânta Miercuri?
- Da. Am venit să vă ajut, zise bătrâna.
(Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu)
1. Completează enunțurile:
 Titlul textului este..................................................................................................
 Autorul textului este..............................................................................................
 Personajele care apar în text sunt: ...........................................................................
2. Transcrie:
 întrebarea din text

 cuvintele care conțin grupuri de litere

3. Gǎsește ȋn text cȃte un cuvȃnt corespunzǎtor schemelor date:


vv: ; vcc:_______________; cvcv:_____________________; cvcvc:__________________

4. Taie, cu o linie, cuvântul care este scris greșit:


Unchiul/ Unciul are o jachetă/ jacetă nouă.
Lucica/ Lugica poartă cerchei/cercei din argint/arghint.
5. Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului „cer”.

6. Alcătuieşte :
 o propoziţie în care foloseşti semnul exclamării;

 o propoziţie în care foloseşti semnul întrebării;

 o propoziţie în care foloseşti virgula între cuvintele unei enumerări;


7. Completează textul următor cu semnele de punctuaţie corespunzătoare:
Alin  Dan  Dora şi Ana sunt în curte  Dan întreabă 
 Copii  ridicăm un om de zăpadă 
Ana răspunde
 Ce idee bună  Ne trebuie o mătură  nişte cărbuni  o pălărie  un morcov și un fular 

8. Găseşte cuvinte :
a) cu sens asemănător b) cu sens opus
zice bătrână
bucate se opriră
aromă începea
îngrozită deschidea
codru întreabă

9. Redactează un bilet colegului de bancǎ, Sandu, în care să îi mulțumești pentru cartea de povești
pe care ți-a ȋmprumutat-o. Te semnezi Alexandru/Alexandra.
_____________________
_________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________

_____________________

10. Scrie un text din 5 – 7 enunţuri urmărind imaginea alăturată.


Povesteşte despre anotimp, despre cum arată casele şi natura,
despre ce fac copiii şi cum se simt ei. Dă–i textului un titlu potrivit.

_________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Test de evaluare semestrială


Data: 1. 02. 2017
Clasa a II-a A
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română

Competențe:
1.1. –Identificarea semnificației unui mesaj oral;
1.3. – Identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu claritate;
2.1. – Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
3.1. – Citirea unor mesaje scrise întâlnite în mediul apropiat;
3.2. – Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut;
4.1. - Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare;
4.2. –redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază.

Obiective:
 să completeze enunțuri referitoare la textul citit;
 să realizeze o transcriere selectivă din textul dat;
 să formeze cuvinte respectând schemele date;
 să identifice forma corectă a cuvintelor din enunțuri date;
 să alcătuiască enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor date;
 să alcătuiască enunțuri utilizând semnele de punctuație învățate;
 să completeze un text lacunar cu semnele de punctuație potrivite;
 să identifice cuvinte cu sens asemănător și opus pentru cuvintele date;
 să redacteze un bilet, respectând normele specifice acestui tip scriere de funcțională;
 să redacteze un text scurt pe baza unei imagini.

Descriptorii de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient


Item 1  completează corect trei  completează corect două  completează corect un
enunțuri enunțuri enunț
Item 2  realizează corect 4-3  realizează corect 2  realizează corect o
transcrieri selective transcrieri selective transcriere
Item 3  scrie corect 4-3 cuvinte ce  scrie corect 2 cuvinte ce  scrie corect 4 cuvinte ce
respectă cerințele respectă cerințele respectă cerințele
Item 4  identifică corect formele a  identifică corect formele a 3-  identifică corect forma
5-4 cuvinte 2 cuvinte unui cuvânt
Item 5  formulează corect 2  formulează corect 2  formuleaza corect un
enunțuri și le scrie fără enunțuri, cu greșeli de scriere enunț
greșeli de ortografie
Item 6  Integrează corect în  Integrează corect în enunțuri  Integrează corect în
enunțuri 3 semne de 2 semne de punctuație enunțuri un semn de
punctuație punctuație
Item 7  completează corect  completează corect zece  completează corect
cincisprezece semne de semne de punctuație minimum cinci semne de
punctuație punctuație
Item 8  scrie cinci sinonime și  scrie șase cuvinte cu sens  scrie trei cuvinte cu sens
cinci antonime asemănător sau opus asemănător sau opus
Item 9  redactează un bilet  redactează un bilet cu 5-3  redactează un bilet cu 8-
respectând normele greșeli ale scrierii 6 greșeli ale scrierii
specifice acestui tip de funcționale sau de funcționale sau de
scriere funcțională și de ortografie și punctuație ortografie și punctuație
scriere corectă
Item 10  redactează un text  redactează un text cu 5-3  redactează un text cu 8-6
respectând normele greseli de ortografie sau greseli de ortografie,
ortografice și de punctuație punctuație sau încadrare
punctuație în spațiu
corespunzătoare

Rezultate evaluare semestrială CLR

Calif.
Nume elevi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10
final
BARBU
ALEXIA
FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
BURLACU
KIRA
FB FB FB FB FB B FB B FB FB FB
CONDREA
ALEXANDRA
FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
COZMIUC
ALEXANDRU
FB FB FB FB FB FB FB FB B B FB
CUCU DENIS FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
DIMA
ALBERT FB B B FB S I B S B S B
ANTOINE
DIMA ERIC FB FB FB FB FB B FB S FB B B
DOROBANȚU
DELIA FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
DRĂGHICI
COSMIN FB FB FB FB FB FB FB B FB FB FB
DUMITRESCU
ALEXANDRU FB FB B FB FB B FB B B S B
DUMITRESCU
GABRIELA FB FB FB FB FB FB FB FB FB B FB
GHEORGHE
ALEXIA FB FB FB FB FB FB FB B B FB B
GHEORGHE
RALUCA FB FB FB FB FB FB FB B FB B FB
GOGU DIANA FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
HORHOCEA
CAIUS FB FB FB FB FB FB FB FB B FB FB
ILIE
CATINCA FB FB FB FB FB FB FB B FB FB FB
LAZAR
CASIAN FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
LAZAR
GABRIELA FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
LIMA
EDUARD FB I I B S I I I I S S
TOMAS
LUPAȘCU
ALEXANDRU FB FB FB FB FB B FB B B FB B
CRISTINEL
MATEI
VALENTINA A A A A A A A A A A A
MATICI
GIULIA FB FB FB FB FB B FB B FB B FB
MIHALACHE
SEBASTIAN FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
MORARU
REBECA FB FB FB FB FB FB S B S B B
NECULAI
MARA FB FB B FB FB FB FB B B FB FB
NICOLAE
ALEXANDRU A A A A A A A A A A A
PANAIT
CRISTIANA FB FB FB FB FB FB FB B FB FB FB
PANAIT
EDUARD FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
PUIU DENISA FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
PUIU
TEODORA FB FB FB FB FB FB FB FB FB B FB
RADU ALINA FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
SÎRBU
ALEXANDRU
FB FB FB FB FB FB FB FB B B FB
SMADU
ANDRA
FB FB I FB FB S B I S S B
TRIFU MARIO
DANIEL
A A A A A A A A A A A
VASILE
REBECA
B FB S FB B FB FB B FB FB B
VASILOIU
FLORIN
FB FB FB FB FB FB FB FB B FB FB

Realizarea itemilor:

Nr.elevi
Calificativ
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I 10
FB 32 31 27 32 30 25 29 17 21 21
B 1 1 3 1 1 5 2 12 9 8
S - - 1 - 2 1 1 2 2 4
I - 1 2 - - 2 1 2 1 -

Centralizarea pe calificative:

Calificative FB B S I
Nr. elevi 24 8 1 0

Greșeli frecvente:
 indicarea unor cuvinte cu sens asemănător sau opus pentru unele cuvinte care nu au fost abordate la
clasă;
 scrierea corectă din punct de vedere ortografic și al semnelor de punctuație a unor texte concepute
de elevi;

Măsuri ameliorative:
 introducere în biblioteca clasei a unui dicționar de sinonime și antonime, pe care elevii să le poate
consulta;
 încurajarea elevilor în actul lecturii, ceea ce îi va ajuta să se exprime corect, atât oral, cât și în scris;
 diversificarea temelor pe baza cărora elevii redactează texte.